Swedish FMC Championship 2023


Date
May 28, 2023
City
Multiple cities, Sweden
Venue

Multiple venues

Address
Multiple venues
Contact

Email organizers

Organizers
Daniel Wallin, SveKub, and Viktor Zenk
WCA Delegates
Anders Berggren, Daniel Wallin, Helmer Ewert, Leo Lindqvist, Peter Hugosson-Miller, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkommen till Swedish FMC Championship 2023! Grenen 3x3x3 FMC hålls inte på Swedish Championship 2023 i år. Detta innebär att vinnaren av 3x3x3 FMC på denna tävling kommer krönas till Svensk Mästare 2023.

Även om denna tävling skiljer sig mycket från en vanlig kubtävling i Sverige så är alla som önskar varmt välkomna att delta. Det är dock extra viktigt att alla deltagare läser all information på denna sida, för att inte missa något gällande denna tävlings speciella upplägg och regler.

Notera att ytterligare tävlingslokaler kan komma att läggas till innan den 30:e april 2023.


Welcome to the Swedish FMC Championship 2023! The event 3x3x3 FMC is not held at the Swedish Championship 2023 this year. This means that the winner of 3x3x3 FMC at this competition will be crowned Swedish Champion 2023.

Although this competition is very different from a regular speedcubing competition in Sweden, everyone who wishes is warmly welcome to participate. However, it is especially important that all participants read all the information on this page, so as not to miss anything regarding the special structure and rules of this competition.

Please note that additional venues can be added until the 30th of April 2023.

Events
Main event
Competitors
30
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is no competitor limit.
Registering for this competition is free.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

OBS: Skriv den stad du vill tävla i som en kommentar under anmälningsprocessen!

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online här. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 25:e maj, men tänk på att individuella lokaler kan bli fullsatta innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på den lokalens väntelista. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

N.B.: Write the name of the city you wish to compete in as a comment during the registration process!

To attent this competition you need to register online here. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on May 25:th, but please keep in mind that individual locations may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list for that specific location. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Theodor Nordstrand won with a mean of 24.67 moves in the 3x3x3 Fewest Moves event. Elvin Thorsen finished second (27.67) and Jakob Gunnarsson finished third (27.67).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Fewest Moves Theodor Nordstrand 23 24.67 Sweden 232526

Please note that additional venues can be added until the 30th of April 2023.

Stockholm

WCA Delegates: Daniel Wallin, Leo Lindqvist, Peter Hugosson-Miller
Adress: Månstorpsvägen 4, 146 45 Tullinge
Deltagargräns / competitor limit: 20
Deltagaravgift / registration fee: Gratis / Free!

Tävlande / competitors:
Daniel Wallin
Peter Hugosson-Miller
Leo Lindqvist
Love Rindsjö
Leo Johansson
Kriyshvant P. Senthilkumar
Vincent Rylander
Thomas Schmidt
Emil Elghorn
Elvin Thorsen
Arnav Sharma
Oliver Arborelius
Erik Jernqvist
Elias Nordlund
Dante Tellechea Hultmark
Laura Dawidiak
Ludwig Ivarsson
Emil Degerman
Vanessa Tyszkiewicz

Jönköping

WCA Delegates: Viktor Zenk, Helmer Ewert
Adress: Kommer mejlas till de anmälda / Will be emailed to those registered
Deltagargräns / competitor limit: 15
Deltagaravgift / registration fee: Gratis / Free!

Tävlande / competitors:
Viktor Zenk
Helmer Ewert
Rasmus Händén
Nils Redin

Gothenburg

WCA Delegate: Anders Berggren
Adress: Kommer mejlas till de anmälda / Will be emailed to those registered
Deltagargräns / competitor limit: 15
Deltagaravgift / registration fee: Gratis / Free!

Tävlande / competitors:
Anders Berggren
Theodor Nordstrand
Martin Zhang
Alexander Nilsson
Ronnie Jinxuan Zhu (朱缙轩)
Christian Lacle
Pep Edén
William Jensen
Paola Claudio Fonseca
Johannes Andersson
Carl Emil Exner
Viggo Martinsson
Jakob Gunnarsson

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller bli medlem direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet och återbetalar rabatten vid två tillfällen, en gång 24 timmar efter att anmälan öppnat, och en gång när anmälan stängt.
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or become a member away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership and refund the discount at two occasions, once 24 hours after registration opens, and once when registration has closed.
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Vi vill dock påminna om att denna tävling skiljer sig drastiskt från övriga tävlingar som arrangeras varje år i Sverige, genom att denna tävling endast håller grenen 3x3x3 FMC
Det är därmed extra viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, samt att du särskilt bekantar dig med reglerna för FMC, vilka finns här.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

Någon allmän deltagarintroduktion är inte planerad på denna tävling, men du är varmt välkommen att fråga din [lokals WCA-Delegat] om hjälp kring reglerna eller tävlingsproceduren på denna tävling.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! However, we want to remind you that this competition differes drastically from all the other competitions held in Sweden each year by only having the event 3x3x3 FMC. It is therefore extra important that you make sure to read through all tabs above, and that you read through the regulations about FMC solving, which can be found here

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

No general competitor introductions are planned for this competition, but you are welcome to ask the [WCA Delegate for your location] for help with the rules or procedures at this event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader. Repetera även gärna reglerna specifikt för FMC här.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Skriv den stad du vill tävla i som en kommentar under anmälningsprocessen! På så sätt ger vi så många som möjligt chansen att delta samtidigt som vi säkerställer att det inte blir för trångt i någon lokal.

Försöken börjar exakt på utsatt tid. Se därför till att vara på plats och redo i god tid innan varje försök, annars riskerar du att missa försöket.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. Please also repeat the regulations for FMC solving here

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

Write the name of the city you wish to compete in as a comment during the registration process! This makes sure that as many people as possible can compete, while ensuring that no venue becomes too crowded.

The attempts will start exactly on time. Therefore, please make sure to be present and ready well before the attempt starts, otherwise you might not be able to compete in the attempt.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Liveresultat

Under tävlingen publiceras resultat löpande på tävlingens WCA Live-sida.


Live Results

During the competition, results will be posted continuously in the competition's WCA Live page.

Sponsorer & Priser

Swedish FMC Championship 2023 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen. Cuboss har valt att sponsra tävlingen med presentkort till medaljörerna enligt nedan:

Medaljörer tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 150 SEK
2:a plats: 100 SEK
3:e plats: 50 SEK


Sponsors & Prizes

Swedish FMC Championship 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss has chosen to sponsor the competition with gift cards for the medalists as outlined below:

The medalists will receive the following gift cards from Cuboss:
1:st place: 150 SEK
2:nd place: 100 SEK
3:rd place: 50 SEK

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.