BrizZon Side Open 2021


Date
Jul 17 - 18, 2021
City
Poznań, Poland
Venue

Klub BrizZon

Address
ul. Karpia 10, 61-619 Poznań
Contact

Zespół organizacyjny

Organizers
Kamil Przybylski, Krzysztof Bober, Michał Bogdan, and Przemysław Rogalski
WCA Delegate
Przemysław Rogalski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Please check out important informations in COVID-19 tab!


Prosimy o sprawdzenie ważnych informacji w zakładce COVID-19!

Events
Main event
Competitors
25
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 30 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


Registration Fee must be payed in advance via bank transfer / Revolut / BLIK:

Transfer details:
Bank account: PL06 1140 2004 0000 3802 7474 5088
Title: "Name and lastname, BrizZon Side Open 2021"
Recipient: Krzysztof Bober
For data to other payment forms please email us using email address in information section.

Waiting List

If there will be more willing competitiors who will complete registration than competitors limit we will hold waiting list, so if any of the confirmed competitiors would resign next person from the waiting list will be allowed for the competition. Waiting list will be cleared at 14th of July 2021 at 20:00 CEST, and from that moment there will be no option to be accepted for the competition. It's also moment where all payments by not confirmed competitors will be refunded.

Changing events

We will be allowing adding an event until 14th July 2021 20:00 CEST.


Wpisowe płatne przed zawodami przelewem bankowym / Revolutem / Blikiem:

Dane do przelewu:
Numer konta: PL06 1140 2004 0000 3802 7474 5088
Tytuł: "Imię i nazwisko, BrizZon Side Open 2021"
Adresat: Krzysztof Bober
Aby uzyskać dane do innych form płatności prosimy o kontakt mailowy na adres podany w sekcji informacji.

Lista rezerwowa

Jeżeli więcej zawodników niż przewiduje to limit zawodników dokona kompletnej rejestracji utworzona zostanie lista rezerwowa. Jeżeli któryś z potwierdzonych zawodników zrezygnuje na jego miejsce zostanie zaakceptowana kolejna osoba z listy rezerwowej. Lista rezerwowa zostanie wyczyszczona 14 lipca 2021 o godzinie 20:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego i od tego momentu dostanie się zawody będzie niemożliwe. W tym samym momencie będziemy zwracać płatności dokonane przez zawodników którzy nie dostali się na listę zawodników.

Zmiany konkurencji

Na tych zawodach będzie można dopisać się do konkurencji do 14 lipca 2021 do godziny 20:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Krzysztof Bober won with a single solve of 20.72 seconds in the 3x3x3 Blindfolded event. Adrian Dębski finished second (21.57) and Tomasz Cepil finished third (26.43).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Blindfolded Krzysztof Bober 20.72 22.42 NR Poland 22.8120.7223.72
Clock Przemysław Rogalski 5.45 6.64 Poland 6.426.745.456.767.07
Megaminx Dominik Unijewski 57.37 1:04.83 Poland 1:03.1557.371:12.821:10.061:01.28
Square-1 Maksymilian Misiak 10.04 11.47 Poland 10.53DNF13.6410.0410.24
3x3x3 Multi-Blind Krzysztof Bober 45/50 58:41 Poland 26/50 1:00:0045/50 58:41
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 12:00.00 cumulative * Top 6 advance to next round
Final Bo3 10:00.00 cumulative *
Clock First round Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 20.00 Top 6 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Megaminx First round Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 1:45.00 Top 6 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
Square-1 First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 30.00 Top 6 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
3x3x3 Multi-Blind Final Bo2 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Klub BrizZon.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Warsaw.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (July 17, 2021)

From 11:00 AM
To 11:15 AM
Registration for 3x3x3 MBLD
Main Room
From 11:15 AM
To 11:30 AM
Submission for 3x3x3 MBLD
Main Room
From 11:30 AM
To 12:00 PM
Scrambling for 3x3x3 MBLD
Main Room
From 12:00 PM
To 01:00 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Main Room
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 01:00 PM
To 02:00 PM
Lunch
Main Room
From 01:40 PM
To 02:00 PM
Tutorial for new competitors by Krzysztof Bober
Main Room
From 02:00 PM
To 03:00 PM
Megaminx First round
Main Room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:45.00
Proceed
Top 6 advance to next round
From 03:00 PM
To 03:50 PM
Clock First round
Main Room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 20.00
Proceed
Top 6 advance to next round
From 03:50 PM
To 04:40 PM
Square-1 First round
Main Room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
Proceed
Top 6 advance to next round

Schedule for Sunday (July 18, 2021)

From 11:00 AM
To 11:15 AM
Registration for 3x3x3 MBLD
Main Room
From 11:15 AM
To 11:30 AM
Submission for 3x3x3 MBLD
Main Room
From 11:30 AM
To 12:00 PM
Scrambling for 3x3x3 MBLD
Main Room
From 12:00 PM
To 01:00 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 2)
Main Room
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 01:00 PM
To 02:00 PM
Lunch
Main Room
From 02:00 PM
To 03:05 PM
3x3x3 Blindfolded First round
Main Room
Format
Bo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
Proceed
Top 6 advance to next round
From 03:05 PM
To 03:25 PM
Megaminx Final
Main Room
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 03:25 PM
To 03:45 PM
Clock Final
Main Room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:45 PM
To 04:05 PM
Square-1 Final
Main Room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 04:05 PM
To 04:35 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main Room
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 04:35 PM
To 05:00 PM
Awards
Main Room

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na naszych zawodach planujemy następujący wachlarz działań:
- grupy o liczebności równej liczbie stanowisk - sprawia to, że zawodnicy przez wszystkie próby danej rundy siedzą w jednym miejscu, a ponadto tylko jedna osoba dotyka sensorów timera w trakcie rundy
- po każdej grupie timery będą czyszczone
- na sali zawodów będzie można skorzystać z płynu dezynfekującego, a przy wejściu na salę zawodów będziemy wymagać skorzystania z tego płynu

WAŻNE:
Osoby przejawiające wyraźne objawy COVID-19 mogą nie zostać wpuszczone na salę zawodów, a co za tym idzie nie będą mogły wziąć w nich udziału. Jeżeli zauważyłeś u siebie objawy zalecamy pozostanie w domu i napisanie do nas aby otrzymać zwrot opłaty rejestracyjnej.

Każdy zawodnik może przyprowadzić ze sobą MAKSYMALNIE 1 gościa, jeżeli jest taki zamiar, prosimy o zgłoszenie go w formularzu rejestracyjnym.


To stop spread of SARS-CoV-2 virus on our competition we are planning following actions:
- groups will have the same number of competitors as number of stations so only one person touches timer sensors during a group and competitors do not move around each other when competing
- timers will be desinfected after each group of competitors
- there will be desinfecting liquid in few spots in the venue, we will be requiring people to use it when entering the venue

IMPORTANT:
People with symptoms of COVID-19 may be refused to enter the venue thus not allowed to take part in the competition. If you see any symptoms on yourself please stay home and write us to get registration fee refunded.

Every competitor may bring MAXIMUM 1 guest, if you plan to get someone with you please report him/her in the registration form.

Rekomendujemy nocleg w hotelu Quay, znajdującym się tuż obok miejsca zawodów
Po rejestracji zawodnicy otrzymają drogą mailową formularz umożliwiający złożenie rezerwacji ze specjalną zniżką
- Pokój 1-osobowy 70zł/noc
- Pokój 2-osobowy 100zł/noc


We recommend Quay hotel, located just next to the venue
After registration all competitors will receive a form that will allow them to make a reservation with special discount
- Single room 70zł/night
- 2-Person room 100zł/night

Lista rezerwowa została usunięta, opłacone wpisowe osób które nie dostały się na listę zawodników zostanie zwrócone w przeciągu kilku dni


Waiting list has been cleared, payed entrance fees will be returned in span of few days

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.