[Cancelled] Hvidovre Side Events 2020


Note: This competition has been cancelled. Please checkout the information section for more details.
Date
Oct 10, 2020
City
Hvidovre, Denmark
Venue

Frydenhøjhallen

Address
Egevolden 106c, 2650 Hvidovre
Details

Bag hovedindgangen til skolen! Ovenpå i bygningen. / Behind the main entrance to the school! Upstairs in the building.

Contact
Organization team
Organizers
Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Lucas Hansen, Malte Oliver Bøgh Kjøller, and Martin Vædele Egdal
WCA Delegate
Daniel Vædele Egdal
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Konkurrencen er aflyst på grund af usikkerheden med coronavirus i Danmark.

Maksimum en gæst per deltager!
Der afholdes ikke 'standard discipliner' til denne konkurrence. Kig på oversigten over danske konkurrencer, hvis du vil deltage i discipliner som 3x3.


The competition has been cancelled due to the COVID-19 uncertainty in Denmark.

Maximum one guest per competitor!
This competition does not offer many 'regular events'. Look at the overview of Danish competitions if you want to compete in events such as 3x3.

Events
Number of times bookmarked
10
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 40 kr. (Danish Krone).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend for free.

Deadlinen for at opdatere de discipliner du er tilmeldt i er den 4. oktober klokken 21:00 dansk tid. Kontakt arrangørerne inden da, hvis du har behov for at justere din tilmelding.

Hvis deltagergrænsen bliver nået, så oprettes en venteliste. Tilmeldte på ventelisten med en fuldent tilmelding vil blive accepteret senest den 4. oktober klokken 21:00 dansk tid. Din tilmelding bliver slettet efter det hvis du ikke bliver accepteret inden da.


The deadline for updating your registered events is October 4th 19:00 UTC. To do this, please contact the organization team.

If the competitor limit is reached, a waiting list will be created. Registrants on the waiting list with a completed registration will at latest be accepted October 4th 19:00 UTC. Otherwise your registration will be deleted.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
6x6x6 Cube First round Mo3 25:00.00 total for 6x6x6 Cube First round and 7x7x7 Cube First round ** Best result < 3:00.00 advances to next round
Final Mo3 10:00.00
7x7x7 Cube First round Mo3 25:00.00 total for 6x6x6 Cube First round and 7x7x7 Cube First round ** Best result < 4:00.00 advances to next round
Final Mo3 10:00.00
Megaminx First round Bo2 / Ao5 5:00.00 2 attempts to get < 2:30.00 Best result < 1:10.00 advances to next round
Final Ao5 10:00.00
Square-1 First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 1:00.00 Best result < 20.00 advances to next round
Final Ao5 10:00.00
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Frydenhøjhallen.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Copenhagen.

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (October 10, 2020)

From 09:45 AM
To 11:20 AM
6x6x6 Cube First round
Common room upstairs
Format
Mo3
Time limit
25:00.00 total for 6x6x6 Cube First round and 7x7x7 Cube First round **
Proceed
Best result < 3:00.00 advances to next round
From 09:45 AM
To 11:20 AM
7x7x7 Cube First round
Common room upstairs
Format
Mo3
Time limit
25:00.00 total for 6x6x6 Cube First round and 7x7x7 Cube First round **
Proceed
Best result < 4:00.00 advances to next round
From 11:20 AM
To 12:10 PM
Square-1 First round
Common room upstairs
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
Proceed
Best result < 20.00 advances to next round
From 12:10 PM
To 01:10 PM
Lunch
Common room upstairs
From 01:10 PM
To 02:30 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Common room upstairs
Format
Bo3
Time limit
1:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 01:10 PM
To 02:30 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Common room upstairs
Format
Bo3
Time limit
1:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 02:30 PM
To 03:25 PM
Megaminx First round
Common room upstairs
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
5:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:30.00
Proceed
Best result < 1:10.00 advances to next round
From 03:25 PM
To 04:15 PM
6x6x6 Cube Final
Common room upstairs
Format
Mo3
Time limit
10:00.00
From 03:25 PM
To 04:15 PM
7x7x7 Cube Final
Common room upstairs
Format
Mo3
Time limit
10:00.00
From 04:15 PM
To 04:20 PM
MBLD Submission
Common room upstairs
From 04:20 PM
To 04:45 PM
Square-1 Final
Common room upstairs
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 04:45 PM
To 05:15 PM
Megaminx Final
Common room upstairs
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 05:15 PM
To 06:20 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Common room upstairs
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

Image description
Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores Facebook side her, og vores facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, bliver automatisk medlem DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), automatically becomes a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.
Vi vil lave en hurtig gennemgang inden den første disciplin, hvor at vi vil forklare hvordan det foregår når man deltager. Der vil blive givet en demonstration af nogle af vores mest erfarne deltagere. Der vil stå i skemaet hvornår den vil finde sted.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er fuldført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe noget legitimation, for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, så skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at være stille.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke kan se kameraets skærm, eller at den er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltager borde.

Når en runde er i gang, skal alle deltagere i den igangværende gruppe vente i venteområdet, indtil de bliver kaldt op til at løse.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede under de discipliner du deltager i! Vi foreslår at du er der en halv til en hel time, før din første disciplin, da skemaet måske kan ændre sig.

Du vil modtage en email et par dage før konkurrencen. I den vil der stå hvilke mulige ændringer der kan være sket. Den vil også være fuldt ud opdateret, med alt andet information du muligvis vil have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations.
We will have a quick run down before the first event, and explain how to compete and judge. There will be a demonstration by some of our most experienced cubers. You can find out when this will happen in the schedule tab.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid identification card, to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will then need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please be silent. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is out of sight.

All spectators must remain at least 1,5 meters away from every solving station.

When a round is in progress, then all competitors in the current group must wait in the competitor waiting area, until they get called up to solve.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present, when you have to compete, in the events you are registered for! We recommend that you are present half an hour to an hour before your first event, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain some changes that might have happened. It will also contain more ‘up to date’ information, which you might need.

Hvis du oplever symptomer inden konkurrencen, så lad være med at komme! Hvis du ankommer med tydelige symptomer vil vi bede dig om at forlade lokalet.
Hvis du udviser symptomer inden for 14 dage efter arrangementet, så kontakt arrangørerne! Vi sender derefter en mail ud til alle deltagere, som advarsel om at en deltager har udvist symptomer (uden at nævne dit navn).
Vi tager ikke ansvar for potentiel sygdom, du evt. må påtage dig i anledningen af at deltage i konkurrencen.

Vi vil følge størstedelen af det, der anbefales i WCA’s sikkerhedspolitik. Du bedes læse den her: https://www.worldcubeassociation.org/documents/policies/external/Competition%20Safety.pdf

De vigtigste punkter fra politikken, og yderligere punkter, kan ses nedenunder.

Alle deltagere skal så vidt som muligt afholde 1 meters afstand til hinanden under hele konkurrencen. Den eneste undtagelse er, når man er dommer, hvor man stadig skal prøve at afholde så meget afstand som muligt.

Du bedes se denne video, hvor du kan se proceduren vi følger, når man skal deltage. Du skal slå undertekster til, hvor dansk er en mulighed.

Til konkurrencen vil der være håndsprit forskellige steder, som alle deltagere og gæster skal bruge ofte.
Inden en runde begynder, eller en ny gruppe skal til at løse, bliver hver timerstation sprittet af.

Hvis man er blander, skal man spritte sine hænder af, både før man begynder, og efter gruppen er færdig.

Det er et krav at bruge maske til konkurrencen, med undtagelse af når man deltagere, spiser eller skal have noget og drikke. Vi har dog ikke nogen tilgængelige, så I skal have jeres egen med.

Hver deltager får deres egen kuglepen til låns, når de ankommer, så alle ikke skal bruge samme kuglepen. Før du forlader lokalet, SKAL du aflevere den igen.


If you experience symptoms before the competition, please do not attend! If you show up to the competition with obvious symptoms, we will ask you to leave the room.
If you show symptoms within 14 days after the competition, please contact the organizers! We will then send an email out to all the competitors, as a warning that a competitor has shown symptoms (without naming you).
We do not take responsibility for potential illness you may get during the competition.

We will follow the majority of what is listed in the WCA’s Safety Policy. Please read the link below: https://www.worldcubeassociation.org/documents/policies/external/Competition%20Safety.pdf

The most important points from the policy and other points can be seen below.

Every competitor should try to keep a distance of 1 meter between each other during the entire competition. The only exception is when you’re a judge, where you should still try to keep distance as much as possible.

Please watch this video, where you can see the procedure we will follow when competing. Enable the English captions.

At the competition, hand sanitizer will be available in different places which competitors and guests must use often.
Before a round begins, or a new group starts, all timerstations will be cleaned up with sanitizer.

If you’re a scrambler, you must sanitize your hands before the group and after the group is finished.

You must wear a mask during the competition. The only exception to this is when competing, eating or drinking. We will not be providing masks.

Every competitor receives a pen for borrowing when they arrive so every competitor doesn't have to use the same pen. Before you leave the venue, you MUST give it back.

Du vil kunne finde live resultater på WCA Live, når konkurrencen går i gang. Vi vil prøve at få resultaterne op så hurtigt som muligt, men det er desværre ikke altid de er oppe med det samme, da vi prioritere at konkurrencen kører efter tidsplanen! Husk de tider der står på WCA Live er ikke de endelige resultater, og ændringer kan forekomme.
De endelige resultater for konkurrence burde være uploadet på konkurrence siden dagen efter konkurrencen.

Hvidovre Side Events 2020 live resultater


You will be able to find the live results on WCA Live when the competition start. We always try to get the results up as fast as possible, but we priorities making sure the competition runs smoothly and according to the schedule. Remember the results on WCA Live are not final, and changes might occur.
The final results of the competition should be uploaded on the competition page the day after the competition.

Hvidovre Side Events 2020 live results

Offentlig transport
Fra København H kan du tage et S-tog med linje "A" mod Hundige St., Køge St. eller Solrød Strand St. (Kører ca hvert 10-20 minut, tager ca 14 minutter) til Avedøre St. Derefter går du ca 700 meter (ca 8-10 minutters gang) til venuet (Egevolden 106c, 2650 Hvidovre)

For en mere præcis rute for dig, skal du tjekke rejseplanen.

Bil
Der er gratis parkeringspladser meget tæt på venuet.


Public transport
From Copenhagen Central Station you can take an S-Train with the 'A' line going towards Hundige, Køge or Solrød Strand and then jump off at Avedøre Station. From there you will have to walk about 8-10 minutes.

For a more suited route for you, you may have a look at the journeyplanner.

Car
There are free parking spaces very close to the venue.

Ca 800 meter til 1 kilometer væk (ca 10-12 minutters gang) fra venuet ligger der:
Netto: Har åbent fra 08:00 til 21:00 hver dag.
Lidl: Har åbent fra 08:00 til 21:00 hver dag.
Grillbøffen: Har åbent fra 12:00 til 21:30 hver dag, undtagen mandag.
Oasen Pizzaria: Har åbent fra 11:00 til 22:00 hver dag.
Konya Slagter & Shawarma Haus: Har åbent 10:00 til 22:00 alle dage, undtagen søndag 10:30 til 22:00.
Bago Frugt & Grønt: Har åbent fra 08:00 til 20:00 hver dag.


Around 800 meters to 1 kilometer away (around 10-12 minutes) from the venue there are several options:
Netto: Open from 8 AM to 9 PM every day.
Lidl: Open from 8 AM to 9 PM every day.
Grillbøffen: Open from 12 PM to 9:30 PM every day, except for Monday.
Oasen Pizzaria: Open from 11 AM to 10 PM every day.
Konya Slagter & Shawarma Haus: Open from 10 AM to 10 PM everyday, except for Sunday: 10:30 AM to 10 PM.
Bago Frugt & Grønt: Open from 8 AM to 8 PM every day.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.