Vardagscubing II - Hive A 2022


Date
Dec 26, 2022
City
Sollentuna, Sweden
Venue

Arena Satelliten

Address
Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna
Details

Klubben

Contact

Email organizers

Organizers
Peter Hugosson-Miller and SveKub
WCA Delegates
Daniel Wallin and Peter Hugosson-Miller
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkommen till Vardagscubing II - Hive A 2022, som hålls i centrala Stockholm. Detta är din chans att bli av med de extra kalorierna från julmaten de närmasta dagarna innan tävlingen! Alla är varmt välkomna att tävla, men vänligen läs igenom alla flikar på denna sida för att se till att du inte missar någon viktig information om tävlingen.

Vänligen notera:

 • 3x3x3 FMC kan inte kombineras med någon annan gren. 4x4x4 BLD och 5x5x5 BLD kan inte kombineras med 3x3x3 Multi-Blind (och vice versa).
 • Varje deltagare får ta med högst en gäst till denna tävling. Varje gäst måste betala en inträdesavgift på 30 SEK för att få komma in i lokalen. Läs "extra registration requirements" för mer information.
 • Lokalen ligger i en kontorsarbetsplats med hög fysisk säkerhet och du kommer inte att kunna komma och gå som du vill. Du måste antingen anlända till ytterdörren senast fem minuter innan den första grenen ska starta, eller ge dig själv gott om tid innan din första gren för att se till att någon har tid att släppa in dig. Information om telefonnummer till utvalda Hive Streaming-anställda kommer att mailas till dig dagen innan tävlingen, i fall du behöver ringa någon för att släppa in dig på kontoret.
 • Notera att du bara får anmäla dig till (och delta på) en av de två tävlingarna som hålls i Stockholm denna dag.

Welcome to Vardagscubing II - Hive A 2022, held in downtown Stockholm. This is your chance to work off some of those extra calories from the Christmas food of the past few days! Everyone is warmly welcome to compete, but please read through all tabs on this site to make sure you don't miss any important information about the competition.

Please note:

 • 3x3x3 FMC can not be combined with any other event. 4x4x4 BLD and 5x5x5 BLD can not be combined with 3x3x3 Multi-Blind (and vice versa).
 • Every competitor can bring at most one guest to this competition. Every attending guest will have to pay an entry fee of 30 SEK to be allowed inside the venue. Please read the extra registration requirements for more information.
 • The venue is an office workplace with a high level of physical security, and you will not be able to come and go as you please. You must either arrive at the front door no later than five minutes before the first event is scheduled to start, or give yourself ample time before your first event to make sure that someone can find the time to let you in. Details of contact phone numbers to selected Hive Streaming employees will be emailed to you the day before the competition, in case you need to call someone to let you in to the office.
 • Note that you may only register for (and participate in) one of the two competitions held in Stockholm that day.
Events
Main event
Competitors
19
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
This competition is part of the Vardagscubing II - Hive 2022 Competition Series. Other competitions in this Series are: Note: You can submit a registration for all competitions in a Series, but only one of those registrations can be confirmed and accepted. You will only be allowed to compete in one of the Series competitions!
There is a competitor limit of 26 competitors.
The base registration fee for this competition is 40 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 30 kr (Swedish Krona).

Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 30 kr för SveKub-medlemmar, 40 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 20:e december, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.

Gäster

Varje deltagare får ta med högst en gäst till denna tävling. Varje gäst måste betala en inträdesavgift på 30 SEK för att få komma in i lokalen. Det finns tre alternativ att betala denna avgift:

 • Du kan betala den via en donation under den vanliga registreringsprocessen. Tänk på att tävlande kommer att accepteras till tävlandelistan rankad efter den sekund de trycker på "registrera" under registreringsprocessen, så att behöva betala denna avgift kommer inte på något sätt att begränsa dina chanser att få en plats till tävlingen.
 • Betalning är även möjlig genom Swish för svenska medborgare. Vänligen betala 30 SEK till 123 688 29 97 och notera ditt namn i kommentarsfältet under din betalning.
 • Som ett sista alternativ (främst för utländska medborgare) kan du betala kontant på plats under incheckningsprocessen.

Registration

To attend this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 30 SEK for members of SveKub, and 40 SEK for non-members.

Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on December 20th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Guests

Every competitor can bring at most one guest to this competition. Every attending guest will have to pay an entry fee of 30 SEK to be allowed inside the venue. There are three alternatives to pay this fee:

 • You can pay it via a donation during the regular registration process. Keep in mind that competitors will be accepted to the competitor list ranked by the second they press "register" during the registration process, so having to pay this fee will not in any way limit your chances to get a spot to the competition.
 • Payment is also possible through Swish for Swedish citizens. Please pay 30 SEK to 123 688 29 97 and note your name in the comment section during your payment.
 • As a last option (mainly for foreign citizens), you can pay in cash at the venue during the check-in process.
Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Elvin Thorsen won with an average of 8.47 seconds in the 3x3x3 Cube event. Daniel Wallin finished second (8.78) and Thomas Mæhle Schmidt finished third (9.81).

Event Name Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Elvin Thorsen 7.03 8.47 Sweden 7.0310.6710.417.837.17
2x2x2 Cube Elvin Thorsen 1.70 1.99 Sweden 2.291.931.841.702.19
4x4x4 Cube Daniel Wallin 28.49 35.59 Sweden 34.7238.1936.0928.4935.96
5x5x5 Cube Jacob Kuylser 2:28.95 2:48.14 Sweden 2:33.242:28.952:38.613:12.58DNS
6x6x6 Cube Owen Orger 3:22.26 3:38.24 United States 3:42.993:22.263:49.47
7x7x7 Cube Daniel Wallin 3:13.53 DNF Sweden 3:13.53DNSDNS
3x3x3 Blindfolded Daniel Wallin 20.49 DNF Sweden 20.4922.68DNF
3x3x3 Fewest Moves Theodor Nordstrand 22 25.00 Sweden 222726
3x3x3 One-Handed Daniel Wallin 14.46 17.41 Sweden 18.0319.6014.4614.59DNS
Clock Samuel Eklund-Hanna 4.59 5.66 Sweden 9.036.035.375.594.59
Megaminx Elvin Thorsen 43.53 47.05 Sweden 43.5347.9247.5945.6457.43
Pyraminx Elvin Thorsen 2.15 3.27 Sweden 5.042.244.772.152.80
Skewb Elvin Thorsen 3.49 4.49 Sweden 3.498.295.694.083.69
Square-1 Daniel Wallin 11.31 13.59 Sweden 14.3012.0711.3115.4814.40
4x4x4 Blindfolded Daniel Wallin 2:16.49 DNF Sweden 2:16.49DNFDNF
5x5x5 Blindfolded Daniel Wallin 6:36.98 DNF Sweden 6:36.98DNFDNS
3x3x3 Multi-Blind Elvin Thorsen 15/23 59:42 Sweden 15/23 59:42
Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Cube Final Ao5 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
2x2x2 Cube Final Ao5 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
4x4x4 Cube Final Ao5 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
5x5x5 Cube Final Ao5 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
6x6x6 Cube Final Mo3 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
7x7x7 Cube Final Mo3 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
3x3x3 One-Handed Final Ao5 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
Clock Final Ao5 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
Megaminx Final Ao5 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
Pyraminx Final Ao5 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
Skewb Final Ao5 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
Square-1 Final Ao5 16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:20:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:20:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Hive Streaming.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Monday (December 26, 2022)

From 12:00 PM
To 12:10 PM
Check-in (and competition introduction)
Main room
From 12:10 PM
To 01:50 PM
2x2x2 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
3x3x3 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
4x4x4 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
5x5x5 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
6x6x6 Cube Final
Main room
Format
Mo3
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
7x7x7 Cube Final
Main room
Format
Mo3
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
Clock Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
Megaminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
Pyraminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
Skewb Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:10 PM
To 01:50 PM
Square-1 Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 12:30 PM
To 01:30 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 01:50 PM
To 03:05 PM
Lunch
Main room
From 01:50 PM
To 03:05 PM
Staff / Organizer / Delegate Group
Main room
From 03:05 PM
To 04:45 PM
3x3x3 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
2x2x2 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
4x4x4 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
5x5x5 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
6x6x6 Cube Final
Main room
Format
Mo3
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
7x7x7 Cube Final
Main room
Format
Mo3
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
Clock Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
Megaminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
Pyraminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
Skewb Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:05 PM
To 04:45 PM
Square-1 Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
16:00.00 total for 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, and 3x3x3 Cube Final **
From 03:25 PM
To 04:25 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 04:35 PM
To 04:45 PM
Hand in cubes for 3x3x3 Multi-Blind
Main room
From 04:45 PM
To 06:25 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
1:20:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:45 PM
To 06:25 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
1:20:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:45 PM
To 06:25 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Main room
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 05:05 PM
To 06:05 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Main room
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 06:25 PM
To 06:35 PM
Awards
Main room

Lokalbyte

Mail om lokalbyte har gått ut till alla deltagare den 21:a december, och de som inte har svarat på mail har vi försökt kontakta på andra sätt. Skulle det dock vara så att du ändå gått miste om informationen och står utanför den gamla tävlingslokalen: ring då 0735065359, så hoppas vi kunna hämta upp dig med bil till den nya tävlingslokalen.

Change of Venue

An email about the change of venue has been sent to all participants on December 21st, and those who have not responded to the email, we have tried to contact in other ways. However, if you have missed the information and are outside the old competition location: please call +46735065359, and we hope to be able to pick you up by car to the new competition location.

Uträkningar / Calculations

http://bit.ly/3C2SOMx

Upplägg

Check-in och gruppindelning:

Vid incheckningen kommer deltagaren inte få ett personligt schema, utan istället scorecards till alla grenar där deltagaren är anmäld. Du tar med dig alla dessa (samt dina kuber) till den fasta plats som du kommer genomföra alla dina försök på. Tävlingen kommer vidare inte använda sig av den lagindelning som först var tänkt. Istället kommer de som inte tävlar i 3x3x3 FMC eller i Staff-gruppen att delas in i två lika stora grupper, ungefär som på en vanlig tävling. Tolv personer löser i grupp 1, där de tolv personer som inte löser kommer agera antingen domare, blandare eller runner.

Tävlingens gruppindelning kommer publiceras på plats i lokalen.

Tävlingsprocedur:

Gruppen inleds med att de som ska tävla sätter sig ner vid en timer, där deltagaren kommer göra alla sina försök för den tävlingen. Deltagaren indikerar sedan vilken gren hen vill göra ett försök i genom att lägga denna kub tillsammans med sitt scorecard för den grenen i ett cube cover. En runner / domare tar precis som vanligt kuben till blandningsbordet, där kuben blandas, och sedan återvänder till stationen, där deltagaren nu genomför sitt försök precis som på vilken tävling som helst. Efter att försöket är färdigt, och scorecardet är signerat, så kan deltagaren nu återigen bestämma vilken gren hen vill genomföra en lösning i. Proceduren återupprepas tills deltagarens cumulative time limit har tagit slut, eller tills deltagaren inte har några fler lösningar att genomföra i de grenar hen är anmäld till.

Cumulative time limit + Kalkylark (se föregående flik):

Denna tävling har en cumulative time limit på 20 minuter. Bortsett från 3x3x3 FMC och 3x3x3 Multi-Blind så innebär det alltså att deltagaren har 20 minuter på sig att spendera i ren lösningstid på de grenar hen önskar. För att säkerställa att deltagaren inte går över denna tidsgräns kan ni ta detta kalkylark till hjälp. Varje deltagare har fått en egen flik, och där kan ni skriva in vilken tid ni fick i vilken gren varje gång ni slutför en lösning under tävlingens gång. Uppe till höger finns en räknare som räknar ut hur många minuter och sekunder ni har kvar att använda på ytterligare försök. En bild med exempel på hur detta kalkylark fungerar finns längst ner i detta mail. Det är alltså varmt rekommenderat att ha med sig en mobil med Google Kalkylark nedladdat, för att enklare kunna fylla i detta dokument.

Blind-grenar och 3x3x3 FMC:

Notera att lokalen med största sannolikhet kommer vara mer högljudd än vad som är normalt för dessa grenar på tävling. Tror du att du kommer störas av detta så är du varmt rekommenderad att ta med extra öronproppar och hörselkåpor.

3x3x3 FMC:

Er del av tävlingen kommer ske i ett hörn av lokalen, och ni kommer inte att beröras av de flesta av punkterna ovan.

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

Denna tävling kommer inte ha någon planerad deltagarintroduktion för nya deltagare, men har du frågor om hur det går till när man tävlar eller är domare så går det utmärkt att fråga tävlingens arrangörer eller delegat. Vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 15 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

This competition will not have any planned competitor introduction for new participants, but if you have questions about how it works when you compete or judge, it is perfectly fine to ask the competition's organizers or delegate. We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Resa

Med Bil

Adressen är Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna, cirka 18-35 minuter norr om centrala Stockholm (beroende på trafiken). Det finns en parkeringsplats bakom lokalen (på Allfarvägen), som är avgiftsbelagd till och med 19:00 på vardagskvällar.

Kollektivtrafik från utanför Stockholms län

Mängder av olika trafikföretag kör tåg och buss i Sverige. Med fjärrtåg är det antagligen enklast att boka en biljett till antingen Stockholm central, Märsta, Arlanda eller Sundbyberg och därefter använda tipsen för lokaltrafik nedan. Med långdistansbuss så är det antagligen istället Stockholm cityterminalen som gäller. För lokal och fjärrgående reseplanering i hela Sverige kan Resrobot användas. Biljettbokning för långdistansresor görs enklast via respektive resebolags hemsida.

Med lokaltrafik i Stockholms län (SL)

Sollentuna nås enklast med SL pendeltåg, även om det också finns mängder med bussar. Pendeltåg med destination Märsta, Uppsala eller Upplands Väsby avgår exempelvis från Stockholm city drygt var 15:e minut. Från norra utgången på Sollentuna station (längst fram i tågets färdriktning påväg mot tävlingen) är det endast 250 meters gångväg till entrén till Arena Satelliten.

Använd SL för tidtabeller, biljettinformation, samt personlig reseplanering i hela Stockholms län för andra destinationer. Biljetten köper du enklast via SLs app eller genom att blippa ditt kreditkort (contactless) i spärren / biljettautomaten.

--

Travel

By car

The address is Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna, about 18-35 minutes north of central Stockholm (depending on traffic). There is a parking spot behind the venue (on Allfarvägen), which is subject to a fee until 19:00 on weekday evenings.

Public transport from outside Stockholm county

Lots of different transport companies run trains and buses in Sweden. With long-distance trains, it is probably easiest to book a ticket to either Stockholm central, Märsta, Arlanda or Sundbyberg, and then use the tips for local transport below. With long-distance buses, it is likely Stockholm cityterminalen that applies instead. Resrobot can be used for local and long-distance travel planning throughout Sweden. Ticket booking for long-distance journeys is most easily done via the respective travel company's website.

With local traffic in Stockholm County (SL)

Sollentuna is most easily reached by SL commuter train, although there are also plenty of buses. Commuter trains with destination Märsta, Uppsala or Upplands Väsby depart from Stockholm city roughly every 15 minutes. From the northern exit at Sollentuna station (in the very front of the train's direction of travel on the way to the competition), it is only a 250 meter walk to the entrance to Arena Satelliten.

Use SL for timetables, ticket information, and personal travel planning throughout Stockholm County for other destinations. The easiest way to buy the ticket is via SL's app or by tapping your credit card (contactless) in the barrier / ticket machine.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Vardagscubing II - Hive B 2022 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen.


Vardagscubing II - Hive B 2022 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.