WCA Pravilnik

Različica: 1. avgust 2023
[wca-regulations-translations:b02b921]

Opombe

Prevod

Prevod Pravilnika je informativne narave in nima nobenega uradnega statusa, četudi je objavljen na uradni spletni strani WCA.
Če obstaja razlika med prevodom in (trenutno uradno) angleško različico, mora biti upoštevana angleška različica.

WCA Pravilnik in Smernice

WCA Pravilnik vsebuje celoten sklop pravil, ki veljajo za vsa uradna tekmovanja pod okriljem Svetovne kockarske zveze (World Cube Association).
WCA Pravilnik dopolnjujejo tudi WCA Smernice. Pravilnik je obravnavan kot celosten dokument, ob čemer Smernice vsebujejo dodatna pojasnila in obrazložitve.

Besedišče

Uporaba besed "morati" ("must", "must not"), "naj bi" ("should", "should not") in "lahko" ("may") se ujema z RFC 2119.

Informacije na spletu

Spletna stran Svetovne kockarske zveze: www.worldcubeassociation.org.
Originalni vir WCA Pravilnika: www.worldcubeassociation.org/regulations.
WCA Pravilnik v PDF formatu.

Viri

Razvoj WCA Pravilnika in Smernic je javno dostopen na portalu GitHub, javna je tudi razprava na WCA Forumu.

Kontakt

Za vprašanja in povratne informacije se prosim obrnite na WCA Odbor za pravilnik (WRC).

Vsebina

Opomba: Ker se členi in pravila ob morebitnem brisanju ne številčijo ponovno, lahko prihaja do anomalij pri njihovem zaporedju številčenja.

1. člen: Uradne osebe

2. člen: Tekmovalci

3. člen: Uganke

4. člen: Mešanje

5. člen: Okvare ugank

7. člen: Okolica

9. člen: Discipline

10. člen: Rešeno stanje

11. člen: Incidenti

12. člen: Notacija

Člen A: Hitrostno reševanje

Člen B: Slepo reševanje

Člen C: Enoročno reševanje

Člen E: Optimalno reševanje

Člen F: Reševanje Clocka

Člen H: Slepo reševanje več kock

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.