Rødovre Cubing 2023


Date
Jun 10, 2023
City
Rødovre, Denmark
Venue

Rødovre Gymnasium

Address
Hendriksholms Blvd. 28, 2610 Rødovre
Details

Kantine

Contact
Organization team
Organizers
Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Malte Oliver Bøgh Kjøller, and Martin Vædele Egdal
WCA Delegates
Callum James Goodyear, Daniel Vædele Egdal, and Malte Oliver Bøgh Kjøller
Download all the competition's details as PDF here.
Information
Events
Main event
Competitor limit
60
Number of times bookmarked
10
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 60 competitors.
The base registration fee for this competition is 50 kr. (Danish Krone).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 20 kr. (Danish Krone).

Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 8:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Second round Ao5 3:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Ao5 3:00.00 cumulative *
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 12:00.00 cumulative *
3x3x3 One-Handed Final Ao5 4:00.00 cumulative *
Clock First round Ao5 3:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Ao5 3:00.00 cumulative *
Megaminx Final Ao5 9:00.00 cumulative *
Pyraminx Final Ao5 3:00.00 cumulative *

You are viewing the schedule for the venue Rødovre Gymnasium.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Copenhagen.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (June 10, 2023)

From 09:30 AM
To 09:45 AM
Tutorial for new competitors
Kantine
From 09:45 AM
To 10:30 AM
3x3x3 Cube First round
Kantine
Format
Ao5
Time limit
8:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:30 AM
To 11:10 AM
3x3x3 One-Handed Final
Kantine
Format
Ao5
Time limit
4:00.00 cumulative *
From 11:10 AM
To 11:50 AM
Clock First round
Kantine
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:50 AM
To 12:50 PM
Lunch
Kantine
From 12:50 PM
To 01:30 PM
Pyraminx Final
Kantine
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
From 01:30 PM
To 02:20 PM
Megaminx Final
Kantine
Format
Ao5
Time limit
9:00.00 cumulative *
From 02:20 PM
To 03:00 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Kantine
Format
Bo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
From 03:00 PM
To 03:40 PM
3x3x3 Cube Second round
Kantine
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 03:40 PM
To 04:15 PM
Clock Final
Kantine
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
From 04:15 PM
To 04:50 PM
3x3x3 Cube Final
Kantine
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *

DSF Logo

Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores hjemmeside her, Facebook side her og Facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, har ret til at blive medlem af DSF. Medlemskabet varer 14 måneder og kan administreres gennem denne side.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our website here, Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), has the right to become a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet. Der vil blive lavet en gennemgang om morgenen.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er først gennemført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe legitimation for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Du må ikke bruge terninger med elektronik i!. Det betyder at terninger der har bluetooth i, ikke kan bruges i konkurrencer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at undgå at larme eller snakke sammen. Hvis du ønsker at snakke med andre, så vær venlig at forlade lokalet.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke selv kan se kameraets skærm, eller at skærmen er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltagerborde.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede de dage hvor der er discipliner du deltager i! Dog ser vi meget gerne at du er til rådighed til at hjælpe med at dømme og runne også selvom du ikke deltager i disciplinen. Vi foreslår at du er der en halv til en hel time før dine runder, da skemaet godt kan ændre sig i løbet af dagen.

Du vil modtage en e-mail et par dage før konkurrencen. I den vil der bla. stå hvis der er sket ændringer til konkurrencen. Den vil også være fuldt ud opdateret med alt det information du måtte have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations. There will be an introduction in the morning.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid proof of identity, to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are not allowed to use cubes with electronics!. This means that the bluetooth cubes cannot be used in competition.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please refrain from talking or making noise. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is not visible to you.

All spectators must remain at least 1.5 meters away from all solving stations.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is over! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present on the days when you have to compete in the events you are registered for! We do urge people to stay also for the other events, and help out with running and judging. We recommend that you are present half an hour to an hour before your rounds, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain information about last minute changes and will also contain more up to date information which you might need.

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

Link til grupper

Der er vil være brug for mange frivillige dommere, specielt i alle efterfølgende runder! Forældre er generelt meget velkomne til at hjælpe til også!

Alle deltagere vil blive siddende ved samme station under gennemføringen af deres gennemsnit i en gruppe.

Husk at når du skriver under for et forsøg (om du er blander, dommer eller deltager) at bruge dit tilmeldings ID. Det står på oversigten ovenfor. Forældre kan skrive et '+' efter deres barns ID.


There will be needed a lot of volunteers, especially for all of the proceeding rounds! Parents are in general very welcome to help judge!

All of the competitors will be seated with the station during the duration of their average in a group.

Remember when you are signing for an attempt (scrambling, judging or competiting) to use your registration ID. You can find that in the link above. Parents can write a '+' after their child's ID.

Rødovre Gymnasiums kantinemand vil være til stede noget af dagen for at sælge snacks, mad og drikke (kaffe, sodavand m.m). Han tager kun imod Mobilepay og kontanter.


Rødovre Gymnasium's canteen man will be there a part of the day to sell snacks, food and drink (coffee, soda, etc.). He only takes Mobilepay and Danish cash.

Rødovre Gymnasium ligger ca 200 meter væk fra Rødovre Station hvor S-tog linje B kører samt bus 21, 161 og 200S.

Der er parkeringspladser lige udeforan skolen som også kan ses på billedet med den grønne streg.
Den røde streg viser hvordan du kommer fra Rødovre Station og over til hovedindgangen til skolen som er den blå plet på kortet. Den gule streg er vejen man skal gå når man kommer ind og så til kantinen. Som egentlig bare er at gå ind af hovedindgangen gå til højre og så til venstre og så er man der.


Rødovre Gymnasium is around 200 meters away from Rødovre Station, where the S-train line B runs as well as buses 21, 161 and 200S.

There are parking spaces right outside the school which can also be seen in the picture with the green line. The red line shows how you get from Rødovre Station to the main entrance to the school, which is the blue spot on the map. The yellow line is the way you have to go when you enter and then to the canteen. Which is just going in through the main entrance, go right and then left and you're there.

Sponsor - Cuboss

Rødovre Cubing 2023 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss is sponsoring the competition with gift cards for the medalists in the various event as outlined below:

Medalists in 3x3, will be awarded a 20€ gift card. Medalists in 3x3 OH and Pyraminx will be given a 15€ gift card, all from Cuboss.

In addition, 2 gift cards worth € 15 will be randomly drawn to competitors. One will be drawn at lunch break, and the end of the competition day.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.