Please Be Quiet Bergen 2023


Date
Oct 7 - 8, 2023
City
Bergen, Norway
Venue

Ulsetskogen Skole

Address
Ulsetskogen 14, 5119 Ulset
Details

Gymnasium

Contact
Organization team
Organizers
Håvard Elias Helland, Marius Bergo Nielsen, and Teodor Senneset Heggøy
WCA Delegates
Jacob Oliver Bruun and Lars Johan Folde
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Norsk:
Denne konkurransen tar utgangspunkt i blindegrener. Konkurransen vil IKKE holde 3x3, for de som ønsker å delta i 3x3 kan vi anbefale å sjekke ut Bergen Fall 2023.

Engelsk:
This competition mainly holds blindfolded events. The competition will NOT hold 3x3, for those who wish to participate in 3x3 we would like to recommend Bergen Fall 2023.

Events
Main event
Competitor limit
30
Number of times bookmarked
15
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 30 competitors.
The base registration fee for this competition is 100 kr (Norwegian Krone).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 90% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

English:
Each registered competitor has to be manually accepted by the organization team. After this is done, a confirmation email is sent to the competitor. This may take up to a few days.
Bring some form of identification if you are new to competitions.


Norsk:
Hver registrerte deltaker må godkjennes manuelt av arrangørene. Etter at dette har blitt gjort, vil deltakeren motta en e-post med bekreftelse. Dette kan ta opp til noen dager.
Ta med identifikasjon hvis du aldri har deltatt før.

Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 20:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Second round Bo3 15:00.00 cumulative * Top 12 advance to next round
Final Bo3 10:00.00 cumulative *
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
Clock First round Ao5 1:00.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:00:00.00 cumulative *
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:30:00.00 cumulative *
3x3x3 Multi-Blind Final Bo3 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Ulsetskogen Skole.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (October 07, 2023)

From 08:00 AM
To 10:20 AM
Rigging / Setup
Gymsal
From 10:20 AM
To 11:20 AM
3x3x3 Blindfolded First round
Gymsal
Format
Bo3
Time limit
20:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:20 AM
To 12:00 PM
Clock First round
Gymsal
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:00 PM
To 12:15 PM
Cube submission for 3x3x3 Multi-Blind
Gymsal
From 12:00 PM
To 12:45 PM
Lunsj / Lunch
Gymsal
From 12:45 PM
To 02:00 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Gymsal
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 02:00 PM
To 03:10 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Gymsal
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 03:10 PM
To 04:50 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Gymsal
Format
Bo3
Time limit
1:30:00.00 cumulative *
From 04:50 PM
To 05:05 PM
Cube submission for 3x3x3 Multi-Blind
Gymsal
From 04:50 PM
To 06:00 PM
Pause / Break
Gymsal
From 04:50 PM
To 06:00 PM
Team Blind
Gymsal
From 06:00 PM
To 07:10 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 2)
Gymsal
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 07:10 PM
To 07:40 PM
Clock Final
Gymsal
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 07:40 PM
To 08:50 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Gymsal
Format
Mo3
Time limit
1 hour

Schedule for Sunday (October 08, 2023)

From 09:45 AM
To 10:00 AM
Cube submission for 3x3x3 Multi-Blind
Gymsal
From 10:00 AM
To 11:10 AM
4x4x4 Blindfolded Final
Gymsal
Format
Bo3
Time limit
1:00:00.00 cumulative *
From 11:10 AM
To 12:20 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 3)
Gymsal
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 12:20 PM
To 01:00 PM
Lunsj / Lunch
Gymsal
From 01:00 PM
To 01:30 PM
3x3x3 Blindfolded Second round
Gymsal
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
Proceed
Top 12 advance to next round
From 01:30 PM
To 02:40 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Gymsal
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 02:40 PM
To 03:10 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Gymsal
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 03:10 PM
To 03:50 PM
Rydding / Cleanup
Gymsal
From 03:50 PM
To 04:10 PM
Premier / Awards
Gymsal

Viktig informasjon

Merk at denne konkurransen ikke holder 3x3

Alle deltakere må lese WCA-reglene. Deltakere forventes å kjenne til WCA sine regler, før deltakelse i en offisiell konkurranse. Hvis du vil lære om hvordan en konkurranse gjennomføres, vennligst se på denne videoen som viser dette. Å lese denne guiden er også en god ide siden den forteller det meste som en deltaker trenger å kjenne til.

Du må registrere deg for denne konkurransen online for å kunne delta! Du kan registrere deg her.

Alle nye deltakere må ta med gyldig ID. For å kunne delta som ny deltaker, må man kunne identifisere seg selv og den informasjon som ble angitt ved registreringen for denne konkurransen. Pass er gyldig ID siden det viser navn, medborgerskap og fødselsdato.

Du må være klar til å konkurrere når din gruppe starter. Du må være tilstede når grener du deltar i blir gjennomført. I tillegg må du møte opp minst 20 minutter før den første grenen du deltar i for å ha tid til å registrere deg. Det anbefales å være i lokalet 20 minutter før din neste gren, siden skjemaet kan endres i forhold til hva som ble opprinnelig annonsert.

Fotografering med blits er forbudt i hele konkurranselokalet! Blits er meget forstyrrende for konkurrentene. Foto uten blits er tillatt.

Tilskuere må ikke oppholde seg nærmere enn 1,5 meter fra løsningsstasjonene og konkurransearealet. Dette kan forstyrre deltakerne eller påvirke konkurranseflyten.

Du må ikke diskutere blandingene før den aktuelle runden er ferdig! Dette er grunnlag for diskvalifisering.

Sjekk eposten din! Noen få dager før konkurransen vil det bli sendt ut epost der viktig informasjon om konkurransen blir formidlet. Denne eposten kommer til å inneholde de endringer som kanskje har blitt gjort etter annonseringen av konkurranen.
Hvis det er viktig informasjon som må ut til deltakerne, så blir den formidlet gjennom epost. Det er derfor viktig at du sjekker eposten din regelmessig, spesielt i uken før konkurransen.


Important info

Note that this competition does not hold 3x3

All competitors must read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registered for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done! Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail! A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly, especially in the week leading up to the competition

Nye Konkurrenter

Dersom dette er din første WCA-konkurranse ønsker vi deg hjertelig velkommen! Vi har samlet en del nyttig informasjon, og anbefaler at du leser deg opp på dette før du skal konkurrere.

Alle nye konkurrenter må vise ID før de konkurrerer. Dette er for å bekrefte navn, fødselsdato og nasjonalitet slik at du kan få opprettet en WCA-ID. Registrering pleier alltid å være enten i forkant av, eller like etter ‘Competitor Tutorial’ på timeplanen. Dersom du mangler ID bør du kontakte arrangørene i forkant, så skal vi finne en løsning.

Alle konkurrenter er ansvarlige for å ha kjennskap til WCA Reglementene, les deg opp på dem. En forenklet versjon av reglene kan leses her.

Vær oppmerksom på at timeplanen kan endres på i løpet av dagen. Dersom forrige gren er ferdig startes den neste med en gang. Det er derfor viktig å være tilstede på lokalet i god tid! Vi anbefaler å være der minst 20 minutter før du skal konkurrere.

Resultater føres inn på WCA Live. Her kan du se hvilken plassering du har, og om du kommer videre eller ikke. Merk at antallet konkurrenter som går videre kan endres dersom noen konkurrenter ikke møter opp. Sjekk derfor at det ikke er mange konkurrenter som mangler resultater nederst på lista før slik at du er sikker på om du er videre eller ikke.

Dersom du har spørsmål kan du sende en mail til arrangørene, så hjelper vi deg gjerne!


New Competitors

If this is your first WCA competition, welcome! We’ve collected the most important information to be aware of in this tab. We recommend reading this before competing for the first time.

All new competitors must bring a valid ID to confirm their personal details before a WCA-ID can be claimed on the website. Registration of new competitors tends to be just after the Competitor Tutorial. If you do not have a valid ID, please contact the organizers beforehand, and we’ll sort it out.

All competitors must have read the WCA Regualtions. A simplified version of the most important regulations can also be found in this document.

The schedule might change throughout the day. We will start new events as soon as previous rounds have concluded. We therefore recommend all competitors to be present at least 20 minutes before they’re scheduled to compete.

We’re using WCA Live for scoretaking. Here you can find your placement, and you’re able to check whether you proceed to the next round or not. Note that the amount of competitors that proceed to subsequent are subject to change as some competitors decide not to compete. Check if there are still competitors without entered times at the bottom of the list to make sure whether you proceed or not.

If you have any further questions, do not hesitate to contact the organizers, as we are happy to help!

Det kommer til å bli tatt både bilder og video på dette arrangementet, både i privat regi, og på vegne av Norges Kubeforbund. Ved å delta på dette arrangementet aksepterer du at bilder og eller video av deg kan bli brukt av Norges Kubeforbund eller andre aktører.


Filming and photography will be prevalent at this competition, both privately and on behalf of Norges Kubeforbund. By attending you consent that your likeness may be used in the form of video and/or photos.

Norsk

Bil
Det er gratis parkering på skoleplassen.

Buss
Nærmeste bussholdeplass er Åsane terminal. Holdeplassen kan nås fra Bergen sentrum (Festplassen, Bryggen, Torget) ved enten Linje 3 (Støbotn) eller Linje 4 (Flaktveit).
Det tar ca. 10 minutter å gå til lokalet fra Åsane terminal.

English

Car
There is free parking on the school grounds.

Bus
The nearest bus stop is Åsane terminal. The stop can be reached from Bergen city center (Festplassen, Bryggen, Torget) by either Line 3 (Støbotn) or Line 4 (Flaktveit).
It takes approximately 10 minutes to walk to the venue from Åsane terminal.

Parking

Gårute fra Åsane Terminal
Walking route from Åsane Terminal

NORSK

Please Be Quiet Bergen 2023 er sponset av TheCubicle. De har valgt å sponse vinnerne med gavekort til nettbutikken.

Premier til 3BLD pallen:
1. Plass: $10 / ~100 NOK
2. Plass: $7 / ~70 NOK
3. Plass: $5 / ~50 NOK

Premier til andre grener:
1. Plass: $10 / ~100 NOK

ENGLISH

Please Be Quiet Bergen 2023 is sponsored by TheCubicle. They have decided to provide gift cards as prizes to the podiums.

Prizes for the 3BLD podium:
1. Place: $10 / ~100 NOK
2. Place: $7 / ~70 NOK
3. Place: $5 / ~50 NOK

Prizes for other events:
1. Place: $10 / ~100 NOK

Norsk:
Denne konurransen vil inkludere en ekstra uoffisiell gren i pausen på lørdag, denne grenen er Team Blind.

English:
This competition will include a bonus unofficial event during the break on saturday, this event is Team Blind.

Norsk
Nærmeste matbutikk er Coop Extra, det tar ca. 6 min å gå til butikken.
VIKTIG Butikken er ikke åpen på søndag

English
The nearest grocery store is Coop Extra, it takes approximately 6 minutes to walk to the store.
IMPORTANT The store is not open on Sunday

Gårute fra lokalet til matbutikken
Walking route from the venue to the grocery store

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.