Popular 'n Blind Flen 2022


Date
Apr 29 - May 1, 2022
City
Flen, Sweden
Venue

Aktivitetshuset Skjortan

Address
Drottninggatan 24, 642 37 Flen
Details

Main events in Stora Manschetten, long blindfolded events in nearby classroom.

Contact

Daniel Wallin

Organizers
Daniel Wallin and SveKub
WCA Delegates
Daniel Wallin and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Welcome to Popular 'n Blind Flen 2022! It will focus on having many rounds of the most popular events as well as all blindfolded events. Everyone is welcome to watch or participate in the competition, but please read through all the tabs on this page to make sure that you don´t miss any important information.


Varmt välkomna till Popular 'n Blind Flen 2022! Tävlingen har fokuserats på att ha många rundor av både de mest populära grenarna samt alla blindgrenar. Alla är välkomna att titta på eller delta i tävlingen, men läs igenom alla flikar på denna sida för att se till att du inte missar någon viktig information.

Events
Main event
Competitors
86
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 90 competitors.
The base registration fee for this competition is 200 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar måndagen den 16:e mars, klockan 21:00 svensk tid.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 150 kr för SveKub-medlemmar, 200 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar sedan tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna (kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken).

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, mejla oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 24:e april, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Monday March 16th, at 21:00 Swedish time.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 150 SEK for members of SveKub, and 200 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will refund 25% to members. We will verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for those with a Swedish personal number. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on April 24th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Jakob Gunnarsson won with an average of 6.96 seconds in the 3x3x3 Cube event. Alexander Tosting finished second (8.09) and Linus Thyberg finished third (8.12).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Jakob Gunnarsson 6.58 6.96 NR Sweden 7.116.939.336.586.85
2x2x2 Cube Thomas Mæhle Schmidt 1.90 2.78 Denmark 3.793.442.272.641.90
4x4x4 Cube Jakob Gunnarsson 29.18 33.41 Sweden 35.3032.7334.4729.1833.03
5x5x5 Cube Jakob Gunnarsson 57.34 1:03.30 Sweden 57.341:06.741:02.061:01.101:06.85
3x3x3 Blindfolded Jakob Gunnarsson 20.88 DNF Sweden 20.8824.11DNF
3x3x3 One-Handed Jakob Gunnarsson 10.53 11.81 Sweden 13.1610.5310.6611.6215.65
Clock Daniel Wallin 5.67 6.41 Sweden 5.90DNF6.685.676.65
Pyraminx Noah Pihlstrand 3.10 3.84 Sweden 5.163.103.904.083.55
Skewb Marcus Moberg 2.52 3.54 Sweden 6.003.453.653.532.52
4x4x4 Blindfolded Daniel Wallin 2:34.94 DNF Sweden DNF2:34.94DNF
5x5x5 Blindfolded Wilfrid Py 24:35.00 DNF France 24:35.00DNFDNF
3x3x3 Multi-Blind Daniel Wallin 31/42 1:00:00 Sweden 31/42 1:00:0031/42 1:00:0029/42 1:00:00

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med Svenska Kubförbundet - SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på svenska tävlingar, upp till 10% rabatt på resor med SJ och rabatt på hotell hos Scandic och Nordic Choice Hotels. Dessutom är medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av tävlingsrabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte. Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte hantera olika anmälningsavgifter för olika personer.


SveKub

This competition is organized together with Svenska Kubförbundet - SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on Swedish competitions, up to 10% discount on train travel with SJ and discounts on hotels at Scandic and Nordic Choice Hotels. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To recieve the competition discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not. You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not handle different registration fees for different people.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA regulations. Deltagare förväntas känna till WCAs reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Vi kommer innan 2x2x2 på lördagen ha en deltagarintroduktion för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande är ung och inte har ett eget ID kan en vårdnadshavare verifiera att uppgifterna stämmer.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 15 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er mejl Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmejl där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mejl kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via mejl, därför är det viktigt att ni håller koll på er mejl regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. We will have a competitor tutorial for new participants before 2x2x2 on Saturday, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 15 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort. Detta är en rekommenderad policy för att se till att er personliga information blir korrekt. Om du inte har ett ID-kort kan en förälder eller vårdnadshavare bekräfta informationen.

Den här videon demonstrerar hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare. Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem. Du är såklart mycket välkommen att ställa frågor om saker som dyker upp under tävlingen!

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 15 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, mejla gärna arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should to bring a valid ID, for example a passport or driver's license. This is a recommended policy to make sure your personal information is correct. If you do not have an ID, a parent or guardian can confirm the information.

This video demonstrates how solving in a competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know. It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them. You are of course more than welcome to ask us questions during the competition!

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email the organizers, we're happy to help!

Resa

Karta:

Denna karta visar värdefulla platser för er som deltagare eller gäst i Flen under helgen:

  • Aktivitetshuset Skjortan: Tävlingslokalen
  • Gula Längan: Deltagarboende
  • Flen Station: Flens buss- och tågstation. Den bästa vägen från stationen till deltagarboendet och tävlingslokalen visas också.
  • Träffpunkten Flen: Närmaste snabbmatsrestaurang. Fler alternativ finns också i närområdet.
  • ICA Kvantum Flen: Närmaste livsmedelsaffär.

Med bil:

Adressen till tävlingslokalen är Drottninggatan 24, Flen. Gott om gratis parkering finns framför lokalen samt 100 meter längre ner längs Drottninggatan vid Hammarvallens sim- och sporthall.

Med tåg:

Tävlingsschemat har anpassats till tågtidtabellen från främst Stockholm, men även Göteborg samt Malmö / Köpenhamn. Ta tåget till Flens station. Tävlingslokalen är 700 meters gångväg från stationen, gå genom tunneln under järnvägen som visas på kartan ovan. Biljetter kan bokas via sj.se, men om din resa endast inkluderar Mälartåg så är det billigare att boka sin biljett på malartag.se.


Travel

Map

This map shows points of interest for you as a competitor or guest in Flen over the weekend:

  • Aktivitetshuset Skjortan: Venue of the competition
  • Gula Längan: Competitor accomodation
  • Flen Station: Flen´s main bus and train station. The best route from this station to the competitor accomodation and competition venue is also shown.
  • Träffpunkten Flen: Closest fast food restaurant. There are more options around here too.
  • ICA Kvantum Flen: Closest supermarket.

By car

The address to the venue is Drottninggatan 24, Flen. There is lots of parking available right in front of the venue, as well as 100 meters further down the road at Hammarvallen swim- and sports center.

By train

The competition schedule has been adjusted to fit the train timetable, mainly from Stockholm but also from Gothenburg and Malmö / Copenhagen. Take the train to Flen's train station. The venue is located 700 meters away from the station on foot, walk through the tunnel under the railway shown on the map above. Train tickets can be booked through sj.se, but if your journey only involves "Mälartåg", den it it cheaper to book through malartag.se.

Boende

Deltagare och gäster kommer kunna sova i närbelägna Gula Längan. Det kommer vara ett liknande upplägg som tidigare år, 200kr per person och natt, i vandrarhemsstandard (ta med lakan, påslakan, örngott), frukost inkluderat. Frukosten finns att tillgå hela morgonen i Gula Längans allrum. Ett par duschar finns i själva tävlingslokalen för de som önskar. Det finns endast 32 bäddar att tillgå, så boka så snart som möjligt. Bokningar görs genom detta formulär.

Kom ihåg att betalningen på 200kr per person och natt måste betalas innan bokningen är slutförd. Enklast är att betala genom Swish till SveKub: 123 688 29 97. Om betalning via Swish inte är möjligt går det även att betala för bokningen genom en "donation" under den ordinarie registreringsprocessen till själva tävlingen. Om inte heller detta går så kan tävlingsarrangören kontaktas för att finna en alternativ lösning.


Accommodation

Competitors and guests will be able to sleep in nearby Gula Längan. It will be in a similar arrangement as during earlier years, 200 SEK per night, in hostel standard (bring sheets, duvet covers, pillowcases), breakfast included. The breakfast is served all morning in the common room of Gula Längan. There are a few showers available at the competition venue for those who wants. There are only 32 beds available, so please book as early as you can. Booking is made through this form.

Remember that you must pay the fee of 200 SEK per person and night before your booking is confirmed. The easiest way to pay is through Swish to SveKub: 123 688 29 97. If a payment through Swish is not possible (e.g. foreigners), it is also possible to pay through the "donation" field during the normal registration process to the competition. If also this is not possible, please contact the organizer to find another solution.

Mat

Många mataffärer ligger nära tävlingslokalen, i Flens centrum. En pizzeria och några restauranger ligger också i centrum, cirka 700 meter från lokalen. Ingen mat eller liknande kommer säljas i lokalen denna gång.


Food

Many supermarkets are located close to the venue, in the city center. A pizzeria and a few restaurants are also located at the city center, about 700 meters away from the venue. No food or similar will be sold at the venue this time around.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsor & Priser

Tävlingen sponsras av kub-butiken Cuboss.se.
Cuboss delar ut presentkort till deras butik till vinnarna i alla grenar enligt nedan:

3x3:

1:a plats: 300 kr
2:a plats: 200 kr
3:e plats: 100 kr

Övriga grenar:

1:a plats: 150 kr


Sponsor & Prizes

The competition is sponsored by the cube store Cuboss.se.
Cuboss will hand out gift cards to their store to the winners in all events as below:

3x3:

1:st place: 300 SEK
2:nd place: 200 SEK
3:rd place: 100 SEK

Other events:

1:st place: 150 SEK

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.