Uppsalaligan Final: Octahedron - 2023


Date
Dec 18, 2023
City
Uppsala, Sweden
Venue

Österledskyrkan

Address
Regins väg 1, 75440 Uppsala
Details

Fritidslokalen. Enter using the staircase at the building's southern corner. No entrance before 5 pm.

Contact

Kontakta oss/Contact Us

Organizers
Daniel Wallin, Sebastian Alanen, and SveKub
WCA Delegates
Daniel Wallin and Peter Hugosson-Miller
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkomna till finaltävlingen i höstsäsongen av Uppsalaligan 2023! Mer information om Uppsalaligans upplägg finns under fliken med samma namn. Läs gärna igenom alla flikar på denna sida så du inte missar någon viktig information.

--

A warm welcome to the final competition in the autumn season of Uppsalaligan 2023! More information about the league's structure can be found under the tab with the same name. Please read through all the tabs on this page so you don't miss any important information.

Events
Main event
Competitor limit
24
Number of times bookmarked
10
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 24 competitors.
The base registration fee for this competition is 99 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 74,25 kr för SveKub-medlemmar, 99 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 16:e december, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 74,25 SEK for members of SveKub, and 99 SEK for non-members.

Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on December 16th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 5:00.00 Top 6 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
2x2x2 Cube Final Ao5 2:00.00
4x4x4 Cube Final Ao5 27:00.00 total for 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 3x3x3 One-Handed Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Cube Final Ao5 27:00.00 total for 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 3x3x3 One-Handed Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
3x3x3 One-Handed Final Ao5 27:00.00 total for 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 3x3x3 One-Handed Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 27:00.00 total for 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 3x3x3 One-Handed Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **

You are viewing the schedule for the venue Österledskyrkan.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Monday (December 18, 2023)

From 05:00 PM
To 05:20 PM
Check-in (only needed for first time competitors)
Fritidslokalen
From 05:20 PM
To 06:00 PM
3x3x3 Cube First round
Fritidslokalen
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
Proceed
Top 6 advance to next round
From 06:00 PM
To 06:35 PM
2x2x2 Cube Final
Fritidslokalen
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 06:35 PM
To 06:50 PM
3x3x3 Cube Final
Fritidslokalen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 06:50 PM
To 09:00 PM
4x4x4 Cube Final
Fritidslokalen
Format
Ao5
Time limit
27:00.00 total for 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 3x3x3 One-Handed Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 06:50 PM
To 09:00 PM
5x5x5 Cube Final
Fritidslokalen
Format
Ao5
Time limit
27:00.00 total for 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 3x3x3 One-Handed Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 06:50 PM
To 09:00 PM
3x3x3 One-Handed Final
Fritidslokalen
Format
Ao5
Time limit
27:00.00 total for 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 3x3x3 One-Handed Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 06:50 PM
To 09:00 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Fritidslokalen
Format
Bo3
Time limit
27:00.00 total for 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 3x3x3 One-Handed Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 09:00 PM
To 09:30 PM
Cleaning + Awards
Fritidslokalen

Uppsalaligan - Svenska

Nuvarande poängställning

Du kan se den nuvarande poängställningen för Uppsalaligans höstsäsong 2023 i det här dokumentet (kommer snart!).

Deltävlingar

Uppsalaligans höstsäsong 2023 kommer ha fyra vanliga deltävlingar på måndagkvällar, där den sista agerar säsongsfinal.

Veckodag Datum Deltävling Grenar
Måndag 18:e september Uppsalaligan 1: Troy 3D Star - 2023 3x3, 7x7, Clock, Pyraminx, Square-1 och 4x4 BLD
Måndag 23:e oktober Uppsalaligan 2: Five Axis Cube - 2023 3x3, 2x2, 4x4, 3x3 BLD, Megaminx och Skewb
Måndag 13:e november Uppsalaligan 3: Triple Cube I - 2023 3x3, 6x6, 3x3 OH, Pyraminx, Megaminx och Skewb
Måndag 18:e december Uppsalaligan Final: Octahedron - 2023 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, 3x3 OH och 5x5 BLD

Grenar

Varje deltävling kommer ha sex grenar, där 3x3x3 kommer finnas på alla. Resterande fem grenar per deltävling väljs genom ett roterande schema, så att ingen tävling blir den andra lik. 2x2, 4x4, 3x3 OH, Megaminx, Pyraminx och Skewb kommer finnas på två av fyra deltävlingar. Resterande grenar hålls på en av fyra deltävlingar. 3x3x3 FMC samt 3x3x3 Multi-Blind är svårare att arrangera på en kort vardagskväll, och hålls inte denna säsong.

Cumulative Time Limit

Grenarna 3x3x3, 2x2x2 och Pyraminx genomförs alltid "normalt", alltså i två grupper och utan cutoff eller cumulative time limit, alltså som på vilken annan svensk tävling som helst.

Däremot så kommer varje deltävling också ha fyra stycken sidogrenar, vilka kommer hållas samtidigt. Alla deltagare delas även här in i två grupper, men man gör alla sina försök i dessa grenar innan sin grupp tar slut. Dessa grenar har också en sammanslagen cumulative time limit, alltså en tidsgräns för hur lång sammanlagd lösningstid man får ha i dessa tre grenar innan man stoppas och inte får göra fler försök i dessa grenar. Om en deltagare exempelvis gör fem lösningar i 4x4x4 på 40 sekunder var så har den deltagaren då förbrukat 3:20. Skulle cumulative time limit för just den tävlingens sidogrenar vara exempelvis 20 minuter så har den deltagaren då 16:40 kvar för att göra andra lösningar i den tävlingens sidogrenar.

Domare

För varje gren man tävlar i så är det obligatoriskt att närvara under båda grenens grupper, och agera domare (eller blandare / runner) i den av de två grupperna som man själv inte tävlar i. Detta krävs för att tävlingen ska kunna genomföras på ett bra sätt och är extra viktigt när sidogrenarna ska arrangeras. Fråga gärna tävlingens arrangörer / delegater om du har frågor kring hur det går till när man är exempelvis domare.

Poängsystem

Under hela Uppsalaligan kan deltagare samla poäng i två kategorier: 3x3x3 och All-round. Notera att det endast är de tre bästa resultaten som kommer räknas i totalställningen. Deltar man på endast tre deltävlingar så är det poängen från dessa som kommer räknas. Deltar man på fler deltävlingar så räknas därmed resultaten från de sämsta tävlingarna bort. Den fulla poängskalan finns i tabellen nedan.

I 3x3x3 så utgör totalställningen helt enkelt poängen från sina tre bästa placeringar i 3x3x3 under vårsäsongen. I All-round så samlas poängen från alla grenar på tävlingen ihop, vilket utgör ens "totala tävlingsresultat". Det är således de tre bästa totala tävlingsresultaten som utgör totalställningen i kategorin All-round.

Uppsala Speedcubing League - English

Current standings

You can see the current standings for the Uppsala Speedcubing League autumn season 2023 in this document (coming soon!).

Sub-competitions

The Uppsalaligan autumn season 2023 will have four regular sub-competitions on Monday evenings, where the last one also acts as the season finale.

Weekday Date Competition Events
Monday 18th September Uppsalaligan 1: Troy 3D Star - 2023 3x3, 7x7, Clock, Pyraminx, Square-1 and 4x4 BLD
Monday 23th October Uppsalaligan 2: Five Axis Cube - 2023 3x3, 2x2, 4x4, 3x3 BLD, Megaminx and Skewb
Monday 13th November Uppsalaligan 3: Triple Cube I - 2023 3x3, 6x6, 3x3 OH, Pyraminx, Megaminx and Skewb
Monday 18th December Uppsalaligan Final: Octahedron - 2023 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, 3x3 OH och 5x5 BLD

Events

Each sub-competition will have six events, where 3x3x3 will be held in all of them. The remaining five events per sub-competition are chosen through a rotating scheme, so that no two competitions are alike. 2x2, 4x4, 3x3 OH, Megaminx, Pyraminx and Skewb will be held at two out of four sub-competitions. The remaining events are held at one out of four sub-competitions. 3x3x3 FMC and 3x3x3 Multi-Blind are more difficult to organize on a short weekday evening, and are therefore not held this season.

Cumulative Time Limit

The events 3x3x3, 2x2x2 and Pyraminx are always carried out "normally", i.e. in two groups and without a cutoff or cumulative time limit, i.e. like at any other Swedish competition.

However, each sub-competition will also have four side events, which will be held at the same time. All competitors are also divided into two groups here, but you do all your attempts in these events before your group ends. These events also have a combined cumulative time limit, i.e. a time limit for how long the total solving time can be in these three events before being stopped and not being allowed to make any more attempts in these events. If, for example, a competitor completes five solves in 4x4x4 in 40 seconds each, that competitor has then spent 3:20. Should the cumulative time limit for that particular competition's side events be, for example, 20 minutes, that participant then has 16:40 left to do more solves in that competition's side events.

Judging

For each event you compete in, it is mandatory to be present during both groups of the event, and act as a judge (or scrambler / runner) in the one of the two groups that you do not compete in. This is required in order for the competition to be carried out in a good way and is especially important when the side events are held. Feel free to ask the competition's organizers / delegates if you have questions about how it works when you act as, for example, a judge.

Points system

During the entire Uppsalaligan, competitors can accumulate points in two categories: 3x3x3 and All-round. Note that only the three best results will be counted in the overall standings. If you participate in only three sub-competitions, then it is the points from these that will be counted. If you participate in more sub-competitions, the results from the worst competitions are therefore counted out. The full scoring table can be found below.

In 3x3x3, the overall standings are simply the points from your three best placements in 3x3x3 during the spring season. In All-round, the points from all events of the competition are added together, which constitutes one's "total competition result". It is thus the three best total competition results that make up the overall standings in the All-round category.

Poäng / Points

Placering / Placement 3x3x3 = Poäng / Points - Placering i sidogren / Placement in side event = Poäng / Points
1 = 100 p - 1 = 50 p
2 = 90 p - 2 = 47 p
3 = 80 p - 3 = 44 p
4 = 75 p - 4 = 41 p
5 = 70 p - 5 = 38 p
6 = 65 p - 6 = 35 p
7 = 60 p - 7 = 32 p
8 = 55 p - 8 = 30 p
9 = 51 p - 9 = 28 p
10 = 47 p - 10 = 26 p
11 = 43 p - 11 = 24 p
12 = 39 p - 12 = 22 p
13 = 35 p - 13 = 20 p
14 = 32 p - 14 = 18 p
15 = 29 p - 15 = 16 p
16 = 26 p - 16 = 15 p
17 = 23 p - 17 = 14 p
18 = 20 p - 18 = 13 p
19 = 18 p - 19 = 12 p
20 = 16 p - 20 = 11 p
21 = 14 p - 21 = 10 p
22 = 12 p - 22 = 9 p
23 = 10 p - 23 = 8 p
24 = 8 p - 24 = 7 p
25 = 6 p - 25 = 6 p
26 = 5 p - 26 = 5 p
27 = 4 p - 27 = 4 p
28 = 3 p - 28 = 3 p
29 = 2 p - 29 = 2 p
30 = 1 p - 30 = 1 p

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande är ung och inte har ett eget ID kan en vårdnadshavare verifiera att uppgifterna stämmer.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver bara vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja incheckningen, och för att vara på den säkra sidan ifall schemat påverkas något under tävlingen.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

You must be ready to compete when your group starts. You only need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the chek-in, and also compensate for any slight changes in schedule.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

Vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 15 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Resa

Med Bil

Adressen är Regins väg 1, 754 40 Uppsala. Det finns en gratis parkering intill lokalen, med infart från baksidan (på Regins väg).

Med Tåg

Boka först en biljett till Uppsala centralstation. Tågbiljetter bokas enklast på www.sj.se.
Därifrån använder du den information om lokaltrafiken som listas nedan. Kom ihåg att medlemmar i SveKub reser med upp till 10% rabatt hos SJ, mer information finns på Sveroks hemsida.

Med Lokaltrafik

Från Uppsala centralstation finns två huvudalternativ för att ta sig till tävlingslokalen med kollektivtrafik (restid drygt 15 minuter, kliv i båda fall av på hållplats "Regins väg", 100 meter från tävlingslokalen):

  • Rekommenderat: Regionbuss 110 eller 115 från Uppsala central i riktning mot Storvreta.
  • Alternativt: Stadsbuss 2 från Vaksala Torg (drygt sex minuters promenad från Uppsala central) i riktning mot Gamla Uppsala.

Påväg tillbaka från tävlingen är det enklast att bara kliva på den buss av 2, 110 eller 115 som avgår först.

Enkelbiljetten till UL:s bussar i Uppsala län köpa enklast och billigast via deras app (alternativt aningen dyrare med hjälp av kreditkort ombord på bussen, contactless). Notera dock att det finns kombinationsbiljetter för er som väljer att resa från Stockholms län med SL Pendeltåg eller från Gävleborgs län med Mälartåg (med anslutning till UL:s bussar i Uppsala). Dessa köps enklast i endera länstrafikbolags app.


Travel

With car

The address is Regins väg 1, 754 40 Uppsala. There is a free car park next to the venue, with access from the back (on Regins väg).

By Train

First book a ticket to Uppsala central station. Train tickets are most easily booked at www.sj.se.
From there, use the local traffic information listed below. Remember that members of SveKub travel with up to 10% discount with SJ, more information is available on Sverok's website.

With local traffic

From Uppsala central station there are two main options for getting to the competition venue by public transport (travel time about 15 minutes, in both cases get off at the "Regins väg" stop, 100 meters from the competition venue):

  • Recommended: Regional bus 110 or 115 from Uppsala central station in the direction of Storvreta.
  • Alternatively: City bus 2 from Vaksala Torg (roughly six minutes' walk from Uppsala central station) in the direction of Gamla Uppsala.

On the way back from the competition, it is easiest to just get on the bus out of 2, 110 or 115 that departs first.

The single ticket for UL's buses in Uppsala county is easiest and cheapest to buy via their app (alternatively slightly more expensive using a credit card on board the bus, contactless). Note, however, that there are combination tickets for those of you who choose to travel from Stockholm county with SL commuter trains or from Gävleborg county with Mälartåg (with connection to UL's buses in Uppsala). These are most easily purchased in either county transport company's app.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsorer & Priser

Uppsalaligan 2023 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen. Cuboss har valt att sponsra Uppsalaligan med presentkort till medaljörerna i de olika kategorierna enligt nedan (delas endast ut på säsongsfinalen):

Medaljörer i kategorin 3x3x3 tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 150 kr
2:a plats: 100 kr
3:e plats: 50 kr

Medaljörer i kategorin All-round tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 150 kr
2:a plats: 100 kr
3:e plats: 50 kr

Dessutom kommer på varje deltävling ett pris (inspirerat av säsongens tema) att lottas ut bland deltagare på prisceremonin, där alla som närvarar har chans att vinna!


Sponsors & Prizes

Uppsalaligan 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss has generously chosen to sponsor Uppsalaligan with gift cards for the medalists in the various categories as outlined below (only handed out at the season finale):

Medalists in the category 3x3x3 will receive the following gift cards from Cuboss:
1st place: 150 SEK
2nd place: 100 SEK
3rd place: 50 SEK

Medalists in the category All-round will receive the following gift cards from Cuboss:
1st place: 150 SEK
2nd place: 100 SEK
3rd place: 50 SEK

In addition, a prize (inspired by this season's theme) will be randomly drawn among competitors at the award ceremony, where everyone who attends has a chance to win!

Grupper och Personligt Schema

Du hittar tävlingens gruppindelning, samt ditt personliga schema, på competitiongroups.com Detta publiceras senast vid lunchtid samma dag som tävlingen. Glöm dock inte att du måste vara närvarande under en grens båda grupper (oavsett vilken du själv tävlar i), för att kunna hjälpa till med att antingen vara domare, runner eller blandare i den motsatta gruppen.

Groups and Personal Schedule

You can find the groupings for this competition, as well as your personal schedule, at competitiongroups.com (published at lunch on the day of the competition at latest). Don't forget however that you must always be present during both groups of an event (regardless of which one you compete in yourself), so that you can help out with judging, running och scrambling in the opposite group.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.