Big 'n Blind Szczecinek 2023


Date
Jun 30 - Jul 2, 2023
City
Szczecinek, Poland
Venue

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku

Address
plac Wazów 1, 78-400 Szczecinek
Details

Sports hall

Contact

Zespół organizacyjny

Organizers
Alicja Kowalska, Amelia Zakrzewska, Karol Zakrzewski, and Majk Tomas
WCA Delegates
Karol Zakrzewski and Krzysztof Bober
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Zapraszamy na NxN zawody WCA w Szczecinku!


We invite you to the NxNth WCA competition in Szczecinek!

Events
Main event
Competitor limit
120
Number of times bookmarked
25
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 120 competitors.
The base registration fee for this competition is 60 zł (Polish Złoty).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 90% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 60 zł (Polish Złoty).
Any spectator can attend for free.

[PL]
Aby pojawić się na liście zawodników / rezerwowej musisz wypełnić formularz rejestracyjny i opłacić wpisowe.
Wypełniając formularz zgadzasz się na publikowanie i używanie Twojego wizerunku w mediach społecznościowych przez organizatorów, zawodników, gości i sponsorów turnieju. Upoważnienie obejmuje zdjęcia i nagrania wykonane podczas trwania turnieju.


[ENG]
In order to appear on competitor / waiting list you need to submit registration form and pay your registration fee.
When submitting your registration you agree on publishing and using your image in social media by organisers, competitors, guests and sponsors of the competition. This agreement includes photos and recordings done at the competition.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 8:05.40 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 8:05.40 Top 10 advance to next round
Final Ao5 8:05.40
2x2x2 Cube First round Ao5 1:00.00 Top 50 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 16 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 2:30.00 2 attempts to get < 1:10.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 2:30.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 2:30.00
5x5x5 Cube First round Bo2 / Ao5 3:40.00 2 attempts to get < 2:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 3:40.00
6x6x6 Cube Final Bo1 / Mo3 6:00.00 1 attempt to get < 3:30.00
7x7x7 Cube Final Bo1 / Mo3 9:00.00 1 attempt to get < 5:00.00
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 12:00.00 cumulative *
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
3x3x3 One-Handed First round Bo2 / Ao5 2:13.70 2 attempts to get < 40.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 2:13.70 Top 16 advance to next round
Final Ao5 2:13.70
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:20:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:20:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Warsaw.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Friday (June 30, 2023)

From 09:30 AM
To 10:00 AM
Check-in
Main hall
From 10:00 AM
To 11:45 AM
4x4x4 Blindfolded Final
Main hall
Format
Bo3
Time limit
1:20:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 10:00 AM
To 11:45 AM
5x5x5 Blindfolded Final
Main hall
Format
Bo3
Time limit
1:20:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 11:45 AM
To 12:05 PM
MBLD Submission
Main hall
From 12:05 PM
To 12:30 PM
MBLD Scrambling
Main hall
From 12:30 PM
To 01:40 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Main hall
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 01:40 PM
To 02:30 PM
Lunch
Main hall
From 02:30 PM
To 03:30 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Main hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 03:30 PM
To 04:00 PM
Break
Main hall
From 04:00 PM
To 05:00 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Main hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 05:00 PM
To 05:30 PM
Break
Main hall
From 05:30 PM
To 06:30 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Main hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour

Schedule for Saturday (July 01, 2023)

From 08:45 AM
To 09:30 AM
Check-in
Main hall
From 08:50 AM
To 09:20 AM
Tutorial for new competitors
Main hall
From 09:30 AM
To 10:40 AM
5x5x5 Cube First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:40.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 10:40 AM
To 11:30 AM
3x3x3 One-Handed First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:13.70
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:30 AM
To 12:35 PM
6x6x6 Cube Final
Main hall
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
6:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 3:30.00
From 12:35 PM
To 01:50 PM
7x7x7 Cube Final
Main hall
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
9:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 5:00.00
From 01:50 PM
To 02:50 PM
Lunch
Main hall
From 02:50 PM
To 03:30 PM
3x3x3 One-Handed Second round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
2:13.70
Proceed
Top 16 advance to next round
From 03:30 PM
To 04:20 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main hall
Format
Bo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
From 04:20 PM
To 04:50 PM
5x5x5 Cube Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
3:40.00
From 04:50 PM
To 06:05 PM
4x4x4 Cube First round
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:30.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:10.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 06:05 PM
To 06:25 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
2:13.70
From 06:25 PM
To 07:10 PM
[Unofficial event] 3x3x3 Team Blindfolded
Main hall

Schedule for Sunday (July 02, 2023)

From 09:00 AM
To 10:20 AM
3x3x3 Cube First round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
8:05.40
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:20 AM
To 11:20 AM
2x2x2 Cube First round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 50 advance to next round
From 11:20 AM
To 12:10 PM
4x4x4 Cube Second round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
2:30.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 12:10 PM
To 12:50 PM
2x2x2 Cube Second round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 12:50 PM
To 01:40 PM
Lunch
Main hall
From 01:40 PM
To 02:40 PM
3x3x3 Cube Second round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
8:05.40
Proceed
Top 10 advance to next round
From 02:40 PM
To 03:05 PM
4x4x4 Cube Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
2:30.00
From 03:05 PM
To 03:20 PM
2x2x2 Cube Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:20 PM
To 04:20 PM
3x3x3 Cube Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
8:05.40
From 04:20 PM
To 04:30 PM
Technical break
Main hall
From 04:30 PM
To 04:50 PM
Awards
Main hall

Polski:
Sponsorem zawodów są Nadleśnictwo Szczecinek i sklep Halcube.pl.
Sponsorem nagród na zawodach jest GANCUBE!


English:
The competition is sponsored by Nadleśnictwo Szczecinek and Halcube.pl.
Awards for this competition are sponsored by GANCUBE!

Polski:
Zapraszamy do wzięcia udziału w nieoficjalnej konkurencji 3x3x3 Team Blindfolded! Oto zasady uczestnictwa:
- Konkurencja polega na ułożeniu kostki 3x3x3 przez zespoły składające się z 2 osób: układającej i przewodniczącej,
- Żeby zapisać się do konkurencji, należy znaleźć chętnego partnera, który jest na liście zawodników i zgłosić kandydaturę poprzez wypełnienie formularza który będzie aktywny w okresie rejestracji na te zawody,
- Konkurencja odbędzie się w sobotę 1 lipca jako ostatnia konkurencja tamtego dnia, więc wszyscy zawodnicy muszą dostarczyć kostki przed startem tej konkurencji i razem z partnerem udać się do poczekalni,
- Osoba układająca musi mieć założoną opaskę na oczy i nie może zobaczyć kostki w trakcie próby aż do momentu zatrzymania timera. Jest odpowiedzialna za wystartowanie timera, wykonanie wszystkich wymaganych ruchów i zatrzymanie timera,
- Osoba przewodnicząca jest odpowiedzialna za wydawanie komend osobie układającej. Może złapać kostkę w preinspekcji, która musi się zakończyć przed upływem 15 sekund. W trakcie preinspekcji może dać ją do trzymania osobie układającej, żeby ta mogła odstawić ją w dogodne miejsce na macie. W trakcie samego ułożenia przewodniczący nie może już dotykać kostki(jeżeli dotknie: DNF),
- Partnerzy mogą pełnić różne funkcje na różnych próbach,
- Każdy zawodnik może być tylko w jednym zespole,
- obowiązują wszystkie zasady poprawnego startu timera według regulaminu WCA, kary +2 za niedokręcenie itd.
- Limit kumulowany dla tej konkurencji wynosi 10 minut (10:00),
- format konkurencji to best of 3, czyli liczy się najlepsza z trzech prób,
- 3 najlepsze zespoły zostaną nagrodzone.


English:
We invite you to take part in 3x3x3 Team Blindfolded! Here are the rules for this unofficial event:
- In this event a 3x3x3 cube has to be solved in teams consisting of 2 people: the solver and the leader,
- To sign up you need to find a partner who is a registered competitor and fill up a google form.
- The event will take place on Saturday, 1st July as the last event of that day, so all competitors must submit their cubes before the start of the event and go to the waiting area with their partner,
- The solver must wear a blindfold and must not see the puzzle during the attempt until the timer is stopped. This person is responsible for starting the timer, making all needed moves on the puzzle and stopping the timer,
- The leader is responsible for giving orders to the solver. They may take the cube in inspection, which must be completed within 15 seconds. During the inspection, it can be passed by them to the partner, so that they can put it in a convenient place on the mat. During the solve, the leader cannot touch the puzzle (if they touch: DNF),
- All the rules for the proper timer starts will be judged according to the WCA regulations, +2 penalties for missaligning etc. will be applied,
- The cumulative limit for this event is 10 minutes (10:00),
- The event format is the best of 3, i.e. the best of the three attempts counts,
- The top 3 teams will be awarded.

Polski:

Witamy wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z oficjalnymi zawodami!
Zapewniamy, że nasze zawody są odpowiednie dla wszystkich osób niezależnie od wieku i doświadczenia. Upewnij się jednak, że jesteś przygotowany do bezproblemowego startu na naszych zawodach.

Każdy zawodnik MUSI być obeznany z Regulaminem WCA, który jest dostępny tutaj.

Poniżej znajdziesz filmy, które w przystępny sposób objaśniają aspekty działania oficjalnych zawodów:
Oficjalne Ułożenie
Sędziowanie

Dodatkowo w sobotę rano - przed rozpoczęciem właściwej części zawodów - wszyscy nowicjusze zostaną przeszkoleni pod kątem startu w zawodach. Osoba prowadzące to krótkie szkolenie zaprezentuje typowe błędy początkujących, wyjaśni, jak należy poprawnie startować i odpowie na wszelkie pytania.
Jeśli zdecydowałeś się na udział - zarejestruj się czym prędzej!

Pytania i odpowiedzi:

Czy muszę używać swojej kostki podczas oficjalnych prób?
- Tak, jesteś zobowiązany używać swojej kostki albo pożyczonej np. od kolegi.

Czy osoby towarzyszące muszą opłacić wstęp?
- Nie, aczkolwiek zawodnik może zabrać ze sobą maksymalnie jednego gościa.

Jaka jest średnia wieku zawodników?
- Układają osoby w różnym wieku, średnia to między 10 a 20 lat, jednak oczywiście każda osoba niezależnie od wieku jest mile widziana.

Jak wyglądają zawody?
- Zawody to miejsca pełne ludzi o tym samym zainteresowaniu, z którymi możesz usiąść przy stole i porozmawiać o swoim hobby. Oczywiście oprócz dobrej zabawy celem jest uczciwa rywalizacja. Często na zawodach można obserwować ułożenia najlepszych, zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie, porozmawiać.

Gdzie mogę zobaczyć moje wyniki?
- Oficjalne wyniki pojawią się kilka dni po zakończeniu zawodów w zakładce obok, natomiast wyniki na żywo widoczne będą na stronie WCA Live.

Czy są kategorie wiekowe?
- Nie, każdy układa w kategorii open.

Czy będę się dobrze bawić na takim wydarzeniu?
- OCZYWIŚCIE! Zawody speedcubingowe są bardzo przyjaznym miejscem i mamy nadzieję, że będziesz je dobrze wspominał!


English:

Welcome to everyone starting their journey with official WCA competitions!
We ensure you, that our competition is friendly to everyone regardless of age and experience. Though, we ask you to be sure you are prepared with knowledge about the competition rules beforehand.

All competitors MUST be familiar with WCA Regulations, which can be found here.

We know that there are lots and lots of points in the regulations, that can be hard to understand for new competitors, therefore we also suggest to watch the competitor tutorial done by Kit Clement that can be found here.

Additionally, there will be a competitor tutorial for newcomers held directly at the venue on Saturday morning, where you will be able to confirm your knowledge about all the important factors of official attempts.
If you have decided to take part in the competition - register as soon as possible!

FAQ:

Do I need to use my own cube?
- Yes, you have to compete with your own cube or you can borrow it from a friend etc.

Do spectators have to pay?
- No, although a competitor is permitted to bring only one guest to the venue.

What is the normal age of competitors at these events?
- All ages are welcome, but in general competitors are between 10 and 20 years old.

How do the competitions look like?
- Cubing competitions are places where you can meet lots of people you can talk with about your hobbies and interests. Integration goes on par with friendly competition, where you can spectate your friends' attempts and watch the best competitors perform.

Where can I see my results?
- Official results are announced a few days after the competition in the "General Info" tab, though you can track your own results in real time on WCA Live.

Are there age divisions?
- No, everyone competes in the same division.

Will I have fun at the competition?
- OF COURSE! Cubing competitions are friendly for everyone and we are certain you will enjoy our event!

Polski:
- Osoba pojawia się na liście zaakceptowanych zawodników dopiero po uiszczeniu opłaty wpisowej. Kolejność akceptacji zawodników na listę zależy od kolejności księgowania opłat wpisowych.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu. W związku z możliwością lekkiego przyspieszenia lub opóźnienia danej konkurencji prosimy o obecność minimum 20 minut przed planowanym startem Twojej konkurencji.


English:
- A person appears on the accepted competitors list only after paying the entry fee. The order of the registrations' acceptance depends on the order of processed payments.
- Organizer reserves the right to make changes in the schedule. Because of the possibility of the competition running slightly ahead or behind the schedule, we ask you to arrive at the competition at least 20 minutes before your event starts.

POLSKI:
Jeśli chcesz skorzystać z noclegu na sali, wypełnij formularz.

UWAGA: Uzgodnij z osobami, z którymi deklarujesz nocleg, aby jedna osoba wypełniła formularz. Dopilnuj, aby każda pojawiła się tylko w jednym zgłoszeniu.

Do wyboru są 3 możliwości:
piątek 30.06 - niedziela 2.07
sobota 1.07 - niedziela 2.07
piątek 30.06 - sobota 1.07

disclaimer: Administratorem danych są organizatorzy. Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych przez organizatorów zawodów Big 'n Blind Szczecinek 2023.

ENGLISH:
If you want to use the accommodation at the hall, please fill out the form.

NOTE: Make arrangements with the persons with whom you are declaring accommodation so that one person completes the form. Make sure that each appears in only one submission.

There are 3 options to choose from:
Friday June 30 - Sunday July 2
Saturday, July 1 - Sunday, July 2
Friday, June 30 - Saturday, July 1

disclaimer: The data administrator is the organizers. By completing the form, you consent to the processing of the data provided by the organizers of the Big 'n Blind Szczecinek 2023 competition.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.