Tårnby Cube Træf 2018


Date
Jun 15 - 17, 2018
City
Tårnby, Denmark
Venue

Løjtegårdsskolens festsal

Address
Løjtegårdsvej 36, 2770 Kastrup, Danmark
Website
Tårnby Cube Træf 2018 website
Organizers
Callum Goodyear, Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, and Mikela Elleby Jørgensen
WCA Delegates
Henrik Buus Aagaard and Matias Rasmussen
Contact

Callum Goodyear Mikela Jørgensen Daniel Vædele Egdal

Competitor Limit
90
Entry Fee
120 kr. (Danish Krone)
Information

Tårnby Cube Træf er tilbage i 2018!
Der vil være alle decipliner pånær 2x2, skewb og pyraminx.
Deltagerprisen er inklusiv en T-shirt og generelle udgifter for konkurrencen. Det er muligt at sove på konkurrencestedet fredag- og lørdag nat. Der er en deltager grænse på 90.


Tårnby Cube Træf is back for 2018!
We will be hosting all events apart from 2x2, skewb, and pyraminx.
Registration costs include a competition T-shirt and general costs toward the competition. It is possible to sleep at the venue on Friday and Saturday night. The competitor limit is 90.

Events
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements

Hi all!

On June the 15th to 17th we are holding Tårnby Cube Træf in Tårnby. Tårnby is located really close to Copenhagen airport, which is one of the larger airports in Europe.

We are hosting 15 events, and the events have been selected via democracy, on which events most members of the Danish Community needed to qualify for the European Championship. We decided to hold this competition on these dates, to give the most people the possibility to qualify for the European Championship.

As for many Danish competitions, we are providing you the option to sleep at the venue. You are not being charged anything extra for this, other than the registration fee, which is set at 120DKK (17€, 20$). This includes a T-shirt, to remember this competition!

We have set a limit of 90 competitor, which is a high limit for a Danish competition, and the current largest competition in Denmark (not taking the European Championship 2014 into account) is at 76 competitors, which was held in September 2017. We hope you will help us fill this limit!

Please read the other tabs of this competition, to find out more about this competition!

We hope to get lots of international competitors. See you there!

Best Regards,
The TCT Orga Team

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.
Vi vil lave en hurtig gennemgang inden den første disciplin, hvor at vi vil forklare hvordan det foregår når man deltager. Der vil blive givet en demonstration af nogle af vores mest erfarne deltagere. Der vil stå i skemaet hvornår den vil finde sted.

Nye deltagere skal medbringe noget legitimation, for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt exempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, så skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at være stille.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltager borde.

Når en runde er i gang, skal alle deltagere i den igangværende gruppe vente i venteområdet, indtil de bliver kaldt op til at løse.

Du behøver kun at være til stede under de discipliner du deltager i! Vi foreslår at du er der en halv til en hel time, før din første disciplin, da skemaet måske kan ændre sig. Så hvis du kun kan være der en af dagene, så er det fint, så kan du bare kun deltage i de discipliner der er på givne dag. Du må meget gerne skrive hvilken dag du vil være til stede, i noten, når du tilmelder dig konkurrencen.

Du vil modtage en email et dage før konkurrencen. I den vil der stå hvilke mulige ændringer der kan være sket. Den vil også være fuldt ud opdateret, med alt andet information du muligvis vil have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations.
We will make a quick run down before the first event, and explain how it is to compete. There will be a demonstration by some of our most experienced cubers. You can find out when this will happen in the schedule tab.

New competitors must bring a valid identification card, to confirm their identity at the competition. A passport is good example since it shows you birthdate, and country of representation.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will then need to judge another group in the same event. If you see an empty an empty spot for a judge at a solving station, please take it!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please be quiet.

No flash photography in the entire venue! However pictures without it are allowed.

All spectators must remain at least 1,5 meters away from every solving station.

When a round is in progress, then all competitors in the current group must wait in the competitor waiting area, until they get called up to solve.

You only need to be present, when you have to compete, in the events you are registered for! We recommend that you are present half an hour to an hour before your first event, since the schedule might change. If you can only be present one of the days, then you can only compete in the events on the given date. If you would like, you can write which day(s) you are coming, in the note, when you sign up for the competition.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain some changes that might have happened. It will also contain more ‘up to date’ information, which you might need.

Betalingen foregår gennem WCA siden. Du skal betale, før registreringen bliver godkendt. Prisen for konkurrencen er 120 DKK per deltager og 15 DKK for gæster. (Gæster betaler på dagen).

Der er en konkurrence T-shirt inkluderet i deltagerprisen, og der vil senere blive sendt et spørgeskema ud på email omkring T-shirt størrelse.


Payment for competitors must be made through the WCA site before your registration will be confirmed.
The cost for the competition is 120DKK per competitor and 15DKK per guest (guests will pay at the venue on the day).

There is a competition T-shirt included in the competitor fee and an email will be sent closer to the competition date asking for your T-shirt size.

Konkurrencen bliver holdt i Tårnby i Løjtegårdsskolens festsal, hvor nogle decipliner vil være i gymnastiksalen ved siden af, og overnatning vil være i et par klasselokaler på skolen.

Det er muligt at overnatte gratis for deltagere, idet vi har klasselokaler udover der, hvor vi holder konkurrencen.

BigBLD og MBLD vil foregå i et andet lokale, for at deltagerne kan fokusere fuld ud på, hvad de laver.


The competition will be held in Tårnby, at the party room of Løjtegårdsskolen with some events and sleeping available in classrooms within the school itself.

Sleeping is available for free to competitors as we will have classrooms as well as the competition hall.

BigBLD and MBLD will be held in a separate room to allow the competitors to focus fully on the events.

Discipliner

Disciplin Runder
3x3x3 2
4x4x4 2
5x5x5 2
6x6x6 1
7x7x7 1
3x3x3 Med Bind For Øjnene 1
3x3x3 i Færrest Træk 1
3x3x3 Med En Hånd 1
3x3x3 Med Fødderne 2
Clock 1
Megaminx 2
Square-1 1
4x4x4 Med Bind For Øjnene 1
5x5x5 Med Bind For Øjnene 1
3x3x3 Multi-Blind 1

De følgende discipliner vil ikke blive afholdt til denne konkurrence:

  • 2x2x2
  • Pyraminx
  • Skewb

Events

Event Rounds
3x3x3 2
4x4x4 2
5x5x5 2
6x6x6 1
7x7x7 1
3x3x3 Blindfolded 1
3x3x3 Fewest Moves 1
3x3x3 One-Handed 1
3x3x3 With Feet 2
Clock 1
Megaminx 2
Square-1 1
4x4x4 Blindfolded 1
5x5x5 Blindfolded 1
3x3x3 Multi-Blind 1

The following events will not be held at this competition:

  • 2x2x2
  • Pyraminx
  • Skewb

Image description
Image description
Image description

This is a preliminary schedule which may be adjusted depending on the amount of competitors who register for each event.

MultiBLD puzzle submission will take place after 5BLD attempt 3 is completed on Saturday, to allow scramblers enough time before the event begins.

Med bil - Kør til Herkules Alle 38, og drej ned af Neptun Alle mod skolen. Det er muligt at parkere i skolegården, der er mellem de to fløje først på højre hånd. Den primære måde at komme til Tårnby er via E20, som kommer fra vest og øst mod Sverige.

Med offentlig transport - Tag et øresundstog fra Københavns Hovedbanegård mod lufthavnen og sverige og stå af på Tårnby St. Gå op af østtrappen og følg ruten på kortet.

Image description

International - Københavns lufthavn/Kastrup er virkelig tæt på konkurrencestedet! Det er muligt at tage et tog fra lufthavnen et stop til Tårnby St. og følge kortet. Alternativt, hvis du føler dig energisk, tager det omkring 30 minutter at gå fra lufthavnen til konkurrencestedet!


By Car - Drive to “Herkules Alle 38, 2770 Kastrup” and then down Neptune Alle towards the school where you can park. The main road to get to Tårnby is the E20 which runs from the West and the East towards Sweden.

By public transport - Take a train from Copenhagen Central Station to Tårnby Station. Exit from the East stairs and walk along this route.

Image description

International - Copenhagen/Kastrup Airport is extremely close to the venue! You can take the train one stop to Tårnby Station from the airport and follow the above map. Alternatively, if you are feeling very energetic it would be around 30 minutes to walk from the Airport to the venue!

Der er en Dagli’ Brugs tæt på konkurrencestedet, det er også tæt på et pizzaria på Amagerlandevej. Der er også et større udvalg af supermarkeder og restauranter på Tårnby Torv lige ved stationen. Det vil også være muligt at købe et begrænset udvalg af mad omkring frokosttid ved konkurrencestedet.


There is a Dagli’ Brugs located close to the venue on Amager Landevej and also a pizzeria. A wider selection of supermarkets and restaurants are available in the complex near the station. It will also be possible to buy a limited selection of food at the venue around lunch time.

Hoved arrangøre: Callum Goodyear & Mikela Elleby Jørgensen
Hjælpende arrangør: Daniel Vædele Egdal
WCA delegerede: Henrik Buus Aagaard & Matias Rasmussen

Husk: Kontakt helst hoved arrangøren, hvis du har nogle spørgsmål, og IKKE den delegerede, medmindre vedkommende er skrevet på som hoved arrangørene.


Main organisers: Callum Goodyear & Mikela Elleby Jørgensen
Helping organiser: Daniel Vædele Egdal
WCA delegates: Henrik Buus Aagaard & Matias Rasmussen

Remember: Please contact the main organiser if you have any questions, and NOT the delegate unless the delegate is listed as the main organisers.

Image description
Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores Facebook side her, og vores facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, bliver automatisk medlem DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), automatically becomes a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Det er muligt at overnatte i lokalet! Du kan ankomme fredag aften, og overnatte indtil konkurrence slutter om søndagen.
Husk at medbringe de ting du har brug for, for at overnatte i lokalet, som en sovepose, en pude og et liggeunderlag. Vi er ikke ansvarlige for at låne jer det!


It is possible to sleep at the venue without any additional payment! You can arrive Friday evening, and stay until the competition ends.
Please provide the things you will need for that, such as a sleeping bag and a pillow. We will not be responsible for supplying those!