Project Pawłowice 2021


Date
Aug 7 - 8, 2021
City
Pawłowice, Poland
Venue

Gminny Ośrodek Sportu

Address
ul. Sportowa 14, 43-250 Pawłowice
Details

Sport hall

Website
Project Pawłowice 2021 website
Contact

4Event Team

Organizers
Piotr Tokarski and Szymon Juroszek
WCA Delegate
Radosław Drozdowicz
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Prosimy o zapoznanie się z zakładką COVID-19.


Please check out COVID-19 tab.

Events
Main event
Competitors
95
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 50 zł (Polish Złoty).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 10 zł (Polish Złoty).

Opłata wpisowa oraz opłata dla gości na te zawody będą opłacane na miejscu zawodów.

Dodawanie konkurencji do swojej rejestracji będzie możliwe aż do początku pierwszej rundy danej konkurencji.

Lista rezerwowa zostanie opróżniona w momencie zakończenia rejestracji.


Registration fee and guest fee will be both payed at the competition venue.

Adding new events to your registration will be possible until begining of the first round of each event.

Waiting list will be cleared at the end of registration period.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Tymon Kolasiński won with an average of 6.03 seconds in the 3x3x3 Cube event. Bartłomiej Owczarek finished second (7.84) and Łukasz Burliga finished third (8.23).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Tymon Kolasiński 4.72 6.03 Poland 5.915.924.726.257.77
2x2x2 Cube Adam Jagła 1.83 2.06 Poland 1.862.281.832.052.54
4x4x4 Cube Tymon Kolasiński 21.79 24.38 Poland 24.7428.2221.7925.6522.76
5x5x5 Cube Tymon Kolasiński 38.00 45.29 Poland 39.3138.00DNF44.6451.91
3x3x3 One-Handed Tymon Kolasiński 9.92 12.10 Poland 9.9211.2614.1416.2310.89
Clock Hubert Hanusiak 5.40 6.01 Poland 5.445.63DNF6.965.40
Pyraminx Tymon Kolasiński 1.70 2.56 Poland 2.353.481.702.532.81
Skewb Vojtěch Kundera 2.82 3.28 Czech Republic 3.634.243.003.202.82
Square-1 Jakub Hamkało 8.00 9.96 Poland 10.729.338.009.8414.04

Drodzy zawodnicy i uczestnicy!

W trosce o Wasze zdrowie oraz bezpieczeństwo poniżej wypisujemy zasady, które będziemy chcieli zastosować podczas imprezy (zasady mogą być aktualizowane, gdy zmienią się obecne obostrzenia):

 1. Przebywając na hali sportowej należy bezwzględnie zasłaniać usta i nos. Maseczka będzie nieobowiązkowa dla zawodnika jedynie podczas oficjalnych ułożeń.

 2. Podczas przebiegu zawodów nie będzie stosowana poczekalnia - każdy zawodnik musi oddać kostkę i zająć miejsce przy stanowisku startowym.

 3. Każdy z zawodników zajmuje miejsce na widowni, a na halę główną schodzi tylko, aby wykonać swoje ułożenia lub gdy jest wezwany przez prowadzącego do pomocy przy przebiegu zawodów. (Według aktualnych obostrzeń możemy zająć 50% miejsc na widowni + osoby zaszczepione.)

 4. Wpisowe na zawody pozostaje niezmienne, lecz od każdego gościa (osoby, która nie posiada identyfikatora) będzie pobrana opłata w wysokości 10 PLN, która zostanie przeznaczona na środki czystości zapewnione przy wejściu itd oraz zapewni możliwość wejścia nie tylko na widownię, ale i na parkiet hali (jako "fotograf/media").

 5. Stosujemy się do aktualnych wymogów rządu, zatem to wszystko co obowiązuje aktualnie na codzień, obowiązuje również na miejscu zawodów.

 6. Jeśli obostrzenia się zmienią, a co z tym idzie również zasady naszej imprezy, nastąpi w tym miejscu zmiana, a informacja o zmianie zostanie wysłana na email zawodnika.


Dear competitors and participants!

For the sake of your health and safety, below are the rules that we will want to apply during the event (the rules may be updated when the current restrictions change):

 1. It will be mandatory to cover your mouth and nose while in the sports hall. A competitor may only remove the mask during official attempts.

 2. There will be no competitor waiting area during the competition - each competitor must submit the puzzle to scramblers and take a place at the starting station.

 3. Each competitor takes a seat in the audience, and goes to the main hall only to perform his solve or when called to help with the course of the competition. (According to the current restrictions, we can take 50% of the seats in the audience + vaccinated people.)

 4. The entry fee for the competition remains unchanged, but each guest (person who does not have an ID) will be charged a fee of 10 PLN, which will be spent on cleaning products provided at the entrance, etc and will provide the opportunity to enter not only the audience, but also the hall floor.

 5. We comply with the current government requirements, so everything that is currently in force on a daily basis also applies to the venue of the competition.

 6. If the restrictions change, and thus also the rules of our event, there will be a change in this place, and information about the change will be sent to the competitor's email.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.