Pace Blind 'n Crazy Stockholm 2023


Date
Sep 3, 2023
City
Stockholm, Sweden
Venue

Ark Kapital

Address
Eriksbergsgatan 31, 191 47 Stockholm
Details

Office

Contact

Email organizers

Organizers
Leo Johansson, SveKub, and Tom Lundborg
WCA Delegates
Daniel Wallin and Peter Hugosson-Miller
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkomna till Pace Blind 'n Crazy Stockholm 2023! Läs gärna igenom alla flikar på denna sida så du inte missar någon viktig information. Vi ser fram emot att träffa er på tävlingen!

--

A warm welcome to Pace Blind 'n Crazy Stockholm 2023! Please read through all the tabs on this page so you don't miss any important information. We are looking forward to meet you at the competition!

Events
Main event
Competitors
22
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 24 competitors.
The base registration fee for this competition is 120 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 90 kr för SveKub-medlemmar, 120 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 31:a augusti, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attend this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 90 SEK for members of SveKub, and 120 SEK for non-members.

Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on August 31st, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Daniel Wallin won with a single solve of 20.78 seconds in the 3x3x3 Blindfolded event. Berta García Parra finished second (21.13) and Grzegorz Jałocha finished third (28.14).

Event Name Best Average Representing Solves
2x2x2 Cube Thomas Mæhle Schmidt 1.65 2.35 Denmark 2.111.651.673.623.28
3x3x3 Blindfolded Daniel Wallin 20.78 DNF Sweden 20.78DNF35.33
3x3x3 Fewest Moves Theodor Nordstrand 26 28.00 Sweden 283026
4x4x4 Blindfolded Daniel Wallin 1:47.56 DNF Sweden DNF1:47.56DNF
5x5x5 Blindfolded Daniel Wallin 3:53.53 DNF Sweden 3:53.535:41.68DNF
3x3x3 Multi-Blind Daniel Wallin 31/39 1:00:00 Sweden DNS31/39 1:00:00DNF
Event Round Format Time limit Proceed
2x2x2 Cube Final Ao5 1:00.00
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 15:00.00 cumulative * Top 8 advance to next round
Final Bo3 10:00.00 cumulative *
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:30:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:30:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded Final **
3x3x3 Multi-Blind Final Bo3 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Ark Kapital.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Sunday (September 03, 2023)

From 08:00 AM
To 08:15 AM
Check-in
Office
From 08:00 AM
To 08:15 AM
Cube submission for 3x3x3 Multi-Blind
Office
From 08:15 AM
To 09:20 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Office
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 09:15 AM
To 09:25 AM
Cube submission for 3x3x3 Multi-Blind if cubes are needed for FMC
Office
From 09:20 AM
To 10:35 AM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Office
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 10:35 AM
To 11:15 AM
3x3x3 Blindfolded First round
Office
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
Proceed
Top 8 advance to next round
From 11:15 AM
To 12:20 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Office
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 12:15 PM
To 12:25 PM
Cube submission for 3x3x3 Multi-Blind
Office
From 12:20 PM
To 12:55 PM
Team Blind
Office
From 12:55 PM
To 01:35 PM
Lunch
Office
From 01:35 PM
To 02:45 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 2)
Office
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 02:35 PM
To 02:45 PM
Check-in
Office
From 02:45 PM
To 03:15 PM
2x2x2 Cube Final
Office
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:15 PM
To 05:00 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Office
Format
Bo3
Time limit
1:30:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 03:15 PM
To 05:00 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Office
Format
Bo3
Time limit
1:30:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded Final **
From 03:15 PM
To 03:25 PM
Cube submission for 3x3x3 Multi-Blind
Office
From 05:00 PM
To 06:10 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 3)
Office
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 06:10 PM
To 07:15 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Office
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 07:15 PM
To 07:30 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Office
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 07:30 PM
To 07:45 PM
Awards
Office

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller bli medlem direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or become a member away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Funktionärer

På denna tävling är det extra viktigt att deltagare hjälper till på något sätt (domare, blandare eller runner) i de grupper och grenar de ej tävlar i. Att hjälpa till är mycket enkelt, och instruktioner kan fås på plats av närvarande delegat. Även gäster och föräldrar kan efter instruktioner hjälpa till med enklare uppgifter. Detta är en förutsättning för att en tävling som denna ska fungera rent logistiskt.

Staff

At this competition, it is especially important that competitors help out in some way (judge, scrambler or runner) in the groups and events they do not compete in. Helping is very simple, and instructions can be obtained on the spot from the delegate. Even guests and parents can, following instructions, help with simpler tasks. This is a prerequisite for a competition like this to function purely logistically.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Alla är varmt välkomna att tävla, men kom ihåg att denna tävling endast håller sido- och blindgrenar samt 2x2x2. Se till att läsa igenom alla flikar ovan eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

Utifrån dagens planering kommer vi inte att ha en schemalagd deltagarintroduktion på denna tävling. Om du har några frågor är du välkommen att prata med arrangören eller delegaterna under incheckningsprocessen.

Vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 15 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Everyone is warmly welcome to compete, but remember that this competition only holds side and blind events and 2x2x2. Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

As of today's planning, we will not have a scheduled competitor tutorial at this competition. If you have any questions, you are welcome to talk to the organizer or Delegates during the check-in process.

We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande är ung och inte har ett eget ID kan en vårdnadshavare verifiera att uppgifterna stämmer.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver bara vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja incheckningen, och för att vara på den säkra sidan ifall schemat påverkas något under tävlingen.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

You must be ready to compete when your group starts. You only need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the chek-in, and also compensate for any slight changes in schedule.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Boende

Eftersom detta är endagstävling kommer det inte ordnas något deltagarboende denna gång. Det finns dock väldigt många hotell i Stockholm om du behöver övernatta någonstans. Kolla gärna webbplatser såsom Booking.com för att hitta det alternativ som passar dig bäst.


Accomodation

Since this is a one day comp, there will be no accomodation organized at the venue. However there are a lot of hotels in Stockholm if you need somewhere to stay overnight. Feel free to check sites such as Booking.com to find the option best suited for you.

Resultat / Results:

Som du kanske vet är Team Blind inte en officiell gren men vi kommer fortfarande hålla det på den här tävlingen bara för skojs skull. Anmälan görs via mail där du anger ditt och din partners namn eller på plats i lokalen under incheckningen. Mer information följer.

Grenen kommer att hållas i följande format:
Snitt av 5 (Ao5)
10:00.00 Kumulativ tidsgräns

Grenens regler kan hittas på artikel A7 av [extraevents.org/regulations] men kommer listas här också. Reglerna är översatta till svenska men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

A7a) Reglerna är baserade på 3x3x3.
A7b) Detta är en laggren, det är två tävlande per lag.
A7c) Före varje försök bestämmer de tävlande vem som kommer lösa kuben (solver) och vem som kommer instruera hen (caller).
A7c1) Hen måste tala om för domaren vem som gör vad före varje försök.
A7d) Solvern tar på sig en ögonbindel före inspektionen och tar inte av den förrän slutet av lösningen (när timern har stoppats). Straff: diskvalificering av försöket (DNF)
A7e) I motsats till 3x3x3 med ögonbindel ska ingen skärm hållas mellan solvern och kuben. På grund av detta ska solvern hålla kuben så att ögonbindeln klart hindrar hen från att se kuben. Straff: diskvalificering av försöket (DNF).
A7e1) Grenens arrangör får diskvalificera ett försök för misstänksam aktivitet.
A7f) Båda tävlande får ta på kuben i inspektionen.
A7g) Efter solvern startar timern får bara hen ta på kuben och timern. Straff: diskvalificering av försöket (DNF).
A7h) Fysisk kontakt mellan de tävlande är inte tillåtet. Straff: diskvalificering av försöket (DNF). Undantag: om inga fysiskt suggestiva aktioner har applicerats kan +2 sekunder bli straffet istället, efter domarens bedömning.
A7h1) Om mer än en fysisk kontakt mellan de tävlande händer är straffet diskvalificering av försöket (DNF).
A7j) Båda tävlande får prata.

Information in English

As you may know, Team Blind is not an official WCA event although we will still be holding it for this competition just for fun. Register by sending us an e-mail with your and your partner's name or at the competition during check-in. More information will follow.

The event will be held in the following format:
Average of 5 (Ao5)
10:00.00 Cumulative Time Limit

The regulations for this unofficial event can be found in article A7 of the extraevents.org/regulations page but will be listed here as well:

A7a) Regulations based on 3x3x3 Cube.
A7b) This is a team event, there are 2 members in a team.
A7c) Before the attempt, the competitors decide who will solve the puzzle (solver) and who will instruct them (caller).
A7c1) They must tell the judge who does what before each attempt.
A7d) The solver puts on a blindfold before inspection and doesn't remove it until the end of the solve (the timer is stopped). Penalty: disqualification of the attempt (DNF).
A7e) Unlike 3x3x3 Blindfold event, no sight blockers will be placed between the solver and the cube. Because of this, the solver should place the cube so that the blindfold is clearly obstructing the line of sight. Penalty: disqualification of the attempt (DNF).
A7e1) The Extra Events Organizer may disqualify an attempt for any suspected activity.
A7f) Both competitors may touch the cube during inspection.
A7g) After the solver starts the timer, only the solver may touch the cube and the timer. Penalty: disqualification of the attempt (DNF).
A7h) Physical contact between the competitors is not allowed. Penalty: disqualification of the attempt (DNF). Exception: If no physically suggestive actions have been applied +2 seconds may be assigned instead, at the discretion of the judge.
A7h1) If more than one physical contact between the competitors happened penalty is only disqualification of the attempt (DNF).
A7j) Both competitors may talk at any time.

Väntelista

Om deltagargränsen till denna tävling uppnås kommer alla nya anmälningar kommer hamna på en väntelista som kommer synas nedan:

Waiting List

If the competitor limit for this competition gets reached, all new registration's will be put on a waiting list that can be found below:

Resa

Med Bil

Adressen är Eriksbergsgatan, 114 30 Stockholm, ungefär vid Humlegården. Det finns flera parkeringshus nära lokalen.

Kollektivtrafik från utanför Stockholms län

Mängder av olika trafikföretag kör tåg och buss i Sverige. Med fjärrtåg är det antagligen enklast att boka en biljett till Stockholm central och därefter använda tipsen för lokaltrafik nedan. Med långdistansbuss så är det antagligen istället Stockholm cityterminalen som gäller. För lokal och fjärrgående reseplanering i hela Sverige kan Resrobot användas. Biljettbokning för långdistansresor görs enklast via respektive resebolags hemsida.

Med lokaltrafik i Stockholms län (SL)

Lokalen nås enklast med SL tunnelbana även om det också finns mängder med bussar. Det är lättast om man går av vid Rådmansgatan och går till lokalen därifrån. Du kan använda Google Maps som är länkat ovan.

Använd SL för tidtabeller, biljettinformation, samt personlig reseplanering i hela Stockholms län. Biljetten köper du enklast via SLs app eller genom att blippa ditt kreditkort (contactless) i spärren / biljettautomaten.

--

Travel

By car

The address is Eriksbergsgatan, 114 30 Stockholm, close to Humlegården. There is a lot of parking garages close by.

Public transport from outside Stockholm county

Lots of different transport companies run trains and buses in Sweden. With long-distance trains, it is probably easiest to book a ticket to Stockholm central and then use the tips for local transport below. With long-distance buses, it is likely Stockholm cityterminalen that applies instead. Resrobot can be used for local and long-distance travel planning throughout Sweden. Ticket booking for long-distance journeys is most easily done via the respective travel company's website.

With local traffic in Stockholm County (SL)

The venue is most easily reached by SL subway, although there are also plenty of buses. It is easiest if you take the subway to Rådmansgatan and walk to the venue from there. You can use Google Maps witch is linked above.

Use SL for timetables, ticket information, and personal travel planning throughout Stockholm County. The easiest way to buy the ticket is via SL's app or by tapping your credit card (contactless) in the barrier / ticket machine.

Mat

Det finns restauranger och mataffärer inom några hundra meters avstånd från lokalen, bland annat Jureskogs och Ica, båda inom gångavstånd.


Food

There are restaurants and grocery stores within a few hundred meters of the venue, including Jureskogs and Ica, both within walking distance.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte. Vi kommer försöka skriva in resultaten direkt, men eftersom vi har ett ganska tajt schema kommer det kanske ta lite tid att få upp resultaten.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not. We will try to write in the results as fast as possible but we have a pretty full schedule so it may take some time.

Sponsorer & Priser

Pace Blind'n Crazy 2023 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen.

Medaljörer i 3x3x3 BLD tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 120 kr
2:a plats: 80 kr
3:e plats: 50 kr

Medaljörer i grenarna 2x2x2, FMC, 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD och 3x3x3 Multi-blind, tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 100 kr
2:a plats: 80 kr
3:e plats: 50 kr

Medaljörer i Team-Blind tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 50 kr var

Dessutom kommer två presentkort på Cuboss värda 100 kr och ett presentkort värt 50 kr att lottas ut till deltagare på prisceremonin, där alla som närvarar har chans att vinna ett!


Sponsors & Prizes

Pace Blind'n Crazy 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available.

Medalists in 3x3x3 BLD are awarded gift cards from Cuboss as below:
1st place: SEK 120
2nd place: SEK 80
3rd place: SEK 50

Medalists in the events 2x2x2, FMC, 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD and 3x3x3 Multi-blind, are awarded gift cards from Cuboss as below:
1st place: SEK 100
2nd place: SEK 80
3rd place: SEK 50

Medalists in Team-Blind are awarded gift cards from Cuboss as below:
1 st place: SEK 50 each

In addition, 2 gift cards worth SEK 100 and 1 worth SEK 50 will be randomly drawn to competitors at the award ceremony, where everyone who attends has a chance to win one!

Pace

Joachim ”Pim-Pim” Johansson startade PACE tillsammans med Oliver Hildebrandt för att bidra till utvecklingen av framförallt svensk tennis men också andra idrotter. PACE syftar till att ge utvalda idrottare möjlighet till en boost av deras satsning utan att det belastar idrottarens ekonomi.

”Tanken om att kunna ge tillbaka till idrotten – som har gett mig så otroligt mycket genom åren – har funnits med mig länge. Vi ser med glädje fram emot att för första gången stötta en kubtävling och möjliggöra en unik tävlingslokal i centrala Stockholm och sponsra med priser till alla klasser”, kommenterar Pim-Pim.

Pace

Joachim ”Pim-Pim” Johansson started Pace together with Oliver Hildebrandt to comtribute to the development of Swedish tennis but also other sports. The purpose of Pace is to give selected athletes the possibility to boost their career without any cost for the athlete.

"The idea of giving back to sports - that has given me so much throughout the years - has been with me for a long time. We are gladly looking forward to suport a cubing competition for the first time by enable a unique competition venue in central Stockholm and to sponsor with prizes to all the events", Pim-Pim coments.

Grupper

Du hittar tävlingens gruppindelning på https://www.competitiongroups.com. Glöm dock inte att du måste vara närvarande under en grens båda grupper (oavsett vilken du själv tävlar i), för att kunna hjälpa till med att antingen vara domare, runner eller blandare i den motsatta gruppen.

Groups

You can find the groupings for this competition at https://www.competitiongroups.com. Don't forget however that you must always be present during both groups of an event (regardless of which one you compete in yourself), so that you can help out with judging, running or scrambling in the opposite group.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.