Danish Championship 2020


Date
Sep 4 - 6, 2020
City
Roskilde, Denmark
Venue

Hedegårdenes Skole

Address
Københavnsvej 34, 4000 Roskilde
Contact

DSF Board

Organizers
Camilla Jul Nielsson, Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Henrik Buus Aagaard, Lars Vennike Nielsson, Lucas Hansen, and Thor Muto Asmund
WCA Delegates
Daniel Vædele Egdal and Henrik Buus Aagaard
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Dette er det danske mesterskab. Kun deltagere der repræsenterer Danmark kan tage imod priser.
Maksimalt EN gæst pr. deltager.


This is the national championship of Denmark. Only competitors representing Denmark will be eligible for prizes.
Maximum of ONE guest per competitor.

Events
Main event
Competitors
45
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 50 competitors.
The base registration fee for this competition is 100 kr. (Danish Krone).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.


Deadlinen for at opdatere de discipliner, som du er tilmeldt i er den 28. august klokken 22:59 dansk tid. Kontakt arrangørerne inden da, hvis du har behov for at justere din tilmelding.

Hvis deltagergrænsen bliver nået, så oprettes en venteliste. Tilmeldte på ventelisten med en fuldent tilmelding vil blive accepteret senest den den 28. august klokken 22:59 dansk tid. Din tilmelding bliver refunderet og slettet efter det, hvis du ikke bliver accepteret inden da.


The deadline for updating your registered events is August 28th 20:59 UTC. To do this, please contact the organization team.

If the competitor limit is reached, a waiting list will be created. Registrants on the waiting list with a completed registration will at latest be accepted August 28th 20:59 UTC. Otherwise your registration will be refunded and deleted.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Martin Vædele Egdal won with an average of 7.64 seconds in the 3x3x3 Cube event. Rasmus Stub Detlefsen finished second (7.95) and Mathias Søndergaard Byrne finished third (8.65).

World records: Martin Vædele Egdal‎ Square-1 4.59 (single).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Martin Vædele Egdal 6.54 7.64 Denmark 6.547.218.377.358.66
2x2x2 Cube Martin Vædele Egdal 1.23 1.82 Denmark 2.171.761.232.051.65
4x4x4 Cube Martin Vædele Egdal 29.95 32.73 Denmark 38.5831.2229.9531.0035.98
5x5x5 Cube Martin Vædele Egdal 47.43 54.21 Denmark 1:02.2952.5754.6755.3847.43
6x6x6 Cube Martin Vædele Egdal 1:35.96 1:45.35 Denmark 1:40.461:59.621:35.96
7x7x7 Cube Martin Vædele Egdal 2:29.92 2:31.22 Denmark 2:29.922:31.042:32.70
3x3x3 Blindfolded Martin Vædele Egdal 31.46 DNF Denmark DNF31.46DNF
3x3x3 Fewest Moves Daniel Vædele Egdal 23 Denmark 23
3x3x3 One-Handed Martin Vædele Egdal 10.50 11.93 NR Denmark 10.8511.6110.5013.3216.28
Clock Martin Vædele Egdal 7.25 7.87 Denmark 8.127.259.567.987.50
Megaminx Martin Vædele Egdal 38.21 43.48 Denmark 42.5144.5844.6838.2143.36
Pyraminx Rasmus Stub Detlefsen 2.76 3.27 Denmark 2.763.353.723.163.29
Skewb Daniel Vædele Egdal 2.49 3.32 Denmark 2.493.964.323.502.51
Square-1 Rasmus Stub Detlefsen 5.85 7.50 Denmark 7.2312.015.857.537.73
4x4x4 Blindfolded Martin Vædele Egdal 2:09.18 NR 2:52.17 NR Denmark 2:21.142:09.184:06.20
5x5x5 Blindfolded Martin Vædele Egdal 7:19.69 DNF Denmark DNF7:19.69DNS
3x3x3 Multi-Blind Martin Vædele Egdal 25/25 58:17 NR Denmark 25/25 58:17

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.
Vi vil lave en hurtig gennemgang inden den første disciplin, hvor at vi vil forklare hvordan det foregår når man deltager. Der vil blive givet en demonstration af nogle af vores mest erfarne deltagere. Der vil stå i skemaet hvornår den vil finde sted.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er fuldført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe noget legitimation, for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, så skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at være stille.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke kan se kameraets skærm, eller at den er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltager borde.

Når en runde er i gang, skal alle deltagere i den igangværende gruppe vente i venteområdet, indtil de bliver kaldt op til at løse.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede under de discipliner du deltager i! Vi foreslår at du er der en halv til en hel time, før din første disciplin, da skemaet måske kan ændre sig.

Du vil modtage en email et par dage før konkurrencen. I den vil der stå hvilke mulige ændringer der kan være sket. Den vil også være fuldt ud opdateret, med alt andet information du muligvis vil have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations.
We will have a quick run down before the first event, and explain how to compete and judge. There will be a demonstration by some of our most experienced cubers. You can find out when this will happen in the schedule tab.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid identification card, to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will then need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please be silent. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is out of sight.

All spectators must remain at least 1,5 meters away from every solving station.

When a round is in progress, then all competitors in the current group must wait in the competitor waiting area, until they get called up to solve.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present, when you have to compete, in the events you are registered for! We recommend that you are present half an hour to an hour before your first event, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain some changes that might have happened. It will also contain more ‘up to date’ information, which you might need.

Hvis du oplever symptomer inden konkurrencen, så lad være med at komme! Hvis du ankommer med tydelige symptomer vil vi bede dig om at forlade lokalet.
Hvis du udviser symptomer inden for 14 dage efter arrangementet, så kontakt arrangørerne! Vi sender derefter en mail ud til alle deltagere, som advarsel om at en deltager har udvist symptomer (uden at nævne dit navn).
Vi tager ikke ansvar for potentiel sygdom, du evt. må påtage dig i anledningen af at deltage i konkurrencen.

Vi vil følge størstedelen af det, der anbefales i WCA’s sikkerhedspolitik. Du bedes læse den her: https://www.worldcubeassociation.org/documents/policies/external/Competition%20Safety.pdf

De vigtigste punkter fra politikken, og yderligere punkter, kan ses nedenunder.

Alle deltagere skal så vidt som muligt afholde 1 meters afstand til hinanden under hele konkurrencen. Den eneste undtagelse er, når man er dommer, hvor man stadig skal prøve at afholde så meget afstand som muligt.

Du bedes se denne video, hvor du kan se proceduren vi følger, når man skal deltage. Du skal slå undertekster til, hvor dansk er en mulighed.

Til konkurrencen vil der være håndsprit forskellige steder, som alle deltagere og gæster skal bruge ofte.
Inden en runde begynder, eller en ny gruppe skal til at løse, bliver hver timerstation sprittet af.

Hvis man er blander, skal man spritte sine hænder af, både før man begynder, og efter gruppen er færdig.

Det anbefales at bruge masker. Vi har dog ikke nogen tilgængelige, så I skal have jeres egen med, hvis I vil bære maske.

Hver deltager får deres egen kuglepen til låns, når de ankommer, så alle ikke skal bruge samme kuglepen. Før du forlader lokalet, SKAL du aflevere den igen.

Under Clock vil dommeren skulle have en handske på, da de bliver nødt til at røre clocken for at godkende, om den er løst eller ej.

I pauserne vil alle deltagere blive bedt om at forlade lokalet. Dette er for at muliggøre rengøring og optimal udluftning.


If you experience symptoms before the competition, please do not attend! If you show up to the competition with obvious symptoms, we will ask you to leave the room.
If you show symptoms within 14 days after the competition, please contact the organizers! We will then send an email out to all the competitors, as a warning that a competitor has shown symptoms (without naming you).
We do not take responsibility for potential illness you may get during the competition.

We will follow the majority of what is listed in the WCA’s Safety Policy. Please read the link below: https://www.worldcubeassociation.org/documents/policies/external/Competition%20Safety.pdf

The most important points from the policy and other points can be seen below.

Every competitor should try to keep a distance of 1 meter between each other during the entire competition. The only exception is when you’re a judge, where you should still try to keep distance as much as possible.

Please watch this video, where you can see the procedure we will follow when competing. Enable the English captions.

At the competition, hand sanitizer will be available in different places which competitors and guests must use often.
Before a round begins, or a new group starts, all timerstations will be cleaned up with sanitizer.

If you’re a scrambler, you must sanitize your hands before the group and after the group is finished.

It is recommended to wear masks. However, we do not have any to provide, so bring your own mask if you want to wear a mask.

Every competitor receives a pen for borrowing when they arrive so every competitor doesn't have to use the same pen. Before you leave the venue, you MUST give it back.

During Clock, the judge needs to wear a glove, as they have to touch the puzzle to verify if the puzzle is solved or not.

During the breaks, we ask that everyone leaves the room. This is to make cleaning possible and have an optimal ventilation in the room.

Der tilbydes i år ikke overnatning på skolen. Der findes et par hoteller/hostels i nærheden af lokalet og derudover burde der være mulighed for at finde logi via Airbnb.

Hvis man bor på sjælland og kan have mulighed for at have en eller flere personer boende, kan man henvende sig til en af arrangørerne. Ligeledes hvis man har brug for overnatning kan man prøve at kontakte arrangørerne, og vil se om vi kan være behjælpelig med at finde en anden deltager man kan bo hos. Men ellers står man selv for at finde et sted at overnatte.


We will not be offering sleeping at the school this year. There are a few hotels/hostels nearby the venue. You can see the list above. Additionally, you can look at Airbnb.

You can reach out to the organization team if you would like to stay at a fellow cuber's place. However, we cannot guarantee that there is any spot for you. In the end, it is your responsibility to find your own place to stay.

If you do not live in Denmark, please pay special attention to the requirements for entering the country. As of July 24th, only Norwegians and people living in the bordering states of Denmark (Slesvig-Holstein, DE; Skåne, Halland, and Blekinge SE) can enter without booking 6 nights of stay in the country. Citizens/residents of all other countries need to book and have proof of 6 nights of stay booked in the country and present it upon entering the country. People from outside the EU might not be allowed into the country. You are highly encourgaged to reasearch this yourself before planning on attending the competition. Rules might change from now until the start of the competition.

This is the home page of the Danish police for ease of research: https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travelling-in-or-out-of-denmark

Danish Championship 2020 er sponsoreret af MasterCubeStore og Hungry.dk

  • MasterCubeStore er hovedsponsor af eventet og bidrager derudover med gavekort til deres butik. Der vil blive lavet lodtrækning i løbet af lørdagen og søndagen. To gavekort vil blive giver ud under frokosten og to når dagen slutter, både lørdag og søndag. Så husk at være med til det slutter!
  • Hungry.dk sponsorerer med 3 gavekort på hver 200 kr.

Du vil kunne finde live resultater på WCA Live, når konkurrencen går i gang. Vi vil prøve at få resultaterne op så hurtigt som muligt, men det er desværre ikke altid de er oppe med det samme, da vi prioritere at konkurrencen kører efter tidsplanen! Husk de tider der står på WCA Live er ikke de endelige resultater, og ændringer kan forekomme.
De endelige resultater for konkurrence burde være uploadet på konkurrence siden dagen efter konkurrencen.

Danish Championship 2020 live resultater


You will be able to find the live results on WCA Live when the competition start. We always try to get the results up as fast as possible, but we priorities making sure the competition runs smoothly and according to the schedule. Remember the results on WCA Live are not final, and changes might occur.
The final results of the competition should be uploaded on the competition page the day after the competition.

Danish Championship 2020 live results

Klik her for grupper / Click here for groups

Der er brug for mange frivillige dommere i alle efterfølgende runder!

Alle deltagere vil blive siddende ved samme station under gennemføringen af deres gennemsnit i en runde. Derfor er det meget vigtigt, at der er en dommer ledig til hver eneste deltager i gruppen. Hvis du ser en deltager uden en dommer, så sæt dig venligst op og døm.

Læg mærke til at foran gruppenummeret hvor du skal deltage står der et 'S' og så et tal. Det til er det bord du skal sidde ved når du løser.

Husk at når du skriver under for et forsøg (om du er blander, dommer eller deltager) at bruge dit tilmeldings ID. Det står på oversigten ovenfor.


For the proceeding rounds, the groups will be announced on the day. We will be needing a lot of volunteer judges in all of the proceeding rounds!

All of the competitors will be seated with the station during the duration of their average in a round. Therefore it is important that there is an available to all of the competitors in the group. If you see a competitor without a judge, then please sit down and judge.

Notice that in front of the group number where you are competing a 'S' is wrtten followed by a number. That number is the station where you have to solve.

Remember when you are signing for an attempt (scrambling, judging or competiting) to use your registration ID. You can find that in the link above.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.