[Cancelled] Swedish Championship 2020


Note: This competition has been cancelled. Please checkout the information section for more details.

Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 150 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 250 kr (Swedish Krona).
Spectators can attend for free.

The registration fee is set to 150 SEK, and is paid here on the WCA page, using the Stripe payment below.
Your registration is completed only when the competition fee has been paid.
Please note that registrations have to be approved manually. If your registration is not approved within 24 hours of paying the fee, feel free to contact the organization team. Contact information can be found in the "General info" tab.

If payment through Stripe is not possible, or if any other problems arise, please contact the organisation team so those problems can be solved.

On the spot registrations will be accepted given that the registration limit has not been reached, at a higher fee of 250SEK. We still recommend everyone to register online, both since it is cheaper for you, and makes it easier for us to plan the logistics of the competition. If registering on site, then Swish payment is preferred.

Please note: For this year's edition, there will be qualification limits for the following events: 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD and 3x3x3 Multi-Blind. More information on this can be found under the tab "qualification limits"


Anmälningsavgiften på 150 kronor betalas här på WCA-sidan, med Stripe-betalningen nedan.
Din anmälan anses inte färdig förrän avgiften är betalad.
Observera att anmälningarna godkänns manuellt. Om din anmälan inte godkänns inom 24 timmar från det att avgiften betalades så är du välkommen att kontakta arrangörsteamet. Kontaktuppgifter hittar du under fliken "General info".

Om betalning genom Stripe inte är möjligt, eller om några andra problem uppstår, kontakta i sådana fall arrangörsteamet så ska vi se till att dessa problem blir lösta.

Registrering på plats i lokalen kommer accepteras förutsatt att deltagargränsen inte uppnåtts, med en högre anmälningsavgift på 250 kronor. Vi rekommenderar fortfarande alla att anmäla sig online, eftersom det både är billigare för er och gör det enklare för oss att planera tävlingens logistik. Om man anmäler sig på plats i lokalen så önskar vi Swish-betalning om möjligt.

Observera: I år kommer det finnas kvalgränser i grenarna 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD och 3x3x3 Multi-Blind. Mer information under detta under fliken "kvalgränser".


Registration closed 7 months ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.