Sønderjysk Sommercubing 2022


Date
Aug 5 - 7, 2022
City
Vojens, Denmark
Venue

Lagoniskolen

Address
Østergade 34, 6500 Vojens
Contact
Organization team
Organizers
Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Malte Oliver Bøgh Kjøller, Oliver Lundø Jensen, and Thor Muto Asmund
WCA Delegates
Callum James Goodyear and Daniel Vædele Egdal
Download all the competition's details as PDF here.
Information
Events
Main event
Competitors
43
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 80 competitors.
The base registration fee for this competition is 200 kr. (Danish Krone).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
We encourage everyone to register for the events they want to compete in via your online registration, however you may add events to your registration up until the event has started.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 200 kr. (Danish Krone).
Spectators can attend paying an entry fee of 20 kr. (Danish Krone).

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Rasmus Stub Detlefsen won with an average of 7.61 seconds in the 3x3x3 Cube event. Martin Vædele Egdal finished second (8.73) and Adam Marcellus Kelly finished third (9.25).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Rasmus Stub Detlefsen 6.60 7.61 Denmark 8.436.637.776.609.94
2x2x2 Cube Martin Vædele Egdal 0.92 1.40 Denmark 1.771.230.921.212.15
4x4x4 Cube Martin Vædele Egdal 24.12 NR 29.15 Denmark 36.1228.2230.4124.1228.82
5x5x5 Cube Martin Vædele Egdal 50.16 56.81 Denmark 50.1656.3458.9955.101:25.24
6x6x6 Cube Martin Vædele Egdal 1:26.68 NR 1:32.91 NR Denmark 1:39.181:32.861:26.68
7x7x7 Cube Martin Vædele Egdal 2:19.82 2:24.78 Denmark 2:28.502:26.032:19.82
3x3x3 Blindfolded Martin Vædele Egdal 22.54 DNF Denmark DNF22.54DNF
3x3x3 One-Handed Daniel Vædele Egdal 12.44 13.71 Denmark 14.7114.0114.5912.4412.54
Clock Asbjørn Brummer Birkelund 5.81 6.40 Denmark 6.8112.736.236.165.81
Megaminx Martin Vædele Egdal 40.01 42.65 Denmark 42.9340.0144.1040.9344.12
Pyraminx Martin Vædele Egdal 2.47 2.98 Denmark 2.903.223.572.472.83
Skewb Daniel Vædele Egdal 2.15 3.25 Denmark 3.243.173.403.342.15
Square-1 Rasmus Stub Detlefsen 5.72 6.57 Denmark 6.417.286.325.726.97
4x4x4 Blindfolded Martin Vædele Egdal 1:46.16 NR DNF Denmark 2:43.111:46.16DNF
5x5x5 Blindfolded Martin Vædele Egdal 4:49.92 NR DNF Denmark 4:49.92DNFDNF
3x3x3 Multi-Blind Martin Vædele Egdal 28/33 56:55 Denmark 28/33 56:55

Omkring 550 meter (7 minutters gang) fra lokalet ligger der en Lidl, Netto og Rema 1000. Derudover er der en grillbar og et pizzeria henholdsvist 80 og 140 meter fra lokalet.


About 550 meters (a 7 minute walk) from the venue you'll find three super markets: Lidl, Netto and Rema 1000. Furthermore, there's a grill bar and a pizzeria 80 and 140 meters from the venue.

Offentlig Transport
Vojens St. ligger 400 meter (5 minutters gang) fra lokalet.

Fra København H. Kan man køre med DSB med 0 skift og ankomme ved Vojens St. før konkurrencens start om fredagen ved 12:26 eller 14:26. Rejsetiden er ca. 2,5 time.

Fra Vojens St. kan man køre med DSB med 0 skift mod København H. 18:29 om søndagen, og ankomme i København 21:03.

Fra øvrige dele af landet er der også rigtig gode muligheder for at ankomme med tog, da Vojens St. befinder sig blot 2 stationer fra Fredericia St.
Da stationen som sagt blot befinder sig 400 meter fra lokalet, er der heller ikke nogen grund til brug af bus, og hele rejsen burde derfor kunne planlægges på DSB

Bil
Der er mulighed for parkering ved siden af tandplejen ved siden af skolen, se nedenstående billede. Den røde pil indikerer indgangen til konkurrencen, og den røde kasse outliner den store gymnastiksal hvor konkurrencen finder sted. Det blå P indikerer parkeringspladsen ved tandplejen, og de blå pile og den stiplede linje viser måden man finder parkeringspladsen i bil. Den gule stiplede linje viser en mulig gang rute til indgangen. Til sidst, så indikerer den lilla farve ruten til overnatningslokalerne.


Public Transport
Vojens St. is located about 400 meters (a 5 minute walk) from the venue.

From Copenhagen Central Station you can travel to Vojens station by train (DSB) and arrive at the venue before the competition starts Friday at either 12:26 or 14:26. The travel time is estimated at about 2.5 hours.

From Vojens station you can depart towards Copenhagen Central Station by train (DSB) at 18:29, after the competition ends, and arrive in Copenhagen at 21:03.

From other parts of the country there are also good opportunities for getting to the venue by train, since Vojens station is only 2 stations from Fredericia St.
Since the station as mentioned is located only 400 meters from the venue, there is also no need for use of busses, and the whole journey should therefore be able to be planned at DSB

Car
It is possible to park next to the dentist next to the school, see the attached image. The red arrow indicates the entrance to the competition, and the red box outlines the venue. The blue P indicates the parking lot next to the dentist, and the blue arrows together with the blue dotted line, shows the way you would enter the parking lot in a car. The yellow dotted line shows a possible route you can walk to the entrance from the parking lot. And the purple indicates the route to the classrooms you'll be sleeping in.

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.
Vi vil lave en hurtig gennemgang lørdag morgen, hvor vi vil forklare hvordan det foregår, når man deltager og dømmer.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er først gennemført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe legitimation for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Du må ikke bruge terninger med elektronik i!. Det betyder at terninger der har bluetooth i, ikke kan bruges i konkurrencer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at undgå at larme eller snakke sammen. Hvis du ønsker at snakke med andre, så vær venlig at forlade lokalet.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke selv kan se kameraets skærm, eller at skærmen er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltagerborde.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede under de discipliner du deltager i! Dog ser vi meget gerne at du er til rådighed til at hjælpe med at dømme og runne også selvom du ikke deltager i disciplinen. Vi foreslår at du er der en halv til en hel time før din første disciplin, da skemaet godt kan ændre sig i løbet af dagen.

Du vil modtage en e-mail et par dage før konkurrencen. I den vil der bla. stå hvis der er sket ændringer til konkurrencen. Den vil også være fuldt ud opdateret med alt det information du måtte have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations.
We will have a quick run down Saturday morning, where we explain how to compete and judge.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid proof of identity, to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are not allowed to use cubes with electronics!. This means that the bluetooth cubes cannot be used in competition.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please refrain from talking or making noise. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is not visible to you.

All spectators must remain at least 1.5 meters away from all solving stations.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is over! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present, when you have to compete in the events you are registered for! We do however urge people to stay also for the other events, and help out with running and judging. We recommend that you are present half an hour to an hour before your first event, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain information about last minute changes and will also contain more up to date information which you might need.

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

DSF Logo

Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores hjemmeside her, Facebook side her og Facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, har ret til at blive medlem af DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our website here, Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), has the right to become a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Der vil være adgang til overnatning i skolens klasse lokaler. Vi har plads til maks 70 overnattende. Sørg for selv at medbringe nødvendige ting til overnatningen som f.eks. sovepose.


It will be posible to spend the night(s) in the classrooms of the school. There is a maximum capacity of 70 people in the classrooms. Make sure to bring all necesary items for spending the night(s), like sleeping bags etc.

Klik her for grupper / Click here for groups

Der er vil være brug for mange frivillige dommere, specielt i alle efterfølgende runder!

Alle deltagere vil blive siddende ved samme station under gennemføringen af deres gennemsnit i en gruppe.

Husk at når du skriver under for et forsøg (om du er blander, dommer eller deltager) at bruge dit tilmeldings ID. Det står på oversigten ovenfor.


There will be needed a lot of volunteers, especially for all of the proceeding rounds!

All of the competitors will be seated with the station during the duration of their average in a group.

Remember when you are signing for an attempt (scrambling, judging or competiting) to use your registration ID. You can find that in the link above

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.