Hanoi Open 2022


Date
Sep 18, 2022
City
Hanoi city, Vietnam
Venue

Vplace 5, Third Floor 3, 25T2 Building Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Ha Noi

Address
Vplace 5, Third Floor 3, 25T2 Building Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Ha Noi
Details

Big Hall

Contact

ngocthinhrubikshop@gmail.com

Organizer
Nguyễn Ngọc Thịnh
WCA Delegate
Trịnh Nguyên Anh
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Results for Clock, Megaminx, and Pyraminx from this competition have been removed. Please see the incident log for more information.

Events
Main event
Competitors
140
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 300 competitors.
The base registration fee for this competition is 100,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 150,000 ₫ (Vietnamese Đồng).


Nộp lệ phí trước ngày thi đấu để được chấp nhận đơn đăng ký. (Xem tab 'Nộp lệ phí' để biết thêm chi tiết)

 • Phí cơ bản cho 2 nội dung: 100,000 VND
 • Từ 3 nội dung trở lên: thêm 20,000 VND/nội dung
 • Đăng ký 7 môn trở lên: 200,000 VND
 • Sau khi thanh toán lệ phí thi, đơn đăng ký của bạn sẽ được chấp nhận trong vòng 24h.
 • Đăng ký tại địa điểm thi đấu sẽ được chấp nhập với phí cơ bản cho 2 nội dung: 150,000 VND

Bạn có thể thanh toán lệ phí thi bằng cách chuyển khoản đến tài khoản dưới đây:
Số Tài Khoản: (Vib - Ngân Hàng Quốc Tế) 989581539
Tên Tài Khoản: NGUYEN NGOC THINH

Sau khi chuyển khoản vui lòng gửi ảnh chứng minh cùng với tên của bạn hoặc ID WCA của bạn tới ngocthinhrubikshop@gmail.com

Sau khi đăng ký và nộp lệ phí thi. Đăng ký của bạn sẽ được xác nhận trong vòng 24 giờ.
Nếu đăng ký của bạn không được xác nhận trong vòng 24 giờ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không thể trả phí theo phương pháp trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: tên đăng ký phải viết tiếng Việt có dấu, đúng thứ tự họ - tên đệm - tên, nếu không sẽ không được chấp nhận.

Thí sinh có thể liên hệ ban tổ chức để thay đổi bộ môn thi, hạn cuối là ngày 16-09-2022.

Tất cả thí sinh trong danh sách chờ sẽ bị loại bỏ và hoàn tiền (nếu đã đóng) sau ngày 16-09-2022.

Registration fee must be prepaid in order to get confirmed status. (Click 'Payment' tab to get more information)

 • Basic fee for 2 event*: 100,000 VND (approx. 5 USD)
 • For each additional event: 20,000 VND (approx. 1 USD)
 • Combo 7+ events: 200k VND (approx. 10 USD)
 • Only register and payment online will be accepted.
 • After compelteing payment, your registration will be approved within 24h
 • On the spot registration will be accepted with a base registration fee of 150,000 VND

You can pay by transfer money to the account below:
Account Number: (VIB) 989581539
Account Name: NGUYEN NGOC THINH

After transfer please send proof of transfer with your name or WCA ID to ngocthinhrubikshop@gmail.com

After you register and pay the fee. Your registration will be confirmed within 24 hr.
If your registration is not confirmed within 24 hr please contact us.

If you are unable to pay the fee with above method, please contact us.

You may change the events you are registered for by contacting the organisational team by 2022-09-16. After this date it is no longer possible to add events.

All competitors still on the waiting list after 2022-09-16 will be removed and provided with a full refund.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Đoàn Anh Dũng won with an average of 7.03 seconds in the 3x3x3 Cube event. Phạm Đức Phước finished second (7.58) and Nguyễn Anh Khôi finished third (8.51).

3x3x3 Cube

# Name Best Average Representing Solves
1 Đoàn Anh Dũng 6.00 7.03 Vietnam 7.467.556.616.007.03
2 Phạm Đức Phước 5.66 7.58 Vietnam 6.839.925.668.117.80
3 Nguyễn Anh Khôi 5.59 8.51 Vietnam 6.985.59DNF9.039.52

2x2x2 Cube

# Name Best Average Representing Solves
1 Nông Quốc Duy 1.25 NR 1.97 Vietnam 1.501.252.394.422.02
2 Trần Ngọc Sơn 1.72 3.08 Vietnam 1.725.422.744.591.92
3 Phạm Đức Phước 2.65 3.08 Vietnam 3.412.732.654.893.10

4x4x4 Cube

# Name Best Average Representing Solves
1 Hoàng Hà Thủy Tiên 25.24 27.10 Vietnam 28.1226.5529.4425.2426.63
2 Đỗ Quang Hưng 23.73 NR 28.92 Vietnam 27.9031.8823.7326.9733.53
3 Phạm Đức Phước 29.96 31.85 Vietnam 33.2830.8629.9643.4531.42

3x3x3 One-Handed

# Name Best Average Representing Solves
1 Hoàng Hà Thủy Tiên 12.54 13.92 Vietnam 14.8714.6412.5414.4912.64
2 Trang Bảo Minh 11.50 15.30 Vietnam 22.9412.9814.0211.5018.89
3 Đoàn Anh Dũng 12.25 15.31 Vietnam 16.2015.6412.2514.9915.31

Skewb

# Name Best Average Representing Solves
1 Nông Quốc Khánh 2.54 2.80 NR Vietnam 2.543.022.692.703.06
2 Nguyễn Thành Đạt 2.91 4.08 Vietnam 4.364.024.552.913.86
3 Mai Đức Hòa 4.10 5.31 Vietnam 5.914.735.634.105.57
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.