Mentallinn 2019


Date
Feb 9, 2019
City
Tallinn, Estonia
Venue

Tallinn Secondary School of Science

Address
Estonia puiestee 6, 10141 Tallinn, Estonia
Details

On the second floor in main hall.

Contact

Organization team

Organizers
Andrei Solntsev, Jan Erik Soosaar, and Remo Pihel
WCA Delegate
Andreas Pung
Download all the competition's details as PDF here.
Information
 • The main event of this competition is 3x3 Blindfolded.

 • This is a quiet events competition. If you are a new competitor, this is probably not for you.

 • Please have a look at the Registration requirements field and other tabs.
  Eesti kuubik

 • If a competitor takes longer than 1 hour combined for 4x4x4 Blindfolded and 5x5x5 Blindfolded then they are not permitted to compete in 3x3x3 with feet.

Events
Main event
Competitors
21
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is €5 (Euro).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
No on the spot registrations will be accepted.


ENG:

Registration fee

 • Until January 13 the registration fee is 5€.
 • Starting from January 14 the registration fee is 10€.
 • If you are participating in only one event, the registration fee is 3€, but after January 14, it will be 5€.
 • Pay the registration fee in cash after arriving to the venue.
 • If there are previous competitions in Estonia where you failed to attend but had confirmed your registration, then you are also expected to pay the registration fees for those competitions.

For more information, have a look at this tab.


EST:

Osavõtutasu

 • Kuni 13. jaanuarini on osavõtutasu 5 €.
 • Alates 14. jaanuarist on osavõtutasu 10 €.
 • Kui osalete ainult ühel alal, on osalustasu 3 €, pärast 14. jaanuarit aga 5 €.
 • Osavõtutasu tuleb maksta võistluskohta saabudes sularahas.
 • Kui olete varem kinnitanud oma osavõtu mõnel Eesti võistlusel, aga jätnud kohale tulemata, siis olete kohustatud tasuma osavõtutasud ka nende võistluste eest.

Lisainfoks vaadake seda vahelehte.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Timo Norrkniivilä won with a single solve of 27.60 seconds in the 3x3x3 Blindfolded event. Andrei Solntsev finished second (48.34) and Nevins Chan Pak Hoong (陈百鸿) finished third (1:21.04).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Blindfolded Timo Norrkniivilä 27.60 NR DNF Finland DNF27.6032.81
3x3x3 Fewest Moves Sergey Lahno 28 31.00 Russia 283233
4x4x4 Blindfolded Timo Norrkniivilä 3:58.78 DNF Finland 3:58.78DNFDNF
5x5x5 Blindfolded Nevins Chan Pak Hoong (陈百鸿) 13:04.00 DNF Malaysia 13:04.00DNFDNF
3x3x3 Multi-Blind Nevins Chan Pak Hoong (陈百鸿) 13/13 53:37 Malaysia 10/10 39:5613/13 53:37
3x3x3 With Feet Jānis Zirnis 39.68 NR 57.32 Latvia 58.121:10.7257.3339.6856.52
Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 25:00.00 cumulative *
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 2:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 2:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
3x3x3 Multi-Blind Final Bo2 10:00.00 per cube, up to 60:00.00
3x3x3 With Feet Final Ao5 5:00.00

You are viewing the schedule for the venue Tallinn Secondary School of Science.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Tallinn.
Add to calendar

Display the schedule as:
Display schedule for:
ALL

Schedule for Saturday (February 09, 2019)

From 09:15 AM
To 09:30 AM
Check-in and Multi-Blind puzzle submission
Main room
From 09:30 AM
To 09:45 AM
Competing and judging tutorial
Main room
From 09:45 AM
To 10:45 AM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
202
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 10:45 AM
To 11:50 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
202
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 11:50 AM
To 12:35 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
25:00.00 cumulative *
From 12:35 PM
To 12:40 PM
Group photo and Multi-Blind puzzle submission
202
From 12:40 PM
To 01:15 PM
Lunch
Main room
From 01:15 PM
To 03:25 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
2:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 01:15 PM
To 03:25 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
2:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 02:25 PM
To 03:10 PM
3x3x3 With Feet Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
From 03:25 PM
To 04:25 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
202
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 04:25 PM
To 05:25 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 05:25 PM
To 06:30 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 2)
202
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 06:30 PM
To 07:00 PM
Awards
Main room

Eesti kuubik

General information

To participate you must:
1. Register on the WCA website before February 5, 23:59 UTC +2. After that, no new registrations will be accepted. On the spot registrations are not permitted.
2. If you find out that you are no longer able to compete, please inform the organizers as soon as you can, because in the waiting list there are people who also want to compete!
3. Pay your registration fee (and a debt if you have it) in cash after arriving to the venue.

Registration fee

 • If you register on or before January 13 the registration fee is 5€.
 • Starting from January 14 the registration fee is 10€.
 • If you are participating in only one event, the registration fee is 3€, but after January 14, it will be 5€.
 • If there are previous competitions in Estonia where you failed to attend but had confirmed your registration, then you are also expected to pay the registration fees for those competitions.

Note: If you are unable to participate, then please notify the organizers ASAP.

Debt system

Starting from Tallinn Open 2018 competition, we are using a debt system. What this means is that if you confirm your registration but fail to show up, your registration fee is added to your total debt.
The next time you want to compete in Estonia, you will have to pay your total debt in addition to the registration fee. This policy is also retroactively applied to competitions since Tartu Open 2017.
Therefore, if you find out that you cannot compete, inform the organisers as soon as possible.

Most important

 1. Register on the WCA website, because on-site registration is not allowed.
 2. This time you will not recieve the confirmation e-mail.
 3. If you discover you can't compete, inform the organisers ASAP.

Üldinfo

Võistlusel osalemiseks peate:
1. Registreerima end WCA lehel enne 5. veebruari, 23:59. Pärast seda ei ole võistlusele registreerumine enam võimalik. Kohapeal registreerumine pole lubatud.
2. Kui te avastate et ei saa võistelda, teavitage koheselt korraldajaid, sest ootejärjekorras on inimesed, kes tahavad osaleda.
3. Võistluskohta saabudes tasuma osavõtutasu (ja võlad kui teil neid on) sularahas.

Osavõtutasu

 • Registreerimisel kuni 13. jaanuarini on osavõtutasu 5 €.
 • Alates 14. jaanuarist on osavõtutasu 10 €.
 • Kui osalete ainult ühel alal, on osalustasu 3 €, pärast 14. jaanuarit aga 5 €.
 • Kui olete varem kinnitanud oma osavõtu mõnel Eesti võistlusel, aga jätnud kohale tulemata, siis olete kohustatud tasuma osavõtutasud ka nende võistluste eest.

Märkus: Kui ilmneb, et te ei saa mingil põhjusel osaleda, siis palun teavitage sellest koheselt korraldajaid.

Võlasüsteem

Alates Tallinn Open 2018 võistlusest kasutame Eesti võistlustel võlasüsteemi. Kui te kinnitate oma registreeringu, kuid ei ilmu võistlusele kohale, siis selle võistluse osavõtutasu lisandub teie koguvõlale.
Järgmine kord kui te Eestis võistelda tahate, peate maksma lisaks osavõtutasule ka oma koguvõla. Me arvestame võlgasid alates Tartu Open 2017 võistluselt.
Kui te avastate, et te ei saa võistelda, teavitage viivitamatult korraldajaid.

Kõige olulisem

 1. Registreeruge WCA veebilehel, sest kohapeal registreerumine pole lubatud.
 2. Seekord te ei saa kinnitusmeili.
 3. Kui te avastate, et ei saa võistelda, teavitage koheselt korraldajaid.

Regulations / Regulatsioonid

 • Each competitor must be familiar with and understand the WCA Regulations before the competition.
 • Regulations are available on the WCA website.
 • You can have a look at this video to get a basic overview of the regulations.
 • Each first time competitor must have a valid form of ID with them for identification.

 • Iga võistleja peab tundma ja aru saama WCA regulatsioonidest enne võistlust.
 • Regulatsioonid on kättesaadavad WCA veebilehel.
 • Vaadake seda videot, et saada põhiline ülevaade regulatsioonidest.
 • Eestikeelne võistlemisjuhend on saadaval siin.
 • Igal uuel võistlejal peab olema kaasas isikut tõendav dokument.

 • Все участники должны ознакомиться с правилами WCA до начала соревнований.
 • Вы можете посмотреть это видео чтобы поверхностно ознакомиться с правилами.
 • Каждый участник, впервые участвующий в WCA соревнованиях должен иметь при себе удостоверяющий личность документ: паспорт, ИД-карта или свидетельство о рождении.

While 4x4 Blindfolded and 5x5 Blindfolded is going on, we will be starting 3x3 With Feet exactly 70 minutes after aforementioned events start. If your total cumulative solving time for 4x4 Blindfolded and 5x5 Blindfolded is strictly below 60 minutes, then you may also compete in 3x3 With Feet. Otherwise, you have to choose between 4x4 Blindfolded and 5x5 Blindfolded or 3x3 With Feet, because regulation Z5 will be applied.


Samal ajal kui toimuvad 4x4 kinnisilmi ja 5x5 kinnisilmi, alustame 3x3 jalgadega lahendamist 70 min pärast eelnimetatud alade algust. Kui teie kumulatiivne koguaeg 4x4 kinnisilmi ja 5x5 kinnisilmi lahendamiseks on rangelt alla 60 minuti, siis on ka võimalik osaleda 3x3 jalgadega lahendamises. Vastasel juhul, tuleb valida, kas 4x4 kinnisilmi ning 5x5 kinnisilmi või 3x3 jalgadega lahendamine, sest kasutusel on regulatsioon Z5.

Since Multi-Blind is the first event we would like to submit your puzzles for the first attempt already at the registration table. So, please decide how many puzzles are you going to attempt before arriving to the venue.

For the second attempt, please submit your puzzles during lunch.


Kuna Multi-Blind on esimene ala, tuleb esimesel katsel kasutatavad kuubikud üle anda juba registreerimislauas. Seega, palun otsustage kuubikute arv enne võistluspaika jõudmist.

Teise katse jaoks tuleb kuubikud ära anda lõunapausi ajal.

General information

The competition will be held at Tallinn Secondary School of Science. The address is Estonia puiestee 6, 10141 Tallinn, Estonia
Have a look at it on a map:

Transportation

Bus

Arriving and leaving by bus:

All buses arrive at Tallinn bus station. There is a "Bussijaam" bus stop from where you can ride to "Estonia" stop by buses 17, 17A, 23 or 54.
Or go to Tartu mnt street (also "Bussijaam" stop) and ride by tram number 4 (direction: "Tondi") to the "Viru" tram stop or by tram number 2 (direction: "Kopli") to the "Mere puiestee" tram stop. There are also buses 15 (direction: "Viru keskus") and 2 (direction: Reisisadam(A-Terminal)) Have a look at Tallinn Coach station on a map:

Train

You can arrive by train:

Train station is here (Balti jaam):

There is a "Balti jaam" tram station also, both 1 and 2 trams go to the "Mere puiestee" stop in "Kadriorg" and "Suur-paala" directions.

Car

Information about parking is available here. Look at "Kesklinn" section.
The nearest parking house is located in Solaris Keskus.

Food

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.