Quy định WCA

Bản cập nhật: 1 Tháng 1, 2024
[wca-regulations-translations:40f4204]

Ghi chú

Bản dịch

Đây là bản dịch tiếng Việt của Quy định WCA, được dịch bởi Nguyễn Hải Dương.

Lưu ý rằng, mặc dù được cung cấp trên website WCA, bản dịch không phải văn bản chính thức. Nếu có khác biệt giữa bản dịch và bản tiếng Anh hiện hành, bản tiếng Anh phải được sử dụng.

Quy định và Hướng dẫn WCA

Bản Quy định WCA bao gồm tất cả các Quy định mà các giải đấu được Hiệp hội Rubik Thế giới (WCA) công nhận phải tuân thủ.
Bản Quy định được bản Hướng dẫn WCA bổ sung. Bản Quy định là văn bản hoàn chỉnh, còn bản Hướng dẫn bao gồm thông tin bổ sung, làm rõ.

Ngôn ngữ

Những từ "bắt buộc, phải" (must), "không được, cấm" (must not), "nên" (should), "không nên" (should not) và "có thể" (may) được định nghĩa theo RFC 2119.

Thông tin trực tuyến

Website Hiệp hội Rubik Thế giới: www.worldcubeassociation.org
Bản gốc của bản Quy định WCA: www.worldcubeassociation.org/regulations
Bản Quy định WCA dưới dạng file PDF

Nguồn

Quá trình phát triển Quy định và Hướng dẫn WCA được công khai trên GitHub và được thảo luận công khai trên diễn đàn WCA.

Liên hệ

Mọi thắc mắc và phản hồi xin gửi đến Ủy ban Quy định WCA (WRC).

Mục lục

Lưu ý: Vì số thứ tự của các Mục và Quy định không được sắp xếp lại khi các Quy định bị lược bỏ, các số thứ tự có thể bị ngắt quãng.

Mục 1: Ủy viên chính thức

Mục 2: Thí sinh

Mục 3: Khối hình

Mục 4: Tráo đề

Mục 5: Hư hỏng khối hình

Mục 7: Môi trường thi đấu

Mục 9: Nội dung thi đấu

Mục 10: Trạng thái giải

Mục 11: Sự cố

Mục 12: Ký hiệu bước

Mục A: Giải Tốc độ

Mục B: Giải Bịt mắt

Mục C: Giải Một tay

Mục E: Giải Tối ưu

Mục F: Giải Clock

Mục H: Giải Bịt mắt nhiều khối

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.