LLS VI 2018


Date
Jun 30, 2018
City
Lublin, Poland
Venue

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

Address
20-043 Lublin, Al. Racławickie 26
Details

Aula

Website
LLS VI 2018 website
Organizers
Krzysztof Kasprzak and Piotr Tokarski
WCA Delegates
Piotr Trząski and Radosław Drozdowicz
Contact

p.tokarski@strefa-kostek.pl

Competitor Limit
100
Entry Fee
45 zł (Polish Złoty)
Information

Competitors limit: 100
Registration fee: 45 PLN for competitors, 40 PLN for LLS competitors. Free of charge for spectators

Events
Registration requirements

Rejestracja uznawana jest za dokonaną po wypenieniu formularza rejestracyjnego i opaceniu uczestnictwa w zawodach.

Dane do przelewu:
Numer konta: 20 1140 2004 0000 3102 7666 9950
Nazwa: Strefa Kostek s.c.
Tytuł: Opłata Startowa LLS6 2018 - Imię i nazwisko
Początek rejestracji:
18 V 2018
Koniec rejestracji:
17 VI 2018

Registration is considered completed after filling out the registration form and paying the registration fee.

Data for payment:
Account number: 20 1140 2004 0000 3102 7666 9950
Name: Strefa Kostek s.c.
Title: fee LLS6 2018 - Name and surname
Start registration:
18 V 2018
End registration:
17 VI 2018