Twixmas Jönköping 2022


Date
Dec 28 - 29, 2022
City
Jönköping, Sweden
Venue

Kulturhuset

Address
Svavelsticksgränd 7, 553 15 Jönköping
Details

Tävlingen hålls i Stora Salen. Alltså inte på vinden som tidigare tävlingar.

Contact

Email organizer

Organizers
SveKub and Viktor Zenk
WCA Delegates
Helmer Ewert, Peter Hugosson-Miller, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkommen till Jönköping under årets mellandagar! Notera att tävlingen inte hålls under en helg, utan onsdag till torsdag.

Se till att läsa igenom alla flikar här på sidan innan du anmäler dig, där finns mycket viktig information.

Notera också att medlemmar i SveKub får 25% rabatt! Läs mer om hur det fungerar på fliken SveKub och i anmälan.


Welcome to Jönköping during this year's twixmas! Note that this competition isn't held during a weekend, but rather on a Wednesday to Thursday.

Make sure to read through all the tabs on this page before registering, they contain a lot of important information.

Also note that members of SveKub get a 25% discount! See the tab SveKub and the registration page for more info.

Events
Main event
Competitors
52
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 120 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar måndag den 21:a november, klockan 20:00 svensk tid.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 90 kr för SveKub-medlemmar, 120 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet och återbetalar rabatten vid två tillfällen, en gång 24 timmar efter att anmälan öppnat, och en gång när anmälan stängt. Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, mejla oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 24:e december, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Monday November 21st, at 20:00 Swedish time.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 90 SEK for members of SveKub, and 120 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership and refund the discount at two occasions, once 24 hours after registration opens, and once when registration has closed. Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on December 24th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Jakob Gunnarsson won with an average of 7.51 seconds in the 3x3x3 Cube event. Toni Beljo finished second (7.69) and William Jensen finished third (9.11).

European records: Jakob Gunnarsson‎ 3x3x3 Blindfolded 17.67 (average).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Jakob Gunnarsson 6.86 7.51 Sweden 7.197.306.868.0411.14
2x2x2 Cube Pep Edén 1.52 2.37 Sweden 1.526.662.332.502.28
4x4x4 Cube Toni Beljo 26.97 29.59 Sweden 37.1329.4829.3726.9729.91
5x5x5 Cube William Jensen 51.02 54.19 Sweden 51.0259.0857.3454.1451.09
3x3x3 Blindfolded Jakob Gunnarsson 16.73 17.67 ER Sweden 17.8418.4316.73
3x3x3 One-Handed Jakob Gunnarsson 10.74 13.32 Sweden 12.9020.4210.7410.9316.14
Megaminx Jakob Gunnarsson 39.49 43.21 Sweden 39.4943.1442.4844.0246.51
Pyraminx Helmer Ewert 3.05 3.81 Sweden 3.057.794.163.483.80
Skewb William Jensen 3.31 3.64 Sweden 3.443.523.319.483.95
4x4x4 Blindfolded Alexander Botz 7:13.80 DNF Germany 7:13.80DNFDNF
5x5x5 Blindfolded Viktor Zenk 21:07.00 23:50.00 Sweden 26:02.0024:21.0021:07.00

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet och återbetalar rabatten vid två tillfällen, en gång 24 timmar efter att anmälan öppnat, och en gång när anmälan stängt.
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership and refund the discount at two occasions, once 24 hours after registration opens, and once when registration has closed.
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vi kommer ha en deltagarintroduktion efter lunch på onsdagen för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 20 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 20 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

We will have a competitor tutorial for new participants after lunch on the Wednesday, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

På onsdagen innan 2x2 kommer vi demonstrera hur det går till att tävla, men vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We will have a demonstration showing how the competing process works on Wednesday before 2x2, but we highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Golvförläggning

Mellan onsdag och torsdag har vi fått tillåtelse att sova på golvet i tävlingslokalen. Det är gratis, men av säkerhetsskäl måste vi veta hur många som sover i lokalen. Du måste därför anmäla din sovplats med det här formuläret.
Kom ihåg att ta med dig dina sovgrejer, som kudde, sovsäck och något mjukt att ligga på, till exempel en luftmadrass. Vi kommer inte stå för något av det.
Det finns tyvärr inga duschar, och vi kommer inte servera någon frukost.


Floor accommodation

You can sleep on the floor in the competition venue between Wednesday and Thursday. This is free of charge, but for safety reasons we need to know how many people will be sleeping in the venue, you must therefore book a spot using this form
Remember to bring your sleeping stuff, such as pillow, sleeping bag, and something soft to lay on, for example an air mattress. We will not provide any of this.
There are unfortunately no showers available, and we will not provide any breakfast.

Resa

Med Bil

Adressen är Svavelsticksgränd 7, Jönköping. Det finns några parkeringsplatser utanför lokalen, men antalet är begränsat. Ni borde inte ha svårt att hitta parkering längs närliggande gator, dessa är dock avgiftsbelagda på vardagar.

Med Tåg

Lokalen ligger mycket nära Jönköpings Resecentrum, tågbiljetter kan bokas via www.sj.se.

Med Buss

Bussbiljetter till Jönköping kan bokas via sidor som till exempel Flixbus eller Vy.
Bussarna stannar vid Jönköpings Resecentrum, vilken ligger mycket nära lokalen.


Travel

By Car

The address of the venue is Svavelsticksgränd 7, Jönköping. There are some parking spots outside the venue, however these spots are limited. You should have no problem finding parking along nearby streets, these are however not free on working days.

By Train

The venue is located very close to Jönköping Station, train tickets can be booked at www.sj.se.

By Bus

Bus tickets to Jönköping can be booked at sites such as Flixbus or Vy
The buses stop at the train station, which is very close to the venue.

Live-resultat

Vi kommer att använda WCA Live för live-resultat. Detta är den sida som du besöker för att se dina egna tider och om du gick vidare till nästa runda eller ej.


Live Results

We are going to use WCA-Live for live results. This is the page which you should visit to see your own results and whether you proceeded to the next round or not.

Sponsorer & Priser

Tävlingen sponsras av kub-butiken Cuboss.
Vinnaren av 3x3 kommer tilldelas ett presentkort på Cuboss på 300 kr.

Dessutom måste en tävling med det här namnet självklart ha 00-Twix! Får du en tid som slutar med .00 så får du en Twix :)


Sponsors & Prizes

This competition is sponsored by the cube store Cuboss.
The winner of 3x3 will recieve a Cuboss giftcard of 300 SEK.

A competition with this name must of course also have 00-Twix. If you get a time ending in .00, you will get a Twix :)

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.