Stockholm VRG 2021


Date
Nov 27 - 28, 2021
City
Stockholm, Sweden
Venue

Viktor Rydbergs Gymnasium Jarlaplan

Address
Kungstensgatan 6, 114 25 Stockholm
Details

School Cafeteria

Contact

leoblyberg@gmail.com

Organizers
Leo Blyberg and SveKub
WCA Delegates
Daniel Wallin and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkomna tillbaka igen till ännu en eftertraktad Stockholmstävling!

Se till att läsa igenom alla flikar här på sidan innan du anmäler dig. Där finns mycket viktig information, bland annat om smittskyddsåtgärdena som kommer gälla på tävlingen.

Notera också att medlemmar i SveKub får 25% rabatt! Läs mer om hur det fungerar på fliken SveKub och i anmälan.


Welcome back to another coveted Stockholm Competition!

Make sure that you read through all the tabs on this page before registering. They have a lot of important information, including the COVID prevention measures that will be in effect during the competition.

Also note that members of SveKub get a 25% discount! See the tab SveKub and the registration page for more info.

Events
Main event
Competitors
45
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 50 competitors.
The base registration fee for this competition is 320 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online här. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar söndagen den 10:e oktober, klockan 20:00 svensk tid.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 240 kr för SveKub-medlemmar, 320 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. När du registrerats som medlem kan du anmäla dig till tävlingen som vanligt. Vi verifierar sedan medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 19:e november, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online here. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Sunday October 10:th, at 20:00 Swedish time.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 240 SEK for members of SveKub, and 320 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will refund 25% to members. When you are registered as a member, you can register for the competition as normal. We will then verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on November 19:th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Alexander Tosting won with an average of 8.32 seconds in the 3x3x3 Cube event. Daniel Wallin finished second (8.41) and Alvar Nylén finished third (8.57).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Alexander Tosting 7.85 8.32 Sweden 8.447.858.448.079.86
2x2x2 Cube Thomas Mæhle Schmidt 1.72 2.46 Denmark 3.002.013.471.722.37
4x4x4 Cube Daniel Wallin 31.03 33.53 Sweden 31.0331.7138.4632.8736.02
5x5x5 Cube Bence Barát 58.62 1:01.45 Hungary 1:02.091:01.961:08.4458.621:00.30
6x6x6 Cube Bence Barát 1:51.69 1:54.57 Hungary 1:57.791:51.691:54.23
7x7x7 Cube Bence Barát 2:31.28 2:42.93 Hungary 2:31.282:57.452:40.07
3x3x3 Blindfolded Bence Barát 43.64 51.98 Hungary 1:06.0146.2843.64
3x3x3 One-Handed Alexander Tosting 15.23 16.10 Sweden 15.6716.9216.7515.8915.23
Pyraminx Thomas Mæhle Schmidt 2.58 3.16 Denmark 3.133.414.062.582.95
Skewb Urho Kinnunen 1.45 2.73 NR Finland 1.452.692.872.632.98
Square-1 Matteo Dummar 9.30 11.14 Italy 12.3611.699.3716.389.30
3x3x3 Multi-Blind Berta García Parra 33/39 59:42 Spain 33/39 59:42

COVID-19

WCAs Competition Safety Policy agerar grund för vårat förebyggande arbete. Följande restriktioner kommer att gälla under tävlingen:

 • Självklart stannar alla med sjukdomssymptom hemma.
 • Avståndet mellan deltagare ska hållas till minst en meter och vi ska sprida ut oss så mycket vi kan.
 • Handdesinfektion kommer finnas tillgängligt under hela tävlingen. Vi tvättar och spritar händerna ofta, samt desinficerar pussel före varje tävlingsomgång.
 • Vi lånar inte pussel av varandra.
 • Alla deltagare ska ha med egen penna. Ta gärna med flera, och låna inte av varandra.
 • Du som tävlande har om du vill rätt att exempelvis ha med eget cube cover, och att desinficera tävlingsytan före dina försök.
 • WCA rekommenderar att deltagare har på sig munskydd i tävlingslokalen.
 • Vissa ändringar angående domare och runners kommer implementeras, för att minimera kontaktpunkter. Detta inkluderar: *Alla tävlingsomgångar kommer använda fasta platser, med en tävlingsstation per bord.
  • Domaren sitter vid kortsidan av bordet, minst en meter från den tävlande.
  • Endast den tävlande ska röra vid timern. Detta innebär att det är den tävlande som startar och nollställer timern före sitt försök, notera dock att det fortfarande är domarens ansvar att se till att detta blir gjort.
  • Efter försöket lossar den tävlande på timern, och vänder den mot domaren så att tiden kan antecknas.
  • Varken domare eller runners ska komma i kontakt med pusslen. Detta innebär att det är den tävlande som lägger pusslet i sitt cube cover efter försöket. Domaren bör inte röra pusslet om så inte krävs för att avgöra om det är löst.
  • Domaren räcker upp handen för att tillkalla runner, istället för att hålla upp cube cover.
  • Denna process demonstreras i den här videon (aktivera undertexter).

COVID-19

WCA's Competition Safety Policy acts as the foundation for our preventative work. The following restrictions will be in effect:

 • Everyone with signs of illness will of course stay at home.
 • The distance between competitors should at all times be at least one meter and we will spread out as much as possible.
 • Hand sanitizer will be available during the entire competition. We will wash and sanitize our hands often, aswell as disinfect puzzles before each round.
 • We will not borrow puzzles from each other.
 • All competitors must bring their own pen. Feel free to bring several, and don't borrow from each other.
 • If you as a competitor wish, you have the right to for example bring your own cube cover, and to disinfect the competing surface before your attempts.
 • The WCA recommends that you wear a face mask in the competition venue.
 • Some changes regarding judges and runners will be implemented, to minimize contact points. This includes:
  • All rounds will be using fixed seating, with one competing station per table.
  • The judge will be seated at the short side of the table, at least 1 meter away from the competitor.
  • The competitor should be the only person touching the timer during a round. This means that the competitor will be the one starting and resetting the timer. It should be noted that it is still the judge’s responsibility that this is carried out.
  • After the attempt, the competitor removes the timer from the stackmat, and turns it so that the judge can read the time without approaching the competitor.
  • Neither judges nor runners should come in contact with the puzzles. This means that the competitor will be the one putting the cube into the cover after the attempt, and the judge should not touch the puzzle unless necessary to determine whether or not the puzzle is solved.
  • The judge should raise their hand to alert a runner, instead of raising the cube cover.
  • This process is demonstrated in this video (activate subtitles).

Svekub

Denna tävling arrangeras tillsammans med Svenska Kubförbundet - SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på svenska tävlingar, upp till 10% rabatt på resor med SJ och rabatt på hotell hos Scandic och Nordic Choice Hotels. Dessutom är medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av tävlingsrabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte. Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte hantera olika anmälningsavgifter för olika personer.


SveKub

This competition is organized together with Svenska Kubförbundet - SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on Swedish competitions, up to 10% discount on train travel with SJ and discounts on hotels at Scandic and Nordic Choice Hotels. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To recieve the competition discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not. You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not handle different registration fees for different people.

VIktig information

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.
Vi kommer ha en deltagarintroduktion både på lördagen och söndagen för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar. Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 20 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 20 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet. Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren. Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important information

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. We will have a competitor tutorial for new comptetitors at both Saturday and Saturday, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide, is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done. Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort. Detta är en rekommenderad policy för att se till att er personliga information blir korrekt. Om du inte har ett ID-kort kan en förälder eller vårdnadshavare bekräfta informationen.

Den här videon demonstrerar hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare. Notera dock att tävlingsprocessen ser något annorlunda ut den här gången, läs mer om det under fliken "COVID-19". Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem. Du är såklart mycket välkommen att ställa frågor om saker som dyker upp under tävlingen!

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 15 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should to bring a valid ID, for example a passport or driver's license. This is a recommended policy to make sure your personal information is correct. If you do not have an ID, a parent or guardian can confirm the information.

This video demonstrates how solving in a competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know. Do note however, that the competing process looks a little different this time, read more about this under the "COVID-19" tab. It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them. You are of course more than welcome to ask us questions during the competition!

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email the organizers, we're happy to help!

Resa

Adress till tävlingslokalen: Kungstensgatan 6, 114 25 Stockholm

Bil: Viktor Rydberg Jarlaplans gymnasium ligger på Jarlaplan i centrala Stockholm. Att tänka på vid bilfärd är att det kan vara svårt att hitta parkering så det kan krävas att leta parkering i området, lite längre bort från lokalen. Obs! På vissa ställen är det avgift.

Kollektivtrafik: Tävlingsschemat har anpassats till kollektivtrafiken från åtminstone Göteborgs- och Malmöregionen. Det enklaste alternativet är att boka din biljett på sj.se direkt till lokalen, skriv då in "Stockholms Central" som din destination. Från Stockholms Central tar du röda tunnelbane-linjen till Tekniska högskolan för att sedan gå 10 minuter till lokalen. För att få resa med lokaltrafiken behöver du en giltig biljett som du antingen kan betala vid tunnelbanan eller ladda ned sl-appen. Kom ihåg att medlemmar i SveKub reser med upp till 10% rabatt hos SJ, mer information finns på Sveroks hemsida.

Det kan också vara värt att kolla flixbus.se och bus4you.se för billiga bussbiljetter till samma station.


Travel

Address to the competition venue: Kungstensgatan 6, 114 25 Stockholm

Car: Viktor Rydberg Jarlaplan's gymnasium is located at Jarlaplan in central Stockholm. To keep in mind when driving is that it can be difficult to find a parking lot so it may be necessary to look for parking in the area, a little further away from the premises. Note! In some places there is a fee.

Public transport: The competition schedule has been adapted to public transport from at least the Gothenburg and Malmö regions. The easiest option is to book your ticket on sj.se directly to the venue, then enter "Stockholms Central" as your destination. From Stockholm Central, take the red metro line to the University of Technology and then walk 10 minutes to the venue. To travel by local transport, you need a valid ticket that you can either pay at the metro or download the sl-app. Remember that members of SveKub travel with up to 10% discount at SJ, more information is available on Sverok's website.

It may also be worth checking out flixbus.se and bus4you.se for cheap bus tickets to the same station.

Boende

Det finns ett flertal olika hotell och vandrarhem i centrala Stockholm. Det absolut närmaste är Hotel Birger Jarl Stockholm och ligger 200 meter från lokalen. Det enklaste är att söka på internet det närmsta från lokalen och därefter välja efter pris.

Mat: Det kommer finnas ett lite mindre Cafe öppet i lokalen där det kommer finnas mackor, fika, kaffe, te, julbakelser och mycket mer. Med tanke på att det är ett fullspäckat schema är detta mycket lägligt. Utöver detta finns det mängder av restauranger och matbutiker nära lokalen. Det finns bland annat en lite större Hemköp 200 meter från lokalen samt en Ica ca 350 meter bort. När det gäller restauranger finns mängder av bra och i slutändan är det i stort sett vad man föredrar att äta.


Accommodation

There are several different hotels and hostels in central Stockholm. The absolute closest is Hotel Birger Jarl Stockholm and is located 200 meters from the venue. The easiest way is to search the internet for the closest thing from the room and then choose by price.

Food: There will be a slightly smaller Cafe open in the room where there will be sandwiches, coffee, coffee, tea, Christmas pastries and much more. Given that it is a packed schedule, this is very convenient. In addition to this, there are plenty of restaurants and grocery stores near the venue. There is, among other things, a slightly larger Hemköp 200 meters from the premises and an Ica about 350 meters away. When it comes to restaurants, there are plenty of good ones and in the end, that's pretty much what you prefer to eat.

Liveresultat

Vi kommer att använda WCA Live för liveresultat. En länk till den tävlingsspecifika sidan finns här: WCA Live. Sidan kommer uppdateras under dagarna före tävlingen, och detta är också den sida som du besöker för att se liveresultaten under tävlingens gång, samt se dina egna tider och om du gick vidare till nästa runda eller ej.


Live Results

We are going to use the WCA Live program for live results. A link to the competition specific page can be found here: WCA Live. The page will be updated during the days before the competition, and this is also the page which you should visit to see the live results during the competition, see your own times and whether you proceeded to the next round or not.

Sponsor & Priser

Tävlingen sponsras av kub-butikerna Cuboss och Cube Jango, där Cube Jango kommer ha försälning på plats i lokalen.

Cuboss delar ut presentkort till deras butik enligt nedan:

3x3:

1:a plats: 300 kr
2:a plats: 200 kr
3:e plats: 100 kr

2x2, 4x4, och OH:

1:a plats: 150 kr
2:a plats: 100 kr
3:e plats: 50 kr

Vidare sponsrar Cube Jango med presentkort till vinnarna i 6 ytterligare grenar till ett värde av 1400kr, mer information följer.

--

Sponsor & Prizes

The competition is sponsored by the cube stores Cuboss and Cube Jango, where Cube Jango will be selling products at the venue.

Cuboss will hand out gift cards to their store as below:

3x3:

1:st place: 300 SEK
2:nd place: 200 SEK
3:rd place: 100 SEK

2x2, 4x4, and OH:

1:st place: 150 SEK
2:nd place: 75 SEK
3:rd place: 50 SEK

Furthermore, Cube Jango will sponsor the competition with gift cards to the winners of 6 more events totalling 1400 SEK, more information will follow.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.