Narva Winter 2019


Date
Jan 5, 2019
City
Narva, Estonia
Venue

Diocesan Administration Building

Address
Vabaduse 20, 20303 Narva, Estonia
Details

On the second floor in main hall.

Contact

Organization team

Organizers
Aleksandr Tepljakov, Andrei Solntsev, Artjom Latin, and Dmitri Kalabanov
WCA Delegate
Andreas Pung
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Refer to tabs for more information.
Eesti kuubik

Events
Main event
Competitors
39
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 50 competitors.
The base registration fee for this competition is €5 (Euro).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
No on the spot registrations will be accepted.


ENG:

Confirmation email

 • You will receive a confirmation email about two weeks before the competition.
 • If you do not follow the instructions in the confirmation email, then your registration will be deleted.
 • Make sure to check your spam folder!

Registration fee

 • Until December 9 the registration fee is 5€.
 • Starting from December 10 the registration fee is 10€.
 • Pay the registration fee in cash after arriving to the venue. No on the spot registrations will be accepted.
 • If there are previous competitions in Estonia where you failed to attend but had confirmed your registration, then you are also expected to pay the registration fees for those competitions.

For more information, have a look at this tab.


EST:

Kinnitusmeil

 • Umbes kaks nädalat enne võistlust saadetakse teile kinnitusmeil.
 • Kui te ei järgi kinnitusmeilis toodud juhiseid, siis kustutatakse teie registreering.
 • Kontrollige ka kindlasti oma spämmikausta!

Osavõtutasu

 • Kuni 9. detsembrini on osavõtutasu 5 €.
 • Alates 10. detsembrist on osavõtutasu 10 €.
 • Osavõtutasu tuleb maksta võistluskohta saabudes sularahas. Kohapeal registreerumine pole lubatud.
 • Kui olete varem kinnitanud oma osavõtu mõnel Eesti võistlusel, aga jätnud kohale tulemata, siis olete kohustatud tasuma osavõtutasud ka nende võistluste eest.

Lisainfoks vaadake seda vahelehte.


RUS:

Подтверждающее письмо

 • Вы получите электронное письмо за две недели до соревнований.
 • Если Вы не будете следовать инструкциям в письме, Ваша регистрация будет удалена.
 • Если Вы не получили электронное письмо, то проверьте папку со спамом!

Плата за регистрацию

 • До 9 декабря плата за регистрацию 5€.
 • Начиная с 10 декабря плата за регистрацию 10€.
 • Оплата производится на месте проведения соревнования наличными. Регистрация на месте невозможна.
 • Если были соревнования в Эстонии, на которые Вы подтвердили регистрацию, но не пришли, Вы должны заплатить за регистрацию на них (в добавок к оплате участия в Narva Winter 2019).

Дополнительная информация здесь.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Dmitry Aniskin won with an average of 9.51 seconds in the 3x3x3 Cube event. Dmitry Kryuzban finished second (10.39) and Sergey Lahno finished third (11.09).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Dmitry Aniskin 9.17 9.51 Russia 9.419.739.399.819.17
2x2x2 Cube Aleksandr Beznogov 1.75 2.70 Russia 1.752.802.522.773.84
4x4x4 Cube Dmitry Aniskin 37.78 44.55 Russia 48.3544.6443.5445.4637.78
7x7x7 Cube Dmitry Kryuzban 3:16.21 3:24.81 Russia 3:31.823:16.213:26.41
3x3x3 One-Handed Dmitry Aniskin 13.76 18.07 Russia 18.2713.7617.9418.0019.32
Pyraminx Matvei Tianutov (Матвей Тянутов) 3.89 4.62 Russia 4.483.983.895.635.39
Skewb Aleksandr Beznogov 3.84 4.39 Russia 4.733.933.844.516.89

Eesti kuubik

General information

To participate you must:
1. Register on the WCA website before January 2, 23.59 UTC + 2. After that, no new registrations will be accepted. On the spot registrations are not permitted.
2. About two weeks before the competition we will send out confirmation emails. If you do not follow the instructions in the confirmation email, then your registration will be deleted. Don't forget to check your spam folder!
3. Pay your registration fee (and a debt if you have it) in cash after arriving to the venue.

Registration fee

 • If you register on or before December 9 the registration fee is 5€.
 • Starting from December 10 the registration fee is 10€.
 • If there are previous competitions in Estonia where you failed to attend but had confirmed your registration, then you are also expected to pay the registration fees for those competitions.

Note: If you are unable to participate, then please notify the organizers ASAP.

Debt system

Starting from Tallinn Open 2018 competition, we are using a debt system. What this means is that if you confirm your registration but fail to show up, your registration fee is added to your total debt.
The next time you want to compete in Estonia, you will have to pay your total debt in addition to the registration fee. This policy is also retroactively applied to competitions since Tartu Open 2017.
Therefore, if you find out that you cannot compete, inform the organisers as soon as possible.

Most important

 1. Register on the WCA website, because on-site registration is not allowed.
 2. Check your email and spam folder for the confirmation email.
 3. If you discover you can't compete, inform the organisers ASAP.

Üldinfo

Võistlusel osalemiseks peate:
1. Registreerima end WCA lehel enne 2. jaanuarit, 23.59. Pärast seda ei ole võistlusele registreerumine enam võimalik. Kohapeal registreerumine pole lubatud.
2. Umbes kaks nädalat enne võistlust saadetakse kinnitusmeilid. Kui te ei järgi seal välja toodud juhiseid, siis teie registreering tühistatakse. Kindlasti kontrollige oma spämmikausta!
3. Võistluskohta saabudes tasuma osavõtutasu (ja võlad kui teil neid on) sularahas.

Osavõtutasu

 • Registreerimisel kuni 9. detsembrini on osavõtutasu 5 €.
 • Alates 10. detsembrist on osavõtutasu 10 €.
 • Kui olete varem kinnitanud oma osavõtu mõnel Eesti võistlusel, aga jätnud kohale tulemata, siis olete kohustatud tasuma osavõtutasud ka nende võistluste eest.

Märkus: Kui ilmneb, et te ei saa mingil põhjusel osaleda, siis palun teavitage sellest koheselt korraldajaid.

Võlasüsteem

Alates Tallinn Open 2018 võistlusest kasutame Eesti võistlustel võlasüsteemi. Kui te kinnitate oma registreeringu, kuid ei ilmu võistlusele kohale, siis selle võistluse osavõtutasu lisandub teie koguvõlale.
Järgmine kord kui te Eestis võistelda tahate, peate maksma lisaks osavõtutasule ka oma koguvõla. Me arvestame võlgasid alates Tartu Open 2017 võistluselt.
Kui te avastate, et te ei saa võistelda, teavitage viivitamatult korraldajaid.

Kõige olulisem

 1. Registreeruge WCA veebilehel, sest kohapeal registreerumine pole lubatud.
 2. Jälgige oma e-posti ja järgige kinnitusmeilis toodud juhiseid. Kontrollige ka oma spämmikausta.
 3. Kui te avastate, et ei saa võistelda, teavitage koheselt korraldajaid.

Главная информация

Для участия Вы должны:
1. Зарегистрироватся на сайте WCA до 2 января, 23.59 UTC + 2. После этого, никакие новый регистрации не будут приняты. Регистрации на месте не допускаются.
2. Вы получите электронное письмо за две недели до соревнований. Если Вы не будете следовать инструкциям в письме, Ваша регистрация будет удалена. Не забудте проверить папку со спамом!
3. Оплата участия и "долгов" производится на месте проведения соревнования наличными.

Взнос за участие

 • До 9 декабря плата за регистрацию 5€.
 • Начиная с 10 декабря плата за регистрацию 10€.
 • Если были соревнования в Эстонии, на которые Вы подтвердили регистрацию, но не пришли, Вы должны заплатить за регистрацию на них (в добавок к оплате участия в Narva Winter 2019).

Примечание: Если Вы не можете участвовать, пожалуйста, сообщите об этом организаторам как можно раньше.

Система долгов

Начиная с соревнований Tallinn Open 2018, мы используем систему долгов. Это значит, что если Вы подтвердили свою регистрацию на соревнование, но не посетили его и не заплатили, то сумма взноса за то соревнование включается в Ваш общий долг.
На следующем соревновании в Эстонии, которое Вы будуте посещать, Вы будете должны заплатить долг. Эта политика также применяется к соревнованиям, начиная с Tartu Open 2017.
Если Вы понимаете, что не сможете участвовать, сообщите об этом организаторам как можно раньше.

Наиболее важное

 1. Зарегистрируйтсь на сайте WCA, потому что регистрации на месте не произодятся.
 2. Следуйте инструкциям, указанным в электронном письме. Если Вы не получили письмо, то проверьте папку со спамом.
 3. Если Вы не можете участвовать, пожалуйста, сообщите об этом организаторам как можно раньше.

Regulations / Regulatsioonid / Положения

 • Each competitor must be familiar with and understand the WCA Regulations before the competition.
 • Regulations are available on the WCA website.
 • You can have a look at this video to get a basic overview of the regulations.
 • It is also recommended that you read through this WCA tutorial.
 • Each first time competitor must have a valid form of ID with them for identification.

 • Iga võistleja peab tundma ja aru saama WCA regulatsioonidest enne võistlust.
 • Regulatsioonid on kättesaadavad WCA veebilehel.
 • Vaadake seda videot, et saada põhiline ülevaade regulatsioonidest.
 • Eestikeelne võistlemisjuhend on saadaval siin.
 • Vaadake ka seda WCA võistlemisjuhendit.
 • Igal uuel võistlejal peab olema kaasas isikut tõendav dokument.

 • Каждый участник обязан знать и понимать положения WCA до начала соревнования.
 • Положения WCA находятся на странице WCA.
 • Вы можете посмотреть это видео чтобы поверхностно ознакомиться с правилами.
 • Также рекомендуется изучить данное пособие WCA.
 • Каждый участник, впервые участвующий в WCA соревнованиях должен иметь при себе удостоверяющий личность документ: например паспорт, ИД-карта или свидетельство о рождении.

General information

The competition will be held at Diocesan Administration Building. The address is Vabaduse 20, Narva. Look it on a map:

Food

You can visit a shopping centre Fama Keskus or restaurant Pärl (Hariduse 5c):

Transportation

Bus

Arriving and leaving by bus:

All buses arrive at Narva bus station (Vaksali 25). Have a look at it on a map:

The venue is 20 minutes away from Narva bus station.

Train

You can arrive by train:

Train station is here (Vaksali 22):

The venue is 20 minutes away from Narva train station.

Car

Parking in Narva is free. You can park near Fama Keskus.

Accommodation

You can book a hotel here:

I recommend hotel Inger because it is the closest to the competition venue.

Groups / Grupid

Please have a look at the groups from this page.

Group summary is available here.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.