Swedish Championship 2020


Date
May 22 - 24, 2020
City
Stockholm, Sweden
Venue

Sjöstadshallen

Address
Skeppsmäklargatan 1, 120 69 Stockholm
Details

The main hall of the sports centre

Organizers
Daniel Wallin and Viktor Zenk
WCA Delegates
Anders Berggren and Daniel Wallin
Contact

Organization Team

Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkomna till Svenska Mästerskapen 2020! Alla är varmt välkomna att delta, oavsett om du löser kuben på 8 sekunder eller 5 minuter.

Det blir i år en 3-dagarstävling med alla 17 WCA-grenar. Om du inte tänker delta i 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7, 3x3x3 FMC, 3x3x3 Multi-Blind eller Megaminx så behöver du inte vara på plats i Stockholm under fredagen.

Vi ber er läsa igenom alla flikar på denna sida eftersom de innehåller mycket värdefull information. Observera: I år kommer det finnas kvalgränser i grenarna 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD och 3x3x3 Multi-BLD. Mer information under detta under fliken "kvalgränser". Observera också att anmälningsavgiften i år är flexibel och att man kan få delar av den återbetald om man uppfyller vissa kriterier. Mer om detta under fliken "anmälan".

Tävlande av alla nationaliteter är välkomna, men bara deltagare som representerar Sverige kan vinna medaljer, prispengar och titeln Svensk Mästare.


Welcome to the Swedish Championship 2020! Everyone is welcome to compete, regardless of whether you solve the cube in 8 seconds or 5 minutes.

This year will be a 3 day competition, hosting all 17 WCA events. If you are not competiting in 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7, 3x3x3 FMC, 3x3x3 Multi-Blind or Megaminx, then there is no need to be present in Stockholm on Friday.

Please read through all tabs on this page as they contain very useful information. Please note: For this year´s edition, there will be qualification limits for the following events: 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD and 3x3x3 Multi-Blind. More information on this can be found under the tab "qualification limits". Please also note that the registration fee is flexible, and can be refunded partly if you fulfill certain criteria. Please check the "registration" tab for more info on this.

Competitors of all nationalities are welcome, however only competitors representing Sweden are eligeble for medals, prize money and the Swedish Champion titles.

Events
Number of times bookmarked
48
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 300 competitors.
The base registration fee for this competition is 300 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded a 50% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 50 kr (Swedish Krona).

Anmälningsavgiften på 300 kronor betalas här på WCA-sidan, med Stripe-betalningen nedan.

Anmälningsavgiften är satt till 300 SEK, men man kan få delar av den återbetald om man uppfyller följande kriterier:

 • Om du anmäler dig och tävlar i 5 eller färre event får du 100 SEK av anmälningsavgiften återbetald när anmälningsperioden stänger.
 • Om du blir antagen som staff till denna tävling får du 200 SEK av anmälningsavgiften återbetald efter tävlingen förutsatt att du fullföljer dina arbetsuppgifter
 • Om du blir antagen till att vara en del av huvudarrangörsteamet eller som listad WCA-delegat till denna tävling får du 300 SEK återbetalt vid antagning.

Din anmälan anses inte färdig förrän avgiften 300 SEK är betald, återbetalning vid eventuellt berättigande av rabatt sker efter att den ursprungliga anmälan slutförs.

Observera att anmälningarna godkänns manuellt. Om din anmälan inte godkänns inom 48 timmar från det att avgiften betalades, kontakta då gärna arrangörs-teamet. Kontaktuppgifter hittar du under fliken "General info".

Om betalning genom Stripe inte är möjligt, eller om några andra problem uppstår, kontakta i sådana fall arrangörsteamet så ska vi se till att dessa problem blir lösta.


The registration fee is set to 300 SEK, and is paid here on the WCA page, using the Stripe payment below.

The base registration fee is SEK 300, but you can get some of it refunded if you meet the following criteria:

 • If you register for, and compete in 5 or fewer events, you will receive 100 SEK of the registration fee refunded when the registration period closes.
 • If you are accepted as staff for this competition, you will receive SEK 200 of the registration fee refunded after the competition, provided that you complete your duties.
 • If you are accepted to be part of the main organizer team or as a listed WCA delegate to this competition, you will be refunded SEK 300 upon admission.

Your registration is completed only when the competition fee of 300 SEK has been paid, remember that refunds due to eligibility listed above will be handled after the approval of the initial registration.

Please note that registrations have to be approved manually. If your registration is not approved within 48 hours of paying the fee, then feel free to contact the organization team. Contact information can be found in the "General info" tab.

If payment through Stripe is not possible, or if any other problems arise, please contact the organisation team so those problems can be solved.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 5:00.00 Top 160 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 80 advance to next round
Semi Final Ao5 1:00.00 Top 16 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 2:00.00 Top 120 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 80 advance to next round
Semi Final Ao5 1:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube Combined First round Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 1:05.00 Top 80 advance to next round
Second round Ao5 2:00.00 Top 16 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
5x5x5 Cube Combined First round Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:05.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 3:00.00
6x6x6 Cube Combined First round Bo1 / Mo3 8:00.00 1 attempt to get < 4:15.00 Top 12 advance to next round
Final Mo3 4:00.00
7x7x7 Cube Combined First round Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 6:15.00 Top 12 advance to next round
Final Mo3 6:00.00
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 15:00.00 cumulative * Top 24 advance to next round
Second round Bo3 12:00.00 cumulative * Top 12 advance to next round
Final Bo3 10:00.00 cumulative *
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
3x3x3 One-Handed Combined First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 40.00 Top 80 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 16 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Clock Combined First round Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 20.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Megaminx Combined First round Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:05.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
Pyraminx First round Ao5 1:00.00 Top 80 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Skewb First round Ao5 1:00.00 Top 80 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Square-1 Combined First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 40.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:40:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:40:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded Final **
3x3x3 Multi-Blind Final Bo2 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Sjöstadshallen.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Friday (May 22, 2020)

From 07:30 AM
To 09:00 AM
Venue Setup
Sports Centre
From 09:00 AM
To 09:30 AM
Check-In (Until 16:15)
Sports Centre
From 09:30 AM
To 10:30 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Sports Centre
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 10:30 AM
To 10:45 AM
Short Break
Sports Centre
From 10:45 AM
To 11:45 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Sports Centre
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 11:45 AM
To 01:10 PM
7x7x7 Cube Combined First round
Sports Centre
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 6:15.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 01:10 PM
To 01:55 PM
Lunch
Sports Centre
From 01:55 PM
To 03:00 PM
6x6x6 Cube Combined First round
Sports Centre
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
8:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 4:15.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 02:45 PM
To 03:00 PM
Hand in Cubes for Multi-BLD
Café or Meeting Room
From 03:00 PM
To 04:35 PM
Megaminx Combined First round
Sports Centre
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:05.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 04:05 PM
To 05:35 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Café or Meeting Room
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 04:35 PM
To 06:10 PM
5x5x5 Cube Combined First round
Sports Centre
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:05.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 06:10 PM
To 06:40 PM
7x7x7 Cube Final
Sports Centre
Format
Mo3
Time limit
6:00.00
From 06:40 PM
To 07:05 PM
6x6x6 Cube Final
Sports Centre
Format
Mo3
Time limit
4:00.00
From 07:05 PM
To 07:35 PM
5x5x5 Cube Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 07:35 PM
To 08:00 PM
Megaminx Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 08:00 PM
To 09:00 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Sports Centre
Format
Mo3
Time limit
1 hour

Schedule for Saturday (May 23, 2020)

From 08:00 AM
To 08:45 AM
Check-In (Until 18:45)
Sports Centre
From 08:45 AM
To 09:00 AM
Tutorial for new competitors
Sports Centre
From 09:00 AM
To 10:30 AM
2x2x2 Cube First round
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 120 advance to next round
From 09:20 AM
To 12:20 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Café or Meeting Room
Format
Bo3
Time limit
1:40:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 09:20 AM
To 12:20 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Café or Meeting Room
Format
Bo3
Time limit
1:40:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 10:30 AM
To 12:50 PM
3x3x3 Cube First round
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
Proceed
Top 160 advance to next round
From 12:50 PM
To 01:40 PM
Square-1 Combined First round
Sports Centre
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 01:40 PM
To 02:25 PM
Lunch
Sports Centre
From 02:25 PM
To 03:40 PM
Pyraminx First round
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 80 advance to next round
From 03:05 PM
To 04:10 PM
3x3x3 Blindfolded First round
Café or Meeting Room
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
Proceed
Top 24 advance to next round
From 03:40 PM
To 04:45 PM
Skewb First round
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 80 advance to next round
From 04:45 PM
To 05:30 PM
2x2x2 Cube Second round
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 80 advance to next round
From 05:15 PM
To 05:55 PM
3x3x3 Blindfolded Second round
Café or Meeting Room
Format
Bo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
Proceed
Top 12 advance to next round
From 05:30 PM
To 07:00 PM
3x3x3 Cube Second round
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 80 advance to next round
From 06:00 PM
To 06:15 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Café or Meeting Room
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 07:00 PM
To 07:55 PM
Clock Combined First round
Sports Centre
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 20.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 07:55 PM
To 08:10 PM
Square-1 Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 08:10 PM
To 08:30 PM
Clock Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 08:25 PM
To 08:30 PM
Hand in Cubes for Multi-BLD
Café or Meeting Room

Schedule for Sunday (May 24, 2020)

From 08:00 AM
To 08:15 AM
Check-In (Until 09:30)
Sports Centre
From 08:00 AM
To 08:15 AM
Hand in Cubes for Multi-BLD
Café or Meeting Room
From 08:15 AM
To 09:50 AM
4x4x4 Cube Combined First round
Sports Centre
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:05.00
Proceed
Top 80 advance to next round
From 09:05 AM
To 10:40 AM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 2)
Café or Meeting Room
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 09:50 AM
To 11:05 AM
3x3x3 One-Handed Combined First round
Sports Centre
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
Proceed
Top 80 advance to next round
From 11:05 AM
To 11:35 AM
Pyraminx Second round
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 11:35 AM
To 12:05 PM
Skewb Second round
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 12:05 PM
To 12:45 PM
4x4x4 Cube Second round
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 12:45 PM
To 01:20 PM
3x3x3 One-Handed Second round
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 01:20 PM
To 02:05 PM
Lunch
Sports Centre
From 02:05 PM
To 02:25 PM
4x4x4 Cube Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 02:25 PM
To 02:45 PM
3x3x3 One-Handed Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:45 PM
To 03:00 PM
Pyraminx Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:00 PM
To 03:15 PM
Skewb Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:15 PM
To 03:45 PM
2x2x2 Cube Semi Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 03:45 PM
To 04:25 PM
3x3x3 Cube Semi Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 04:25 PM
To 04:40 PM
2x2x2 Cube Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 04:40 PM
To 04:50 PM
Prep for 3x3 Final
Sports Centre
From 04:50 PM
To 06:00 PM
3x3x3 Cube Final
Sports Centre
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 06:00 PM
To 06:20 PM
Prep for Awards
Sports Centre
From 06:20 PM
To 06:45 PM
Awards
Sports Centre

Om Svenska Mästerskapen

Ni är alla varmt välkomna till de Svenska Mästerskapen i Speedcubing 2020! Detta är en årlig tävling som arrangerats sedan 2005, under dess nuvarande namn "Swedish Championship" (Svenska Mästerskapen) sedan 2011. Varje år samlas tävlande från Sverige, men också från andra delar av världen, tillsammans för att tävla i olika grenar där den högst rankade svenska deltagaren blir krönt till Svensk Mästare. Tävlingen återvänder detta år till Stockholm och blir den 16:e upplagan av detta nationella mästerskap samt dessutom den största upplagan hittills.

Men det allra viktigaste: Alla som vill delta är varmt välkomna att tävla, så vi hoppas se många av er i Stockholm i maj 2020!

Åskådare och anhöriga är varmt välkomna under tävlingshelgen, ett entréband för hela helgen kostar 50SEK.


About the Swedish Championship

We welcome you all to the 2020 edition of the Swedish Championship! This an annual competition which has been held since 2005, but under the current name "Swedish Championship" since 2011. Every year, competitors from Sweden but also from other parts of the world, gather to compete in different events with the top Swedish competitor being crowned the Swedish Champion. The competition will return to Stockholm for the 16th edition of the national championship and will also be the largest to date.

But the most important part: Anyone who wishes to compete is warmly welcome, so we hope to see many of you in Stockholm in May 2020!

Spectators and relatives are very welcome during the weekend, the entry fee for the whole weekend is 50 SEK.

Kvalgränser

Till 2020 års Svenska Mästerskap kommer det finnas kvalgränser i 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD och 3x3x3 Multi-Blind. Dessa kvalgränser har vi varit tvungna att sätta så att så många deltagare som möjligt ska få möjlighet att tävla i grenarna, samtidigt som vi försäkrar oss om att kunna arrangera grenarna på ett bra sätt. Kvalgränserna listas nedan:

 • 4x4x4 BLD: En godkänd lösning (inte DNF) på en tidigare tävling.
 • 5x5x5 BLD: En godkänd lösning (inte DNF) på en tidigare tävling.
 • 3x3x3 Multi-Blind: Ett resultat på 3 poäng eller högre på en tidigare tävling.

Dessa kvalgränser måste ha uppnåtts innan den 4:e maj 2020 för att kunna vara med i dessa grenar. Det går bra att anmäla sig i alla dessa grenar, men i om man inte uppnått kvalgränsen före den 4:e maj 2020 kommer anmälan i dessa grenar tas bort i den slutgiltiga anmälan för respektive deltagare. Notera att alla andra grenar inte har någon kvalgräns alls, utan alla är välkomna att delta i dessa grenar.

Övriga grenar har inga kvalgränser och alla är välkomna att anmäla sig. Notera att det kan finnas Cutoffs och Time Limits som reglerar om försöken får slutföras, mer information om detta finns under fliken "Events".


Qualification Limits

For the Swedish Championship 2020, there will be qualifying limits in 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD and 3x3x3 Multi-Blind. We have had to set these qualification limits so that as many participants as possible will have the opportunity to compete in the events, while at the same time assuring us of being able to arrange the events in a good way. The qualifying limits are listed below:

 • 4x4x4 BLD: A successful solve (not DNF) during an earlier competition.
 • 5x5x5 BLD: A successful solve (not DNF) during an earlier competition.
 • 3x3x3 Multi-Blind: A result of 3 points or higher during an earlier competition.

These qualification limits must have been met before the 4th of May 2020 in order to be able to participate in these events. It is possible to register in all these events, but if you have not achieved the qualification limit before the 4th of May 2020, then the registration in these events will be removed for your final registration. Note that all other events does not have any qualifying limits at all and everyone is welcome to participate in these events.

All other events are free from qualification limits, and everyone is welcome to register. Note that there may be Cutoffs and Time Limits, which regulate whether or not you may finish your attempts. More information about this can be found under the tab "Events".

Anmälan

Du kan anmäla dig till tävlingen här. Utifrån nuvarande planering kommer vi inte acceptera några anmälningar på plats.

Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du göra ett här

Anmälan räknas inte som klar förrän du har betalat anmälningsavgiften på 300 SEK. Betalning sker på WCA-sidan, detta kommer fram automatiskt efter att du har anmält dig. Tänk på att du kan få delar av anmälningsavgiften återbetald om du uppfyller vissa kriterier (se nedan).
Om du inte finns med på deltagarlistan 48 timmar efter du har betalat, kontakta då gärna arrangören. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sen inte längre kan komma på tävlingen, maila oss arrangörer och informera om detta. Det lämnar din plats för någon annan, och du får också tillbaka 50% av anmälningsavgiften, så länge du gör det innan 15e maj 2020.

Anmälan stänger 14e maj 2020, eller när deltagargränsen på 300 deltagare är nådd.

Anmälningsavgiften

Anmälningsavgiften är satt till 300 SEK, men man kan få delar av den återbetald om man uppfyller följande kriterier:

 • Om du anmäler dig och tävlar i 5 eller färre grenar får du 100 SEK av anmälningsavgiften återbetald när anmälningsperioden stänger.
 • Om du blir antagen som staff till denna tävling får du 200 SEK av anmälningsavgiften återbetald efter tävlingen förutsatt att du fullföljer dina arbetsuppgifter
 • Om du blir antagen till att vara en del av huvudarrangörsteamet eller som listad WCA-delegat till denna tävling får du 300 SEK återbetalt vid antagning.

Mer information om hur man ansöker om att bli en del av staff-teamet och huvudarrangörsteamet finns under respektive flik ovan.


Registration

You can register for this competition here. As of today's planning, we will not accept any registrations on the spot.

If you don't already have a WCA-account, you need to create one here

The registration is not considered complete until you have paid the registration fee of 300 SEK. Payment is done through the WCA website, this will show up automatically right after you register. Remember that you might be eligible for a refund of parts of this if you fulfill some of the criterias listed below.
If your name doesn't appear on the competitor list 48 hours after paying, feel free to contact the organisers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else, and you will also get a refund of 50% of the registration fee as long as it's done before the 15th of May 2020.

Registration will close on the 14th of May 2020, or when the competitor limit of 300 competitors is reached.

Registration Fee

The base registration fee is SEK 300, but you can get some of it refunded if you meet the following criteria:

 • If you register for, and compete in 5 or fewer events, you will receive 100 SEK of the registration fee refunded when the registration period closes.
 • If you are accepted as staff for this competition, you will receive SEK 200 of the registration fee refunded after the competition, provided that you complete your duties.
 • If you are accepted to be part of the main organizer team or as a listed WCA delegate to this competition, you will be refunded SEK 300 upon admission.

More information on how to apply to be part of the staff team and the main organizer team can be found under the respective tab above.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA regulations. Deltagare förväntas känna till WCAs reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Vi kommer innan 2x2x2 på lördagen ha en deltagarintroduktion för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande inte har något ID kan en vårdnadshavare bekräfta att personuppgifterna är korrekta.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 20 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 20 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. We will have a competitor tutorial for new participants before 2x2x2 on Saturday, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. In the case that the competitor does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the provided information is correct.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Trots att detta är årets Svenska Mästerskap så är alla som vill delta varmt välkomna att göra det.
Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.
Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

På lördag morgon innan 2x2 kommer vi demonstrera hur det går till att tävla, men vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.
Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.
Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA-Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Even though this is the Swedish Championship, anyone who wishes to compete is very welcome to do so. Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.
If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We will have a demonstration showing how the competing process works on Saturday morning before 2x2, but we highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.
Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA-Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Funktionärer (Staff)

Vi accepterar ansökningar för att få bli en del av staff-teamet till SM 2020! Planen är att ha 20 personer i detta lag som tillsammans kommer jobba lite extra för att SM 2020 ska bli ett lyckat arrangemang. Detta kan innebära att man exempelvis får hjälpa till med följande:

 • Få extra uppgifter att hjälpa till mer än övriga deltagare med att vara blandare, domare och runner.
 • Välkomna deltagare och gäster vid check-in bordet.
 • Hjälpa till vid administratörsbordet med att exempelvis svara på frågor och skriva in resultat till Cubecomps.
 • Stå tillhands med allmän logistik under tävlingshelgen.
 • Hjälpa till att ordna och plocka undan i lokalen innan respektive efter tävlingen.

Alla deltagare och anhöriga med tidigare erfarenhet av speedcubingtävlingar är välkomna att ansöka. Ansökningarna kommer efter hand granskas manuellt där man blir utvald att vara med i detta team om vi bedömer att du har vad som krävs. Det är svårt att lista exakt allt som tas i beaktning kring detta, men här är några generella punkter som kommer öka ens chans att bli en del av staff-teamet:

 • Du har stor erfarenhet av speedcubingtävlingar och har besökt eller tävlat på många av dem. På dessa tävlingar så har du efter förmåga hjälpt till med de olika uppgifter som funnits där, exempelvis att vara domare eller sitta vid administratörsbordet.
 • Att du inte tävlar i alla grenar. För att detta staff-team ska vara effektivt kan inte alla medlemmar tävla i alla grenar. Därmed ökar din chans att bli antagen om du inte tävlar i alla grenar. De grenar som detta framförallt gäller är: 4x4x4, 5x5x5, 3x3x3 BLD, 3x3x3 OH, Megaminx, 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD och 3x3x3 Multi-Blind.
 • Att du är på plats i tävlingslokalen under alla tre tävlingsdagar.

För att ansöka besvarar du frågorna i detta formulär. Ansökan måste skickas senast 4:e maj, men vi ser gärna att ni ansöker så tidigt som möjligt. Vi kommer sedan kontakta dig och berätta vårat slutgiltiga beslut. Tänk på att detta kan ta upp till någon månad, beroende på deltagarantal och så vidare.

Förmåner

Som tack för att du hjälper till med att vara en del av staff-teamet så kan du avnjuta dessa fördelar:

 • Få 200 SEK av din anmälningsavgift återbelald, vilket innebär att din slutgiltiga anmälningsavgift blir 100 SEK! Du får din återbetalning under veckan efter tävlingen.
 • Du får bo gratis på deltagarboendet vilket sparar dig 75 SEK per natt.
 • Du får staff t-shirt och halsband vid ankomst till tävlingslokalen (du bär en eller båda av dessa under hela tävlingshelgen).

Denna lista kan eventuellt utökas under tävlingsförberedelsernas gång.


Staff

We accept applications to become part of the Swedish Championship 2020 staff team! The plan is to have 20 people in this team who together will work a little extra to make the 2020 edition of the championship a successful event. This can mean, for example, helping with the following:

 • Get extra assignments to help more out more than a usual participant with scrambling, judging and running.
 • Welcome competitors and guests at the check-in table.
 • Helping at the admin desk by answering questions and entering results for Cubecomps.
 • Help with general logistics during the competition.
 • Help organize and clean the venue before and after the competition.

All participants and relatives with previous experience in speedcubing competitions are welcome to apply. The applications will be reviewed manually where you are selected to be part of this team if we believe you have what it takes. It is difficult to list exactly everything that is taken into account about this, but here are some general points that will increase one's chance of becoming part of the staff team:

 • You have extensive experience in speedcubing competitions and have visited or competed in many of them. At these competitions, you have been able to help with the various tasks that existed there, for example being a judge or sitting at the administrator's table.
 • That you do not compete in all events. For this staff team to be effective, not all members can compete in all events. You can therefore increases your chance of being accepted if you do not compete in all events. The events where this is mainly taken into consideration are: 4x4x4, 5x5x5, 3x3x3 BLD, 3x3x3 OH, Megaminx, 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD and 3x3x3 Multi-Blind.
 • That you are attending during all three competition days.

To apply you answer the questions in this form. We will need your application before May 4:th, but please send your applications as early as possible. We will then contact you and tell you our final decision. Keep in mind that this can take up a month, depending on the number of participants and so on.

Staff Perks

As a thank you for helping with being part of the staff team, you can enjoy these benefits:

 • Get 200 SEK of your registration fee refunded, which means your final registration fee will be 100 SEK! You will receive your refund during the week after the competition.
 • You can stay for free at the competitor accommodation, which saves you SEK 75 per night.
 • You will receive a staff t-shirt and necklace upon arrival at the competition venue (you will wear one or both of these throughout the competition weekend).

This list could possibly be expanded during the preparation of the competition.

Huvudarrangörsteam

Vi accepterar även ansökningar för att få bli en del av huvudarrangörsteamet till SM 2020! Planen är att ha 5 personer i detta lag som tillsammans kommer jobba hårt för att SM 2020 ska bli ett lyckat arrangemang för alla tävlande och gäster. Detta kan innebära att man exempelvis får hjälpa till med följande:

 • Det som listas under uppgifter för arrangemangspersonal, men även:
 • Arbete som rör förberedelserna inför tävlingen. Detta kan exempelvis innefatta att skriva ut och sortera scorecards, sköta gruppindelningar och invidiuella scheman, göra inköp, svara på mail, hålla hemsidan uppdaterad och mycket mer.
 • Dela på ansvaret att under tävlingens gång se till att allt flyter på som det ska med alla typer av uppgifter som det kan innebära.

Alla deltagare och anhöriga med tidigare erfarenhet av speedcubingtävlingar är välkomna att ansöka. Ansökningarna kommer efter hand granskas manuellt där man blir utvald att vara med i detta team om vi bedömer att du har vad som krävs. Det är svårt att lista exakt allt som tas i beaktning kring detta, men här är några generella punkter som kommer öka ens chans att bli en del av huvudarrangörsteamet:

 • Du har mycket stor erfarenhet av speedcubingtävlingar och har besökt eller tävlat på många av dem. På dessa tävlingar så har du efter förmåga hjälpt till med de olika uppgifter som funnits där, exempelvis att vara domare eller sitta vid administratörsbordet. Att ha varit med och arrangerat en tävling tidigare också ett plus.
 • Att ha du har tid och vilja att spendera tid på arrangemanget även under förberedelsestadiet. Detta kräver inte så mycket tid under månaderna innan tävlingen, i snitt 30-60 minuter per vecka kommer vara tillräckligt. Det mesta arbetet görs under veckorna innan tävlingen då arbetsbelastningen ökar en aning.
 • Att du är på plats i tävlingslokalen under hela tävlingshelgen från start till slut.

Att vara en del i detta team kommer kräva lite arbete, men i gengäld kommer man vinna nya nyttiga erfarenheter som bland annat kan användas om man själv vill arrangera tävlingar, eller varför inte ha med på CV:t? För att ansöka besvarar du frågorna i detta formulär. Ansökan måste skickas senast 4:e maj, men vi ser gärna att ni ansöker så tidigt som möjligt. Vi kommer sedan kontakta dig och berätta vårat slutgiltiga beslut. Tänk på att detta kan ta upp till ett par månader, beroende på deltagarantal och så vidare. Tack!

Förmåner

Som tack för att du hjälper till med att vara en del av Huvudarragörsteamet så kan du avnjuta dessa fördelar:

 • Få hela din anmälningsavgift återbetald när du blivit antagen till huvudarrangörsteamet.
 • Du får bo gratis på deltagarboendet vilket sparar dig 75 SEK per natt.
 • Du får 3 staff t-shirts och halsband vid ankomst till tävlingslokalen (du bär en eller båda av dessa under hela tävlingshelgen).

Denna lista kan eventuellt utökas under tävlingsförberedelsernas gång.


Main Organization Team

We are also accepting applications to become part of the Swedish Championship 2020 staff team! The plan is to have 5 people in this team who together will work to make the 2020 edition of the championship a successful event for everyone involved. This can mean, for example, helping with the following:

 • The duties on the corresponding list for the Staff team, but also:
 • Work related to preparation for the competition. This can include, for example, printing and sorting scorecards, managing group divisions and individual schedules, making purchases, responding to emails, keeping the website updated and much more.
 • Share the responsibility to ensure that during the course of the competition everything flows as it should with all kinds of tasks that it may entail.

All participants and relatives with previous experience in speedcubing competitions are welcome to apply. The applications will be reviewed manually where you are selected to be part of this team if we believe you have what it takes. It is difficult to list exactly everything that is taken into account about this, but here are some general points that will increase one's chance of becoming part of the staff team:

 • You have extensive experience in speedcubing competitions and have visited or competed in many of them. At these competitions, you have been able to help with the various tasks that existed there, for example being a judge or sitting at the administrator's table. If you have organised competitions in the past, then that is a plus too.
 • That you know you have the time and will to spend time on the event even during the preparation stage. This does not require as much time in the months before the competition, on average 30-60 minutes per week will be enough. Most of the work is done in the weeks before the competition when the work load increases slightly.
 • That you are attending during all three competition days from start to finish.

Being a part of this team will require some work, but in return you will gain new useful experiences that can be used, among other things, if you want to organize competitions yourself, or why not add it to your resume? To apply you answer the questions in this form. We will need your application before May 4:th, but please send your applications as early as possible. We will then contact you and tell you our final decision. Keep in mind that this can take up to a couple of months, depending on the number of participants and so on.

Extra Perks

As a thank you for helping with being part of the Main Organization Team, you can enjoy these benefits:

 • A full refund of the registration fee upon the time of approval.
 • You can stay for free at the competitor accommodation, which saves you SEK 75 per night.
 • You will receive 3 staff t-shirts and necklaces upon arrival at the competition venue (you will wear one or both of these throughout the competition weekend).

This list could possibly be expanded during the preparation of the competition.

Golvförläggning

Det finns möjlighet att boka en plats för golvförläggning i Eriksdalsskolans gympasalar under helgen. Anmälan görs genom att man fyller i detta formulär: https://forms.gle/DLsndXMbTs9RTeF59. Efter att anmälan gjorts via detta formulär måste avgiften betalas. Avgiften är 75 SEK per person och natt för alla som inte är berättigade till gratis deltagarboende genom att vara staff eller arrangörer till tävlingen. Avgiften kan betalas genom följande alternativ:

Swish: 0704267678
Banköverföring. Kontonummer: 3068 24 00033, Clearingnummer: 3068, Bank: Nordea.
PayPal (Främst betalsätt för utlänningar): Skicka avgiften genom PayPal till: danne.wallain@gmail.com.

Oavsett betalmetod, var vänlig ange namn eller WCA-ID så vi kan särskilja vilka som betalat avgiften.

Eriksdalsskolans Gympasalar

Deltagarboendet är i såsom ovan nämnts i år förlagt till Eriksdalsskolans gympasalar. Tyvärr är dessa förlagda 3,8 kilometer från tävlingslokalen, det är något som vi ansträngt oss mycket hårt för att försöka undvika, men som tyvärr inte gått att åtgärda. Vi kommer förenkla logstiken kring detta så gott som möjligt, mer info om detta följer inom kort.

Hotell och Vandrarhem

Om du inte vill sova i lokalen finns det mängder av vandrarhem och hotell i närheten av lokalen, samt i centrala Stockholm. Du kan hitta och jämföra dessa exempelvis på Booking.com. Om vi lyckas få tag i rabatter för tävlande under helgen så kommer även detta annonseras på denna sida framöver.


Competitor Accomodation

It is possible to book a place for sleeping on the floor of "Eriksdalsskolan" gymnasiums during the weekend. To register, fill out this form: https://forms.gle/DLsndXMbTs9RTeF59. After the registration has been made via this form, the associated fee must be paid. The fee is 75 SEK per person per night for anyone who is not eligible for free participant accommodation by being staff or organizers for the competition. The fee can be paid through the following options:

Swish: 0704267678
Bank transfer. Account number: 3068 24 00033, Clearing number: 3068, Bank: Nordea.
Paypal (Mainly a payment method for foreigners): Send the fee through PayPal to: danne.wallain@gmail.com.

Regardless of the payment method, please enter your name or WCA ID so we can distinguish who paid the fee.

Eriksdalsskolans Gympasalar

As mentioned above, the competitor accommodation is located at the "Eriksdalsskolan" gymnasiums. Unfortunately, these are located 3.8 kilometers from the competition venue, which is something that we have tried very hard to try to avoid, but where we unfortunately did not succeed. We will simplify the logistics around this the best we can, more info on this will follow shortly.

Hotels and Hostels

If you don't want to sleep at the venue, then there are lots of hostels and hotels close to the venue and closer to the city centre. You can find and compare these on sites such as Booking.com. If we manage to secure competitor´s discounts during the weekend, then this will also be on this page.

Mat

Mer information om hur man får tag i mat under tävlingshelgen kommer läggas till här närmare tävlingshelgen!


Food

More information about food options during the weekend will be added here closer to the competition!

Resa

Med Bil

Adressen är Skeppsmäklargatan 1, 120 69 Stockholm alldeles utanför Stockholms stadskärna. Det finns ett begränsat antal avgiftsbelagda parkeringsplatser under tävlingslokalen, samt fler runt omkring i närheten av lokalen.

Med Tåg eller Långfärdsbussar

Ta tåget / bussen till Stockholm Central / Cityterminalen. Tågbiljetter kan bokas via www.sj.se, bussbiljetter bokas exempelvis via Flixbus eller Nettbuss. Ta därifrån tunnelbanans gröna linje (17 / 18 / 19) till Gullmarsplan. Byt där till tvärbanan mot Sickla och kliv av i Sickla Udde. Därifrån är det cirka 450 meters gångväg till tävlingslokalen. Mer om lokaltrafiken nedan.

Lokaltrafik

Det är mycket lätt att ta sig till tävlingslokalen med kollektivtrafik. Ovan finns information om hur man tar sig från centralstationen till lokalen. För övrig information hittas reseplanerare, tidtabeller, biljettinformation och annat om lokaltrafiken på sl.se. Närmaste hållplats till tävlingslokalen: Sickla Udde.

Med Flyg

Stockholm täcks av fyra flygplatser, där Stockholm Arlanda och Stockholm Skavsta är de mest relevanta. Skavsta används av lågprisbolagen Ryanair och Wizzair, de flesta resterande flygbolag använder Arlanda. Stockholm Bromma visserligen närmast lokalen, men hanterar främst inrikes flyg. För information om de respektive flygplatserna, samt transport in till Stockholm, kolla Swedavias hemsida. Stockholm Skavsta täcks inte av denna hemsida, mer information om denna flygplats finns här.


Travel

By Car

The address of the venue is Skeppsmäklargatan 1, 120 69 Stockholm, just outside Stockholm city centre. There is a limited amount of parking available under the competition venue with more in the neighbourhood.

By Train or Long Distance Buses

Take the train / bus to Stockholm Central Station / The Cityterminal. Train tickets can be booked through www.sj.se, bus tickets can be booked either at Flixbus or Nettbuss. From there, take the underground´s green line (17 / 18 / 19) to the "Gullmarsplan". Change here for the "Tvärbanan" tram service bound for Sickla and alight at "Sickla Udde". The venue is a 450 meter walk from this stop. More information about the public transport below.

Public Transport

It is very easy to get to the competition venue with public transport. Above is information on how to get from the central station to the venue. Other information, a handy travel planner, timetables, ticket information and more on the public transport can be found over at sl.se.The nearest stop to the competition venue is "Sickla Udde".

By Flight

Stockholm is covered by four airports, where Stockholm Arlanda and Stockholm Skavsta airports are the most relevant. Skavsta is served by low cost airlines Ryanair and Wizzair, while most of the remaining airlines make use of Arlanda airport. Stockholm Bromma, although closest to the venue, mainly handles domestic flights. For information on the respective airports, as well as transport into Stockholm, check Swedavia´s website. Stockholm Skavsta airport is not covered on that website, more information on that airport can be found here.

Publikbiljett

Vid ankomst till tävlingslokalen kommer det säljas entréband vilka tillåter inträde till tävlingslokalen under hela tävlingshelgen. Dessa planeras kosta 50SEK. Mer information om detta följer under början av 2020.


Spectator Tickets

Upon arrival at the competition venue, entrance bands will be sold which allow entry to the competition venue throughout the competition weekend. These are planned to cost SEK 50. More information on this will follow during the first months of 2020.

Sponsorer & Priser

Mer information om detta uppdateras under början av 2020.


Sponsors & Prizes

More information on this will be added during the first months of 2020.

Live Resultat

Vi kommer använda WCA-Live för live-resultat. En länk till den tävlingsspecifika sidan finns här. Sidan kommer uppdateras under dagarna före tävlingen, och detta är också den sida som du besöker för att se de live-resultaten under tävlingens gång, samt också se om du gick vidare till nästa runda eller ej.


Live Results

We will use the WCA-Live program for live results. A link to the competition specific page can be found here. The page will be updated during the days before the competition, and this is also the page which you should visit to see the live results during the competition, and see whether you proceeded to the next round or not.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a combined round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.