Sofia Autumn 2018


Date
Sep 8, 2018
City
Sofia, Bulgaria
Venue

Technical University of Sofia

Address
ул. „Росарио“, 1756 София (1 Rosario street, 1756 Sofia)
Details

ТУ-София, Блок 3. (Campus 3), room 3239

Organizers
Borislav Marchovski, Mihai Căpăţinescu, Plamen Mahladzhanov, and Todor Enikov
WCA Delegate
Mihai Căpăţinescu
Contact
mcapatinescu@yahoo.ro, enigma_enikov@abv.bg, borislav.marchovski@abv.bg, mahladjanov@abv.bg
Competitor Limit
100
Entry Fee
8 лв. (Bulgarian Lev)
Information

Third WCA competition in Bulgaria. Maximum 1 guest per competitor. Registration fee to be paid in the venue on the day of the competition.
The address of the Technical university of Sofia is 8 Kliment Ohridski boulevard, but the entrance of the venue is on Rosario street.


Трето официално състезание на WCA в България. Допустим е максимум 1 гост с всеки състезател. Таксата за участие се заплаща в деня на състезанието, на специално обособена за целта маса.
Адресът на ТУ-София е: гр. София, бул. Климент Охридски 8, но входът за събитието е откъм улица Росарио.

Events
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements

To complete your registration you have to do two things:
1) Confirm your spot by answering in 48 hours at the confirmation mail that we will send two weeks before the competition.
2) Pay the 8 leva registration fee at the venue until 12:30.
* If the limit will be reached and you didn't reply to the confirmation mail you will be deleted from the registration list.
* If you confirm your spot on email but didn't register at the venue before your very first event will consider that you will not come anymore and will accept someone else.


За да завършите своята регистрация, трябва да направите тези 2 неща:
1) Отговорете (в рамките на 48 часа) на потвърдителния e-mail, който ще получите. Този e-mail ще бъде изпратен на всеки регистриран в списъка състезател, 2 седмици преди състезанието.
2) Заплатете таксата за участие (на стойност 8 лв) на място, в деня на състезанието. Такса се събира до 12:30 часа в деня на състезанието.

Ако е достигнат лимитът участници, а вие не сте отговорили на изпратения e-mail, вашата регистрация ще бъде изтрита от списъка.
Ако потвърдите участие по e-mail, но не се регистрирате на специалната маса на място, преди вашата първа дисциплина, ще считаме, че няма да дойдете и ще бъдете подменен с друг участник, който ще се регистрира на място в деня на състезанието.

Saturday September 8, 2018

Event Round Format Limit (min) Competitors Start time End time
Registration 08:00 12:30
Megaminx Combined Final best of 2, average of 5 (cut-off 2:30) 6 min 08:30 09:30
4x4x4 Cube Combined Final best of 2, average of 5 (cut-off 2:00) 5 min 09:30 10:45
3x3x3 OneHanded Combined Final best of 2, average of 5 (cut-off 1:00) 5 min 10:45 11:45
3x3x3 First round average of 5 5 min 11:45 13:30
Lunch 13:30 14:30
Pyraminx Final average of 5 5 min 14:30 15:30
Skewb Final average of 5 5 min 15:30 16:15
3x3x3 Cube Second round average of 5 5 min 75% 16:15 17:15
2x2x2 Cube Final average of 5 5 min 17:15 18:00
3x3x3 Cube Final average of 5 5 min 10 18:00 18:45
Winner's Ceremony 18:45 19:20
Clean the room 19:20 20:10