Gdańsk Open 2020


Date
Sep 12, 2020
City
Gdańsk, Poland
Venue

Novotel Marina

Address
ul. Jelitkowska 20, 80-462 Gdańsk
Details

"Morska" Room - Main floor. After passing through main entrance turn to the first corridor to the right.

Website
Gdańsk Open 2020 website
Contact

Main organizer

Organizers
Adam Polkowski, Grzegorz Pacewicz, and Karolina Wiącek
WCA Delegates
Adam Polkowski and Przemysław Rogalski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Prosimy o zapoznanie się z zakładką COVID-19.


Please check out COVID-19 tab.

Events
Main event
Competitors
59
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 60 competitors.
The base registration fee for this competition is 20 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.


Płatność za zawody powinna być dokonana przelewem na konto:

Odbiorca: Karolina Wiącek
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Numer konta: 49 1050 1764 1000 0091 2746 9865
Tytuł: "Imię Nazwisko - GO20"

Jeżeli z jakiegoś powodu nie masz możliwości opłaty przelewem skontaktuj się z delegatami zawodów drogą mailową, spróbujemy wyszukać alternatywne rozwiązanie.

Zmiany konkurencji dla zawodników będą możliwe aż do początku pierwszej rundy każdej z konkurencji.

W razie gdy liczba zawodników przekroczy limit kolejni zawodnicy będą dodawani na listę rezerwową. Jeżeli zwolni się dla nich miejsce na liście zawodników będą wchodzić na nią w kolejności rejestracji. 8 września 2020 o godzinie 20:00 CEST lista rezerwowa zostanie wyczyszczona i od tego momentu nie będzie możliwości bycia dodanym na listę zawodników.


Registration fee should be payed via bank transfer:

Recipient: Karolina Wiącek
Bank account: 49 1050 1764 1000 0091 2746 9865
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Title: "Name Lastname - GO20"

If for some reason you can't pay via transfer please contact competition delegates via email, we will try to find alternative solution.

Changes in competitor's list of events are possible until the beginning of the first round of each event.

In case of competitors number exceeding competitor limit next registrants will be placed on waiting list. If spot on the competitors list will become free competitors from waiting list will be put there on first come first serve basis. On 8th of September 2020 at 20:00 CEST waiting list will be cleared and from that moment on there will be no possibility to get added to competitors list.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Michał Rzewuski won with an average of 8.21 seconds in the 3x3x3 Cube event. Szymon Musiał finished second (8.75) and Mikołaj Zubowicz finished third (9.62).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Michał Rzewuski 6.72 8.21 Poland 6.729.168.168.068.42
2x2x2 Cube Szymon Musiał 2.01 2.56 Poland 2.292.272.014.943.12
3x3x3 Blindfolded Krzysztof Bober 20.70 DNF Poland DNF20.70DNF
Pyraminx Przemysław Rogalski 2.66 3.42 Poland 3.323.473.482.665.33

Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa WCA oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, wprowadzamy następujące zasady oraz rekomendacje obowiązujące w trakcie zawodów:

 • Zakrywanie ust i nosa w sali zawodów jest obowiązkowe. Jedynym wyjątkiem są oficjalne ułożenia podczas których zawodnicy są zwolnieni z tego obowiązku.
 • Każdy zawodnik dostanie swój długopis, by się nim podpisywać po ułożeniach i nie wymieniać się razem z sędzią.
 • Mieszacze i biegacze będą wykonywać swoje zadania w rękawiczkach, by nie dotykać gołymi rękami kostek i przykrywek.
 • Jest zalecane aby dezynfekować układanki przed rozpoczęciem każdej rundy.
 • Zawodnicy oraz widzowie powinni zachowywać dystans społeczny wynoszący 1 m.
 • Wszystkich obowiązują aktualnie obowiązujące przepisy związane z epidemią koronawirusa.

To comply with WCA Competition Safety Policy and to protect health and safety of all attendees we will be imposing following rules and recommendations:

 • Covering your mouth and nose is mandatory. Only exempt from this rule are competitors during their official attempts.
 • Every competitor will have their own pen fo signing solves to avoid touching same objects with the judge.
 • Scramblers and runners will be scrambling in gloves to avoid touching cubes and covers with bare hands.
 • It is recommended to desinfect their puzzles before start of each round.
 • All attendees should be keeping safe distance od 1m from each other.
 • All rules imposed by local government must be followed during the competition.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.