Hive Blind 2022


Date
May 21, 2022
City
Stockholm, Sweden
Venue

Hive Streaming

Address
Franzéngatan 5, 112 51 Stockholm
Details

The canteen at Hive Streaming

Contact

Email organizers

Organizers
Peter Hugosson-Miller and SveKub
WCA Delegate
Daniel Wallin
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkommen till Hive Blind 2022, som hålls i centrala Stockholm. Detta är en sista chans att kvalificera sig inför Rubik's WCA European Championship 2022 i juli. Alla är varmt välkomna att tävla, men kom ihåg att denna tävling endast håller utvalda sido- och blindgrenar. Vänligen läs igenom alla flikar på denna sida för att se till att du inte missar någon viktig information om tävlingen.

Vänligen notera:

 • Vi förväntar oss en mycket hög efterfrågan jämfört med antalet tillgängliga deltagarplatser för den här tävlingen, så om du vill ha en plats måste du antagligen anmäla dig direkt när registreringen öppnar. Anmälan öppnar tisdagen den 26:e april, klockan 20:00 svensk tid.
 • Varje deltagare får ta med högst en gäst till denna tävling. Varje gäst måste betala en inträdesavgift på 20 SEK för att få komma in i lokalen. Läs "extra registration requirements" för mer information.
 • Lokalen ligger i matsalen på en kontorsarbetsplats med hög fysisk säkerhet och du kommer inte att kunna komma och gå som du vill. Du måste antingen anlända till ytterdörren senast fem minuter innan den första grenen ska starta, eller ge dig själv gott om tid innan din första gren för att se till att någon har tid att släppa in dig. Information om telefonnummer till utvalda Hive Streaming-anställda kommer att mailas till dig dagen innan tävlingen, i fall du behöver ringa någon för att släppa in dig på kontoret.

Welcome to Hive Blind 2022, held in downtown Stockholm. This is a last-chance-to qualify competition before the Rubik's WCA European Championship 2022 in July. Everyone is warmly welcome to compete, but remember that this competition only holds selected side and blind events. Please read through all tabs on this site to make sure you don't miss any important information about the competition.

Please note:

 • We expect very high demand compared to available spots for this competition, so if you want a spot, you will likely need to register the very second when registration opens. Registration opens on Tuesday 26th April, at 20:00 Swedish time.
 • Every competitor can bring at most one guest to this competition. Every attending guest will have to pay an entry fee of 20 SEK to be allowed inside the venue. Please read the extra registration requirements for more information.
 • The venue is located in the canteen of an office workplace with a high level of physical security, and you will not be able to come and go as you please. You must either arrive at the front door no later than five minutes before the first event is scheduled to start, or give yourself ample time before your first event to make sure that someone can find the time to let you in. Details of contact phone numbers to selected Hive Streaming employees will be emailed to you the day before the competition, in case you need to call someone to let you in to the office.
Events
Main event
Competitors
18
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
Registering for this competition is free.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 20 kr (Swedish Krona).

Anmälan

Vi förväntar oss en mycket hög efterfrågan jämfört med antalet tillgängliga deltagarplatser för den här tävlingen, så om du vill ha en plats måste du antagligen anmäla dig direkt när registreringen öppnar.

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar tisdagen den 26:e april, klockan 20:00 svensk tid.

Att tävla på denna tävling är helt gratis! Det betyder att du bara behöver registrera dig när registreringen öppnar, ingen betalning krävs (om du däremot tar med gäster, läs avsnittet "Gäster" nedan noggrant).

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, mejla oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 15:e maj, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen.

Gäster

Varje deltagare får ta med högst en gäst till denna tävling. Varje gäst måste betala en inträdesavgift på 20 SEK för att få komma in i lokalen. Det finns tre alternativ att betala denna avgift:

 • Du kan betala den via en donation under den vanliga registreringsprocessen. Tänk på att tävlande kommer att accepteras till tävlandelistan rankad efter den sekund de trycker på "registrera" under registreringsprocessen, så att behöva betala denna avgift kommer inte på något sätt att begränsa dina chanser att få en plats till tävlingen.
 • Betalning är även möjlig genom Swish för svenska medborgare. Vänligen betala 20 SEK till 123 688 29 97 och notera ditt namn i kommentarsfältet under din betalning.
 • Som ett sista alternativ (främst för utländska medborgare) kan du betala kontant på plats under incheckningsprocessen.

Registration

We expect very high demand compared to available spots for this competition, so if you want a spot, you will likely need to register the very second when registration opens.

To attend this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Tuesday April 26th, at 20:00 Swedish time.

Competing at this competition is completely free of charge! This means that you just need to register when registration opens, no payment required (however, if you bring any guests, read the "Guest" section below carefully).

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on May 15th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition.

Guests

Every competitor can bring at most one guest to this competition. Every attending guest will have to pay an entry fee of 20 SEK to be allowed inside the venue. There are three alternatives to pay this fee:

 • You can pay it via a donation during the regular registration process. Keep in mind that competitors will be accepted to the competitor list ranked by the second they press "register" during the registration process, so having to pay this fee will not in any way limit your chances to get a spot to the competition.
 • Payment is also possible through Swish for Swedish citizens. Please pay 20 SEK to 123 688 29 97 and note your name in the comment section during your payment.
 • As a last option (mainly for foreign citizens), you can pay in cash at the venue during the check-in process.
Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Daniel Wallin won with a single solve of 24.49 seconds in the 3x3x3 Blindfolded event. Thomas Mæhle Schmidt finished second (2:07.98) and Leo Lindqvist finished third (3:07.62).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Blindfolded Daniel Wallin 24.49 28.15 Sweden 24.4929.8430.13
Clock Daniel Wallin 5.81 6.99 Sweden 6.158.887.675.817.14
Megaminx Muhammad Saleh Imtiaz 37.57 41.34 Pakistan 40.9342.6337.5743.8440.46
Square-1 Alexander Tosting 10.74 12.56 Sweden 10.7414.00DNF12.5411.14
3x3x3 Multi-Blind Kacper Paweł Dworak 15/17 58:40 Poland 15/17 58:40DNS

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Alla är varmt välkomna att tävla, men kom ihåg att denna tävling endast håller sido- och blindgrenar. Se till att läsa igenom alla flikar ovan eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

Utifrån dagens planering kommer vi inte att ha en schemalagd deltagarintroduktion på denna tävling. Om du har några frågor är du välkommen att prata med arrangören eller delegaterna under incheckningsprocessen.

Vi rekommenderar starkt att du kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Everyone is warmly welcome to compete, but remember that this competition only holds side and blind events. Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

As of today's planning, we will not have a scheduled competitor tutorial at this competition. If you have any questions, you are welcome to talk to the organizer or Delegates during the check-in process.

We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Resa

Med bil

Adressen är Franzéngatan 5, cirka 15 minuter nordväst om centrala Stockholm och 45 minuter söder om Stockholm Arlanda flygplats. Det finns ett parkeringsgarage på Strandbergsgatan ca 300 m från lokalen.

Med flyg

De flesta kommer antagligen landa på Stockholm Arlanda flygplats, även om det finns många fler flygplatser i Storstockholm och Mälardalen. Det finns många sätt att ta sig från Arlanda till centrala Stockholm:

 • Det billigaste alternativet för att ta sig från Arlanda till Stockholm Central är med SL buss 583 till Märsta station, och därifrån SL pendeltåg till Stockholm Central. Resan tar ca 60 minuter, kostar 39kr per vuxen, se SL. Om du vill kan du resa hela vägen mellan Arlanda och Hive Streaming med SL på cirka 80 minuter.
 • Flygbussarna kör direkta bussar mellan Arlanda och Stockholm Cityterminalen. Resan tar cirka 45 minuter, kostar 119kr per vuxen (189 för tur och retur), se Flygbussarna.
 • Mängder av pendeltåg (SL), regionaltåg (SJ / Mälartåg) och fjärrtåg (SJ) kör mellan Arlanda Central och Stockholm Central. Restid varierar mellan 18-38 minuter. Tänk dock på att du behöver betala 120kr i passageavgift om du vill kliva av eller på ett tåg på Arlanda Central (gäller alla 18 år eller äldre). Se exempelvis SJ.
 • Det dyraste alternativet är snabbtåget Arlanda Express. Restiden är endast 18-20 minuter med avgångar var 15:e minut, men kostar 299kr per vuxen (579kr tur och retur). Se Arlanda Express.

Med tåg eller buss

Om du reser till lokalen från någonstans utanför Stockholms län kommer ett fjärrtåg förmodligen att vara bästa alternativet. Du kan söka efter, och köpa biljetter till "Stockholms Centralstation" (4 kilometers promenad eller en kort buss- eller tunnelbaneresa från lokalen) på sj.se. Kom ihåg att medlemmar i SveKub reser med upp till 10% rabatt hos SJ, mer information finns på Sveroks hemsida.

Det kan också vara värt att kolla flixbus.se och bus4you.se för billiga bussbiljetter till "Stockholm Cityterminalen".

Med lokaltrafik (SL)

Från Stockholms centralstation kliver du på valfritt tunnelbanetåg på blåa linjen mot Akalla eller Hjulsta och stiger av vid Stadshagen. Därifrån är du bara 200 meters promenad från lokalen. Om du reser från någon annanstans inom Stockholms län, använd "Franzéngatan 5" som destination på SL.se. Biljetten köper du enklast via SL:s app eller genom att blippa på ditt kreditkort (contactless) i spärren/biljettautomaten.


Travel

By car

The address is Franzéngatan 5, about 15 minutes north west of central Stockholm and 45 minutes south of Stockholm Arlanda airport. There is a parking garage on Strandbergsgatan about 300 m from the venue.

By plane

Most will probably land at Stockholm Arlanda Airport, although there are many more airports in greater Stockholm and Mälardalen. There are many ways to get from Arlanda to central Stockholm:

 • The cheapest alternative to get from Arlanda to Stockholm Central is by SL (Stockholm Local Transport) bus 583 to Märsta station, and from there SL commuter train to Stockholm Central. The journey takes about 60 minutes, costs SEK 39 per adult, see SL. If you want, you can travel all the way between Arlanda and Hive Streaming with SL in about 80 minutes.
 • The Flygbussarna airport buses run direct buses between Arlanda and Stockholm City Terminal. The journey takes about 45 minutes, costs SEK 119 per adult (189 for round trip), see Flygbussarna.
 • Lots of commuter trains (SL), regional trains (SJ / Mälartåg) and long-distance trains (SJ) run between Arlanda Central and Stockholm Central. Travel time varies between 18-38 minutes. However, keep in mind that you need to pay 120 SEK in a passage fee if you want to get on or off a train at Arlanda Central (applies to everyone 18 years or older). See for example SJ.
 • The most expensive option is the Arlanda Express train. Travel time is only 18-20 minutes with departures every 15 minutes, but costs SEK 299 per adult (SEK 579 round trip). See Arlanda Express.

By train or bus

If you head for the venue from anywhere outside Stockholm county, a long distance train will likely be your best bet. You can search for, and buy tickets to "Stockholms Centralstation" (4 kilometers walking or a short bus or subway ride from the venue) on sj.se. Remember that members of SveKub travel with up to 10% discount at SJ, more information is available on Sverok's website.

It may also be worth checking out flixbus.se and bus4you.se for cheap bus tickets to "Stockholm Cityterminalen".

By local transport (SL)

From Stockholm Central station, you get on any blue line subway train heading for Akalla or Hjulsta, and get of at "Stadshagen". From there, you are only 200 meters walking distance away from the venue. If travelling from anywhere else inside Stockholm county, just use "Franzéngatan 5" as your destination at SL.se. The easiest way to buy the ticket is via SL's app or by tapping your credit card (contactless) in the gate / ticket machine.

Boende

Om du kan hitta ett rum på antingen "Hotel Fridhem" eller "Connect Hotel City", så skulle dessa vara dina närmaste alternativ, vilka ligger 2,2 respektive 2,4 kilometer bort. Annars finns många alternativ tillgängliga om du söker med Google Maps i närheten av lokalen. Det kommer inte att finnas möjlighet till golvförläggning i lokalen under denna tävling.


Accommodation

If you can find a room at either "Hotel Fridhem" or "Connect Hotel City", then these would be your closest options located 2.2 and 2.4 kilometers away respectively. Otherwise, many options are available if you search using Google Maps in the vicinity of the locale. There will be no floor accomodation at the venue during this competition.

Mat

Livsmedelsbutiker

Det finns en ICA Maxi Stormarknad i Lindhagen, cirka 500 meter från lokalen. Lokalen har flera mikrovågsugnar ifall du vill värma medhavd mat.

Restauranger

Det finns även några restauranger runt ICA Supermarket i Lindhagen (500 m), samt flera restauranger (pizzerior med mera) och Texas Longhorn Hamburgare längs Hornbergs Strand nordväst om lokalen.


Food

Grocery stores

There is an ICA Maxi Supermarket in nearby Lindhagen, about 500 m from the venue. The venue has plenty of microwave ovens if you want to warm up a lunchbox.

Restaurants

There are a few restaurants available near the ICA Supermarket in Lindhagen (500 m), and many others (pizzerias, Texas Longhorn) along the Hornbergs Strand road to the north west of the venue.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsorer & Priser

Hive Streaming är stolt värd för Hive Blind 2022, som kommer att hållas på deras huvudkontor i centrala Stockholm.

Hive, som är rankat bland de främsta SaaS-företagen i regionen, är en pionjär inom den digitala arbetsplatsen, vilket ger medarbetarna flexibilitet att arbeta var som helst i världen. Med innovation som en del av företagets DNA ser Hive sitt fysiska kontor inte bara som en arbetsplats utan som en plats för innovation, där vi samlas för att umgås, brainstorma och hitta kreativa lösningar på problem.

Med ett starkt team av teknikexperter som sträcker sig över fyra kontinenter och över 100 patent är Hive konsekvent erkänt som en ledande aktör inom videoinnovation, vars partners inkluderar Microsoft och Meta.

Hive Blind sponsras även av kubbutiken Cuboss. Cuboss kommer att dela ut totalt 750 SEK i presentkort under tävlingen, att delas ut till vinnarna i samtliga grenar enligt följande:

1:a plats 3x3x3 BLD: 150 SEK

1:a plats i alla andra grenar: 100 SEK


Sponsors & Prizes

Hive Streaming is the proud host of Hive Blind 2022, set to be held at their physical headquarters in downtown Stockholm, Sweden.

Ranked among the top SaaS scale-up companies in the region, Hive is a pioneer of the digital workplace-first approach, which allows employees the flexibility to work from anywhere in the world. With innovation as part of the company’s DNA, Hive sees its physical office as not just a workspace but a playground for innovation, where we come together to socialize, brainstorm, and find creative solutions to problems.

With a strong team of technology experts straddling 4 continents and over 100 patents, Hive is consistently recognized as a video innovation leader, whose partners include Microsoft and Meta.

Hive Blind is also sponsored by the cube store Cuboss. Cuboss will provide a total of 750 SEK in gift cards for the competition to be handed out to winners in all events as follows:

1st place 3x3x3 BLD: 150 SEK

1st place in all other events: 100 SEK

Väntelista

Tävlingen Hive Blind 2022 har nu fyllts, ytterligare anmälningar kommer placeras på väntelistan. Just nu finns inga deltagare på väntelistan, så deltagare på väntelistan har en relativt stor chans att få en plats till tävlingen i slutändan.

--

Waiting List

The competition Hive Blind 2022 has now filled up. New registrations will be placed on the waiting list. There are currently no competitors on the waiting list, so entries on the waiting list has a rather high chance of getting a spot.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.