WCA-regler

Version: 1:a januari 2024
[wca-regulations-translations:8a8bd15]

Noteringar

Översättning

Observera att översättningar av reglerna inte är officiella versioner, även om de tillhandahålls på WCA:s webbplats för att underlätta för tävlande.
Om det finns skillnader mellan en översättning och den (nuvarande officiella) engelska versionen, så måste den engelska versionen användas.

WCA-regler and riktlinjer

WCA-reglerna innehåller hela uppsättningen regler som gäller för alla officiella tävlingar som godkänts av World Cube Association.
WCA-reglerna kompletteras också med WCA-riktlinjerna. Reglerna ska ses som ett fullständigt dokument, men riktlinjerna innehåller ytterligare förtydliganden och förklaringar.

Ordval

Användningen av orden "måste", "får inte", "bör", "bör inte", och "får" används på samma sätt som engelska orden "must", "must not", "should", "should not", och "may", enligt definitionen RFC 2119.

Information på nätet

World Cube Associations hemsida: www.worldcubeassociation.org
Originalversion av WCA-reglerna: www.worldcubeassociation.org/regulations
WCA-reglerna i PDF-format

Källa

Utvecklingen av WCA-regler och riktlinjer sker offentligt på GitHub och diskussionen är offentlig på WCA:s Forum.

Kontakt

För frågor och feedback, vänligen kontakta WCA Regulations Committee (WRC).

Innehåll

OBS: Eftersom artikel

Artikel 1: Funktionärer

Artikel 2: Tävlande

Artikel 3: Pussel

Artikel 4: Blandning

Artikel 5: Pusseldefekter

Artikel 7: Miljö

Artikel 9: Grenar

Artikel 10: Löst Tillstånd

Artikel 11: Incidenter

Artikel 12: Notation

Artikel A: Snabblösning

Artikel B: Blindlösning

Artikel C: Lösning med En Hand

Artikel E: Minst Antal Drag

Artikel F: Clock

Artikel H: Multi-Blind

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.