Ringsted Side Events 2022


Date
May 22, 2022
City
Ringsted, Denmark
Venue

Ringsted Kulturhus

Address
Søgade 3, 4100 Ringsted
Contact
Organization team
Organizers
Daniel Heberg Jørgensen, Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Thor Muto Asmund, and Valdemar Hannibal Milthers
WCA Delegates
Callum James Goodyear, Daniel Anker Hermansen, and Daniel Vædele Egdal
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Der afholdes ikke 3x3 til denne konkurrence, men det gøres der til konkurrencen i Roskilde ugen efter. Maks én gæst per deltager!
Deltagere skal huske at tjekke deres email regelmæssigt, i tilfælde af beskeder fra arrangørerne!


3x3 will not be held at this competition, but there will be at the competition in Roskilde the week after. Maximum one guest per competitor!
Competitors must check their email regularly in case of communication from the organisers!

Events
Competitors
33
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 40 competitors.
The base registration fee for this competition is 150 kr. (Danish Krone).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
We encourage everyone to register for the events they want to compete in via your online registration, however you may add events to your registration up until the event has started.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 150 kr. (Danish Krone).
Spectators can attend paying an entry fee of 20 kr. (Danish Krone).

Event Name Best Average Representing Solves
5x5x5 Cube Martin Vædele Egdal 51.51 53.46 NR Denmark 51.5351.8659.7857.0051.51
6x6x6 Cube Magnus Patrick Kanstrup 1:46.72 1:49.67 Denmark 1:46.721:48.141:54.14
7x7x7 Cube Martin Vædele Egdal 2:17.66 NR 2:24.99 NR Denmark 2:17.662:29.832:27.47
3x3x3 Blindfolded Martin Vædele Egdal 18.98 DNF Denmark 18.98DNF20.70
Clock Daniel Vædele Egdal 6.00 6.76 Denmark 6.858.727.336.096.00
Megaminx Martin Vædele Egdal 38.99 41.32 Denmark 42.4041.5047.1340.0538.99
Square-1 Hannes Müller 7.93 9.92 Germany 11.267.938.3913.9310.10
3x3x3 Multi-Blind Martin Vædele Egdal 24/25 51:18 Denmark 24/25 51:18

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er først gennemført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe legitimation for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at undgå at larme eller snakke sammen. Hvis du ønsker at snakke med andre, så vær venlig at forlade lokalet.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke selv kan se kameraets skærm, eller at skærmen er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltagerborde.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede under de discipliner du deltager i! Dog ser vi meget gerne at du er til rådighed til at hjælpe med at dømme og runne også selvom du ikke deltager i disciplinen. Vi foreslår at du er der en halv til en hel time før din første disciplin, da skemaet godt kan ændre sig i løbet af dagen.

Du vil modtage en e-mail et par dage før konkurrencen. I den vil der bla. stå hvis der er sket ændringer til konkurrencen. Den vil også være fuldt ud opdateret med alt det information du måtte have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid proof of identity, to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please refrain from talking or making noise. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is not visible to you.

All spectators must remain at least 1.5 meters away from all solving stations.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is over! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present, when you have to compete in the events you are registered for! We do however urge people to stay also for the other events, and help out with running and judging. We recommend that you are present half an hour to an hour before your first event, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain information about last minute changes and will also contain more up to date information which you might need.

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

DSF Logo

Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores hjemmeside her, Facebook side her og Facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, har ret til at blive medlem af DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our website here, Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), has the right to become a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Der kører intercitytog til Ringsted station, og derfra kan man gå 15 minutter til lokalerne. Fra stationen kan man også køre med en bus der kører til Ringsted torv, og derfra gå 100-200 meter.


It's possible to take an intercitytog (intercity train) to Ringsted station, and from there it's a 15 minutes walk to the venue. It's also possible to catch a bus from the Ringsted station to Ringsted torv, and from there it's a 100-200 meter walk.

Omkring 200 meters gang fra lokalerne ligger der både en Rema 1000 og en Fakta. Alternativt ligger der også en Normal, 30 meter fra lokalerne.


About 200 meters from the venue is a Rema 1000 and a Fakta (Supermarkets). Alternatively there is also a Normal, 30 meter from the venue.

Live resultater

Du vil kunne finde live resultater på WCA Live, når konkurrencen går i gang. Vi vil prøve at få resultaterne op så hurtigt som muligt, men det er desværre ikke altid de er oppe med det samme, da vi prioritere at konkurrencen kører efter tidsplanen! Husk de tider der står på WCA Live er ikke de endelige resultater, og ændringer kan forekomme.
De endelige resultater for konkurrence burde være uploadet på konkurrence siden dagen efter konkurrencen.


You will be able to find the live results on WCA Live when the competition start. We always try to get the results up as fast as possible, but we prioritise making sure the competition runs smoothly and according to the schedule. Remember the results on WCA Live are not final, and changes might occur.
The final results of the competition should be uploaded on the competition page the day after the competition.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.