Swedish Open Side Events B 2020


Date
Nov 13, 2020
City
Jönköping, Sweden
Venue

Birkagården

Address
Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
Details

Stora salen

Contact

Organization Team

Organizers
Axel Flordal, Daniel Wallin, Helmer Ewert, and Viktor Zenk
WCA Delegate
Daniel Wallin
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkomna till Svenska Öppna 2020! Alla är varmt välkomna att delta, oavsett om du löser kuben på 8 sekunder eller 5 minuter.

Tävlingens upplägg i år är kraftigt modifierat på grund av covid-19 pandemin. Det är endast tillåtet att tävla på en av de två tävlingarna Swedish Open Side Events A eller B. I tillägg till det är det tillåtet att delta på en av tävlingarna Swedish Open Main Events A, B, C eller D. Efterföljs inte detta kommer anmälan till de tävlingar man inte har rätt att kombinera att tas bort.

Vi ber er för övrigt läsa igenom alla flikar på denna sida extra noga eftersom de innehåller mycket värdefull information, däribland information relaterat till covid-19.

Tävlande av alla nationaliteter är välkomna, men bara deltagare som representerar Sverige kan vinna medaljer, prispengar och titeln Svensk Mästare (utan WCA-status).


Welcome to the Swedish Open 2020! Everyone is welcome to compete, regardless of whether you solve the cube in 8 seconds or 5 minutes.

The structure of the competition this year has been greatly modified due to the covid-19 pandemic. It is only allowed to compete in one of the two competitions Swedish Open Side Events A or B. In addition, it is allowed to participate in one of the competitions Swedish Open Main Events A, B, C or D. If this is not followed, then the registration for the competitions which you do not have the right to combine are be removed.

Please read through all tabs on this page very carefully as they contain very useful information, especially regarding covid-19.

Competitors of all nationalities are welcome, however only competitors representing Sweden are eligeble for medals, prize money and the Swedish Champion titles (without official WCA Status).

Events
Number of times bookmarked
10
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 50 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend for free.

Alla är välkomna att tävla eller vara åskådare men alla tävlandes anmälningar måste slutföras på denna sida (under “register” fliken) före den 2:a november. En registrering anses vara färdig när anmälningsavgiften på 50 kr har betalats och deras anmälan har godkänts så att deras namn visas på deltagarlistan.

Anmälan stänger den 2:a november, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i vilket fall din registrering hamnar på väntelistan. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan, är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen.

Om deltagargränsen nås, skickas bekräftelsemail på e-post till alla tävlande. Om en tävlande då vet att de inte längre kan delta, måste de meddela detta till arrangörerna. Varje anmäld deltagare som meddelar arrangörerna att de inte längre kan delta innan givna deadline kommer att återbetalas fullt ut. Anmälda deltagare som inte meddelar detta till arrangörerna eller meddelar detta för sent kommer inte bli återbetalade.

Observera att anmälningarna godkänns manuellt. Om din anmälan inte godkänns inom 48 timmar från det att avgiften betalades så är du välkommen att kontakta arrangörsteamet. Kontaktuppgifter hittar du under fliken "General info".

Du kan uppdatera vilka grenar du är anmäld till fram till dess att anmälan stänger, den 1:a november, 2020, 23:59 GMT+1. Om du har några andra frågor eller problem med betalningen, kontakta då gärna arrangörsteamet.


Everyone is welcome to attend and compete, but all registrations must be completed (under the register tab) on this website before the 2nd of November. A registration is considered complete when the entry fee of 50 SEK has been paid and their registration has been accepted so that their name appears on the competitors list.

Online registration will close on November 2nd, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. The same date above is also the last date for where a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition.

If the competitor limit is reached, confirmation e-mails will be sent out to all registered competitors. If a competitor now knows that they can not longer participate, they must notify the organisation team. Any registered competitor that notifies the organisation team that they can not longer participate before the given deadline will be fully refunded. Registered competitors who fails to notify the organisation team that they can not longer participate or notifies us too late will not be refunded.

Please note that registrations have to be approved manually. If your registration is not approved within 48 hours of paying the fee, feel free to contact the organization team. Contact information can be found in the "General info" tab.

You can update your registered events until registration closes, on November 1st, 2020, 11:59 PM GMT+1. If you have any other questions or problems with payment, feel free to reach out to the organization team.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
6x6x6 Cube Final Bo1 / Mo3 8:00.00 1 attempt to get < 4:15.00
7x7x7 Cube Final Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 6:15.00
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 12:00.00 cumulative *
3x3x3 Fewest Moves Final Bo1 1 hour
Clock Final Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 20.00
Megaminx Final Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:15.00
Square-1 Final Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 35.00
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:15:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:15:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Birkagården.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Friday (November 13, 2020)

From 10:15 AM
To 10:45 AM
Venue Opens + Registration
Stora salen
From 10:45 AM
To 11:50 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Stora salen
Format
Bo1
Time limit
1 hour
From 11:50 AM
To 01:20 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Stora salen
Format
Bo3
Time limit
1:15:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 11:50 AM
To 01:20 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Stora salen
Format
Bo3
Time limit
1:15:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 01:20 PM
To 02:20 PM
Lunch
Stora salen
From 01:20 PM
To 01:30 PM
3x3x3 Multi-BLD Puzzle Submission
Stora salen
From 02:20 PM
To 03:30 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Stora salen
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 03:30 PM
To 04:40 PM
7x7x7 Cube Final
Stora salen
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 6:15.00
From 04:40 PM
To 05:30 PM
6x6x6 Cube Final
Stora salen
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
8:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 4:15.00
From 05:30 PM
To 06:15 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Stora salen
Format
Bo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
From 06:15 PM
To 07:15 PM
Megaminx Final
Stora salen
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:15.00
From 07:15 PM
To 07:55 PM
Square-1 Final
Stora salen
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 35.00
From 07:55 PM
To 08:45 PM
Clock Final
Stora salen
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 20.00

Tävlingsupplägg

På grund av COVID-19 kommer årets SM genomföras på ett annorlunda vis. Tävlingen är uppdelad i 6 deltävlingar, med en tävling per dag i två olika lokaler.

Här ser ni ett schema för deltävlingarna:

Folkets Park Birkagården
Fredag Side Events A Side Events B
Lördag Main Events A Main Events B
Söndag Main Events C Main Events D

På fredagen hålls Side Events-tävlingarna, vilka innehåller grenarna 6x6x6, 7x7x7, 3x3x3 Blind, 3x3x3 Fewest Moves, Clock, Megaminx, Square-1, 4x4x4 Blind, 5x5x5 Blind, och 3x3x3 Multi-blind.
På lördagen och söndagen hålls Main Events, med grenarna 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 3x3x3 OH, Pyraminx, och Skewb.

Varje deltagare kan vara med på maximalt en tävling av varje sort. Ni som vill vara med på både Main och Side Events väljer antingen A eller B, och anmäler er till samma bokstav i båda. Vill ni bara vara med på Main Events ber vi er hålla er till söndagens C eller D. Detta för att inte blanda deltagare mellan dagarna och lokalerna, samt undvika att folk behöver tävla på bara fredagen och söndagen och får lördagen tom.

Exempel:

 • Du vill tävla i 2x2x2, 3x3x3, Pyraminx, och Skewb, alltså bara grenar från Main Events. Då tävlar du endast på söndagen, och anmäler dig antingen till Main Events C eller Main Event D.
 • Du vill tävla i 2x2x2, 3x3x3, Pyraminx, och Skewb, samt blind-grenarna, alltså grenar från både Main och Side Events. Då tävlar du på fredagen och lördagen, och anmäler dig till Side Events A och Main Events A, eller Side Events B och Main Events B.

På grund av att det här upplägget utnyttjar så kallade Twin Competitions, kommer inte WCA erkänna tävlingen som ett officiellt Svenskt Mästerskap, utan som 6 stycken “vanliga” officiella tävlingar. Inofficiellt kommer vi däremot utse Svenska Mästare, som de personer som uppnår bästa resultat i varje grens finalomgång.

Anmälan för alla 6 tävlingar öppnar den 5:e oktober, och vi räknar med att platserna kommer gå åt fort. Vi har diskuterat med WCA om möjligheten att ge de som redan var anmälda till det ursprungliga Svenska Mästerskapen särskild prioritet på anmälan, men det får vi tyvärr inte göra. Många av de 100 anmälda har redan bokat resa och boende, och vi ber därför övriga om att visa hänsyn för detta och inte rusa in och ta platser.
För er som redan var registrerade rekommenderar vi givetvis att registrera er så tidigt som möjligt.

Zoom-möte (uppdatering 2020-10-03)

Igår höll vi ett informationsmöte över Zoom där vi först gick igenom upplägget i detalj, och ni sedan fick ställa frågor.
Mötet går nu att se i efterhand här.


Organization

Due to the COVID-19 pandemic, this year's Swedish Championship will be organized in quite a special way. The competition is divided into 6 different competitions with one competition per day and in two different venues.

A schedule for the competitions can be found below:

Folkets Park Birkagården
Friday Side Events A Side Events B
Saturday Main Events A Main Events B
Sunday Main Events C Main Events D

On Friday, the Side Event competitions are held, which include the following events: 6x6x6, 7x7x7, 3x3x3 Blind, 3x3x3 Fewest Moves, Clock, Megaminx, Square-1, 4x4x4 Blind, 5x5x5 Blind, and 3x3x3 Multi-blind.
On Saturday and Sunday, the Main Events are held, with the following events: 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 3x3x3 OH, Pyraminx, and Skewb.

Each competitor can participate in a maximum of one competition of each kind. If you want to participate in both Main and Side Events, choose either A or B, and sign up for the same letter in both. If you only want to participate in Main Events, we ask you to stick to Sunday's C or D. This is so as not to mix competitors between the days and the venues, and to avoid people having to compete on only Friday and Sunday and having Saturday empty.
 
Examples:

 • You want to compete in 2x2x2, 3x3x3, Pyraminx, and Skewb, i.e. only events from the Main Events competitions. Then you will only compete on Sunday, and should register for either Main Events C or Main Events D.
 • You want to compete in 2x2x2, 3x3x3, Pyraminx, and Skewb, as well as the blind events, i.e. events from both the Main and Side Events competitions. Then you will compete on Friday and Saturday, and should register for Side Events A and Main Events A, or Side Events B and Main Events B.

Due to the fact that this arrangement uses so-called Twin Competitions, the WCA will not recognize the competition as an official Swedish Championship, but as 6 "regular" official competitions. Unofficially, however, we will award the Swedish Champion title to the (Swedish) people who achieve the best results in each event's final round.

Registration for all 6 competitions opens on the 5th of October, and we expect that the places will fill up quickly. We have discussed with the WCA the possibility of giving those who were already registered to the original Swedish Championship a special priority on the registration, but unfortunately we are not allowed to do that. Many of the 100 registered have already booked travel and accommodation, and we therefore ask the others to show consideration for this and not rush in and take those spots.
For those of you who were already registered, we of course recommend registering as early as possible.

Zoom meeting (update 2020-10-03)

Yesterday we held an information meeting over Zoom where we first presented the competition format in detail, and you then had the chance to ask questions.
You can view a recording of the meeting here.
The meeting was held in Swedish, but if you have any questions we are happy to help you in English as well, just send us an email.

Information om covid-19

På grund av rådande omständigheter angående COVID-19 kommer en rad försiktighetsåtgärder att tas under tävlingen.
Antalet deltagare är begränsat till 25 personer för varje individuell tävling, och varje deltagare får ha med maximalt en gäst (exempelvis förälder). Detta för att försäkra oss om att vi alltid blir färre än 50 personer i varje lokal. Arrangörerna ansvarar inte för sjukdomsfall under tävlingen.

I och med rådande arrangemangsupplägg så vill vi även blanda deltagare och gäster från olika lokaler med varandra så lite som möjligt. Därför vill vi att deltagare endast anmäler sig till och tävlar i en av de två lokalerna enligt den instruktioner som finns att läsa under fliken Tävlingsupplägg. Dessutom vill vi att ni som anmäler er till att sova på deltagarboendet anmäler er till den sovlokal som tilldelats er specifika tävlingslokal, enligt fliken Boende.

WCAs Competition Safety Policy agerar grund för vårat förebyggande arbete. Följande restriktioner kommer att gälla under tävlingen:

 • Självklart stannar alla med sjukdomssymptom hemma.
 • Avståndet mellan deltagare ska hållas till minst en meter. För att underlätta detta kommer vi ha färre tävlingsstationer än vad lokalen klarar av, och sprida ut oss så mycket vi kan.
 • Handdesinfektion kommer finnas tillgängligt under hela tävlingen. Vi tvättar och spritar händerna ofta, samt desinficerar pussel före varje tävlingsomgång.
 • Vi lånar inte pussel av varandra.
 • Alla deltagare ska ha med egen penna. Ta gärna med flera, och låna inte av varandra.
 • Du som tävlande har om du vill rätt att exempelvis ha med eget cube cover, och att desinficera tävlingsytan före dina försök.
 • WCA rekommenderar att deltagare har på sig mask. Vi kommer dock inte erbjuda masker, så ta med en egen om du väljer att ha det.
 • Vissa ändringar angående domare och runners kommer implementeras, för att minimera kontaktpunkter. Detta inkluderar:
  • Alla tävlingsomgångar kommer använda fasta platser, med en tävlingsstation per bord.
  • Domaren sitter vid kortsidan av bordet, minst en meter från den tävlande.
  • Endast den tävlande ska röra vid timern. Detta innebär att det är den tävlande som startar och nollställer timern före sitt försök, notera dock att det fortfarande är domarens ansvar att se till att detta blir gjort.
  • Efter försöket lossar den tävlande på timern, och vänder den mot domaren så att tiden kan antecknas.
  • Varken domare eller runners ska komma i kontakt med pusslen. Detta innebär att det är den tävlande som lägger pusslet i sitt cube cover efter försöket. Domaren bör inte röra pusslet om så inte krävs för att avgöra om det är löst (exempelvis för Clock).
  • Domaren räcker upp handen för att tillkalla runner, istället för att hålla upp cube cover.
  • Denna process demonstreras i den här videon (aktivera undertexter) .

Vi håller noga uppsikt över hur situationen utvecklar sig, och vill varna för att läget kan förändras med kort varsel. I så fall kommer information skickas ut via epost.


Information about covid-19

Due to current circumstances regarding COVID-19, multiple precautions will be taken during the competition. The number of competitors is limited to 25 people per individual competition, and each competitor may have at most one guest (e.g. parent). This is to make sure that we will be fewer than 50 people in both venue at all times. The organizers do not take responsibility of any illness you may contract during the competition.

With the current arrangement, we also want to mix competitors and guests from different venues with each other as little as possible. Therefore, we want competitors to only register and compete in one of the two venues according to the instructions that can be read under the tab Organization. In addition, we want you who register to sleep at the competitor accommodation to register for the accomodation venue that has been allocated to your specific competition venue, according to the tab Accommodation.

WCA's Competition Safety Policy acts as the foundation for our preventative work. The following restrictions will be in effect:

 • Everyone with signs of illness will of course stay at home.
 • The distance between competitors should at all times be at least one meter. To facilitate this, we will have fewer solving stations than the venue could otherwise manage, and spread out as much as possible.
 • Hand sanitizer will be available during the entire competition. We will wash and sanitize our hands often, aswell as disinfect puzzles before each round.
 • We will not borrow puzzles from each other.
 • All competitors must bring their own pen. Feel free to bring several, and don't borrow from each other.
 • If you as a competitor wish, you have the right to for example bring your own cube cover, and to disinfect the competing surface before your attempts.
 • The WCA recommends wearing a face mask. We will not be providing any masks, so bring your own if you decide to wear one.
 • Some changes regarding judges and runners will be implemented, to minimize contact points. This includes:
  • All rounds will be using fixed seating, with one competing station per table.
  • The judge will be seated at the short side of the table, at least 1 meter away from the competitor.
  • The competitor should be the only person touching the timer during a round. This means that the competitor will be the one starting and resetting the timer. It should be noted that it is still the judge’s responsibility that this is carried out.
  • After the attempt, the competitor removes the timer from the stackmat, and turns it so that the judge can read the time without approaching the competitor.
  • Neither judges nor runners should come in contact with the puzzles. This means that the competitor will be the one putting the cube into the cover after the attempt, and the judge should not touch the puzzle unless necessary to determine whether or not the puzzle is solved (eg. for Clock).
  • The judge should raise their hand to alert a runner, instead of raising the cube cover.
  • This process is demonstrated in this video (activate subtitles).

We are keeping a close eye to how the situation develops, and would like to warn you that the situation can change quickly. In that case, information will be sent out through e-mail.

Om Svenska Mästerskapen

Ni är alla varmt välkomna till de Svenska Mästerskapen i Rubiks kub 2020! Detta är en årlig tävling som arrangerats sedan 2005. Varje år samlas tävlande från Sverige, men också från andra delar av världen, tillsammans för att tävla i olika grenar där den högst rankade svenska deltagaren blir krönt till Svensk Mästare. På grund av det speciella upplägget i år kan tävlingen tyvärr inte officiellt betraktas som ett mästerskap från WCA:s sida. Inofficiellt behandlar vi det dock som det, och kommer utse Svenska Mästare i alla 17 officiella grenar.

Tävlingen planerades från början att i år hållas i Stockholm i maj, men tvingades skjutas upp på grund av covid-19.
Istället välkomnar vi er till Huskvarna den 13-15 november, för den 16:e upplagan av tävlingen.

Men det allra viktigaste: Alla som vill delta är varmt välkomna att tävla, så vi hoppas se många av er i november!

Tyvärr kan vi i år inte ta emot åskådare från allmänheten, men varje deltagare får ha med sig en gäst.

Tänk på att årets Svenska Mästerskap är kraftigt modifierat på grund av covid-19 pandemin. Läs igenom alla flikar på denna sida mycket noga så att ni inte missar någon av dessa viktiga förändringar.


About the Swedish Championship

We welcome you all to the 2020 edition of the Swedish Championship! This an annual competition which has been held since 2005. Every year, competitors from Sweden but also from other parts of the world, gather to compete in different events with the top Swedish competitor being crowned the Swedish Champion. Because of the special altercations made this year, the competition can unfortunately not be considered an official championship by the WCA. Unofficially however, we will treat it as such, and will appoint a Swedish Champion in all 17 official events.

The competition was originally planned to be held in Stockholm in May, but was forced to be postponed due to the spread of covid-19.
Instead we welcome you to Huskvarna on November 13-15th, for the 16th edition of the competition.

But most importantly: Anyone who wishes to compete is warmly welcome, so we hope to see many of you in November!

This year we can unfortunately not invite spectators from the general public, but each competitor is allowed to bring one guest.

Keep in mind that this year's Swedish Championship is heavily modified due to the covid-19 pandemic. Read all the tabs on this page very carefully so that you do not miss any of these important changes.

Kvalgränser

Till 2020 års Svenska Öppna kommer det finnas kvalgränser i 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD och 3x3x3 Multi-Blind, enligt samma plan som till de ursprungliga Svenska Mästerskapen 2020. Dessa kvalgränser har vi varit tvungna att sätta så att så många deltagare som möjligt ska få möjlighet att tävla i grenarna, samtidigt som vi försäkrar oss om att kunna arrangera grenarna på ett bra sätt och att tävlingsschemat hålls. Kvalgränserna listas nedan:

 • 4x4x4 BLD: En godkänd lösning (inte DNF) på en tidigare tävling.
 • 5x5x5 BLD: En godkänd lösning (inte DNF) på en tidigare tävling.
 • 3x3x3 Multi-Blind: Ett resultat av 3 poäng eller mer på en tidigare tävling.

Dessa kvalgränser måste ha uppnåtts innan den 2:a november 2020 för att kunna vara med i dessa grenar. Det går bra att anmäla sig i alla dessa grenar, men i om man inte uppnått kvalgränsen före den 2:a november 2020 kommer anmälan i dessa grenar tas bort i den slutgiltiga anmälan för respektive deltagare.

Övriga grenar har inga kvalgränser och alla är välkomna att anmäla sig. Notera att det kan finnas Cutoffs och Time Limits som reglerar om försöken får slutföras, mer information om detta finns under fliken Events.


Qualification Limits

For the Swedish Open 2020, there will be qualifying limits in 4x4x4 BLD, 5x5x5 BLD and 3x3x3 Multi-Blind as per planning from the original Swedish Championship 2020. We have had to set these qualification limits so that as many participants as possible will have the opportunity to compete in the events, while at the same time assuring us of being able to arrange the events in a good way and that the time schedule can be followed. The qualifying limits are listed below:

 • 4x4x4 BLD: A successful solve (not DNF) during an earlier competition.
 • 5x5x5 BLD: A successful solve (not DNF) during an earlier competition.
 • 3x3x3 Multi-Blind: A result of 3 points or more during an earlier competition.

These qualification limits must have been met before the 2nd of November 2020 in order to be able to participate in these events. It is possible to register in all these events, but if you have not achieved the qualification limit before the 2nd of November 2020, then the registration in these events will be removed for your final registration.

All other events are free from qualification limits, and everyone is welcome to register. Note that there may be Cutoffs and Time Limits, which regulate whether or not you may finish your attempts. More information about this can be found under the tab Events.

Anmälan

Observera att den tävlingen är uppdelad i 6 deltävlingar, där du kan delta i maximalt 2. Läs fliken Tävlingsupplägg noga för att avgöra vilka tävlingar du ska delta i.
Du kan anmäla dig till den här deltävlingen (Side Events B) här.

Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan räknas inte som klar förrän du har betalat anmälningsavgiften på 50 SEK. Betalning sker på WCA-sidan, detta kommer fram automatiskt efter att du har anmält dig. Om du inte finns med på deltagarlistan 48 timmar efter du har betalat är du välkommen att kontakta arrangören (kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken).

Om du har anmält dig men sen inte längre kan komma på tävlingen, maila då oss arrangörer och informera om detta. Det lämnar din plats för någon annan, och du får också tillbaka hela anmälningsavgiften, så länge du gör det innan den 2:a november.

Anmälan stänger den 2:a november, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i vilket fall din registrering hamnar på väntelistan. Tävlingsavgiften måste betalas för att hamna på väntelistan, men får du inte en plats återbetalas den självklart. Sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan är 2:a november, är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen.

Deltagare får ha med sig max en gäst var. På grund av rådande situation har vi tyvärr inte kapacitet för externa åskådare.


Registration

Note that this competition is devided into 6 sub-competitions, where you are allowed to participate in a maximum of 2. Please read the tab Organization carfully, to decide which competitions you want to compete in.
You can register for this competition (Side Events B) here.

If you don't already have a WCA-account, you need to create one here.

The registration is not considered complete until you have paid the registration fee of 50 SEK. Payment is done through the WCA website, this will show up automatically right after you register. If your name doesn't appear on the competitor list 48 hours after paying, feel free to contact the organisers (contact information under the "General info" tab).

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else, and you will also get a refund of 100% of the registration fee as long as it's done before the November 2nd.

Online registration will close on November 2nd, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. The fee must be paid to be put on the waiting list, but will of course be refunded if you do not get a spot. The last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list is November 2nd. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition.

Competitors may bring a maximum of one guest each. Because of the current situation, we unfortunately do not have capacity for external spectators.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA regulations. Deltagare förväntas känna till WCAs reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Vi kommer innan 2x2x2 på lördagen och söndagen ha en deltagarintroduktion för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste ha slutfört din anmälan online om du ska få tävla på denna tävling! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande inte har något ID kan en vårdnadshavare bekräfta att personuppgifterna är korrekta.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 20 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 20 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.

Håll er uppdaterade kring situaionen med covid-19 genom att regelbundet läsa om tävlingens säkerhetsarbete på följande flik.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. We will have a competitor tutorial for new participants before 2x2x2 on Saturday and Sunday, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must complete your registration online to be able to compete at this competition! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. In the case that the competitor does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the provided information is correct.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Keep yourself updated on the covid-19 situation by regularly reading up on the safety measures taken at this competition through the following tab.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Trots att detta är årets Svenska Mästerskap så är alla som vill delta varmt välkomna att göra det.
Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

På lördag och söndag morgon innan 2x2 kommer vi demonstrera hur det går till att tävla, men vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare. Om din första gren är redan på fredagen är du välkommen att kontakta tävlingens arrangörer på plats i lokalen för att få dessa instruktioner.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA-Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Even though this is the Swedish Championship, anyone who wishes to compete is very welcome to do so. Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We will have a demonstration showing how the competing process works on Saturday and Sunday morning before 2x2, but we highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know. If your first event is already in Friday, then feel free to contact the organizers at the venue to receive these instructions.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA-Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email the organizers, we're happy to help!

Resa

Med Bil

Adressen är Birkagatan 12B, Jönköping, vilket är precis intill E4. Det finns en avgiftsbelagd parkering alldeles nedanför lokalen, samt ytterligare parkeringsmöjligheter i närområdet.

Med Tåg

Birkagården ligger cirka 1,5 kilometer från Huskvarna station, tågbiljetter kan bokas via www.sj.se

Med Buss

Bussbiljetter till Jönköping kan bokas via sidor som till exempel Flixbus eller Nettbuss.
Från Jönköping Resecentrum har du två val för att ta dig till lokalen:

 • Ta stadsbussen, linje 1, från Juneporten till Österängens Centrum, därifrån går du cirka 250 meter till Birkagården.
 • Ta tåget från Jönköping Resecentrum till Huskvarna Station, sedan går du ungefär 1,5 kilometer till Birkagården.

Tider och biljetter för lokala bussar och tåg hittar du på Jönköpings Länstrafik.

Med Flyg

Det enklaste sättet att nå Jönköping/Huskvarna från utlandet är att flyga till Göteborg Landvetter Flygplats. Några lågprisflygbolag flyger hit, liksom många traditionella flygbolag. Därifrån bokar ni en bussbiljett med antingen FlixBus eller Nettbuss från "Landvetter Flygplats" till "Jönköping Resecentrum". Priser från cirka 79 SEK, restiden är cirka 1h45m. För att ta er till lokalen från Jönköpings resecentrum, se informationen om lokaltransport ovan.


Travel

By Car

The address of the venue is Birkagatan 12B, Jönköping, which is right by the E4. There is a paid parking just outside the venue, as well as additional parking opportunities in the immediate area.

By Train

Birkagården is located about 1,5 kilometers from Huskvarna Station, train tickets can be booked at www.sj.se

By Bus

Bus tickets to Jönköping can be booked at sites such as Flixbus or Nettbuss
From Jönköping Resecentrum you have two options to get to the venue:

 • Take local bus route 1 from Juneporten to Österängens Centrum, then walk approximately 250 meters to Birkagården.
 • Take the train from Jönköping Resecentrum to Huskvarna Station, then walk 1,5 kilometers to Birkagården.

Times and tickets for local buses and trains can be found at Jönköpings Länstrafik.

By Flight

The easiest way to reach Jönköping/Huskvarna from abroad is by flying to Gothenburg Landvetter Airport. A few low-cost carriers serve the airport, as well as many traditional airlines. Then from there, book a bus ticket using either FlixBus or Nettbuss from "Landvetter Flygplats" to "Jönköping Resecentrum". Fares start at 79 SEK, travel time being 1h45m. To then reach the venue from Jönköping central, see the local travel advice above.

Golvförläggning

För er som tävlar i både Main och Side Events erbjuder vi deltagarboende på golvet i lokalerna från fredag till lördag. De som tävlar i Folkets Parks kan även sova i deras lokaler. De som tävlar i Birkagården kan sova på Sandagymnasiet, som ligger ca en kilometer bort.

Det finns även möjlighet att sova natten mellan lördag och söndag. Detta erbjuder vi främst till er som ska tävla på söndagen men vill komma kvällen innan. Vi kommer hålla oss till Sandagymnasiet den natten, så om ni vet att ni kommer vilja välja detta alternativ vore det uppskattat om ni anmälde er till Main Events D (Birkagården), så blandar vi inte deltagare från olika lokaler i onödan.

Övernattningen kostar 50kr per person och natt och betalning ska ske efter att formuläret nedan fyllts i för att bokningen ska godkännas. Swish-betalning föredras, skicka då till: 0704267678. Om inte betalning via Swish är möjligt så går det även bra att betala via PayPal, skicka då till: danne.wallain@gmail.com

Till detta krävs att man anmäler sig, eftersom vi måste veta hur många som sover i de båda lokalerna. Anmälan görs genom detta formulär. Dessutom kommer ni behöva registrera er för detta när ni kommer till tävlingslokalen.

Kom ihåg att ta med dig dina sovgrejer, som kudde, sovsäck och något mjukt att ligga på, till exempel en luftmadrass. Vi kommer inte stå för något av det.
Vi har tyvärr inte tillgång till dusch, och kommer inte servera någon frukost.

Hotell och vandrarhem

Om du inte vill sova i lokalen finns det en del hotell och vandrarhem i Huskvarna, och i Jönköping som är väldigt nära. Du kan hitta och jämföra olika hotell på sidor som till exempel Booking.com.


Floor accommodation

For the ones competing in both Main and Side Events we offer competitor accommodation on the floors in the venues from Friday to Saturday. The competitors in Folkets Park can sleep there, while the competitors in Birkagården will sleep in Sandagymnasiet, which is a school located about a kilometer away.

We also offer the possibility of floor accommodation from Saturday to Sunday, mainly aimed towards those competing only on Sunday, but wish to arrive the night before. That night we will keep to Sandagymnasiet, so if you know that you will want to use this option we would appreciate it if you registered for Main Events D (in Birkagården), to avoid unnecessarily mixing people who will then go to different venues.

The accommodation costs 50SEK per person and night and payment must be made after the form below has been filled in for the booking to be approved. Swish payment is preferred, then send to: 0704267678. If payment via Swish is not possible, it is also possible to pay via PayPal, then send to: danne.wallain@gmail.com

This requires registration, as we need to know how many people will sleep in each place. Registration is made through this form. In addition, you will need to register for this when you arrive at the competition venue.

Remember to bring your sleeping items, such as a pillow, sleeping bag and something soft to lie on, such as an air mattress. We will not be responsible for any of that.
Unfortunately we do not have access to any showers, and will not serve any breakfast.

Hotels and hostels

If you don't want to sleep at the venue there are a few hotels and hostels in Huskvarna, and in Jönköping which is very close by. You can find and compare different hotels through sites such as Booking.com.

Mat

Det finns flera restauranger i Jönköping/Huskvarna och i lokalens närområde, men den klart närmaste till Birkagården är "Cucchini Pizzeria och Restaurang", som ligger cirka 250 meter från lokalen.

Den närmaste mataffären är "Willys Jönköping Österängen", bara 100 meter från lokalen. I tillägg till det finns ytterligare affärer och service i Österängens Centrum, cirka 150 meters gångväg från lokalen.

I år kommer vi tyvärr inte kunna hålla en kiosk öppen i lokalen, då deltagarantalet är mycket lägre än tidigare år.


Food

There are several restaurants in Jönköping/Huskvarna, but the closest one to Birkagården is "Cucchini Pizzeria and Restaurant", which is about 250 meters from the venue.

The nearest grocery store is "Willys Jönköping Österängen", just 100 meters from the venue. In addition, there are additional shops and services in "Österängens Centrum", about 150 meters walk from the venue.

We will unfortunately not be able to have a café open in the venue this time around, as there are fewer competitors compared to earlier years.

Sponsorer & Priser

Svenska mästerskapen 2020 sponsras av Jönköpings Kommun och Cuboss.
Jönköpings Kommuns stöd gör det möjligt för oss att hålla nere deltagarkostnaden trots två stora lokaler och annan kostsam logistik.

Cuboss sponsrar med presentkort till de som tävlar för Sverige och som kommer 1:a, 2:a och 3:e plats av svenskarna i varje gren.

I 3x3x3 får
1:a plats: 300 kr
2:a plats 200 kr
3:e plats 100 kr

I övriga grenar får
1:a plats: 100 kr
2:a plats: 75 kr
3:e plats: 50 kr


Sponsors & Prizes

Swedish Championship 2020 is sponsored by the Municipality of Jönköping and Cuboss.
The support from the Municipality of Jönköping enables a low registration fee despite two large venues and other costly logistics.

Cuboss are sponsoring with giftcards for people who are competing for Sweden and that place 1st, 2nd and 3rd of the swedes in every event.

The top 3 in 3x3x3 get
1st place: 300 sek
2nd place: 200 sek
3rd place: 100 sek

In all other events
1st place: 100 sek
2nd place: 75 sek
3rd place: 50 sek

Liveresultat

Under tävlingens gång kommer ni kunna följa resultaten live på WCA-Live. Under dagarna före tävlingen kommer det upp en länk specifikt till den här tävlingen. Där kan du även se om du gått vidare till nästa runda.
Detta är också den sida som kan användas för att jämföra alla deltagares resultat från de två olika lokalerna för att se vem som vinner titeln Svensk Mästare i de olika grenarna (utan WCA-status).


Live Results

During the competition you can follow the results live at WCA-Live. In the days before the competition we will provide a link to this specific competition. There you can also see if you have qualified for the next rounds.
This is also the site that can be used to compare all competitors results from the two venues to see who wins the title Swedish Champion (without official WCA status).

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.