Big SolleNxNxNtuna 2023


Date
Sep 17, 2023
City
Sollentuna, Sweden
Venue

Arena Satelliten

Address
Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna
Details

Klubben

Contact

Email organizers

Organizers
Alexander Botz, Daniel Wallin, and SveKub
WCA Delegate
Daniel Wallin
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkomna till Big SolleNxNxNtuna 2023! Läs gärna igenom alla flikar på denna sida så du inte missar någon viktig information.

--

A warm welcome to Big SolleNxNxNtuna 2023! Please read through all the tabs on this page so you don't miss any important information.

Events
Main event
Competitors
20
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 40 competitors.
The base registration fee for this competition is 199 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 149,25 kr för SveKub-medlemmar, 199 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 13:e september, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attend this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 149,25 SEK for members of SveKub, and 199 SEK for non-members.

Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on September 13th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Govend Avgerinos Djangoi won with an average of 31.95 seconds in the 4x4x4 Cube event. Daniel Wallin finished second (34.77) and Alexander Botz finished third (35.65).

Event Name Best Average Representing Solves
4x4x4 Cube Govend Avgerinos Djangoi 26.06 31.95 Sweden 33.8828.5235.3633.4626.06
5x5x5 Cube Alexander Botz 55.64 58.09 Germany 1:08.6156.541:00.0055.6457.73
6x6x6 Cube Alvar Nylén 1:36.09 1:38.89 Sweden 1:39.131:36.091:41.46
7x7x7 Cube Alexander Botz 2:26.18 2:31.26 Germany 2:34.992:32.602:26.18
4x4x4 Blindfolded Daniel Wallin 2:26.82 DNF Sweden DNF2:26.82DNF
5x5x5 Blindfolded Daniel Wallin 3:50.20 DNF Sweden DNF3:50.20DNF
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 1:30.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 2:00.00 Top 6 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
5x5x5 Cube First round Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:30.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 4:00.00 Top 6 advance to next round
Final Ao5 4:00.00
6x6x6 Cube First round Mo3 40:00.00 total for 6x6x6 Cube First round and 7x7x7 Cube First round ** Top 75% advance to next round
Second round Mo3 6:00.00 Top 6 advance to next round
Final Mo3 6:00.00
7x7x7 Cube First round Mo3 40:00.00 total for 6x6x6 Cube First round and 7x7x7 Cube First round ** Top 75% advance to next round
Second round Mo3 8:00.00 Top 6 advance to next round
Final Mo3 8:00.00
4x4x4 Blindfolded First round Bo3 1:20:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded First round ** Top 75% advance to next round
Final Bo3 30:00.00 cumulative *
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:20:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded First round **

You are viewing the schedule for the venue Arena Satelliten.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Sunday (September 17, 2023)

From 08:00 AM
To 08:30 AM
Check-in
Klubben
From 08:30 AM
To 10:20 AM
6x6x6 Cube First round
Klubben
Format
Mo3
Time limit
40:00.00 total for 6x6x6 Cube First round and 7x7x7 Cube First round **
Proceed
Top 75% advance to next round
From 08:30 AM
To 10:20 AM
7x7x7 Cube First round
Klubben
Format
Mo3
Time limit
40:00.00 total for 6x6x6 Cube First round and 7x7x7 Cube First round **
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:20 AM
To 12:10 PM
4x4x4 Blindfolded First round
Klubben
Format
Bo3
Time limit
1:20:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded First round **
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:20 AM
To 12:10 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Klubben
Format
Bo3
Time limit
1:20:00.00 total for 5x5x5 Blindfolded Final and 4x4x4 Blindfolded First round **
From 12:10 PM
To 01:10 PM
Lunch
Klubben
From 01:10 PM
To 01:50 PM
4x4x4 Cube First round
Klubben
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:30.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 01:50 PM
To 02:40 PM
5x5x5 Cube First round
Klubben
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:30.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:40 PM
To 03:30 PM
7x7x7 Cube Second round
Klubben
Format
Mo3
Time limit
8:00.00
Proceed
Top 6 advance to next round
From 03:30 PM
To 04:15 PM
6x6x6 Cube Second round
Klubben
Format
Mo3
Time limit
6:00.00
Proceed
Top 6 advance to next round
From 04:15 PM
To 05:00 PM
5x5x5 Cube Second round
Klubben
Format
Ao5
Time limit
4:00.00
Proceed
Top 6 advance to next round
From 05:00 PM
To 05:40 PM
4x4x4 Cube Second round
Klubben
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 6 advance to next round
From 05:40 PM
To 06:25 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Klubben
Format
Bo3
Time limit
30:00.00 cumulative *
From 06:25 PM
To 06:50 PM
7x7x7 Cube Final
Klubben
Format
Mo3
Time limit
8:00.00
From 06:50 PM
To 07:15 PM
6x6x6 Cube Final
Klubben
Format
Mo3
Time limit
6:00.00
From 07:15 PM
To 07:40 PM
5x5x5 Cube Final
Klubben
Format
Ao5
Time limit
4:00.00
From 07:40 PM
To 08:00 PM
4x4x4 Cube Final
Klubben
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 08:00 PM
To 08:30 PM
Awards and cleanup
Klubben

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller bli medlem direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or become a member away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande är ung och inte har ett eget ID kan en vårdnadshavare verifiera att uppgifterna stämmer.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver bara vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja incheckningen, och för att vara på den säkra sidan ifall schemat påverkas något under tävlingen.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

You must be ready to compete when your group starts. You only need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the chek-in, and also compensate for any slight changes in schedule.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Alla är varmt välkomna att tävla, men kom ihåg att denna tävling endast håller sido- och blindgrenar. Se till att läsa igenom alla flikar ovan eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

Utifrån dagens planering kommer vi inte att ha en schemalagd deltagarintroduktion på denna tävling. Om du har några frågor är du välkommen att prata med arrangören eller delegaterna under incheckningsprocessen.

Vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 15 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Everyone is warmly welcome to compete, but remember that this competition only holds side and blind events. Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

As of today's planning, we will not have a scheduled competitor tutorial at this competition. If you have any questions, you are welcome to talk to the organizer or Delegates during the check-in process.

We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Resa

Med Bil

Adressen är Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna, cirka 18-35 minuter norr om centrala Stockholm (beroende på trafiken). Det finns en parkeringsplats bakom lokalen (på Allfarvägen).

Kollektivtrafik från utanför Stockholms län

Mängder av olika trafikföretag kör tåg och buss i Sverige. Med fjärrtåg är det antagligen enklast att boka en biljett till antingen Stockholm central, Märsta, Arlanda eller Sundbyberg och därefter använda tipsen för lokaltrafik nedan. Med långdistansbuss så är det antagligen istället Stockholm cityterminalen som gäller. För lokal och fjärrgående reseplanering i hela Sverige kan Resrobot användas. Biljettbokning för långdistansresor görs enklast via respektive resebolags hemsida.

Med lokaltrafik i Stockholms län (SL)

Sollentuna nås enklast med SL pendeltåg, även om det också finns mängder med bussar. Pendeltåg med destination Märsta, Uppsala eller Upplands Väsby avgår från Stockholm city. Från norra utgången på Sollentuna station (längst fram i tågets färdriktning påväg mot tävlingen) är det endast 250 meters gångväg till entrén till Arena Satelliten.

Använd SL för tidtabeller, biljettinformation, samt personlig reseplanering i hela Stockholms län. Biljetten köper du enklast via SLs app eller genom att blippa ditt kreditkort (contactless) i spärren / biljettautomaten.

--

Travel

By car

The address is Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna, about 18-35 minutes north of central Stockholm (depending on traffic). There is a parking spot behind the venue (on Allfarvägen).

Public transport from outside Stockholm county

Lots of different transport companies run trains and buses in Sweden. With long-distance trains, it is probably easiest to book a ticket to either Stockholm central, Märsta, Arlanda or Sundbyberg, and then use the tips for local transport below. With long-distance buses, it is likely Stockholm cityterminalen that applies instead. Resrobot can be used for local and long-distance travel planning throughout Sweden. Ticket booking for long-distance journeys is most easily done via the respective travel company's website.

With local traffic in Stockholm County (SL)

Sollentuna is most easily reached by SL commuter train, although there are also plenty of buses. Commuter trains with destination Märsta, Uppsala or Upplands Väsby depart from Stockholm city. From the northern exit at Sollentuna station (in the very front of the train's direction of travel on the way to the competition), it is only a 250 meter walk to the entrance to Arena Satelliten.

Use SL for timetables, ticket information, and personal travel planning throughout Stockholm County. The easiest way to buy the ticket is via SL's app or by tapping your credit card (contactless) in the barrier / ticket machine.

Boende

Eftersom detta är endagstävling kommer det inte ordnas något deltagarboende denna gång. Det finns dock många hotell i Stockholm, varav det närmaste är Scandic Star Sollentuna som ligger cirka 500 meter bort. Kolla annars gärna webbplatser såsom Booking.com för att hitta det alternativ som passar dig bäst.


Accomodation

Since this is a one day comp, there will be no sleeping organized at the venue. However there are many hotels in Stockholm, with the closest one being Scandic Star Sollentuna, which is ca 500 meters away. Feel free to check sites such as Booking.com to find the option best suited for you.

Mat

Det finns restauranger och mataffärer inom några hundra meters avstånd från lokalen, bland annat en ICA Kvantum i Sollentuna Centrum.


Food

There are restaurants and grocery stores within a few hundred meters of the venue, including an ICA Kvantum in Sollentuna Centrum.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsor - Cuboss

Big SolleNxNxNtuna 2023 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen.

1 presentkort på Cuboss värt 100 kr att lottas ut till deltagare på prisceremonin, där alla som närvarar har chans att vinna!


Sponsor - Cuboss

Big SolleNxNxNtuna 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available.

1 gift card to Cuboss worth SEK 100 will be randomly drawn to competitors at the award ceremony, where everyone who attends has a chance to win!

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.