Tumba Open 2023


Date
May 20, 2023
City
Tumba, Sweden
Venue

Tumba Gymnasium

Address
Utbildningsvägen 2, 147 40 Tumba
Details

Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen

Contact

Email organizers

Organizers
Dante Tellechea Hultmark, Laura Dawidiak, and SveKub
WCA Delegate
Leo Lindqvist
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkommen till Tumba Open 2023! Läs gärna igenom alla flikar på denna sida så du inte missar någon viktig information.

--

Welcome to Tumba Open 2023! Please read through all the tabs on this page so you don't miss any important information.

Events
Main event
Competitors
33
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 60 competitors.
The base registration fee for this competition is 130 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 97,50 kr för SveKub-medlemmar, 130 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 16:e maj, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attend this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 97,50 SEK for members of SveKub, and 130 SEK for non-members.

Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on May 16th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Tim Staberg won with an average of 10.13 seconds in the 3x3x3 Cube event. Leo Lindqvist finished second (10.28) and Thomas Mæhle Schmidt finished third (10.55).

Event Name Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Tim Staberg 8.60 10.13 Sweden 9.3312.2810.3710.708.60
2x2x2 Cube Leo Lindqvist 1.73 2.02 Sweden 2.081.852.122.621.73
5x5x5 Cube Leo Lindqvist 1:16.23 1:19.49 Sweden 1:18.781:32.921:16.231:23.061:16.62
3x3x3 Fewest Moves Leo Johansson 37 Sweden 37
Olle Folkesson 37 Sweden 37
3x3x3 One-Handed Leo Lindqvist 13.68 15.77 Sweden 14.1313.6816.7316.4616.85
Clock Samuel Eklund-Hanna 4.28 5.05 Sweden 5.534.46DNF5.164.28
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 5:00.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 2:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 2:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
5x5x5 Cube Final Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:15.00
3x3x3 Fewest Moves Final Bo1 1 hour
3x3x3 One-Handed First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 45.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Clock First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 20.00 Top 8 advance to next round
Final Ao5 1:00.00

You are viewing the schedule for the venue Tumba Gymnasium.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Schedule for Saturday (May 20, 2023)

From 09:00 AM
To 09:30 AM
Check-in
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
From 09:15 AM
To 09:30 AM
Tutorial for new competitors
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
From 09:30 AM
To 10:10 AM
2x2x2 Cube First round
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 10:10 AM
To 11:10 AM
3x3x3 Cube First round
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:10 AM
To 11:55 AM
Clock First round
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 20.00
Proceed
Top 8 advance to next round
From 11:55 AM
To 12:35 PM
Lunch
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
From 12:35 PM
To 01:40 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
Format
Bo1
Time limit
1 hour
From 01:40 PM
To 02:20 PM
3x3x3 One-Handed First round
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 45.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 02:20 PM
To 03:25 PM
5x5x5 Cube Final
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:15.00
From 03:25 PM
To 04:05 PM
3x3x3 Cube Second round
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 04:05 PM
To 04:20 PM
2x2x2 Cube Final
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 04:20 PM
To 04:45 PM
3x3x3 One-Handed Final
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 04:45 PM
To 05:15 PM
Clock Final
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 05:15 PM
To 05:35 PM
3x3x3 Cube Final
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 05:35 PM
To 05:55 PM
cleaning
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen
From 05:50 PM
To 06:00 PM
Awards
Canteen, enter from the main entrance in the southwest corner of the building, close to Tumbascenen

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vi kommer ha en deltagarintroduktion på lördag morgon för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande är ung och inte har ett eget ID kan en vårdnadshavare verifiera att uppgifterna stämmer.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver bara vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja incheckningen, och för att vara på den säkra sidan ifall schemat påverkas något under tävlingen.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

We will have a competitor tutorial for new participants on Saturday morning, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

You must be ready to compete when your group starts. You only need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the chek-in, and also compensate for any slight changes in schedule.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

På lördag innan 2x2 kommer vi demonstrera hur det går till att tävla, men vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We will have a demonstration showing how the competing process works on Saturday before 2x2, but we highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Resa

Med Bil

Adressen är Utbildningsvägen 2, 147 40 Tumba, cirka 25-30 minuter sydväst om centrala Stockholm. Det finns gott om gratis parkeringsplatser precis öster om lokalen.

Kollektivtrafik från utanför Stockholms län

Mängder av olika trafikföretag kör tåg och buss i Sverige. Med fjärrtåg är det antagligen enklast att boka en biljett till antingen Stockholm central, Flemingsberg eller Södertälje Syd, och därefter använda tipsen för lokaltrafik nedan. Med långdistansbuss så är det antagligen istället Stockholm cityterminalen som gäller. För lokal och fjärrgående reseplanering i hela Sverige kan Resrobot användas. Biljettbokning för långdistansresor görs enklast via respektive resebolags hemsida.

Med lokaltrafik i Stockholms län (SL)

Tumba nås enklast med SL pendeltåg, även om det också finns mängder med bussar. Pendeltåg med destination Södertälje centrum avgår exempelvis från Stockholm city drygt var 15:e minut. Från västra utgången på Tumba station (längst fram i tågets färdriktning påväg mot tävlingen) är det endast 300 meters gångväg till entrén till Tumba Gymnasium.

Använd SL för tidtabeller, biljettinformation, samt personlig reseplanering i hela Stockholms län för andra destinationer. Biljetten köper du enklast via SLs app eller genom att blippa ditt kreditkort (contactless) i spärren / biljettautomaten.

--

Travel

By car

The address is Utbildningsvägen 2, 147 40 Tumba, about 25-30 minutes southwest of central Stockholm. There is plenty of free parking just to the east of the venue.

Public transport from outside Stockholm county

Lots of different transport companies run trains and buses in Sweden. With long-distance trains, it is probably easiest to book a ticket to either Stockholm central, Flemingsberg or Södertälje Syd, and then use the tips for local transport below. With long-distance buses, it is likely Stockholm cityterminalen that applies instead. Resrobot can be used for local and long-distance travel planning throughout Sweden. Ticket booking for long-distance journeys is most easily done via the respective travel company's website.

With local traffic in Stockholm County (SL)

Tumba is most easily reached by SL commuter train, although there are also plenty of buses. Commuter trains with destination Södertälje centrum depart from Stockholm city roughly every 15 minutes. From the western exit at Tumba station (in the very front of the train's direction of travel on the way to the competition), it is only a 300 meter walk to the entrance to Tumba Gymnasium.

Use SL for timetables, ticket information, and personal travel planning throughout Stockholm County for other destinations. The easiest way to buy the ticket is via SL's app or by tapping your credit card (contactless) in the barrier / ticket machine.

Sponsorer & Priser

Tumba Open 2023 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen. Cuboss har valt att sponsra tävlingen med presentkort till medaljörerna i de olika grenarna enligt nedan:

Medaljörer i 3x3 tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 150 kr
2:a plats: 100 kr
3:e plats: 50 kr

Vinnarna i resterande grenar tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 50 kr

Dessutom kommer två presentkort på Cuboss värt 75 kr att lottas ut till deltagare på prisceremonin, där alla som närvarar har chans att vinna ett!


Sponsors & Prizes

Tumba Open 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss has generously chosen to sponsor the competition with gift cards for the medalists in the various event as outlined below:

Medalists in 3x3 will receive the following gift cards from Cuboss:
1st place: 150 SEK
2nd place: 100 SEK
3rd place: 50 SEK

The winners of all other events will receive the following gift card from Cuboss:
1st place: 50 SEK

In addition, two gift card worth 75 SEK will be randomly drawn to competitors at the award ceremony, where everyone who attends has a chance to win one!

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller bli medlem direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or become a member away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.