Fyris Cubing 2022


Date
Jun 11 - 12, 2022
City
Uppsala, Sweden
Venue

Fyris Park

Address
Fyrisparksvägen 3, 752 67 Uppsala
Details

The entrance facing the parking lot and the main road (route 55).

Contact

Contact organizers

Organizers
Sebastian Alanen and SveKub
WCA Delegates
Anders Berggren, Daniel Wallin, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkomna till Fyris Cubing 2022, den första tävlingen i Uppsala sen 2015!
Glöm inte att läsa igenom alla flikar för viktig information gällande tävlingen.


Welcome to Fyris Cubing 2022, the first competition in Uppsala since 2015!
Do not forget to read all of the tabs for important information regarding the competition.

Events
Main event
Competitors
134
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 150 competitors.
The base registration fee for this competition is 230 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar tisdagen den 22:a mars, klockan 19:00 svensk tid.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 172,5 kr för SveKub-medlemmar, 230 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 29:e maj, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Tuesday March 22nd, at 19:00 Swedish time.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 172.5 SEK for members of SveKub, and 230 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on May 29th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Alexander Tosting won with an average of 8.25 seconds in the 3x3x3 Cube event. Przemysław Kaleta finished second (8.63) and Helmer Ewert finished third (8.96).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Alexander Tosting 7.22 8.25 Sweden 13.558.367.228.487.92
2x2x2 Cube William Jensen 1.56 1.80 Sweden 2.991.761.961.561.67
4x4x4 Cube Toni Beljo 26.94 28.15 NR Sweden 27.3527.9229.5029.1826.94
5x5x5 Cube William Jensen 54.38 57.46 Sweden 1:00.681:01.2356.4454.3855.27
6x6x6 Cube Przemysław Kaleta 1:48.97 1:52.14 Poland 1:52.441:48.971:55.02
7x7x7 Cube William Jensen 2:39.54 2:41.45 NR Sweden 2:43.532:39.542:41.29
3x3x3 Blindfolded Daniel Wallin 28.67 DNF Sweden DNFDNF28.67
3x3x3 One-Handed Przemysław Kaleta 11.55 12.87 Poland 16.6211.8611.5513.9912.77
Megaminx Muhammad Saleh Imtiaz 37.62 44.65 Pakistan 50.2047.8142.0537.6244.08
Pyraminx Helmer Ewert 2.90 3.31 Sweden 3.072.903.923.902.97
Skewb William Jensen 2.32 3.77 Sweden 4.563.502.32DNF3.26
4x4x4 Blindfolded Callum Hales-Jepp 3:47.32 DNF United Kingdom DNF3:47.32DNF
5x5x5 Blindfolded Callum Hales-Jepp 12:08.00 DNF United Kingdom DNF12:08.0015:17.00

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vi kommer ha en deltagarintroduktion på lördag morgon för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande är ung och inte har ett eget ID kan en vårdnadshavare verifiera att uppgifterna stämmer.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver bara vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 20 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja incheckningen, och för att vara på den säkra sidan ifall schemat påverkas något under tävlingen.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

We will have a competitor tutorial for new participants on Saturday morning, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

You must be ready to compete when your group starts. You only need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the chek-in, and also compensate for any slight changes in schedule.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

På lördag morgon innan 2x2 kommer vi demonstrera hur det går till att tävla, men vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We will have a demonstration showing how the competing process works on Saturday morning before 2x2, but we highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Boende

Deltagare och gäster kommer kunna övernatta i ett antal klassrum i Västra Stenhagenskolan, som ligger ca 750 meter från tävlingslokalen. Övernattningen är endast från lördag till söndag och kostar 50kr per person. Anmäl er via detta Google-formulär - https://forms.gle/kudrM9Zj1PbzCy728. Kom ihåg att betalningen på 50kr per person måste betalas innan bokningen är slutförd. Enklast är att betala genom Swish till SveKub: 123 688 29 97. Om betalning via Swish inte är möjligt går det även att betala för bokningen genom en "donation" under den ordinarie registreringsprocessen till själva tävlingen. Om inte heller detta går så kan tävlingsarrangören kontaktas för att finna en alternativ lösning. Kom ihåg att ta med egna sovgrejer såsom luftmadrass, kudde och sängkläder!

Om du föredrar hotell/vandrarhem går det att hitta många bra alternativ i Uppsala via exempelvis booking.com.


Accommodation

Competitors and guests will be able to stay the night in a few classrooms in Västra Stenhagenskolan, which is situated about 750 meters (820 yards) from the competition venue. The floor accommodation is only from Saturday to Sunday, and costs 50 SEK per person. Register via this Google-form - https://forms.gle/kudrM9Zj1PbzCy728. Remember that you must pay the fee of 50 SEK per person before your booking is confirmed. The easiest way to pay is through Swish to SveKub: 123 688 29 97. If a payment through Swish is not possible (e.g. foreigners), it is also possible to pay through the "donation" field during the normal registration process to the competition. If also this is not possible, please contact the organizer to find another solution. Remember to bring sleeping gear, such as an air mattress, a pillow and bedding.

If you prefer hotels/hostels, you can find many good options via for example booking.com.

Resa

Med Bil

Adressen är Fyrisparksvägen 3, 752 67 Uppsala. Det finns en stor gratis parkering intill lokalen, som man når via 55:an.

Med Tåg

Boka först en biljett till Uppsala centralstation. Tågbiljetter bokas enklast på www.sj.se.
Därifrån använder du den information om lokaltrafiken som listas nedan. Kom ihåg att medlemmar i SveKub reser med upp till 10% rabatt hos SJ, mer information finns på Sveroks hemsida.

Med Lokaltrafik

Från Uppsala centralstation tar du antingen stadsbuss 5, riktning "Stenhagen", som stannar vid hållplats "Stenhagens centrum" (750m gångväg), alternativt landsbygdsbuss 804, riktning "Örsundsbro Enköping", som stannar vid hållplats "Stenhagen" (450m gångväg). Biljett köper du med UL (zon 1, Uppsala innerstad), alternativt med SL + UL tilläggsbiljett om du endast åker från Storstockholm. Se ULs hemsida för mer informtation om biljetter, tidtabeller och reseplanerare.


Travel

By Car

The address of the venue is Fyrisparksvägen 3, 752 67 Uppsala. There is a big parking lot that is free of charge right by the venue, which you can reach from route 55.

By Train

First, book a train seat to Uppsala central station. Train tickets are most easily booked at www.sj.se. From there, use the local transport tips listed below. Remember that SveKub members travel at an up to 10% discount with SJ, more details can be found at the Sverok website.

By Local Transport

From Uppsala Central Station, take either city bus 5, direction "Stenhagen", that stops at "Stenhagens centrum" (750m from the venue), or bus 804, direction "Örsundsbro Enköping, that stops at "Stenhagen" (450m from the venue). You buy a ticket with UL (zone 1, Uppsala inner city), or alternatively with an SL + UL additional ticket if you only travel from Greater Stockholm. See UL's website for more information on tickets, timetables and travel planners.

Arlanda

Uppsala is only an 18-minute train ride from Arlanda C, in case you fly in from abroad. If you want to travel from Arlanda to the venue in one go, you can use the same SL + UL ticket on the SL commuter train and the local buses in Uppsala (see UL's website). There are however more trains available, check for example SJ.

Remember, however, that taking the train from Arlanda will result in an extra fee of 130SEK to be paid if you are 18 years or older, resulting in a total fare of 229SEK for adults and 190SEK for 18-19 year olds. If you are travelling on a budget, you can go for the slower UL bus 801, leaving for Uppsala from Arlanda terminal 4. It takes approximately 44 minutes, but costs only 139SEK for adults and 100SEK for children.

Mat

Fyris Park ligger bara några minuter till fots från ett handelscentrum, där du kan hitta Ica Maxi Stormarknad, Willys och Burger King.
Det kommer finnas kyl och mikrovågsugnar i lokalen ifall du har med dig matlådor.

Food

Fyris Park is situated only a few minutes away by foot from a couple grocery stores, which are Ica Maxi Stormarknad and Willys, as well as a Burger King.
There will be a fridge and a few microwaves in the venue in case you bring lunch boxes.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsorer & Priser

Tävlingen sponsras av kub-butiken Cuboss.

Medaljörer i 3x3x3 tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 300 kr
2:a plats: 200 kr
3:e plats: 100 kr

Medaljörer i resterande grenar tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 125 kr
2:a plats: 75 kr
3:e plats: 50 kr


Sponsors & Prizes

This competition is sponsored by the cube store Cuboss.

Medalists in 3x3x3 will receive the following gift cards from Cuboss:
1st place: 300 SEK
2nd place: 200 SEK
3rd place: 100 SEK

Medalists in all other events will receive the following gift cards from Cuboss:
1st place: 125 SEK
2nd place: 75 SEK
3rd place: 50 SEK

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.