Vardagscubing V: Norrköping 2023


Date
Aug 25, 2023
City
Norrköping, Sweden
Venue

Immanuelskyrkan

Address
Södra promenaden 106, Norrköping
Details

Enter through the main door and go down one flight of stairs

Contact

Organization Team

Organizers
Leo Sjögren and SveKub
WCA Delegate
Peter Hugosson-Miller
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkomna till Vardagscubing V: Norrköping 2023!

Alla är varmt välkomna att delta, oavsett om du löser kuben på 5 sekunder eller 5 minuter.

Vi ber er läsa igenom alla flikar på denna sida eftersom de innehåller mycket värdefull information.


Welcome to Vardagscubing V: Norrköping 2023!

Everyone is welcome to participate, regadless of whether you solve the cube in 5 seconds or 5 minutes.

We ask you to read through all the tabs on this page as they contain very valuable information.

Events
Main event
Competitors
20
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 40 competitors.
The base registration fee for this competition is 99 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online här (scrolla längst ner). Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 74,25 kr för SveKub-medlemmar, 99 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar.
Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller bli medlem direkt. När du registrerats som medlem kan du anmäla dig till tävlingen som vanligt. Vi verifierar medlemskapet och återbetalar rabatten vid två tillfällen, en gång 24 timmar efter att anmälan öppnat, och en gång när anmälan stängt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, mejla oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 22:e augusti, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. Sista anmälningsdag är också sista dagen då det är möjligt få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attend this competition you need to register online here (scroll to the bottom). We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 74,25 SEK for members of SveKub, and 99 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will refund 25% to members.
Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or become a member away. When you are registered as a member, you can register for the competition as normal. We verify the membership and refund the discount at two occasions, once 24 hours after registration opens, and once when registration has closed.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on August 22:nd, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The last registration date is also the last date for when a registration can be accepted from the waiting. If your registration is not yet accepted by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

August Olofsson won with an average of 12.59 seconds in the 3x3x3 Cube event. Leo Sjögren finished second (14.04) and Vilmer Weissman finished third (14.97).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube August Olofsson 11.36 12.59 Sweden 13.3211.9614.2612.4911.36
2x2x2 Cube Leo Sjögren 2.80 3.34 Sweden 5.013.382.803.163.47
4x4x4 Cube August Olofsson 40.46 53.69 Sweden 56.3940.461:01.8452.3452.35
Pyraminx Leo Sjögren 3.42 6.37 Sweden 8.623.643.427.428.04
Skewb Hugo Skoglar 4.98 5.17 Sweden 5.0711.044.985.315.14
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube Final Ao5 2:00.00
4x4x4 Cube Final Bo2 / Ao5 17:00.00 total for Pyraminx Final and 4x4x4 Cube Final ** 2 attempts to get < 2:00.00
Pyraminx Final Ao5 17:00.00 total for Pyraminx Final and 4x4x4 Cube Final **
Skewb Final Ao5 2:00.00

You are viewing the schedule for the venue Immanuelskyrkan.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Friday (August 25, 2023)

From 05:45 PM
To 06:15 PM
Check-in (Only needed for new competitors)
Servering
From 06:15 PM
To 06:50 PM
Skewb Final
Servering
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 06:50 PM
To 08:05 PM
4x4x4 Cube Final
Servering
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
17:00.00 total for Pyraminx Final and 4x4x4 Cube Final **
Cutoff
2 attempts to get < 2:00.00
From 06:50 PM
To 08:05 PM
Pyraminx Final
Servering
Format
Ao5
Time limit
17:00.00 total for Pyraminx Final and 4x4x4 Cube Final **
From 08:05 PM
To 08:35 PM
2x2x2 Cube Final
Servering
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 08:35 PM
To 09:20 PM
3x3x3 Cube Final
Servering
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 09:20 PM
To 09:40 PM
Cleaning / Awards
Servering

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller bli medlem direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet och återbetalar rabatten vid två tillfällen, en gång 24 timmar efter att anmälan öppnat, och en gång när anmälan stängt.
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or become a member away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership and refund the discount at two occasions, once 24 hours after registration opens, and once when registration has closed.
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Viktig info

Första tävlingen?

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga dina personuppgifter stämmer. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

På [när?] kommer vi demonstrera hur det går till att tävla, men vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon, som går igenom hur allt fungerar på en tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare. Dessa guider fungerar som komplement till WCA:s Regler, som varje tävlande är skyldig att vara bekant med.

Kom ihåg:

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas vara bekanta med WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar. Du behöver bara vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja incheckningen, och för att vara på den säkra sidan ifall schemat påverkas något under tävlingen.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet. Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren. Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Live-resultat finns på WCA Live. Där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa omgång.

Håll koll på er e-mail. Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


Important info

First competition?

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs on this page as there is a lot of important information there.

If you have never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We will have a demonstration showing how the competing process works on [when?], but we highly recommend watching this video, which demonstrates how everything works at a competition. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know. These guides act as complements to the WCA Regulations, which every competitor is expected to be familiar with.

Remember:

All competitors must have read the WCA Regulations. Participants are expected to be familiar with the WCA Regulations before attending an official competition.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

You must be ready to compete when your group starts. You only need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the chek-in, and also compensate for any slight changes in schedule.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you risk getting disqualified.

Live results can be found on WCA Live. There you can see what results you got, and whether you progressed to the next round.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Resa

Med Bil

Adressen till lokalen är Södra promenaden 106, Norrköping, centralt i Norrköping.
Parkering kan ske brevid lokalen eller på parkeringstorg ca 200 m mot centrum Olai kyrkogata 54, Norrköping.

Med tåg / buss

Närmaste hållplats är Söder Tull där både buss och spårvagn stannar. Det finns täta förbindelser från järvägsstationen.

Kom ihåg att medlemmar i SveKub reser med upp till 10% rabatt hos SJ, mer information finns på Sveroks hemsida. Resor med alla Sveriges kollektivtrafikbolag kan sökas via Resrobot.se.


Travel

By car

The address to the venue is Södra promenaden 106, Norrköping, central Norrköping.
Parking lot is available at site or at a parking square about 200 m towards the center Olai kyrkogata 54, Norrköping.

By train / bus

The nearest stop is Söder Tull where both bus and tram stop. There are close connections from the railway station.

Remember that members of SveKub travel with up to 10% discount with SJ, more information is available on Sverok's website. Trips with all of Sweden's public transport companies can be searched via Resrobot.se.

Sponsorer & Priser

Tävlingen sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen. Cuboss har valt att sponsra tävlingen med presentkort till enligt nedan.

Medaljörer i 3x3x3 tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 100 kr
2:a plats: 50 kr
3:e plats: 50 kr

Vinnarna i resterande grenar tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 50 kr

Dessutom kommer 1 presentkort på Cuboss värda 1 kr att lottas ut till deltagare på prisceremonin, där alla som närvarar har chans att vinna ett!


Sponsors & Prizes

The Swedish Championship 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss has chosen to sponsor the competition with gift cards for the medalists in the various event as outlined below.

Medalists in 3x3x3 will receive the following gift cards from Cuboss:
1st place: 100 SEK
2nd place: 50 SEK
3rd place: 50 SEK

The winners of all other events will receive the following gift card from Cuboss:
1st place: 50 SEK

In addition, 1 gift card worth 50 SEK will be randomly drawn to competitors at the award ceremony, where everyone who attends has a chance to win one!

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.