Fyris NxNxN 'n Side 2023


Note: The competitor limit for this competition is 30 and it has already been reached. If you register, your registration will be placed on a waiting list. It may not be approved unless a spot frees up.
Date
Oct 14, 2023
City
Uppsala, Sweden
Venue

OK Linnés Klubbgård

Address
Tallbacksvägen 68, 75645 Uppsala
Details

Gå in via trappan till höger / Enter via the staircase on the right.

Contact

Kontakt/Contact

Organizers
Sebastian Alanen and SveKub
WCA Delegates
Daniel Wallin and Peter Hugosson-Miller
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkomna till Fyris NxNxN 'n Side 2023. Som namnet antyder är detta en tävling som fokuserar på NxNxN och sidogrenar. Läs gärna igenom alla flikar på denna sida så du inte missar någon värdefull information.
OBS! Varje deltagare får ta med sig max 1 gäst på grund av lokalens storlek.


Welcome to Fyris NxNxN 'n Side 2023. As suggested by the name, this is a competition which focuses on NxNxN and side events. Please make sure to read all tabs on this page to make sure that you don't miss any important information.
NOTE! Each competitor may bring maximum 1 guest, because of the size of the venue.

Events
Main event
Competitor limit
30
Number of times bookmarked
10
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 30 competitors.
The base registration fee for this competition is 170 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 127,50 kr för SveKub-medlemmar, 170 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger tisdag den 11:e oktober, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 127,50 SEK for members of SveKub, and 170 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on Tuesday, October 11th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 5:00.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 3:00.00
2x2x2 Cube Final Ao5 2:00.00
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 1:15.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 3:00.00 Top 8 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
5x5x5 Cube Final Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:15.00
6x6x6 Cube Final Bo1 / Mo3 8:00.00 1 attempt to get < 4:15.00
Clock Final Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 30.00
Megaminx Final Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:15.00
Pyraminx Final Ao5 2:00.00

You are viewing the schedule for the venue OK Linnés klubbgård.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (October 14, 2023)

From 08:30 AM
To 09:30 AM
Check-in (open all day)
Klubbgårdens samlingsrum
From 09:30 AM
To 10:20 AM
6x6x6 Cube Final
Klubbgårdens samlingsrum
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
8:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 4:15.00
From 10:20 AM
To 11:10 AM
Megaminx Final
Klubbgårdens samlingsrum
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:15.00
From 11:10 AM
To 12:00 PM
4x4x4 Cube First round
Klubbgårdens samlingsrum
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:15.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:00 PM
To 12:55 PM
5x5x5 Cube Final
Klubbgårdens samlingsrum
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:15.00
From 12:55 PM
To 01:55 PM
Lunch
Klubbgårdens samlingsrum
From 01:55 PM
To 02:05 PM
Tutorial for new competitors
Klubbgårdens samlingsrum
From 02:05 PM
To 02:40 PM
2x2x2 Cube Final
Klubbgårdens samlingsrum
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 02:40 PM
To 03:25 PM
3x3x3 Cube First round
Klubbgårdens samlingsrum
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 03:25 PM
To 04:05 PM
Pyraminx Final
Klubbgårdens samlingsrum
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 04:05 PM
To 04:55 PM
Clock Final
Klubbgårdens samlingsrum
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
From 04:55 PM
To 05:40 PM
4x4x4 Cube Second round
Klubbgårdens samlingsrum
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
Proceed
Top 8 advance to next round
From 05:40 PM
To 06:15 PM
3x3x3 Cube Final
Klubbgårdens samlingsrum
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 06:15 PM
To 06:45 PM
4x4x4 Cube Final
Klubbgårdens samlingsrum
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 06:45 PM
To 07:15 PM
Clean-up and awards
Klubbgårdens samlingsrum

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vi kommer ha en deltagarintroduktion på lördag morgon för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande är ung och inte har ett eget ID kan en vårdnadshavare verifiera att uppgifterna stämmer.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver bara vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja incheckningen, och för att vara på den säkra sidan ifall schemat påverkas något under tävlingen.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

We will have a competitor tutorial for new participants on Saturday morning, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

You must be ready to compete when your group starts. You only need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the chek-in, and also compensate for any slight changes in schedule.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

På söndag morgon har vi en deltagarintroduktion där vi demonstrerar hur det går till att tävla, men vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We will have a demonstration showing how the competing process works on Sunday morning, but we highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Boende

Om du behöver övernatta i Uppsala inför tävlingen, finns det många bra alternativ av vandrarhem och hotell. De hittar du via exempelvis booking.com

Mat

Svamptorget ligger inom en 10 minuters promenad från lokalen. Där ligger Svamptorgets pizzeria och Ica Supermarket Norby.


Accommodation

If you need to stay the night in Uppsala before the comp, there are many good alternatives of hostels and hotels. Those can be found via booking.com, for example.

Food

Svamptorget is within a 10 minute walk from the venue. There, you can find Svamptorgets pizzeria and Ica Supermarket Norby.

Väntelista

Om deltagargränsen till denna tävling uppnås kommer alla nya anmälningar kommer hamna på en väntelista som kommer synas nedan:

  1. Klas Klöfver, Sverige
  2. Tom Lundborg, Sverige

Waiting List

If the competitor limit for this competition gets reached, all new registration's will be put on a waiting list that can be found below:

  1. Klas Klöfver, Sweden
  2. Tom Lundborg, Sweden

Resa

Med Bil

Adressen är Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala. Det finns en gratis parkering framför lokalen.

Med Tåg

Boka först en biljett till Uppsala centralstation. Tågbiljetter bokas enklast på www.sj.se.
Därifrån använder du den information om lokaltrafiken som listas nedan. Kom ihåg att medlemmar i SveKub reser med upp till 10% rabatt hos SJ, mer information finns på Sveroks hemsida.

Med Lokaltrafik

Från Uppsala centralstation går du till busshållplats Dragarbrunn och tar busslinje 7 mot Gottsunda. Du hoppar av vid Malma Bergsväg och går till adressen ovan. Biljett köper du med UL (zon 1, Uppsala innerstad), alternativt med SL + UL tilläggsbiljett om du åker från Storstockholm. Se ULs hemsida för mer informtation om biljetter, tidtabeller och reseplanerare.


Travel

By Car

The address of the venue is Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala. There is free parking available in front of the venue.

By Train

First, book a train seat to Uppsala central station. Train tickets are most easily booked at www.sj.se. From there, use the local transport tips listed below. Remember that SveKub members travel at an up to 10% discount with SJ, more details can be found at the Sverok website.

By Local Transport

From Uppsala Central Station, walk to Dragarbrunn (bus station) and take bus 7 towards Gottsunda. Get off at Malma Bergsväg and walk to the given address. You buy a ticket with UL (zone 1, Uppsala inner city), or alternatively with an SL + UL combination ticket if you travel from the greater Stockholm area. See UL's website for more information on tickets, timetables and travel planners.

Arlanda

Uppsala is only an 18-minute train ride from Arlanda C, in case you fly in from abroad. If you want to travel from Arlanda to the venue in one go, you can use the same SL + UL ticket on the SL commuter train and the local buses in Uppsala (see UL's website). There are however more trains available, check for example SJ.

Remember, however, that taking the train from Arlanda will result in an extra fee of 130SEK to be paid if you are 18 years or older, resulting in a total fare of 229SEK for adults and 190SEK for 18-19 year olds. If you are travelling on a budget, you can go for the slower UL bus 801, leaving for Uppsala from Arlanda terminal 4. It takes approximately 44 minutes, but you will save 130 SEK on the Arlanda station fee!

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsor - Cuboss

Fyris NxNxN 'n Side 2023 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen. Cuboss har valt att sponsra tävlingen med presentkort till medaljörer enligt nedan:

1:a plats 4x4: 100 SEK
2:a plats 4x4: 75 SEK
3:e plats 4x4: 50 SEK

I tillägg till det kommer 1 presentkort på Cuboss värt 75 kr att lottas ut bland deltagare på prisceremonin, där alla som närvarar har chans att vinna!

--

Sponsors & Prizes

Fyris NxNxN 'n Side 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss has generously chosen to sponsor the competition with gift cards for medalists as outlined below:

1st place 4x4: 100 SEK
2nd place 4x4: 75 SEK
3rd place 4x4: 50 SEK

In addition, 1 gift card to Cuboss worth 75 SEK will be randomly drawn among competitors at the award ceremony, where everyone who attends has a chance to win!

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.