Narva Winter 2019


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 50 competitors.
The base registration fee for this competition is €5 (Euro).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend for free.

ENG:

Confirmation email

 • You will receive a confirmation email about two weeks before the competition.
 • If you do not follow the instructions in the confirmation email, then your registration will be deleted.
 • Make sure to check your spam folder!

Registration fee

 • Until December 9 the registration fee is 5€.
 • Starting from December 10 the registration fee is 10€.
 • Pay the registration fee in cash after arriving to the venue. No on the spot registrations will be accepted.
 • If there are previous competitions in Estonia where you failed to attend but had confirmed your registration, then you are also expected to pay the registration fees for those competitions.

For more information, have a look at this tab.


EST:

Kinnitusmeil

 • Umbes kaks nädalat enne võistlust saadetakse teile kinnitusmeil.
 • Kui te ei järgi kinnitusmeilis toodud juhiseid, siis kustutatakse teie registreering.
 • Kontrollige ka kindlasti oma spämmikausta!

Osavõtutasu

 • Kuni 9. detsembrini on osavõtutasu 5 €.
 • Alates 10. detsembrist on osavõtutasu 10 €.
 • Osavõtutasu tuleb maksta võistluskohta saabudes sularahas. Kohapeal registreerumine pole lubatud.
 • Kui olete varem kinnitanud oma osavõtu mõnel Eesti võistlusel, aga jätnud kohale tulemata, siis olete kohustatud tasuma osavõtutasud ka nende võistluste eest.

Lisainfoks vaadake seda vahelehte.


RUS:

Подтверждающее письмо

 • Вы получите электронное письмо за две недели до соревнований.
 • Если Вы не будете следовать инструкциям в письме, Ваша регистрация будет удалена.
 • Если Вы не получили электронное письмо, то проверьте папку со спамом!

Плата за регистрацию

 • До 9 декабря плата за регистрацию 5€.
 • Начиная с 10 декабря плата за регистрацию 10€.
 • Оплата производится на месте проведения соревнования наличными. Регистрация на месте невозможна.
 • Если были соревнования в Эстонии, на которые Вы подтвердили регистрацию, но не пришли, Вы должны заплатить за регистрацию на них (в добавок к оплате участия в Narva Winter 2019).

Дополнительная информация здесь.


Registration closed almost 2 years ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.