WCA Smernice

Različica: 1. avgust 2023
[wca-regulations-translations:9dcdec1]

Opombe

WCA Pravilnik

WCA Smernice dopolnjujejo WCA Pravilnik. Več informacij o WCA najdete v Pravilniku.

Številčenje

Smernice so oštevilčene na podlagi njim ustreznih pravil. Upoštevajte, da se lahko več smernic nanaša na isto pravilo, nekatere smernice pa se lahko nanašajo na pravila, ki ne obstajajo več.

Oznake

Zaradi boljše preglednosti je vsaka smernica označena z eno od spodnjih oznak. Upoštevajte, da se te obravnavajo kot dopolnilne informacije in ne kot opis pomembnosti smernice.

Vsebina

1. člen: Uradne osebe

2. člen: Tekmovalci

3. člen: Uganke

4. člen: Mešanje

5. člen: Okvare ugank

7. člen: Okolica

9. člen: Discipline

10. člen: Rešeno stanje

11. člen: Incidenti

12. člen: Notacija

Člen A: Hitrostno reševanje

Člen B: Slepo reševanje

Člen C: Enoročno reševanje

Člen E: Optimalno reševanje

Člen H: Slepo reševanje več kock

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.