Vardagscubing I - Uppsala 2022


Date
Nov 28, 2022
City
Uppsala, Sweden
Venue

OK Linnés Klubbgård

Address
Tallbacksvägen 68, 75645 Uppsala
Contact

Kontakta oss/Contact Us

Organizers
Daniel Wallin, Sebastian Alanen, and SveKub
WCA Delegate
Daniel Wallin
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkommen till den första svenska upplagan av Vardagscubing, denna gång i Uppsala! Tävlingen har ett väldigt speciellt upplägg, där varje deltagare har totalt 20 minuter i lösningstid på sig att genomföra alla sina lösningar, och deltagaren får själv välja vilka grenar man vill spendera sin tid på. Tävlingen, som denna gång går på en måndag pågår endast i 4 timmar.

Läs gärna igenom alla flikar på denna sida (särskilt "Vardagscubing") så du inte missar någon viktig information.

OBS: Anmäler du dig till antingen 3x3x3 FMC eller 3x3x3 Multi-Blind så kan du endast tävla i just den grenen och inte tävla i någon annan gren på tävlingen.

--

Welcome to the first Swedish edition of Vardagscubing, this time in Uppsala! The competition has a very special format, where each participant has a total of 20 minutes of solving time to complete all their solves, and the competitor gets to choose which events to spend their time on. The competition, which this time takes place on a Monday, lasts only 4 hours.

Please read through all the tabs on this page (especially "Vardagscubing") so you don't miss any important information.

N.B.: If you register for either 3x3x3 FMC or 3x3x3 Multi-Blind, you can only compete in that particular event and not compete in any other event at the competition.

Events
Main event
Competitors
28
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 28 competitors.
The base registration fee for this competition is 80 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar onsdag den 19:e oktober, klockan 20:00 svensk tid.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 60 kr för SveKub-medlemmar, 80 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 23:e november, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Wednesday October 19th, at 20:00 Swedish time.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 60 SEK for members of SveKub, and 80 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on November 23rd, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Elvin Thorsen won with an average of 7.84 seconds in the 3x3x3 Cube event. Daniel Wallin finished second (8.94) and Joel Lundström finished third (9.22).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Elvin Thorsen 7.53 7.84 Sweden 7.537.928.037.667.93
2x2x2 Cube Elvin Thorsen 1.55 1.89 Sweden 1.901.991.771.553.96
4x4x4 Cube Daniel Wallin 28.11 34.10 Sweden 35.7233.0836.2028.1133.49
5x5x5 Cube Alexander Botz 53.24 1:04.47 Germany 53.241:03.751:06.741:02.921:08.99
6x6x6 Cube Alexander Botz 1:41.49 1:47.11 Germany 1:54.551:45.281:41.49
7x7x7 Cube Alexander Botz 2:39.24 DNF Germany 2:39.24DNSDNS
3x3x3 Blindfolded Daniel Wallin 24.22 DNF Sweden DNF24.22DNF
3x3x3 Fewest Moves Theodor Nordstrand 25 25.67 Sweden 262526
3x3x3 One-Handed Daniel Wallin 14.73 15.88 Sweden 15.2616.3516.0214.73DNF
Clock Samuel Eklund-Hanna 5.61 6.17 Sweden 5.615.896.367.656.27
Megaminx Joel Lundström 44.32 45.71 Sweden 44.5344.3247.8345.7646.83
Pyraminx Elvin Thorsen 1.64 3.08 Sweden 2.693.113.653.451.64
Skewb Daniel Wallin 3.02 4.18 Sweden 4.383.206.454.963.02
Square-1 Vincent Rylander 12.51 14.23 Sweden 14.0012.5114.9613.7418.86
4x4x4 Blindfolded Daniel Wallin 2:21.86 DNF Sweden DNFDNF2:21.86
Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Cube Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
2x2x2 Cube Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
4x4x4 Cube Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
5x5x5 Cube Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
6x6x6 Cube Final Mo3 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
7x7x7 Cube Final Mo3 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
3x3x3 One-Handed Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
Clock Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
Megaminx Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
Pyraminx Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
Skewb Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
Square-1 Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **

You are viewing the schedule for the venue OK Linnés Klubbgård.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Monday (November 28, 2022)

From 05:10 PM
To 05:20 PM
Competition Introduction (and check-in)
Main room
From 05:20 PM
To 06:40 PM
3x3x3 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
2x2x2 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
4x4x4 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
5x5x5 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
6x6x6 Cube Final
Main room
Format
Mo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
7x7x7 Cube Final
Main room
Format
Mo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
Clock Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
Megaminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
Pyraminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
Skewb Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
Square-1 Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 05:20 PM
To 06:40 PM
5x5x5 Blindfolded
Main room
From 05:20 PM
To 06:40 PM
1st Group
Main room
From 05:30 PM
To 06:30 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 06:40 PM
To 07:40 PM
Dinner
Main room
From 06:40 PM
To 07:40 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 06:40 PM
To 07:40 PM
Staff / Organizer / Delegate Group
Main room
From 06:40 PM
To 06:50 PM
Hand in cubes for 3x3x3 Multi-Blind
Main room
From 07:40 PM
To 09:00 PM
3x3x3 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
2x2x2 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
4x4x4 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
5x5x5 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
6x6x6 Cube Final
Main room
Format
Mo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
7x7x7 Cube Final
Main room
Format
Mo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
Clock Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
Megaminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
Pyraminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
Skewb Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
Square-1 Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 07:40 PM
To 09:00 PM
5x5x5 Blindfolded
Main room
From 07:40 PM
To 09:00 PM
2nd Group
Main room
From 07:50 PM
To 08:50 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 07:50 PM
To 08:50 PM
3x3x3 Multi-Blind (Attempt 1)
Main room
From 09:00 PM
To 09:15 PM
Cleaning and Awards
Main room

Vardagscubing

Denna tävling är ett första test i Sverige av ett tävlingsformat som hade premiär i Danmark under 2022: kubtävlingar på vardagskvällar! Tanken är att det ska vara en kortare tävling (maximalt 4 timmar) där deltagarna får tävla i vilka grenar de vill. För att tävlingen inte ska ta hela natten har deltagarna därför 20 minuter på sig (kumulativt, alltså i ren lösningstid) att göra alla försök i de grenar man vill tävla i. Om en deltagare exempelvis gör fem lösningar i 3x3x3 på 20 sekunder var så har den deltagaren då förbrukat 1:40, vilket innebär att deltagaren har 18:20 kvar för att göra lösningar i andra grenar.

Viktig information

  • Anmäl dig i alla de grenar där du tror att du kommer göra försök. Det gör ingenting om du råkar anmäla dig i för många grenar, i sådana fall så skippar du helt enkelt dessa och får inget resultat i de överblivna grenarna. Du kan dock inte göra lösningar i grenar som du inte på förhand anmält dig till.
  • Det är obligatoriskt att agera domare i den grupp som du själv inte tävlar i. Annars fungerar inte tävlingens system där hela tävlingen klaras av i två lika stora grupper. Fråga gärna tävlingens arrangörer / delegat om du har frågor kring hur det går till när man är exempelvis domare.
  • Hur håller jag koll på hur mycket tid jag har kvar? Alla deltagare kommer i ett mail ett par dagar innan tävlingen få tillgång till ett kalkylark (Google Sheets) där man kan skriva in sina lösningar så att dokumentet automatiskt räknar ut hur mycket tid man har kvar. Alla är starkt rekommenderade att använda detta för att säkerställa att man inte går över tidsgränsen, varpå alla efterföljande lösningar kommer DNF:as.
  • Kan jag tävla i exempelvis antingen 3x3x3 FMC eller 3x3x3 Multi-Blind och kombinera det med andra grenar? Nej, om du väljer att tävla i någon av dessa två grenar så blir detta den enda grenen du kan tävla i på tävlingen. Skippar du dessa två grenar är du dock varmt välkommen att anmäla dig i alla andra 15 grenar om du vill.

--

Vardagscubing (Workday cubing)

This competition is a first test in Sweden of a competition format that premiered in Denmark in 2022: cube competitions on weekday evenings! The idea is that it should be a shorter competition (maximum 4 hours) where the participants can compete in any events they want. In order for the competition not to take all night, the participants therefore have 20 minutes (cumulative, meaning in total solve time) to make all attempts in the events they want to compete in. If a participant, for example, complete five solves in 3x3x3 in 20 seconds each, that participant has then used up 1:40, which means that the participant has 18:20 left to do solves in other events.

Important information

  • Make sure to register in all events where you think you will do solves. It doesn't matter if you happen to register for too many events, in such cases you simply skip these and get no result in the remaining events. You can't however do solves in events you haven't registered too beforehand at this competition.
  • It is mandatory to help out in the group you do not compete in. Otherwise, the competition's system does not work where the entire competition is completed in two equal-sized groups. Feel free to ask the organizer or delegate of the competition if you have questions about how to judge for example.
  • How do I keep track of how much time I have left? All participants will receive an email a couple of days before the competition with access to a spreadsheet (Google Sheets) where you can enter your solve times so that the document automatically calculates how much time you have left. Everyone is strongly advised to use this to ensure you don't go over the time limit, whereupon all subsequent solves will be DNFed.
  • Can I compete in, for example, either 3x3x3 FMC or 3x3x3 Multi-Blind and combine it with other events? No, if you choose to compete in one of these two events, this will be the only event you can compete in at the competition . If you skip these two events, you are welcome to register in all other 15 events if you wish.

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Denna tävling kommer inte ha någon planerad deltagarintroduktion för nya deltagare, men har du frågor om hur det går till när man tävlar eller är domare så går det utmärkt att fråga tävlingens arrangörer eller delegat. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande är ung och inte har ett eget ID kan en vårdnadshavare verifiera att uppgifterna stämmer.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver bara vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja incheckningen, och för att vara på den säkra sidan ifall schemat påverkas något under tävlingen.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

This competition will not have any planned competitor introduction for new participants, but if you have questions about how it works when you compete or judge, it is perfectly fine to ask the competition's organizers or delegate. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

You must be ready to compete when your group starts. You only need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the chek-in, and also compensate for any slight changes in schedule.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

Denna tävling kommer inte ha någon planerad deltagarintroduktion för nya deltagare, men har du frågor om hur det går till när man tävlar eller är domare så går det utmärkt att fråga tävlingens arrangörer eller delegat. Vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 15 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

This competition will not have any planned competitor introduction for new participants, but if you have questions about how it works when you compete or judge, it is perfectly fine to ask the competition's organizers or delegate. We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Boende

Om du behöver övernatta i Uppsala efter tävlingen, finns det många bra alternativ för vandrarhem och hotell. De hittar du via exempelvis Booking.com

Mat

Svamptorget ligger inom en 10 minuters promenad från lokalen. Där hittar du Svamptorgets pizzeria och Ica Supermarket Norby.


Accommodation

If you need to stay the night in Uppsala after the comp, there are many good alternatives of hostels and hotels. Those can be found via Booking.com, for example.

Food

Svamptorget is within a 10 minute walk from the venue. There you can find Svamptorgets pizzeria and Ica Supermarket Norby (grocery store).

Resa

Med Bil

Adressen är Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala. Det finns en gratis parkering framför lokalen.

Med Tåg

Boka först en biljett till Uppsala centralstation. Tågbiljetter bokas enklast på www.sj.se.
Därifrån använder du den information om lokaltrafiken som listas nedan. Kom ihåg att medlemmar i SveKub reser med upp till 10% rabatt hos SJ, mer information finns på Sveroks hemsida.

Med Lokaltrafik

Från Uppsala centralstation går du till "Stadshuset" busshållplats och tar busslinje 7 mot Gottsunda. Du hoppar av vid Malma Bergsväg och går till adressen ovan. Biljett köper du med UL (zon 1, Uppsala innerstad), alternativt med SL + UL tilläggsbiljett om du endast åker från Storstockholm. Se ULs hemsida för mer informtation om biljetter, tidtabeller och reseplanerare.


Travel

By Car

The address of the venue is Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala. There is free parking available in front of the venue.

By Train

First, book a train seat to Uppsala central station. Train tickets are most easily booked at www.sj.se. From there, use the local transport tips listed below. Remember that SveKub members travel at an up to 10% discount with SJ, more details can be found at the Sverok website.

By Local Transport

From Uppsala Central Station, walk to "Stadshuset" bus stop and take bus 7 towards Gottsunda. Get off at Malma Bergsväg and walk to the given address. You buy a ticket with UL (zone 1, Uppsala inner city), or alternatively with an SL + UL additional ticket if you only travel from Greater Stockholm. See UL's website for more information on tickets, timetables and travel planners.

Arlanda

Uppsala is only an 18-minute train ride from Arlanda C, in case you fly in from abroad. If you want to travel from Arlanda to the venue in one go, UL tickets are valid on the SL commuter train and the local buses in Uppsala (see UL's website). There are however more trains available, check for example SJ.

Remember, however, that taking the train from Arlanda will result in an extra fee of 130SEK to be paid if you are 18 years or older, resulting in a total fare of 229SEK for adults and 190SEK for 18-19 year olds. If you are travelling on a budget, you can go for the slower UL bus 801, leaving for Uppsala from Arlanda terminal 4. It takes approximately 44 minutes, but costs only 139SEK for adults and 100SEK for children.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsor - Cuboss

Vardagscubing I - Uppsala 2022 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen. Cuboss har valt att sponsra tävlingen med presentkort enligt nedan:

Medaljörer i 3x3x3 tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 350 kr
2:a plats: 250 kr
3:e plats: 150 kr


Sponsor - Cuboss

Vardagscubing I - Uppsala 2022 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss has generously chosen to sponsor the competition with gift cards as outlined below:

Medalists in 3x3x3 are awarded gift cards from Cuboss as below:
1st place: SEK 350
2nd place: SEK 250
3rd place: SEK 150

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.