Vietnam Championship 2023


Date
Jul 14 - 16, 2023
City
Ho Chi Minh City, Vietnam
Venue

Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Hồ Chí Minh (City Children's House)

Address
169 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Details

Hội trường Nhà Thiếu Nhi Thành Phố (The stage of the City Children's House)

Contact

Contact Organizer

Organizers
Hiệp hội Rubik Việt Nam, Toan Do Cong, and Zyorubik
WCA Delegates
Ivan Lew Yi Wen (刘义文), Leow Yi Jun (廖艺畯), Lê Trần Đăng Quỳnh, and Wang Junwen (王俊文)
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Giải đấu Vô địch Việt Nam với tất cả các bộ môn, được tổ chức trong ba ngày. Các bạn có thể truy cập vào tab "Schedule" để xem thêm thông tin.


The Vietnam Championship 2023 is a multi-event competition spanning 3 days. Please check "Schedule" tab for more information.

Please note
Competitors of all nationalities are welcome,

There will be 2 types of winner in this competition:
Open Category - Top 3 winners of the competition regardless of nationality
Vietnamese Category - Top 3 Vietnamese winners of the competition

Events
Main event
Competitor limit
450
Number of times bookmarked
43
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 450 competitors.
The base registration fee for this competition is 200,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


Lưu ý khi tham gia giải:
- Tất cả lệ phí thi phải được chuyển khoản trước
- Các bạn xem thêm thông tin ở mục "nhà tài trợ" để có thông tin về ưu đãi của ZyoRubik cho lệ phí thi
- Sau khi đăng ký và chuyển khoản lệ phí, thời gian xác nhận đăng ký là 2-3 ngày làm việc. Nếu có thắc mắc, các bạn có thể email cho BTC.

Lệ phí thi
* Phí cơ bản cho 1 đến 3 nội dung đầu tiên: 200.000₫ (Vietnamese Đồng).
* Phí cho 4 và 5 nội dung: 250.000₫ (Vietnamese Đồng).
* Phí cho từ 6 nội dung trở lên: 400.000₫ (Vietnamese Đồng).

Thông tin chuyển khoản đăng ký:
- Tên: NGUYEN DUC VINH
- Số tài khoản: 0336 9696 555
- Ngân hàng: TP Bank
- Nội dung chuyển khoản: Tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, các môn thi:
- Ví dụ: Nguyen Van A, 20/10/1995, 0123456789, nguyenvanaemail.com, 3 mon: 3x3 2x2 4x4
- Ví dụ: Nguyen Van B, 11/11/1994, 0987654321, nguyenvanbemail.com, Tat ca mon thi

Trong trường hợp huỷ đăng ký:
- Email cho BTC thông tin đã chuyển khoản, kèm hình chụp chuyển khoản, BTC sẽ hoàn tiền trước ngày 02/07/2023


Note for registration:
- All fee must be paid in advance via bank transfer
- Please check "Sponsor" for information regarding free entry from ZyoRubik
- After transferring the fee, the verification period is 2-3 days
- All registration without paying fee will be canceled.

Competition fee
* Basic fee for 1-3 events: 200.000₫ (Vietnamese Dong).
* Fee for 4-5 events: 250.000₫ (Vietnamese Dong).
* Fee for 6 or more events: 400.000₫ (Vietnamese Dong).

Transfer information
- Account name: NGUYEN DUC VINH
- Account number: 0336 9696 555
- Bank: TP Bank
- Note: Please kindly input your name, DOB, your email, and the events you registered
- Example: "John Doe, 10/10/1995, exampleemail.com, All events"

For foreign competitors who are unable to pay via local bank transfer, please contact the organizers to discuss alternative payment methods.

For cancellation:
- Please email to us in case you want to cancel for refund. Please kindly note the latest date for refund is July 2nd ,2023. We will not process any refund after that date.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 70 advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 60 advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 30 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 2:00.00 Top 50 advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 30 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
5x5x5 Cube Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 3:00.00
6x6x6 Cube Final Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 4:00.00
7x7x7 Cube Final Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 6:00.00
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 10:00.00 Top 20 advance to next round
Final Bo3 10:00.00
3x3x3 Fewest Moves Final Bo1 1 hour
3x3x3 One-Handed First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:30.00 Top 50 advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 30 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
Clock Final Ao5 10:00.00
Megaminx First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 3:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
Pyraminx First round Ao5 10:00.00 Top 30 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
Skewb First round Ao5 10:00.00 Top 30 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
Square-1 Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:30.00
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:00:00.00 cumulative *
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:00:00.00 cumulative *
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Hồ Chí Minh.
The schedule is displayed in the timezone Asia/Ho_Chi_Minh.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Friday (July 14, 2023)

From 08:00 AM
To 09:00 AM
Check-in
Main stage
From 09:00 AM
To 10:20 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Main stage
Format
Bo1
Time limit
1 hour
From 10:20 AM
To 10:30 AM
Break
Main stage
From 10:30 AM
To 11:30 AM
3x3x3 Blindfolded First round
Main stage
Format
Bo3
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 11:30 AM
To 11:40 AM
Break
Main stage
From 11:40 AM
To 12:40 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Main stage
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 12:40 PM
To 01:40 PM
Lunch
Main stage
From 01:40 PM
To 02:40 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Main stage
Format
Bo3
Time limit
1:00:00.00 cumulative *
From 02:40 PM
To 02:50 PM
Break
Main stage
From 02:50 PM
To 03:50 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Main stage
Format
Bo3
Time limit
1:00:00.00 cumulative *
From 03:50 PM
To 04:00 PM
Break
Main stage
From 04:00 PM
To 04:30 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main stage
Format
Bo3
Time limit
10:00.00

Schedule for Saturday (July 15, 2023)

From 08:00 AM
To 08:30 AM
Check-in
Main stage
From 08:30 AM
To 09:30 AM
6x6x6 Cube Final
Main stage
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 4:00.00
From 09:30 AM
To 10:30 AM
7x7x7 Cube Final
Main stage
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 6:00.00
From 10:30 AM
To 10:40 AM
Tutorial for new competitors
Main stage
From 10:40 AM
To 12:10 PM
3x3x3 Cube First round
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 70 advance to next round
From 12:10 PM
To 12:40 PM
Square-1 Final
Main stage
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:30.00
From 12:40 PM
To 01:40 PM
Lunch
Main stage
From 01:40 PM
To 03:10 PM
2x2x2 Cube First round
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 60 advance to next round
From 03:10 PM
To 04:10 PM
Megaminx First round
Main stage
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 3:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 04:10 PM
To 04:55 PM
4x4x4 Cube First round
Main stage
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:00.00
Proceed
Top 50 advance to next round
From 04:55 PM
To 05:40 PM
5x5x5 Cube Final
Main stage
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 3:00.00

Schedule for Sunday (July 16, 2023)

From 08:00 AM
To 08:30 AM
Check-in
Main stage
From 08:30 AM
To 09:30 AM
Skewb First round
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 30 advance to next round
From 09:30 AM
To 10:00 AM
Clock Final
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 10:00 AM
To 11:00 AM
3x3x3 One-Handed First round
Main stage
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:30.00
Proceed
Top 50 advance to next round
From 11:00 AM
To 12:00 PM
Pyraminx First round
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 30 advance to next round
From 12:00 PM
To 12:20 PM
4x4x4 Cube Second round
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 30 advance to next round
From 12:20 PM
To 01:20 PM
Lunch
Main stage
From 01:20 PM
To 01:50 PM
3x3x3 Cube Second round
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 01:50 PM
To 02:10 PM
3x3x3 One-Handed Second round
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 30 advance to next round
From 02:10 PM
To 02:30 PM
2x2x2 Cube Second round
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 30 advance to next round
From 02:30 PM
To 02:45 PM
Skewb Final
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 02:45 PM
To 03:00 PM
Pyraminx Final
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 03:00 PM
To 03:30 PM
Megaminx Final
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 03:30 PM
To 03:40 PM
4x4x4 Cube Final
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 03:40 PM
To 03:50 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 03:50 PM
To 04:00 PM
2x2x2 Cube Final
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 04:00 PM
To 04:45 PM
Clean up - break
Main stage
From 04:45 PM
To 05:30 PM
3x3x3 Cube Final
Main stage
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 05:30 PM
To 06:00 PM
Awards
Main stage

Vui lòng theo dõi bất kỳ cập nhật và thông báo nào vì chúng sẽ được đăng ở đây cũng như trang Fanpage Rubik VN

Thông tin quan trọng

-Tất cả các Thí sinh đọc các quy định của WCA . Những người tham gia phải biết các quy định của WCA trước khi tham dự một cuộc thi chính thức. Chúng tôi sẽ có một hướng dẫn về Thí sinh tham gia thi đấu cho những người mới tham gia trước khi giải thi đấu bắt đầu , nơi chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thi đấu trong một cuộc thi WCA chính thức. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của cuộc thi, đọc qua hướng dẫn này . Đây là hầu hết những điều mà các thí sinh tham gia giải thi đấu cần biết.

-Kiểm tra e-mail của bạn một tuần trước cuộc thi , bạn sẽ nhận được email trước cuộc thi, nơi chúng tôi sẽ giải quyết các thông tin quan trọng khác nhau để người tham gia biết. Email này cũng sẽ bao gồm bất kỳ thay đổi nào được thực hiện kể từ khi cuộc thi được công bố. Nếu có bất kỳ thông tin khẩn cấp nào khác mà chúng tôi cần thông báo cho các thí sinh tham gia giải thi đấu, thì thông tin đó sẽ được thực hiện thông qua e-mail, do đó điều quan trọng là bạn phải kiểm tra e-mail của mình thường xuyên.

-Bạn cần có mặt tại địa điểm ít nhất 60 phút trước khi sự kiện của bạn bắt đầu Vì lịch trình có thể hơi khác so với những gì đã thông báo trước đó. Nếu bạn không đến đúng giờ và bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng cho sự kiện đó, bạn sẽ không thể tham gia cho sự kiện (môn thi) đó . Bỏ lỡ bất kỳ sự kiện (môn thi) nhất định nào sẽ không ảnh hưởng bạn tham gia thi đấu trong các sự kiện (môn thi) tiếp theo (nhưng bạn không thể tham gia trong các vòng tiếp theo của sự kiện (môn thi) mà bạn đã bỏ lỡ).

-Danh sách tóm tắt phân nhóm - Group, tóm tắt phân nhóm sẽ được công bố ở đây một tuần trước cuộc thi, vui lòng ghi lại những nhóm đó của bạn trước khi đến với cuộc thi!

Important Information

-All competitors are expected to familiarise themselves with WCA Regulations and Guidelines prior to attending the competition. The WCA Competition Tutorial document serves as a simplified guide on what every competitor should know at the very minimum.

-Check your e-mail a week before the competition.

-You need to be at the venue at least 60 minutes before your event starts as the schedule may be slightly different from what was previously announced. If you do not arrive on time and miss the last call for that event, you will not be able to participate for that event.

-The grouping list will be published here a week before the competition, please check your assigned tasks before attending the competition.

Có những cách nào để bảo vệ khỏi COVID-19?

 • Tất cả khách mời và thí sinh tham gia đều phải sử dụng khẩu trang y tế .
 • Giữ vệ sinh tay và tránh tiếp xúc gần nếu không cần thiết, dụng cụ sát trùng tay sẽ có mặt khắp địa điểm thi đấu.
 • Các thí sinh tham gia và người nhà nên tự kiểm tra COVID-19 một ngày trước cuộc thi diễn ra

Các thí sinh KHÔNG ĐƯỢC tham dự nếu họ:

 • Thấy người mệt mỏi với bất kỳ triệu chứng COVID nào
 • Được Bộ Y tế chỉ đạo cách ly
 • Đang chờ kết quả kiểm tra COVID-19

Thí sinh tham gia thi đấu có được hoàn lại tiền nếu họ bị bắt buộc cách ly không?

Các thí sinh tham gia thi đấu bị cách ly do:

 • Không khỏe với bất kỳ triệu chứng COVID-19 (bị nghi nhiễm)
 • Được Bộ Y tế chỉ đạo cách ly
 • Kiểm tra Covid-19 dương tính Có thể liên hệ với Ban tổ chức để kiểm tra khả năng hoàn tiền

Các thí sinh tham gia thi đấu và khách mời có phải đeo khẩu trang không?

Tất cả các thí sinh tham gia thi đấu và khách mời đều phải đeo khẩu trang theo các Biện pháp Phòng ngừa COVID-19 của Việt Nam Cube Association (VNCA) quy định.

Tất cả các thông tin liên quan đến tính hợp pháp của Rubik có thể được tìm thấy trong Quy định của WCA.
Nếu các thí sinh không chắc chắn về điều này, vui lòng liên hệ với ban tổ chức / đại biểu nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

What are some ways to protect from COVID-19?

 • All guests and participants must wear medical masks.
 • Maintain hand hygiene and avoid unnecessary close contact, hand sanitizers will be available throughout the venue. *Participants and their family members should self-check for COVID-19 one day before the competition

Contestants MUST NOT participate if they:

 • Come into contact with individuals affected with COVID symptoms
 • Directed by the Ministry of Health to isolate
 • Waiting for COVID-19 test results

Will competitors get a refund if they are forced to quarantine?

Contestants participating in the competition are isolated due to:

 • Unwell with any symptoms of COVID-19 (suspected infection)
 • Directed by the Ministry of Health to isolate
 • Tested positive for Covid-19

You can contact the Organizer to check the possibility of a refund

Do competitors and guests have to wear masks?

All competitors and guests must wear masks in accordance with the COVID-19 Prevention Measures of Vietnam Cube Association (VNCA).

Giải thi đấu được thực hiện và tài trợ bởi Zyo Rubik

👉 Yêu Cầu tất cả thí sinh có vé Miễn Phí tham gia giải đấu của Zyorubik vẫn chuyển khoản cho Ban tổ chức để duyệt hồ sơ.

Khi đi tham gia giải đấu mang vé theo và check in sẽ được BTC hoàn lại tiền 100% tại chỗ.

💌 Sau khi nhận được hàng, hãy chụp ảnh lại và đừng quên chia sẻ đến bạn bè và các cuber khác nhé.
⏰ : Hạn sử dụng vé quà tặng 22/9/2022 - 31/12/2023
💦 Nhanh tay đặt hàng tại Zyo Rubik với những sản phẩm được giảm giá sâu cho mọi người có thể đem đi thi đạt thành tích cao nhất.

Mọi thông thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 098.789.6610
Fanpage : https://www.facebook.com/Zyorubik
Youtube: Zyo Rubik
Email : zyorubik@gmail.com
website: https://zyorubik.com/
Shopee: https://shopee.vn/zyorubik
Lazada :https://www.lazada.vn/shop/zyo-rubik
Tiktok: @Zyorubikoffcial

Zyo Rubik luôn xây dựng phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, tậm tụy chăm sóc.
Luôn cố gắng và cống hiến để phát triển đồng hành cùng Rubik Việt Nam.

Organizer:
Zyorubik
Nguyễn Đức Vinh
Tel: 098.789.6610
Website: http://Zyorubik.com
Mail: zyorubik@gmail.com

Toan Do Cong
SĐT: 0909051545
Email: atg.toan@gmail.com

Trainee Delegate:
Lê Trần Đăng Quỳnh
SĐT: 0903885527
Email: dangquynh1220@gmail.com

Giải đấu lần này sẽ không thực hiện quy trình Check-in, các bạn thí sinh vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sau đây để chuẩn bị thật tốt cho giải đấu:

 1. Trước khi diễn ra giải đấu:
 2. Trong vòng 3 ngày trước khi diễn ra giải đấu, Ban Tổ Chức (BTC) sẽ gửi email cho các bạn về số báo danh thi, và số thứ tự COMP mà bạn sẽ thi cho từng môn đăng ký
 3. Ví dụ: Nguyễn Văn A, ID 15, 3x3 - COMP 7
  -> bạn Nguyễn Văn A có số báo danh (ID) 15, thi môn 3x3 ở COMP 7

  • Trong ngày thi, các bạn có thể xem thông tin các COMP ở bảng thông tin
 4. Trong ngày thi đấu:

 5. Các bạn xem lịch thi đấu ở ĐÂY

 6. Khi tới bộ môn các bạn có đăng ký thi, các bạn xem COMP để biết nhóm thi của mình

 7. BTC sẽ đọc các COMP lên thi, và các COMP chuẩn bị, khi các bạn ngồi vào ghế chuẩn bị, các bạn sẽ được phát scorecard, các bạn kiểm tra thật kỹ tên và ID của mình tên scorecard

 8. Trong lúc các bạn ngồi chờ, BTC sẽ bắt đầu thu cubes để chuẩn bị cho phần thi

 9. Khi BTC đọc tên và đọc số thứ tự chỗ ngồi, các bạn sẽ lên vị trí tương ứng

 10. Sau khi hoàn thành phần thi, các bạn quay lại khu vực ngồi chờ

 11. Nếu các bạn không có mặt ở COMP của mình, xem như các bạn không tham gia thi đấu, và BTC sẽ không hỗ trợ cho các bạn thi bổ sung

Q: ID và COMP xem ở đâu?
- Trước ngày thi 3 ngày bạn sẽ nhận được email của BTC, trong đó có COMP và ID cho các vòng thi của bạn, bạn vui lòng xem và nhớ kỹ trước khi đi thi.

Q: Mấy giờ có mặt, thi tới mấy giờ?
- Các bạn xem lịch thi đấu TẠI ĐÂY, có mặt từ 8:00 và kết thúc tầm 18:00.

Q: Tôi thi COMP 5, tôi có cần có mặt từ COMP 1 không?
- Các bạn được yêu cầu có mặt xuyên suốt tại bộ môn thi, vì nếu bạn không trình diện khi tới COMP của mình, bạn sẽ không được tham gia thi bổ sung.

Q: Tôi chưa đăng ký, tới hôm thi tôi đăng ký được không?
- Cuộc thi này KHÔNG chấp nhận đăng ký mới.

Q: Tôi đăng ký sao chưa thấy BTC gửi email duyệt?
- Bạn cần phải thanh toán lệ phí thi để được duyệt, vì giải này sẽ không thu phí tại chỗ nên nếu không thanh toán phí -> bạn sẽ không được tham gia.

Q: BTC có chuẩn bị ăn trưa không?
- Bạn sẽ tự túc phần ăn, BTC không chuẩn bị sẵn.

Q: Tôi thi 3x3, tôi có cần lên vào hôm trước không?
- Bạn chỉ cần lên đúng ngày tổ chức môn thi của bạn.

Q: Tôi có thể dẫn theo bạn bè, phụ huynh không?
- Bạn có thể dẫn theo khách mời, tuy nhiên, hãy lưu ý là trong trường hợp khán đài hết chỗ, khách mời có thể được yêu cầu nhường chỗ cho thí sinh.

English Version

Q: Where can I see ID and COMP?
- The grouping list will be generated around one week before the competition starts. An email will be sent to all competitiors with all the necessary information.

Q: What time do you show up, until what time?
- You can see the schedule here.
-You need to be at the venue at least 60 minutes before your event starts as the schedule may be slightly different from what was previously announced. If you do not arrive on time and miss the last call for that event, you will not be able to participate for that event.

Q: I have not registered, when is the latest I can register?
- Registration for the competition closes on July 2nd, 2023. No registrations will be accepted after the deadline. On the spot registrations WILL NOT be accepted.

Q: I registered, why haven't I seen BTC send approval email?
- You need to pay the registration fee to be approved. All information regarding payment can be found on the General Info tab. For foreign competitors, please contact the organizers to discuss alternative payment methods.

Q: Are meals included in the registration fee?
- Meals will not be provided.

Q: I'm only participating in X event. Do I need to attend every single day?
- You only need to show up on the day of the event you are participating in. Of course, you're always welcome to attend and spectate!

Q: Can I bring my friends, parents?
- You can bring guests with you, however, please note that in case the stands are full, the guests may be asked to make room for the contestants.

If this is the first time you are in Sai Gon, this may help you:
https://drive.google.com/file/d/1y0PMXDF9uNjLCes8HMfg34_nqNmFaTW9/view?usp=share_link

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.