September Speedcubing Tour Kielce 2021


Date
Sep 18 - 19, 2021
City
Kielce, Poland
Venue

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

Address
Radiowa 1, 25-317 Kielce
Details

Sport hall

Website
September Speedcubing Tour Kielce 2021 website
Contact

4Event Team

Organizers
Oliwia Jaworska and Piotr Tokarski
WCA Delegate
Przemysław Rogalski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Prosimy o zapoznanie się z zakładką COVID-19.


Please check out COVID-19 tab.

Events
Main event
Competitors
81
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 50 zł (Polish Złoty).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 10 zł (Polish Złoty).

Opłata wpisowa oraz opłata dla gości na te zawody będą opłacane na miejscu zawodów.


Registration fee and guest fee will be both paid at the competition venue.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Tymon Kolasiński won with an average of 6.46 seconds in the 3x3x3 Cube event. Łukasz Burliga finished second (7.71) and Karol Zakrzewski finished third (7.99).

European records: Tymon Kolasiński‎ 5x5x5 Cube 37.28 (single).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Tymon Kolasiński 5.64 6.46 Poland 7.886.736.615.646.03
2x2x2 Cube Piotr Tokarski 2.25 2.60 Poland 2.792.442.564.942.25
4x4x4 Cube Tymon Kolasiński 19.87 23.70 Poland DNF21.4722.4619.8727.16
5x5x5 Cube Tymon Kolasiński 40.01 41.03 Poland 40.0140.8740.8047.9741.43
6x6x6 Cube Tymon Kolasiński 1:19.42 1:23.75 Poland 1:24.621:19.421:27.20
7x7x7 Cube Tymon Kolasiński 1:59.24 2:08.51 Poland 2:15.121:59.242:11.18
3x3x3 Blindfolded Krzysztof Bober 18.67 NR DNF Poland 18.6721.60DNF
Clock Przemysław Rogalski 6.17 6.64 Poland 6.176.438.137.276.21
Pyraminx Rafał Waryszak 1.97 2.36 Poland 1.972.382.862.502.19
Skewb Michał Krasowski 2.50 2.84 Poland 2.573.423.112.502.83
Square-1 Michał Krasowski 6.16 6.98 Poland 7.636.446.168.196.88
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 40 advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 1:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 1:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 3:00.00
5x5x5 Cube First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 1:30.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 3:00.00
6x6x6 Cube First round Bo1 / Mo3 7:00.00 1 attempt to get < 3:30.00 Top 10 advance to next round
Final Mo3 7:00.00
7x7x7 Cube First round Bo1 / Mo3 9:00.00 1 attempt to get < 4:30.00 Top 10 advance to next round
Final Mo3 9:00.00
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 10:00.00 cumulative * Top 10 advance to next round
Final Bo3 10:00.00 cumulative *
Clock First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 20.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
Pyraminx First round Ao5 1:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Skewb First round Ao5 1:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Square-1 First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 30.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 2:00.00

You are viewing the schedule for the venue IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Warsaw.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (September 18, 2021)

From 10:30 AM
To 11:30 AM
Registration
Sport hall
From 10:45 AM
To 11:30 AM
Tutorial for new competitors
Sport hall
From 11:30 AM
To 11:45 AM
Opening
Sport hall
From 11:45 AM
To 12:45 PM
2x2x2 Cube First round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 12:45 PM
To 01:45 PM
Pyraminx First round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 01:45 PM
To 02:30 PM
Square-1 First round
Sport hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 02:30 PM
To 03:15 PM
3x3x3 Blindfolded First round
Sport hall
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
Proceed
Top 10 advance to next round
From 03:15 PM
To 03:30 PM
2x2x2 Cube Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:30 PM
To 04:00 PM
Break
Sport hall
From 04:00 PM
To 04:50 PM
6x6x6 Cube First round
Sport hall
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
7:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 3:30.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 04:50 PM
To 05:05 PM
Pyraminx Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 05:05 PM
To 05:55 PM
7x7x7 Cube First round
Sport hall
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
9:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 4:30.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 05:55 PM
To 06:10 PM
Square-1 Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 06:10 PM
To 06:30 PM
6x6x6 Cube Final
Sport hall
Format
Mo3
Time limit
7:00.00
From 06:30 PM
To 06:50 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Sport hall
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 06:50 PM
To 07:20 PM
7x7x7 Cube Final
Sport hall
Format
Mo3
Time limit
9:00.00

Schedule for Sunday (September 19, 2021)

From 09:00 AM
To 10:10 AM
4x4x4 Cube First round
Sport hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 10:10 AM
To 11:30 AM
3x3x3 Cube First round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 40 advance to next round
From 11:30 AM
To 12:45 PM
5x5x5 Cube First round
Sport hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:30.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 12:45 PM
To 01:35 PM
Skewb First round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 01:35 PM
To 02:25 PM
Clock First round
Sport hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 20.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 02:25 PM
To 03:05 PM
3x3x3 Cube Second round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 03:05 PM
To 03:35 PM
Break
Sport hall
From 03:35 PM
To 03:50 PM
Skewb Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:50 PM
To 04:10 PM
Clock Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 04:10 PM
To 04:30 PM
5x5x5 Cube Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 04:30 PM
To 04:45 PM
4x4x4 Cube Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 04:45 PM
To 05:00 PM
3x3x3 Cube Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 05:05 PM
To 05:25 PM
Awards
Sport hall

Drodzy zawodnicy i uczestnicy!

W trosce o Wasze zdrowie oraz bezpieczeństwo poniżej wypisujemy zasady, które będziemy chcieli zastosować podczas imprezy (zasady mogą być aktualizowane, gdy zmienią się obecne obostrzenia):

 1. Przebywając na hali sportowej należy bezwzględnie zasłaniać usta i nos. Maseczka będzie nieobowiązkowa dla zawodnika jedynie podczas oficjalnych ułożeń.

 2. Podczas przebiegu zawodów nie będzie stosowana poczekalnia - każdy zawodnik musi oddać kostkę i zająć miejsce przy stanowisku startowym.

 3. Po zarejestrowaniu się na zawody, każdy kto planuje przyjechać (również osoby towarzyszące) jest proszony o wypełnienie poniższego formularza odnośnie szczepienia. Dzięki temu będziemy mogli oszacować liczbę osób przyjezdnych oraz ewentualnie zwiększyć limit zawodników.

 4. Wpisowe na zawody pozostaje niezmienne, lecz od każdego gościa (osoby, która nie posiada identyfikatora) będzie pobrana opłata w wysokości 10 PLN, która zostanie przeznaczona na środki czystości zapewnione przy wejściu itp.

 5. Stosujemy się do aktualnych wymogów rządu, zatem to wszystko co obowiązuje aktualnie na codzień, obowiązuje również na miejscu zawodów.

 6. Jeśli obostrzenia się zmienią, a co z tym idzie również zasady naszej imprezy, nastąpi w tym miejscu zmiana, a informacja o zmianie zostanie wysłana na email zawodnika.


Dear competitors and participants!

For the sake of your health and safety, below are the rules that we will want to apply during the event (the rules may be updated when the current restrictions change):

 1. It will be mandatory to cover your mouth and nose while in the sports hall. A competitor may only remove the mask during official attempts.

 2. There will be no competitor waiting area during the competition - each competitor must submit the puzzle to scramblers and take a place at the starting station.

 3. After registering for the competition, everyone who plans to come (including accompanying persons) is asked to fill in the vaccination form below. Thanks to this, we will be able to estimate the number of visitors and possibly increase the limit of competitors.

 4. The entry fee for the competition remains unchanged, but each guest (person who does not have an ID) will be charged a fee of 10 PLN, which will be spent on cleaning products provided at the entrance etc.

 5. We comply with the current government requirements, so everything that is currently in force on a daily basis also applies to the venue of the competition.

 6. If the restrictions change, and thus also the rules of our event, there will be a change in this place, and information about the change will be sent to the competitor's email.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.