Odsherred Sommercubing 2023


Date
Jun 24 - 25, 2023
City
Nykøbing Sjælland, Denmark
Venue

Nordgårdshallen

Address
A Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sjælland
Contact
Organization team
Organizers
Daniel Heberg Jørgensen, Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, and Thor Muto Asmund
WCA Delegates
Callum James Goodyear, Daniel Vædele Egdal, and Malte Oliver Bøgh Kjøller
Download all the competition's details as PDF here.
Information
Events
Main event
Competitor limit
60
Number of times bookmarked
9
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 60 competitors.
The base registration fee for this competition is 80 kr. (Danish Krone).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 20 kr. (Danish Krone).

Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 3:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube First round Ao5 7:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Ao5 5:00.00 cumulative *
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 12:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Bo3 10:00.00 cumulative *
3x3x3 One-Handed First round Ao5 5:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Ao5 3:00.00 cumulative *
Clock First round Ao5 5:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Ao5 3:00.00 cumulative *
Megaminx Final Ao5 12:00.00 cumulative *
Pyraminx First round Ao5 3:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Ao5 2:00.00 cumulative *
Skewb First round Ao5 3:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Ao5 2:00.00 cumulative *
Square-1 First round Ao5 5:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Ao5 4:00.00 cumulative *

You are viewing the schedule for the venue Nordgårdshallen.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Copenhagen.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (June 24, 2023)

From 10:30 AM
To 10:45 AM
Tutorial for new competitors
Hallen
From 10:45 AM
To 11:35 AM
4x4x4 Cube First round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
7:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:35 AM
To 12:20 PM
Clock First round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
5:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:20 PM
To 01:20 PM
Lunch
Hallen
From 01:20 PM
To 02:00 PM
3x3x3 Cube First round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
10:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:00 PM
To 02:40 PM
Skewb First round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:40 PM
To 03:40 PM
Megaminx Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
12:00.00 cumulative *
From 03:40 PM
To 04:20 PM
4x4x4 Cube Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
5:00.00 cumulative *
From 04:20 PM
To 04:55 PM
Clock Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
From 04:55 PM
To 05:25 PM
3x3x3 Cube Second round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 05:25 PM
To 05:55 PM
Skewb Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
2:00.00 cumulative *

Schedule for Sunday (June 25, 2023)

From 09:00 AM
To 09:30 AM
Square-1 First round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
5:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 09:30 AM
To 10:10 AM
3x3x3 Blindfolded First round
Hallen
Format
Bo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:10 AM
To 10:50 AM
Pyraminx First round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:50 AM
To 11:30 AM
3x3x3 One-Handed First round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
5:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:30 AM
To 12:10 PM
2x2x2 Cube First round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:10 PM
To 01:10 PM
Lunch
Hallen
From 01:10 PM
To 01:40 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Hallen
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 01:40 PM
To 02:10 PM
Square-1 Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
4:00.00 cumulative *
From 02:10 PM
To 02:40 PM
Pyraminx Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
2:00.00 cumulative *
From 02:40 PM
To 03:10 PM
3x3x3 One-Handed Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
From 03:10 PM
To 03:40 PM
2x2x2 Cube Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:40 PM
To 04:10 PM
3x3x3 Cube Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 04:10 PM
To 04:40 PM
Oprydning
Hallen
From 04:40 PM
To 04:50 PM
Awards
Hallen

DSF Logo

Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores hjemmeside her, Facebook side her og Facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, har ret til at blive medlem af DSF. Medlemskabet varer 14 måneder og kan administreres gennem denne side.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our website here, Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), has the right to become a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet. Der vil blive lavet en gennemgang lørdag og søndag morgen. Hvis du deltager før det skal du tage fat i en arrangør eller delegeret.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er først gennemført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe legitimation for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Du må ikke bruge terninger med elektronik i!. Det betyder at terninger der har bluetooth i, ikke kan bruges i konkurrencer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at undgå at larme eller snakke sammen. Hvis du ønsker at snakke med andre, så vær venlig at forlade lokalet.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke selv kan se kameraets skærm, eller at skærmen er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltagerborde.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede de dage hvor der er discipliner du deltager i! Dog ser vi meget gerne at du er til rådighed til at hjælpe med at dømme og runne også selvom du ikke deltager i disciplinen. Vi foreslår at du er der en halv til en hel time før dine runder, da skemaet godt kan ændre sig i løbet af dagen.

Du vil modtage en e-mail et par dage før konkurrencen. I den vil der bla. stå hvis der er sket ændringer til konkurrencen. Den vil også være fuldt ud opdateret med alt det information du måtte have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations. There will be an introduction Saturday and Sunday morning. If you compete before then, please grap a hold of an organiser or Delegate.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid proof of identity, to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are not allowed to use cubes with electronics!. This means that the bluetooth cubes cannot be used in competition.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please refrain from talking or making noise. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is not visible to you.

All spectators must remain at least 1.5 meters away from all solving stations.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is over! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present on the days when you have to compete in the events you are registered for! We do urge people to stay also for the other events, and help out with running and judging. We recommend that you are present half an hour to an hour before your rounds, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain information about last minute changes and will also contain more up to date information which you might need.

Link til grupper

Der er vil være brug for mange frivillige dommere, specielt i alle efterfølgende runder! Forældre er generelt meget velkomne til at hjælpe til også!

Alle deltagere vil blive siddende ved samme station under gennemføringen af deres gennemsnit i en gruppe.

Husk at når du skriver under for et forsøg (om du er blander, dommer eller deltager) at bruge dit tilmeldings ID. Det står på oversigten ovenfor. Forældre kan skrive et '+' efter deres barns ID.


There will be needed a lot of volunteers, especially for all of the proceeding rounds! Parents are in general very welcome to help judge!

All of the competitors will be seated with the station during the duration of their average in a group.

Remember when you are signing for an attempt (scrambling, judging or competiting) to use your registration ID. You can find that in the link above. Parents can write a '+' after their child's ID.

Du vil kunne finde live resultater på WCA Live, når konkurrencen går i gang. Vi vil prøve at få resultaterne op så hurtigt som muligt, men det er desværre ikke altid de er oppe med det samme, da vi prioritere at konkurrencen kører efter tidsplanen! Husk de tider der står på WCA Live er ikke de endelige resultater, og ændringer kan forekomme.
De endelige resultater for konkurrence burde være uploadet på konkurrence siden dagen efter konkurrencen.


You will be able to find the live results on WCA Live when the competition start. We always try to get the results up as fast as possible, but we priorities making sure the competition runs smoothly and according to the schedule. Remember the results on WCA Live are not final, and changes might occur.
The final results of the competition should be uploaded on the competition page the day after the competition.

Fra Hovedbanegården kan man tage regionaltoget til Holbæk station. Derfra skifter man til lokalbanen 510R og står af på Nyled St. Defra er der ca. 10 minutters gang. Hele turen tager lidt over 2 timer.


From Copenhagen Central station take a regional train to Holbæk station. From there you can take the local rail 510R to Nyled station. From there it is a 10 minute walk to the venue. Note that entire trip takes a little over 2 hours.

Der er en restaurant kaldet Restaurant Veroni lige ved siden af hallen. Der er også et pizzeria kaldet Vores Café ca. 6 minutters gang fra hallen. Ved siden af pizzeriaet ligger også en Netto.


There is a restaurant called Restaurant Veroni right next to the venue. There is also a pizza restaurant called Vores Café app. 6 minutes walk from the venue. Next to the pizza restaurant is a Netto supermarket.

Det er gratis at overnatte på skolen fra lørdag-søndag, men du skal udfylde denne formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFgpEtAhBywjBSjDV443i9pxND8vmJfwdVYhmCLAKynGNQUA/viewform.
Sørg for selv at medbringe nødvendige ting til overnatningen som f.eks. sovepose.

It is free to sleep at the school over night from Saturday-Sunday, but you have to fill out this form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFgpEtAhBywjBSjDV443i9pxND8vmJfwdVYhmCLAKynGNQUA/viewform. Make sure to bring all necesary items for spending the night(s), like sleeping bags etc.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.