Slovenian FMC Nationals 2023


Date
Aug 19, 2023
City
Sestrže, Slovenia
Venue

Dom krajanov Sestrže

Address
Sestrže 23a, 2322 Majšperk
Contact

Rubik Klub Slovenija

Organizer
Rubik Klub Slovenija
WCA Delegate
Jernej Omulec
Download all the competition's details as PDF here.
Information

[Slovenščina]

To je samo FMC tekmovanje slovenskega državnega prvenstva 2023! Za ostale discipline preverite tekmovanje Slovenian Nationals 2023.
Tekmovanje organizira Rubik klub Slovenija.
Če potrebujete dodatne informacije ali če bi želeli spremeniti svojo prijavo, nam pišite na wca.slovenia@gmail.com.

Za več informacij preverite zavihke!

[English]

This is the FMC only competition of Slovenian Championship 2023! For other events check competition Slovenian Nationals 2023.
Competition is being organized by the Rubik klub Slovenija.
If you need any additional information, or if you would like to change your registration, please write an e-mail to the wca.slovenia@gmail.com.

For more information, please check the tabs!

Events
Main event
Competitor limit
30
Number of times bookmarked
9
Registration period

Online registration will be open from to .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 30 competitors.
The base registration fee for this competition is €4 (Euro).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
We encourage everyone to register for the events they want to compete in via your online registration, however you may add events to your registration up until the event has started.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Člani Rubik kluba Slovenije s plačano članarino za letošnje leto, lahko tekmujete BREZPLAČNO in vam ni potrebno plačati prijavnine za to tekmovanje!
Members of the Rubik klub Slovenija with paid membership fee for this year, can compete for FREE and do not need to pay the registration fee for this competition!

Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Fewest Moves First round Mo3 1 hour Top 75% advance to next round
Final Mo3 1 hour

You are viewing the schedule for the venue Dom krajanov Sestrže.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Ljubljana.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (August 19, 2023)

From 08:30 AM
To 09:00 AM
Check-in
Main room
From 09:00 AM
To 10:00 AM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 1)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:00 AM
To 10:30 AM
Break
Main room
From 10:30 AM
To 11:30 AM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 2)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:30 AM
To 12:00 PM
Break
Main room
From 12:00 PM
To 01:00 PM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 3)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 01:00 PM
To 02:00 PM
Break
Main room
From 02:00 PM
To 03:00 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 03:00 PM
To 03:30 PM
Break
Main room
From 03:30 PM
To 04:30 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 04:30 PM
To 05:00 PM
Break
Main room
From 05:00 PM
To 06:00 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour

Veljavne prijave bomo potrjevali po vrstnem redu, kot jih bomo prejeli.

Prijava se šteje za celotno po izpolnitvi prijavnega obrazca in plačilu prijavnine.

Prijavnina za to tekmovanje znaša 4€ (Euro) in se plača preko portala Stripe. Plačilo opravite skozi celoten postopek prijave. Člani Rubik kluba Slovenije s plačano članarino za letošnje leto, lahko tekmujete BREZPLAČNO in vam ni potrebno plačati prijavnine za to tekmovanje! Za več informacij preverite stran Registriraj se.

Prijavam, ki ne bodo sprejete in bodo ostale na čakalni listi zaradi omejitve števila tekmovalcev, se prijavnina povrne po izteku prijavnega roka. V primeru, da odpoveste svojo prijavo, vam vrnemo 50% prijavnine.

Rok za prijavo (in plačilo):
12. avgust 2023 20:30


Potek prijave:
(Če že imate WCA račun, preskočite korak 1 in 2. Če je vaš WCA ID povezan z vašim WCA računom, lahko preskočite tudi korak 3).

1) Ustvarite WCA račun
Uporabiti morate svoje polno ime. Dodajte e-mail naslov, ki ga pogosto uporabljate, da vas bodo organizatorji lahko kontaktirali. Po e-pošti boste prejeli potrditveno povezavo in s klikom nanjo bo vaš WCA račun potrjen.

2) Vpišite osebne podatke
Če ste prijavljeni v svoj WCA račun, vnesite svoj spol, datum rojstva in državljanstvo. Če bo to vaše prvo tekmovanje, preskočite korak 3 in se premaknite na korak 4, saj boste WCA ID dobili po svojem prvem tekmovanju.

3) Povežite račun in WCA ID
Če ste že bili na WCA tekmovanju, morate svojemu že obstoječemu WCA računu dodati svoj WCA ID. Odprite zgornjo povezavo, poiščite svoje ime ali WCA ID in med zadetki izberite sebe. Po tem izberite delegata iz tekmovanja, na katerem ste bili, in v nekaj dneh bo vaš WCA ID dodal vašemu WCA računu. Ko bo to storjeno, boste prejeli obvestilo preko e-pošte.

4) Prijava na tekmovanje
Če imate popoln WCA račun, ali ste kot novinec izpolnili vse zahtevane podatke, se lahko prijavite na tekmovanje na spletni strani WCA.

5) Plačilo
Vaša prijava bo zaključena šele po plačilu prijavnine. To lahko storite na strani WCA tekmovanja, po tem ko ste izbrali discipline, v katerih želite tekmovati. Plačila bodo obdelana preko Stripe, ki je že dodan na strani tekmovanja, tako da bo po prijavi spletno mesto samodejno zahtevalo vaše podatke o kartici za plačilo.

6) Potrjevanje prijav
Po opravljeni prijavi in plačilu bodo organizatorji prijave potrjevali individualno. Ko bo je vaša prijava potrjena, boste prejeli potrditveno sporočilo preko e-pošte.


Valid registrations will be accepted in the order we receive them.

Registration is considered completed after filling out the registration form and paying the registration fee.

The base registration fee for this competition is €4 (Euro). Registration fee is being paid through Stripe. You are mandatory to do the payment while doing the whole registration process. Members of the Rubik klub Slovenija with paid membership fee for this year, can compete for FREE and do not need to pay the registration fee for this competition! Check more information here Register.

For those whose registration cannot be accepted and staying on the waiting list because of the competitor limit, the registration fee will be refunded after the registration deadline. In case you cancel your registration, 50% of your registration fee will be refunded.

Deadline of registration (and payments):
12th of August, 2023 20:30


Steps of the registration:
(If you already have a WCA Account skip Step 1 and Step 2. If your WCA ID is already connected to your Account, you can skip the Step 3 as well.)

1) Creating a WCA Account
You have to use your full name. Add an e-mail address which you often use so the organizers are able contact you. You will get a confirmation link in e-mail and by clicking on that your WCA Account will be validated.

2) Submitting Personal Data
If you are signed in to your WCA Account, submit your gender, birth date and nationality. If this is going to be your first competition, skip Step 3 and move to Step 4, because you get your WCA ID after the first competition.

3) Adding WCA ID
If you have already been to a WCA Competition, then you need to add your WCA ID to your already existing WCA Account. Open the link above and search for either your name or WCA ID, then pick yourself from the results. After this pick a delegate whose competition you have been to and the delegate will add your WCA ID to your WCA Account in a few days. If this is done, you will receive an email notification.

4) Registration to the Competition
If you have a full WCA Account so as a newcomer you have submitted all the required data, then you can register to the competition in the WCA website.

5) Payment
Your registration will be completed only after you have paid the registration fee. This can be done at the competition's WCA page after you have chosen the events you'd like to participate in. Payments will be processed through Stripe, which is already added to the competition's WCA page, so after registering, the site will automatically request your payment information.

6) Accepting Registration
After registration and the payments have been completed, the organizers will accept registrations individually. If your registration is accepted, you will receive a confirmation e-mail.


Najpomembnejši kriterij za udeležbo na tekmovanju je poznavanje WCA Pravilnika. Še posebej pravila discipline 3x3x3 optimalno, Člen E!

Trenutni WCA Pravilnik in WCA Smernice najdete na spodnjih povezavah, na voljo je tudi prevod v slovenščino:

WCA Pravilnik, slovenščina: WCA Pravilnik
WCA Smernice, slovenščina: WCA Smernice

Prosimo, da jih preberete pred tekmovanjem!


Dodatne informacije za vse udeležence (tekmovalce, goste):

 • Novi tekmovalci morajo s seboj prinesti osebno izkaznico ali drug osebni dokument, ki ga bodo pokazali na tekmovanju, da potrdijo podatke, s katerimi so se prijavili: ime, datum rojstva in državljanstvo, s katerim želijo tekmovati.
 • Prepovedano je fotografiranje z bliskavico na prizorišču tekmovanja, s kakršnim koli razlogom. Za tekmovalce je to izjemno moteče.
 • Med poskusi reševanja vas prosimo, da na prizorišču ostanete v tišini.
 • Če ste gledalec, ves čas ostanite vsaj 1,5 m stran od tekmovalcev, v skladu s Pravilom 7b. Če snemate nekoga med tekmovanjem, ostanite zunaj označenega območja s tekmovalnimi postajami.
 • Na prizorišču bomo fotografirali in snemali dogajanje v namene lastne promocije na družbenih omrežjih in spletnih straneh. Z udeležbo na tekmovanju kot tekmovalec ali gost se strinjate, da vas lahko ali fotografiramo ali posnamemo v te namene.


Kršitev katerega koli pravila lahko povzroči diskvalifikacijo iz celotnega tekmovanja.The most important criteria of the participation in the competition is the knowledge of the WCA Regulations. Especially the regulations about the event Fewest Moves, Article E!

You can find the current WCA Regulations and WCA Guidelines on the link below:

WCA Regulations
WCA Guidelines

Please read this before the competition!


Additional information for every participant (competitors, guests):

 • New competitors must bring some form of ID to show at the competition to confirm the name, the country they wish to compete for, and the date of birth registered with.
 • No flash photography under any circumstance within the venue. It is extremely distracting for competitors.
 • During attempts, please stay silent within the venue.
 • If you are a spectator, please stay 1.5m away from competitors at all times as per Regulation 7b. If you are filming someone competing, please stay out of the competitor area.
 • We will be taking videos and photographs of the competition and the environment for our social media pages and website. By attending the competition as a competitor or a guest, you are accepting that you may be filmed or photographed for these purposes.


Violation of any of the regulations may result in the disqualification from the whole competition.


Disciplina 3x3x3 optimalno ne bo izvedena na Slovenian Nationals 2023 v Mariboru. Zaradi tega bomo izvedli to posebno tekmovanje, kjer imate priložnost, da postanete slovenski državni prvak 2023 v disciplini 3x3x3 optimalno!
Za ostale discipline preverite:

Slovenian Nationals 2023


Podelitev ob zaključku tekmovanja bo izvedena 27. avgusta v Mariboru, kot del podelitve tekmovanja Slovenian Nationals 2023.Event 3x3x3 Fewest Moves will not be held at Slovenian Nationals 2023 in Maribor. For this reason, we will hold this special competition, where it is your chance to become Slovenian's Fewest Moves Champion 2023!
For other events check:

Slovenian Nationals 2023


The ceremony at the end of the competition will take place as part of the Slovenian Nationals 2023 competition on August 27 in Maribor.

Sponzorji tekmovanja so:

 • Cuboss

Slovenian FMC Nationals 2023 sponzorira trgovina s kockami Cuboss! Cuboss je spletna trgovina s kockami s sedežem na Švedskem, specializirana za hitrostne kocke in druge vrste ugank z dostavo po vsem svetu. Preverite na spletni strani: cuboss.com.

 • Športno kulturno društvo Sestrže

 • Rubik klub Slovenija


Sponsors of the competition are:

 • Cuboss

Slovenian FMC Nationals 2023 is sponsored by the cube store Cuboss! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Check on the website: cuboss.com.

 • Športno kulturno društvo Sestrže

 • Rubik klub Slovenija

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.