Roskilde For Alle 2022


Date
Oct 22, 2022
City
Roskilde, Denmark
Venue

Hedegårdenes Skole

Address
Københavnsvej 34, 4000 Roskilde
Contact
Organization team
Organizers
Adam Marcellus Kelly, Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Thor Muto Asmund, and Victor Glyrskov
WCA Delegates
Callum James Goodyear, Daniel Anker Hermansen, and Daniel Vædele Egdal
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Vi håber at se så mange cubere som muligt, både gense dem fra DM og mange nye!


We hope to see as many competitors as possible, both participants from the Danish Championship 2022 as well as many new ones!

Events
Main event
Competitors
74
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 50 kr. (Danish Krone).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 20 kr. (Danish Krone).

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Martin Vædele Egdal won with an average of 1.74 seconds in the 2x2x2 Cube event. Rasmus Stub Detlefsen finished second (1.87) and Daniel Vædele Egdal finished third (2.50).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Martin Vædele Egdal 7.03 7.65 Denmark 8.587.037.638.177.15
2x2x2 Cube Martin Vædele Egdal 1.07 1.74 Denmark 1.831.741.071.642.25
4x4x4 Cube Martin Vædele Egdal 22.23 NR 28.74 Denmark 33.3328.1927.1330.9022.23
3x3x3 Blindfolded Martin Vædele Egdal 18.73 21.20 Denmark 24.5820.2818.73
Pyraminx Martin Vædele Egdal 2.50 3.29 Denmark 2.913.392.503.565.72
Skewb Daniel Vædele Egdal 2.94 3.24 Denmark 3.083.423.952.943.22
4x4x4 Blindfolded Daniel Anker Hermansen 2:43.05 DNF Denmark DNF2:54.872:43.05
5x5x5 Blindfolded Martin Vædele Egdal 6:39.11 DNF Denmark 6:39.11DNFDNF
Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Ao5 5:00.00 cumulative *
2x2x2 Cube First round Ao5 3:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Second round Ao5 2:00.00 cumulative * Top 50% advance to next round
Final Ao5 1:00.00 cumulative *
4x4x4 Cube Final Ao5 7:00.00 cumulative *
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 15:00.00 cumulative *
Pyraminx Final Ao5 3:00.00 cumulative *
Skewb Final Ao5 4:00.00 cumulative *
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 40:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 40:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **

You are viewing the schedule for the venue Hedegårdenes Skole.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Copenhagen.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (October 22, 2022)

From 08:45 AM
To 09:30 AM
Dørene åbner / Opsætning / Indtjekning
Hallen
From 09:30 AM
To 09:45 AM
Intro til nybegyndere
Hallen
From 09:45 AM
To 10:40 AM
2x2x2 Cube First round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:40 AM
To 11:40 AM
3x3x3 Cube First round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
10:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:40 AM
To 12:45 PM
Frokost
Hallen
From 12:45 PM
To 01:30 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Hallen
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
From 01:30 PM
To 02:15 PM
Pyraminx Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
From 02:15 PM
To 02:50 PM
2x2x2 Cube Second round
Hallen
Format
Ao5
Time limit
2:00.00 cumulative *
Proceed
Top 50% advance to next round
From 02:50 PM
To 03:35 PM
Skewb Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
4:00.00 cumulative *
From 03:35 PM
To 04:35 PM
4x4x4 Cube Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
7:00.00 cumulative *
From 04:35 PM
To 05:20 PM
3x3x3 Cube Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
5:00.00 cumulative *
From 05:20 PM
To 05:40 PM
2x2x2 Cube Final
Hallen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00 cumulative *
From 05:40 PM
To 06:00 PM
Oprydning
Hallen
From 06:00 PM
To 06:20 PM
Præmieoverrækkelse
Hallen
From 06:20 PM
To 07:20 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Hallen
Format
Bo3
Time limit
40:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 06:20 PM
To 07:20 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Hallen
Format
Bo3
Time limit
40:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.
Vi vil lave en hurtig gennemgang inden den første disciplin, hvor at vi vil forklare hvordan det foregår når man deltager. Der vil blive givet en demonstration af nogle af vores mest erfarne deltagere. Der vil stå i skemaet hvornår den vil finde sted.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er fuldført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe noget legitimation, for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Du må ikke bruge terninger med elektronik i!. Det betyder at terninger der har bluetooth i, ikke kan bruges i konkurrencer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, så skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at være stille.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke kan se kameraets skærm, eller at den er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltager borde.

Når en runde er i gang, skal alle deltagere i den igangværende gruppe vente i venteområdet, indtil de bliver kaldt op til at løse.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede de dage hvor der er discipliner du deltager i! Dog ser vi meget gerne at du er til rådighed til at hjælpe med at dømme og runne også selvom du ikke deltager i disciplinen. Vi foreslår at du er der en halv til en hel time før dine runder, da skemaet godt kan ændre sig i løbet af dagen.

Du vil modtage en email et par dage før konkurrencen. I den vil der stå hvilke mulige ændringer der kan være sket. Den vil også være fuldt ud opdateret, med alt andet information du muligvis vil have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations.
We will have a quick run down before the first event, and explain how to compete and judge. There will be a demonstration by some of our most experienced cubers. You can find out when this will happen in the schedule tab.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid identification card, to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are not allowed to use cubes with electronics!. This means that the bluetooth cubes cannot be used in competition.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will then need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please be silent. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is out of sight.

All spectators must remain at least 1,5 meters away from every solving station.

When a round is in progress, then all competitors in the current group must wait in the competitor waiting area, until they get called up to solve.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present on the days when you have to compete in the events you are registered for! We do urge people to stay also for the other events, and help out with running and judging. We recommend that you are present half an hour to an hour before your rounds, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain some changes that might have happened. It will also contain more ‘up to date’ information, which you might need.

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

Der er mulighed for at købe ind på RO's Torv, kun 100 m fra skolen. Derudover er der også mange muligheder for restauranter på RO's Torv og i nærheden.


There are plenty of options to buy food at RO's Torv, only 100 m from the venue. There are also some restaurants in the nearby area.

Fra Roskilde St. kan man tag bus 123 eller 600S til RO's Torv 100 m fra skolen. Alternativt kan man gå hele vejen fra stationen, hvilket tager ca. 15 minutter.

Det er muligt at parkere på parkeringspladserne foran skolen eller i Ros Torvs parkeringshus. Det er IKKE muligt at parkere i skolegården da denne er en del af en brandvej og skal holdes fri.


From Roskilde Station, you can take the 123 or 600S bus to RO's Torv 100 m from the venue. Alternatively you can walk the whole way from the station, which takes approximately 15 minutes.

It is possible to park in front of the school or in the parking house at Ros Torv. It is NOT possible to park in the school yard, as it is part of a fire lane and has to be kept unblocked.

DSF Logo RSF Logo

Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores hjemmeside her, Facebook side her og Facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, har ret til at blive medlem af DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.

Denne konkurrence er arrangeret gennem Roskilde Speedcubing Forening (RSF, en underafdeling af DSF), du vil automatisk blive medlem af RSF hvis du deltager i konkurrencen.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our website here, Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), has the right to become a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

The competition is organized through Roskilde Speedcubing Assocition, you will automatically become a member of RSF if you compete.

Sponsor - Cuboss

Roskilde For Alle 2022 er sponsoreret af cube-butikken Cuboss.com! Cuboss er en online butik baseret i Sverige, som specialiserer sig i speedcubes og andre slags puzzles og som leverer til hele verden. Cuboss sponsorerer konkurrencen med gavekort til finalister i de events der er listet herunder:

Finalister i 2x2x2 modtager gavekort fra Cuboss som følger:
1. plads: 30 EUR
2. plads: 25 EUR
3. plads: 25 EUR
4. plads: 20 EUR
5. plads: 20 EUR

Finalister i 3x3x3 modtager gavekort fra Cuboss som følger:
1. plads: 30 EUR
2. plads: 25 EUR
3. plads: 20 EUR

Derudover vil der blive trukket lod om 3 gavekort på hver 15 EUR. Lodtrækningen foregår på et passende tidspunkt under konkurrencen!


Roskilde For Alle 2022 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss is sponsoring the competition with gift cards for the medalists in the various event as outlined below:

Finalists in 2x2x2 are awarded gift cards from Cuboss as below:
1st place: EUR 30
2nd place: EUR 25
3rd place: EUR 25
4th place: EUR 20
5th place: EUR 20

Finalists in 3x3x3 are awarded gift cards from Cuboss as below:
1st place: EUR 30
2nd place: EUR 25
3rd place: EUR 20

In addition, 3 gift cards worth EUR 15 will be randomly drawn to competitors at an approproiate time during the competition!

Du kan finde dine grupper her

Der er vil være brug for mange frivillige dommere, specielt i alle efterfølgende runder!

Alle deltagere vil blive siddende ved samme station under gennemføringen af deres gennemsnit i en gruppe.

Husk at når du skriver under for et forsøg (om du er blander, dommer eller deltager) at bruge dit tilmeldings ID. Det står på oversigten ovenfor.


You can find your groups here

There will be needed a lot of volunteers, especially for all of the proceeding rounds!

All of the competitors will be seated with the station during the duration of their average in a group.

Remember when you are signing for an attempt (scrambling, judging or competiting) to use your registration ID. You can find that in the link above

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.