Swedish Championship 2021


Date
Nov 5 - 7, 2021
City
Herrljunga, Sweden
Venue

Herrljunga Folkpark

Address
Herrljunga Folkets Park, Skoghälla, 524 32 Herrljunga
Contact

Organization Team

Organizers
Daniel Wallin, SveKub, and Viktor Zenk
WCA Delegates
Anders Berggren, Daniel Wallin, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkomna till Svenska Mästerskapen 2021!

Alla är varmt välkomna att delta, oavsett om du löser kuben på 8 sekunder eller 5 minuter.

Det blir i år en 3-dagarstävling med alla 17 WCA-grenar.
Vi ber er läsa igenom alla flikar på denna sida eftersom de innehåller mycket värdefull information.

Tävlande av alla nationaliteter är välkomna, men bara deltagare som representerar Sverige kan vinna medaljer, priser och titeln Svensk Mästare.


Welcome to the Swedish Championship 2021!

Everyone is welcome to participate, whether you solve the cube in 8 seconds or 5 minutes.

This year there will be a 3-day competition with all 17 WCA events.
We ask you to read through all the tabs on this page as they contain very valuable information.

Competitors of all nationalities are welcome, but only participants representing Sweden can win medals, prizes and the title of Swedish Champion.

Events
Main event
Number of times bookmarked
24
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 130 competitors.
The base registration fee for this competition is 130 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online här. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar måndag den 4:e oktober, klockan 18:00 svensk tid.

Det kommer finnas kvalgränser i 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD och 3x3x3 Multi-Blind. Dessa kvalgränser har vi varit tvungna att sätta så att så många deltagare som möjligt ska få möjlighet att tävla i grenarna, samtidigt som vi försäkrar oss om att kunna arrangera grenarna på ett bra sätt. Kvalgränserna listas i den här fliken.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 97,50 kr för SveKub-medlemmar, 130 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. När du registrerats som medlem kan du anmäla dig till tävlingen som vanligt. Vi verifierar sedan medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 29:e oktober, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online here. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Monday October 4:th, at 18:00 Swedish time.

There will be qualifying limits in 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD and 3x3x3 Multi-Blind. We have had to set these qualification limits so that as many participants as possible will have the opportunity to compete in the events, while at the same time assuring us of being able to arrange the events in a good way. The qualifying limits are listed in this tab.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 97,50 SEK for members of SveKub, and 130 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will refund 25% to members. When you are registered as a member, you can register for the competition as normal. We will then verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on October 29:th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 5:00.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 2:00.00 Top 48 advance to next round
Semi Final Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 2:00.00 Top 48 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 16 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 1:10.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
5x5x5 Cube First round Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:00.00 Top 8 advance to next round
Final Ao5 3:00.00
6x6x6 Cube Final Bo1 / Mo3 8:00.00 1 attempt to get < 4:00.00
7x7x7 Cube Final Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 6:00.00
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 10:00.00 cumulative * Top 12 advance to next round
Final Bo3 10:00.00 cumulative *
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
3x3x3 One-Handed First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 40.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Clock First round Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 15.00 Top 8 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Megaminx First round Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 3:00.00
Pyraminx First round Ao5 1:00.00 Top 48 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 16 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Skewb First round Ao5 1:00.00 Top 48 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 16 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Square-1 First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 35.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:15:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:15:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Herrljunga Folkpark.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Friday (November 05, 2021)

From 09:30 AM
To 10:00 AM
Registration (Open until 19:40)
Main Hall
From 10:00 AM
To 11:05 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 11:05 AM
To 12:05 PM
6x6x6 Cube Final
Main Hall
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
8:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 4:00.00
From 12:05 PM
To 01:20 PM
7x7x7 Cube Final
Main Hall
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 6:00.00
From 01:20 PM
To 02:20 PM
Lunch
Main Hall
From 01:20 PM
To 01:30 PM
Hand in cubes for 3x3x3 Multi-Blind
Main Hall
From 02:20 PM
To 03:25 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Main Hall
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 03:25 PM
To 04:30 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 04:30 PM
To 06:00 PM
5x5x5 Cube First round
Main Hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:00.00
Proceed
Top 8 advance to next round
From 06:00 PM
To 07:30 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Main Hall
Format
Bo3
Time limit
1:15:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 06:00 PM
To 07:30 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Main Hall
Format
Bo3
Time limit
1:15:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 07:30 PM
To 07:55 PM
5x5x5 Cube Final
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 07:55 PM
To 09:00 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour

Schedule for Saturday (November 06, 2021)

From 08:15 AM
To 08:45 AM
Registration (Open until 20:00)
Main Hall
From 08:45 AM
To 09:00 AM
Tutorial for new competitors
Main Hall
From 09:00 AM
To 10:15 AM
2x2x2 Cube First round
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 48 advance to next round
From 10:15 AM
To 11:55 AM
3x3x3 Cube First round
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:55 AM
To 01:05 PM
Pyraminx First round
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 48 advance to next round
From 01:05 PM
To 02:05 PM
Lunch
Main Hall
From 02:05 PM
To 03:15 PM
Skewb First round
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 48 advance to next round
From 03:15 PM
To 04:45 PM
4x4x4 Cube First round
Main Hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:10.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 04:45 PM
To 06:00 PM
3x3x3 One-Handed First round
Main Hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 06:00 PM
To 07:15 PM
3x3x3 Cube Second round
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 48 advance to next round
From 07:15 PM
To 08:15 PM
Square-1 First round
Main Hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 35.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 08:15 PM
To 09:00 PM
Clock First round
Main Hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 15.00
Proceed
Top 8 advance to next round

Schedule for Sunday (November 07, 2021)

From 08:00 AM
To 08:15 AM
Registration (Open until 8:45)
Main Hall
From 08:15 AM
To 08:55 AM
3x3x3 Blindfolded First round
Main Hall
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
Proceed
Top 12 advance to next round
From 08:55 AM
To 10:15 AM
Megaminx First round
Main Hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 10:15 AM
To 10:35 AM
Square-1 Final
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 10:35 AM
To 11:00 AM
Clock Final
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 11:00 AM
To 11:20 AM
3x3x3 Blindfolded Final
Main Hall
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 11:20 AM
To 11:45 AM
Megaminx Final
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 11:45 AM
To 12:15 PM
2x2x2 Cube Second round
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 12:15 PM
To 12:45 PM
Pyraminx Second round
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 12:45 PM
To 01:15 PM
Skewb Second round
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 01:15 PM
To 02:15 PM
Lunch
Main Hall
From 02:15 PM
To 02:30 PM
Pyraminx Final
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:30 PM
To 02:45 PM
Skewb Final
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:45 PM
To 03:05 PM
4x4x4 Cube Final
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 03:05 PM
To 03:25 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:25 PM
To 04:00 PM
3x3x3 Cube Semi Final
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 04:00 PM
To 04:15 PM
2x2x2 Cube Final
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 04:15 PM
To 04:30 PM
Preparation for 3x3x3 Final
Main Hall
From 04:30 PM
To 05:30 PM
3x3x3 Cube Final
Main Hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 05:30 PM
To 06:00 PM
Cleaning + Preparation for awards
Main Hall
From 06:00 PM
To 06:15 PM
Awards
Main Hall

COVID-19

På grund av den fortsatta spridningen av COVID-19 kommer en rad försiktighetsåtgärder att tas under tävlingen.
Antalet deltagare är begränsat (130 personer), och vi rekommenderar att varje deltagare håller nere antalet gäster som följer med (exempelvis endast en förälder). Detta för att försäkra oss om att det finns gott om utrymme i lokalen så att vi kan hålla avstånd.

WCAs Competition Safety Policy agerar grund för vårat förebyggande arbete. Följande restriktioner kommer att gälla under tävlingen:

 • Självklart stannar alla med sjukdomssymptom hemma.
 • Avståndet mellan deltagare ska hållas till minst en meter. För att underlätta detta kommer vi ha färre tävlingsstationer än vad lokalen klarar av, och sprida ut oss så mycket vi kan.
 • Handdesinfektion kommer finnas tillgängligt under hela tävlingen. Vi tvättar och spritar händerna ofta, samt desinficerar pussel före varje tävlingsomgång.
 • Vi lånar inte pussel av varandra.
 • Alla deltagare ska ha med egen penna. Ta gärna med flera, och låna inte av varandra.
 • Du som tävlande har om du vill rätt att exempelvis ha med eget cube cover, och att desinficera tävlingsytan före dina försök.
 • WCA rekommenderar att deltagare har på sig munskydd i tävlingslokalen.
 • Vissa ändringar angående domare och runners kommer implementeras, för att minimera kontaktpunkter. Detta inkluderar:
  • Alla tävlingsomgångar kommer använda fasta platser, med en tävlingsstation per bord.
  • Domaren sitter vid kortsidan av bordet, minst en meter från den tävlande.
  • Endast den tävlande ska röra vid timern. Detta innebär att det är den tävlande som startar och nollställer timern före sitt försök, notera dock att det fortfarande är domarens ansvar att se till att detta blir gjort.
  • Efter försöket lossar den tävlande på timern, och vänder den mot domaren så att tiden kan antecknas.
  • Varken domare eller runners ska komma i kontakt med pusslen. Detta innebär att det är den tävlande som lägger pusslet i sitt cube cover efter försöket. Domaren bör inte röra pusslet om så inte krävs för att avgöra om det är löst (exempelvis för Clock).
  • Domaren räcker upp handen för att tillkalla runner, istället för att hålla upp cube cover.
  • Denna process demonstreras i den här videon (aktivera undertexter) .

I och med beslutet att restriktionerna lyfts den 29:e september tror och hoppas vi att tävlingen kan genomföras som planerat.
Som vi alla fått erfara den senaste tiden kan dock läget ändras snabbt, så vi vill varna för att tävlingen kan komma att påverkas och/eller ställas in med kort varsel om situationen kräver det. I så fall kommer information skickas ut via e-post.
Kom också ihåg att endast deltagaravgifterna kommer återbetalas om tävlingen behöver ställas in, ej personliga reseomkostnader.


COVID-19

Due to current circumstances regarding COVID-19, multiple precautions will be taken during the competition.
The number of competitors is limited (130 people), and we recommend that each competitors keeps their number of guests to a minimum (e.g. just one parent). This is to make sure that there is plenty of space in the venue to allow for distance keeping.

WCA's Competition Safety Policy acts as the foundation for our preventative work. The following restrictions will be in effect:

 • Everyone with signs of illness will of course stay at home.
 • The distance between competitors should at all times be at least one meter. To facilitate this, we will have fewer solving stations than the venue could otherwise manage, and spread out as much as possible.
 • Hand sanitizer will be available during the entire competition. We will wash and sanitize our hands often, as well as disinfect puzzles before each round.
 • We will not borrow puzzles from each other.
 • All competitors must bring their own pen. Feel free to bring several, and don't borrow from each other.
 • If you as a competitor wish, you have the right to for example bring your own cube cover, and to disinfect the competing surface before your attempts.
 • The WCA recommends that you wear a face mask in the competition venue.
 • Some changes regarding judges and runners will be implemented, to minimize contact points. This includes:
  • All rounds will be using fixed seating, with one competing station per table.
  • The judge will be seated at the short side of the table, at least 1 meter away from the competitor.
  • The competitor should be the only person touching the timer during a round. This means that the competitor will be the one starting and resetting the timer. It should be noted that it is still the judge’s responsibility that this is carried out.
  • After the attempt, the competitor removes the timer from the stackmat, and turns it so that the judge can read the time without approaching the competitor.
  • Neither judges nor runners should come in contact with the puzzles. This means that the competitor will be the one putting the cube into the cover after the attempt, and the judge should not touch the puzzle unless necessary to determine whether or not the puzzle is solved (e.g. for Clock).
  • The judge should raise their hand to alert a runner, instead of raising the cube cover.
  • This process is demonstrated in this video (activate subtitles).

Due to the decision to lift restrictions on September 29:th, we are confident that the competition will be able to take place as planned.
However, as we have all experienced lately, the situation can change quickly. We therefore want everyone to be aware that the competition may be affected and/or cancelled with short notice, should the situation require it. In that case, information will be sent out via e-mail.
Also remember that only registration fees will be refunded in case that the competition must be cancelled, not personal travel expenses.

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Kvalgränser

Till 2021 års Svenska Mästerskap kommer det finnas kvalgränser i 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD och 3x3x3 Multi-Blind. Dessa kvalgränser har vi varit tvungna att sätta så att så många deltagare som möjligt ska få möjlighet att tävla i grenarna, samtidigt som vi försäkrar oss om att kunna arrangera grenarna på ett bra sätt. Kvalgränserna listas nedan:

 • 4x4x4 BLD: En godkänd lösning (inte DNF) på en tidigare tävling.
 • 5x5x5 BLD: En godkänd lösning (inte DNF) på en tidigare tävling.
 • 3x3x3 Multi-Blind: De 24 anmälda deltagarna med bäst resultat när anmälningen stänger får delta.

Dessa kvalgränser måste ha uppnåtts innan den 29:e oktober 2021 för att kunna vara med i dessa grenar. Det går bra att anmäla sig i alla dessa grenar, men i om man inte uppnått kvalgränsen före den 29:e oktober 2021 kommer anmälan i dessa grenar tas bort i den slutgiltiga anmälan för respektive deltagare.

Övriga grenar har inga kvalgränser och alla är välkomna att anmäla sig. Notera att det kan finnas Cutoffs och Time Limits som reglerar om försöken får slutföras, mer information om detta finns under fliken "Grenar"/"Events".


Qualification Limits

For the Swedish Championship 2021, there will be qualifying limits in 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD and 3x3x3 Multi-Blind. We have had to set these qualification limits so that as many participants as possible will have the opportunity to compete in the events, while at the same time assuring us of being able to arrange the events in a good way. The qualifying limits are listed below:

 • 4x4x4 BLD: A successful solve (not DNF) during an earlier competition.
 • 5x5x5 BLD: A successful solve (not DNF) during an earlier competition.
 • 3x3x3 Multi-Blind: The top 24 registered competitors as the registration closes are allowed to compete.

These qualification limits must have been met before the 29th of October 2021 in order to be able to participate in these events. It is possible to register in all these events, but if you have not achieved the qualification limit before the 29th of October 2021, then the registration in these events will be removed for your final registration.

All other events are free from qualification limits, and everyone is welcome to register. Note that there may be Cutoffs and Time Limits, which regulate whether or not you may finish your attempts. More information about this can be found under the tab "Events".

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Trots att detta är årets Svenska Mästerskap så är alla som vill delta varmt välkomna att göra det.
Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.
Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

På lördag morgon innan 2x2 kommer vi demonstrera hur det går till att tävla, men vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.
Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.
Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Even though this is the Swedish Championship, anyone who wishes to compete is very welcome to do so. Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.
If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We will have a demonstration showing how the competing process works on Saturday morning before 2x2, but we highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.
Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.
Vi kommer ha en deltagarintroduktion både på lördagen och söndagen för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 20 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 20 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. We will have a competitor tutorial for new participants before 2x2x2 on Saturday, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Boende

Herrljunga Folkets Park har tillåtit oss att sova på golvet i lokalen alla nätter från fredag till söndag. Att sova i lokalen är gratis.
Kom ihåg att ta med dig dina sovgrejer, som kudde, sovsäck och något mjukt att ligga på, till exempel en luftmadrass. Vi kommer inte stå för något av det.
Vi kommer inte servera någon frukost, och kan inte lova att det finns tillgång till dusch.

Hotell med mera

Herrljunga Hotell och Konferens rekommenderas och är det bästa alternativet för en hotellvistelse för deltagare och gäster i anslutning till SM. De erbjuder en rabatt till gäster enligt nedan:

 • Enkelrum: 895kr / rum
 • Dubbelrum: 1195kr / rum

Båda erbjudanden inkluderar frukost. Bokning sker via mail till "info@herrljungahotell.se", ange koden "Rubik Herrljunga" för att ta del av rabatten.

I övrigt finns ytterligare boenden strax utanför staden, du kan hitta och jämföra olika alternativ på sidor som till exempel booking.com och airbnb.com.


Accommodation

Herrljunga Folkets Park have allowed us to sleep on the floor at the venue all nights from Friday to Sunday. Sleeping at the venue is free of charge.
Remember to bring your sleeping stuff, such as pillow, sleeping bag, and something soft to lay on, for example an air mattress. We will not provide any of this.
We will not provide any breakfast, and cannt promise that there are showers available.

Hotels and more

Herrljunga Hotell och Konferens is recommended and is the best option for a hotel stay for participants and guests during the Swedish Championships. They offer a discount to guests as below:

 • Single room: 895SEK / room
 • Double room: 1195SEK / room

Both offers include breakfast. Booking is made via email to "info@herrljungahotell.se", mention the code "Rubik Herrljunga" to take advantage of the discount.

In addition to that, there are a couple of other options close by Herrljunga. You can find and compare different options through sites such as Booking.com and airbnb.com.

Mat

Det finns flera restauranger i Herrljunga, med de närmsta på ett avstånd av cirka 1,4 kilometer från lokalen. Den närmsta mataffären är "ICA Supermarket Herrljunga", också den 1,4 kilometer från lokalen och öppen 07-22 dagligen.
Ingen mat eller cafeteria kommer erbjudas i lokalen detta år.


Food

There are many restaurants in the city of Herrljunga with the closest ones being roughly 1,4 kilometers away. The closest grocery store is "ICA Supermarket Herrljunga", also 1,4 kilometers away from the venue and open 07-22 daily.
No food or cafeteria will be offered at the venue this year.

Resa

Med Bil

Adressen är Herrljunga Folkets Park, Skoghälla, 524 32 Herrljunga. Det finns gott om gratis parkering utanför lokalen.

Med Tåg

Lokalen ligger cirka 1,8 kilometer från Herrljunga station, en järnvägsknut på det svenska järnvägsnätet. Tävlingens schema har justerats för att passa ankomster och avgångar från Herrljunga station och tågbiljetter kan bokas via www.sj.se. Kom ihåg att medlemmar i SveKub reser med upp till 10% rabatt hos SJ, mer information finns på Sveroks hemsida. För lokaltransport i Västsverige, se Västtrafik.

Med Flyg

Det enklaste sättet att nå Herrljunga från utlandet är att flyga till Göteborg Landvetter Flygplats. Några lågprisflygbolag flyger hit, liksom många traditionella flygbolag. Flygplatsen ligger cirka 1h50m från tävlingslokalen med lokaltrafik, alternativ och priser kan kollas via antingen Västtrafik eller sj.se. Biljetter köps enklast antingen via appen "Västtrafik To Go" eller direkt på sj.se.


Travel

By Car

The address of the venue is Herrljunga Folkets Park, Skoghälla, 524 32 Herrljunga. There are many spots for parking outside the venue for free.

By Train

The venue is located 1,8 kilometers from Herrljunga Station, a railway hub on the Swedish rail network. The competition schedule has been adjusted to match the trains to and from Herrljunga, and tickets can be booked at www.sj.se. Remember that SveKub members travel at an up to 10% discount with SJ, more details can be found at the Sverok website. For local transport in western Sweden, please refer to Västtrafik.

By Flight

The easiest way to reach Herrljunga from abroad is by flying to Gothenburg Landvetter Airport. A few low-cost carriers serve the airport, as well as many traditional airlines. The airport is roughly 1h50m away from the venue by public transport, options and prices can be checked through both Västtrafik and sj.se. Tickets are most easily bought either thorugh the "Västtrafik To Go" application or directly on sj.se.

Live-resultat

Vi kommer att använda WCA Live för live-resultat. En länk till den tävlingsspecifika sidan kommer snart.
Sidan kommer uppdateras under dagarna före tävlingen, och detta är också den sida som du besöker för att se live-resultaten under tävlingens gång, samt se dina egna tider och om du gick vidare till nästa runda eller ej.


Live Results

We are going to use WCA-Live for live results. A link to the competition specific page is coming soon.
The page will be updated during the days before the competition, and this is also the page which you should visit to see the live results during the competition, see your own times and whether you proceeded to the next round or not.

Sponsorer & Priser

Tävlingen sponsras av kub-butikerna Cuboss och Cube Jango.

Alla medaljörer i samtliga grenar tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 100 kr
2:a plats: 75 kr
3:e plats: 50 kr

Dessutom tilldelas medaljörerna i 3x3 presentkort från Cube Jango enligt följande:
1:a plats: €75
2:a plats: €50
3:e plats: €25

Kom ihåg att endast deltagare som representerar Sverige kan vinna priser och titlar på SM 2021.


Sponsors & Prizes

The competition is sponsored by the cube stores Cuboss and Cube Jango.

All medalists in every event will receive the following gift cards from Cuboss:
1:st place: 100 SEK
2:nd place: 75 SEK
3:rd place: 50 SEK

Additionally, the medalists in 3x3 will receive the following gift cards from Cube Jango:
1:st place: €75
2:nd place: €50
3:rd place: €25

Please remember that only competitors representing Sweden can win prizes and titles at the Swedish Championship 2021.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.