WLTD Poznań Side Open 2022


Date
Feb 19 - 20, 2022
City
Poznań, Poland
Venue

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Address
ul. Wojska Polskiego 38/42
Details

Na parterze budynku Wydziału Leśnego i Technologii Drewna / Ground floor of Faculty of Forestry and Wood Technology

Contact
Organization team
Organizers
Radomił Baran, Radosław Opoka, Stanisław Szyszka, Wojciech Rogoziński, and Wydział Leśny i Technologii Drewna Poznań
WCA Delegates
Jakub Hamkało and Przemysław Rogalski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Wszystkie informacje na poszczególne tematy odnoszące się zawodów można znaleźć w odpowiednich zakładkach. W razie pytań należy kontaktować się z organizatorami.

All information on individual topics related to the competition can be found in the appropriate tabs. If you have any questions, please contact the organizers.

Events
Main event
Competitors
28
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 30 competitors.
The base registration fee for this competition is 35 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators are only permitted as companions of competitors.

W okresie rejestracji zawodnicy bedą akceptowani WYŁĄCZNIE na podstawie kolejności wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie zawodów. Po udanym zarejestrowaniu się zawodnik ma 72 godziny na uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 35 PLN (przelewem na podany numer konta bądź w innej formie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami). Jeśli w tym czasie organizatorzy nie otrzymają opłaty wpisowej, zawodnik zostanie usunięty z listy zawodników.

Dane do przelewu:
Tytuł przelewu - Imię Nazwisko WLTD 2022
Adresat - Wojciech Rogoziński
Numer konta - 06 1090 1362 0000 0001 4813 3624

During the registration time the competitors will be accepted ONLY on the basis of the order of filling in the registration form available on the competition website. After registering successfully the competitor has 72 hours to pay the entry fee of 35 PLN (via bank transfer to the given account number or in a different form after earlier agreement with the organizers). If the organizers don't receive the entry fee during this time, the competitor will be removed from the list of competitors.

Bank transfer details:
Transfer title - First name and Last name WLTD 2022
Recipient - Wojciech Rogoziński
Account number - 06 1090 1362 0000 0001 4813 3624

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Wojciech Rogoziński won with a mean of 24.00 moves in the 3x3x3 Fewest Moves event. Radomił Baran finished second (26.67) and Cyprian Kalbarczyk finished third (28.00).

Event Name Best Average Representing Solves
4x4x4 Cube Gabriel Rejdych 34.92 36.77 Poland 36.8737.0134.9236.4338.24
5x5x5 Cube Hubert Kwasigroch 1:00.37 1:01.77 Poland 1:01.331:00.371:03.511:00.481:04.16
3x3x3 Blindfolded Wojciech Rogoziński 18.97 DNF Poland 18.97DNFDNF
3x3x3 Fewest Moves Wojciech Rogoziński 23 24.00 NR Poland 242325
Clock Przemysław Rogalski 5.06 6.25 Poland 5.425.066.937.666.40

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną oraz przepisy budynku, w którym odbywają się zawody noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe (poza oficjalnymi ułożeniami oraz jedzeniem i piciem).
Ponadto dla wszystkich zawodników dostępny będzie płyn dezynfekujący, a sensory timerów będą regularnie dezynfekowane.
Osoby przejawiające objawy COVID-19 mogą nie zostać wpuszczone na salę zawodów. Jeżeli zauważyłeś u siebie objawy zalecamy pozostanie w domu i skontaktowanie się z organizatorami w celu odzyskania opłaty wpisowej.
Każdy zawodnik może przyprowadzić ze sobą 1 gościa, którego obecność należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym.

Regarding the ongoing pandemic situation and the regulations of the building the competiton takes place in, wearing protective masks is compulsory (apart from official solves, eating and drinking).
Moreover, hand sanitizer will be available for all the competitors and the timers' sensors will be regularly desinfected.
People with COVID-19 symptoms may not be admitted to the competition hall. If you do have symptoms, we recommend that you stay home and contact the organizers to get your entry fee back.
Each competitor may bring 1 guest, whose presence must be reported in the registration form.

Dla zawodników dostępny będzie parking przed budynkiem WLTD.
WAŻNE: na parking należy wjechać od strony ulicy Szydłowskiej, NIE ulicy Wojska Polskiego.

A car park will be available for competitors in front of the WLTD building.
IMPORTANT: You must enter the car park from Szydłowska Street, NOT Wojska Polskiego Street.

Na terenie budynku w sobotę dostępna będzie stołówka. W niedzielę będzie ona jednak zamknięta.

On Saturday, a canteen will be available in the building. However, it will be closed on Sunday.

EDIT: Stołówka będzie jednak zamknięta w oba dni. The canteen will be closed on both days.

Competitors who submitted their registration after competitors limit was reached will be put onto the waiting list. If any competitor from main list resigns or fails to pay registration fee in 72 hours window before 15th of February 2022, 20:00 CET first person from the waiting list will be accepted into competitors list. Current waiting list can be seen in table below:


Zawodnicy którzy dokonali rejestracji po osiągnięciu limitu zawodników będą umieszczani na liście rezerwowej. Jeżeli któryś z zawodników z głównej listy zrezygnuje lub nie zapłaci wpisowego w przeciągu 72 godzin od rejestracji przed 15 lutego 2022, 20:00 CET pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie zaakceptowana na listę zawodników. Aktualna list rezerwowa znajduje się w tabeli poniżej:

No. Competitor / Zawodnik WCA ID

Waiting list was cleared at 15th of February 2022, there is no possibility to get onto the competitor list now.


Lista rezerwowa została opróżniona 15 lutego 2022, nie ma już możliwości dostania się na listę zawodników.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.