Szansa Cubing Open Warsaw 2022


Date
Sep 17 - 18, 2022
City
Warszawa, Poland
Venue

Pałac Kultury i Nauki

Address
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Details

Sala Kruczkowskiego

Contact

cypkal03@gmail.com

Organizer
Cyprian Kalbarczyk
WCA Delegate
Grzegorz Łuczyna
Download all the competition's details as PDF here.
Information

This competition is orgaized by the Chance for the Blind Foundation as part of the 20th edition of REHA FOR THE BLIND IN POLAND.


Zawody są organizowane przez Fundację Szansa dla Niewidomych w ramach XX edycji REHA FOR THE BLIND IN POLAND.

Events
Main event
Competitors
45
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 50 competitors.
The base registration fee for this competition is 50 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


Registration fee must be payed in advance via bank transfer / BLIK:
Transfer details:
Bank account: PL07 1240 6087 1111 0010 8553 0774
Title: "Name and lastname, Szansa Cubing Open Warsaw 2022"
Recipient: Cyprian Kalbarczyk
For details of other payment methods please contact the organizer, Cyprian Kalbarczyk.


Wpisowe płatne przed zawodami przelewem bankowym / Blikiem:
Dane do przelewu:
Numer konta: PL07 1240 6087 1111 0010 8553 0774
Tytuł: "Imię i nazwisko, Szansa Cubing Open Warsaw 2022"
Adresat: Cyprian Kalbarczyk
Aby uzyskać dane do innych form płatności prosimy o kontakt z organizatorem, Cyprian Kalbarczyk.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Radomił Baran won with a mean of 22.67 moves in the 3x3x3 Fewest Moves event. Bartosz Karpiński finished second (25.00) and Theodor Nordstrand finished third (25.33).

European records: Krzysztof Bober‎ 3x3x3 Multi-Blind 51/55 58:06 (single).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Blindfolded Krzysztof Bober 17.09 DNF Poland DNFDNF17.09
3x3x3 Fewest Moves Radomił Baran 21 22.67 NR Poland 212225
4x4x4 Blindfolded Daniel Wallin 1:54.26 DNF Sweden 1:54.26DNFDNF
5x5x5 Blindfolded Daniel Wallin 4:07.61 DNF Sweden 4:07.61DNFDNF
3x3x3 Multi-Blind Krzysztof Bober 51/55 58:06 ER Poland 51/55 58:0640/60 1:00:00
Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 15:00.00 cumulative * Top 7 advance to next round
Final Bo3 15:00.00 cumulative *
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:00:00.00 cumulative *
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:30:00.00 cumulative *
3x3x3 Multi-Blind Final Bo2 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Pałac Kultury i Nauki.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Warsaw.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (September 17, 2022)

From 09:20 AM
To 09:55 AM
Registration
Sala Kruczkowskiego
From 09:30 AM
To 09:50 AM
Tutorial for new competitors
Sala Kruczkowskiego
From 09:45 AM
To 09:55 AM
Opening
Sala Kruczkowskiego
From 10:00 AM
To 12:15 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Sala Kruczkowskiego
Format
Bo3
Time limit
1:30:00.00 cumulative *
From 12:20 PM
To 01:20 PM
3x3x3 Blindfolded First round
Sala Kruczkowskiego
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
Proceed
Top 7 advance to next round
From 01:20 PM
To 01:50 PM
Submission for 3x3x3 MBLD
Sala Kruczkowskiego
From 01:50 PM
To 02:30 PM
Scrambling for 3x3x3 MBLD
Sala Kruczkowskiego
From 02:30 PM
To 03:30 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Sala Kruczkowskiego
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 03:30 PM
To 04:30 PM
Lunch
Sala Kruczkowskiego
From 04:30 PM
To 06:10 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Sala Kruczkowskiego
Format
Bo3
Time limit
1:00:00.00 cumulative *
From 06:10 PM
To 06:35 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Sala Kruczkowskiego
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
From 06:50 PM
To 07:05 PM
Awards - 3x3x3 BLD, 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD
Sala Kruczkowskiego

Schedule for Sunday (September 18, 2022)

From 09:25 AM
To 09:55 AM
Registration
Sala Kruczkowskiego
From 10:00 AM
To 11:00 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Sala Kruczkowskiego
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 11:05 AM
To 11:35 AM
Submission for 3x3x3 MBLD
Sala Kruczkowskiego
From 11:35 AM
To 12:15 PM
Scrambling for 3x3x3 MBLD
Sala Kruczkowskiego
From 12:15 PM
To 01:15 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 2)
Sala Kruczkowskiego
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 01:35 PM
To 02:35 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Sala Kruczkowskiego
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 02:35 PM
To 03:50 PM
Lunch
Sala Kruczkowskiego
From 03:50 PM
To 04:50 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Sala Kruczkowskiego
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 05:05 PM
To 05:20 PM
Awards (3x3x3 FMC, 3x3x3 MBLD
Sala Kruczkowskiego

O kolejności rejestracji decyduje kolejność wysyłania formularzy rejestracyjnych.
Wpłacać wpisowe można od początku rejestracji do momentu upłynięcia 96 godzin od wysłania formularza rejestracyjnego. Jeżeli ten czas upłynie i nie zostanie spełniony żaden z warunków: 1. pieniądze trafią na konto Cypriana Kalbarczyka, 2. Cyprian Kalbarczyk otrzyma potwierdzenie przelewu, rejestracja zostanie anulowana.
Wpisowe wynosi 50 PLN.

The list of competitors is determined by the order of submitting the registration forms.
Entry fees must be paid no earlier than the beginning of the registration but no later than 96 hours from the moment of submitting the registration form. If this time passes and none of the following conditions are fulfilled: 1. the entry fee appears on Cyprian Kalbarczyk's bank account, 2. Cyprian Kalbarczyk receives the bank transfer confirmation, the registration will be cancelled.
Entry fee is 50 PLN.

Tak jak w pierwszej edycji, Fundacja Szansa dla Niewidomych zapewnia nagrody dla najlepszych zawodników. W tym roku nagradzani będą nie tylko medaliści, ale też rekordziści.

Nagrody za podium w każdej z pięciu konkurencji:
- 1. miejsce - 500 zł
- 2. miejsce - 300 zł
- 3. miejsce - 150 zł
Dodatkowo medaliści otrzymają medale i dyplomy.

Nagrody za rekordy:
- rekord kraju (NR) - 50 zł
- rekord kontynentu - 100 zł
- rekord świata - 150 zł

Uwagi:
1. Warunkiem otrzymania nagrody za miejsce na podium jest uczestnictwo w ceremonii rozdania nagród. Wyjątek: jeśli uczestnik konkurencji 3x3x3 MBLD startuje tylko w pierwszej próbie, może nie uczestniczyć w ceremonii, jeśli wcześniej zawiadomi o tym organizatora.
2. Jeśli zawodnik pobije rekord w konkurencji 3x3x3 BLD (pojedyncze ułożenie lub średnia) zarówno w pierwszej rundzie, jak i w finale, otrzymuje nagrodę tylko za finalny rezultat.

As in the previous edition, Foundatiom Chance for the Blind provides prizes for the best competitors. Not only medalists, but also record breakers will be awarded this year.

Prizes for a podium in each event:
- 1st place - 500 PLN
- 2nd place - 300 PLN
- 3rd place - 150 PLN
Additionally, medalists will be given medals and diplomas.

Prizes for breaking records:
- national record - 50 PLN
- continental record - 100 PLN
- world record - 150 PLN

Notes:
1. Medalists won't receive their prizes if they don't attend the award ceremony. Exception: if a MBLD competitor attends only the 1st attempt and he notify the organizer about it, he will be allowed not to participate in the award ceremony.
2. If a competitor breaks a 3BLD record in the 1st round and again in final, he will receive only one prize - for the final result.

Zawody są organizowane przez Fundację Szansa dla Niewidomych jako impreza towarzysząca XX konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND. Fundacja jest także sponsorem nagród.

Szansa Cubing Open Warsaw zostały objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Mazowsze jest także sponsorem wydarzenia.

The competition is organised by Chance for the Blind Foundation as a side event to XX REHA FOR THE BLIND IN POLAND conference. The Foundation also sponsors prizes.

Szansa Cubing Open Warsaw is held under the patronage of Masovian Voivodship Marshal Adam Struzik. Masovia is also a sponsor of the competition.

Zawody odbędą się w Sali Kruczkowskiego w Pałacu Kultury i Nauki. Aby tam dojść, należy wejść do Pałacu wejściem głównym, zejść schodami w dół (po lewej lub po prawej stronie od schodów prowadzących na górę), wejść do windy, dojechać na czwarte piętro, następnie kierować się do Galerii Jubileuszowej i w końcu wejść prosto do Sali Kruczkowskiego.

The competition will take place in Sala Kruczkowskiego in the Palace of Culture in Science. To arrive there, you must enter the Palace through the main entrance, go downstairs (on the left or on the right to the main stairs), enter the elevator, go to the fourth floor, then go to the Galeria Jubileuszowa and finally enter the Sala Kruczkowskiego.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.