Nidaros Big Cubes 2023


Date
Sep 22 - 24, 2023
City
Trondheim, Norway
Venue

Flatåsen skole, Nedre bygg

Address
Flatåsenget 30, 7099 Flatåsen, Norge
Details

We will use a gymnasium in "Nedre bygg" of Flatåsen skole. We will use entrance F.

Contact
Organization team
Organizers
Einar Martin Sandvik and Joakim Hirsch
WCA Delegates
Jacob Oliver Bruun, Jakob Jernsletten, Lars Johan Folde, and Ulrik Bredland
Download all the competition's details as PDF here.
Information

This competition is open to anyone who is interested.

Events
Main event
Competitor limit
50
Number of times bookmarked
14
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 50 competitors.
The base registration fee for this competition is 100 kr (Norwegian Krone).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


English:
Each registered competitor has to be manually accepted by the organization team. After this is done, a confirmation email is sent to the competitor. This may take up to a few days. Note that the registration won't be accepted until the registration fee has been paid.
If you are a member of Norges Kubeforbund, you will be refunded 50 NOK (50%). The money will be refunded a few days after the end of the competition. If you are a member by then, you will get a refund.
Check here if you want to become a member: https://kubing.no/OmOss
Bring some form of identification if you are new to competitions.

IMPORTANT
Everyone who registers for this competition is expected to be available for judging and scrambling during the competition. (See regulation 1e2)
(This does not apply to first time competitors)

Norsk:
Hver registrerte deltaker må godkjennes manuelt av arrangørene. Etter at dette har blitt gjort, vil deltakeren motta en e-post med bekreftelse. Dette kan ta opp til noen dager. Merk at registreringa ikke vil bli godkjent før registreringsavgifta er betalt.
Hvis du er medlem av Norges Kubeforbund, vil du få refundert 50 NOK (50%). Pengene vil bli refundert et par dager etter slutten av konkurransen. Hvis du er medlem innen da vil du få pengene tilbake.
Sjekk ut denne siden om du ønsker å bli medlem: https://kubing.no/OmOss
Nye konkurrenter må ta med legitimasjon.

VIKTIG
Alle som deltar på konkurransen forventes å være tilgjengelig for dømming og blanding. (Se 1e2)
(Gjelder ikke førstegangskonkurrenter)

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 7:00.00 2 attempts to get < 3:00.00 Top 75% advance to next round
Second round Bo2 / Ao5 5:00.00 2 attempts to get < 2:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 5:00.00
5x5x5 Cube First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 4:00.00 Top 75% advance to next round
Second round Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 3:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 5:00.00
6x6x6 Cube First round Mo3 20:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Second round Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 4:00.00 Top 8 advance to next round
Final Mo3 10:00.00
7x7x7 Cube First round Mo3 30:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Second round Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 6:00.00 Top 8 advance to next round
Final Mo3 10:00.00
Megaminx First round Bo2 / Ao5 8:00.00 2 attempts to get < 4:00.00 Top 75% advance to next round
Second round Bo2 / Ao5 5:00.00 2 attempts to get < 2:30.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 5:00.00
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:30:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:30:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **

You are viewing the schedule for the venue Flatåsen skole, Nedre bygg.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Friday (September 22, 2023)

From 05:00 PM
To 06:30 PM
Set up Venue
Gymnasium
From 06:30 PM
To 08:30 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Gymnasium
Format
Bo3
Time limit
1:30:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 06:30 PM
To 08:30 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Gymnasium
Format
Bo3
Time limit
1:30:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **

Schedule for Saturday (September 23, 2023)

From 10:00 AM
To 11:15 AM
4x4x4 Cube First round
Gymnasium
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
7:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 3:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:15 AM
To 12:30 PM
6x6x6 Cube First round
Gymnasium
Format
Mo3
Time limit
20:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:30 PM
To 01:30 PM
Lunch
Gymnasium
From 01:30 PM
To 02:45 PM
5x5x5 Cube First round
Gymnasium
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 4:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:45 PM
To 04:00 PM
7x7x7 Cube First round
Gymnasium
Format
Mo3
Time limit
30:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 04:00 PM
To 04:45 PM
break
Gymnasium
From 04:45 PM
To 06:00 PM
Megaminx First round
Gymnasium
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
8:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 4:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 06:00 PM
To 07:00 PM
4x4x4 Cube Second round
Gymnasium
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
5:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round

Schedule for Sunday (September 24, 2023)

From 10:00 AM
To 11:00 AM
5x5x5 Cube Second round
Gymnasium
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 3:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 11:00 AM
To 12:00 PM
6x6x6 Cube Second round
Gymnasium
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 4:00.00
Proceed
Top 8 advance to next round
From 12:00 PM
To 01:00 PM
Megaminx Second round
Gymnasium
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
5:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:30.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 01:00 PM
To 02:00 PM
7x7x7 Cube Second round
Gymnasium
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 6:00.00
Proceed
Top 8 advance to next round
From 02:00 PM
To 03:00 PM
Lunch
Gymnasium
From 03:00 PM
To 03:25 PM
Megaminx Final
Gymnasium
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
From 03:25 PM
To 03:50 PM
4x4x4 Cube Final
Gymnasium
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
From 03:50 PM
To 04:20 PM
5x5x5 Cube Final
Gymnasium
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
From 04:20 PM
To 04:45 PM
6x6x6 Cube Final
Gymnasium
Format
Mo3
Time limit
10:00.00
From 04:45 PM
To 05:15 PM
7x7x7 Cube Final
Gymnasium
Format
Mo3
Time limit
10:00.00
From 05:15 PM
To 06:00 PM
Awards/Cleanup
Gymnasium

Viktig informasjon

Alle deltakere må lese WCA-reglene. Deltakere forventes å kjenne til WCA sine regler, før deltakelse i en offisiell konkurranse. Hvis du vil lære om hvordan en konkurranse gjennomføres, vennligst se på denne videoen som viser dette. Å lese denne guiden er også en god ide siden den forteller det meste som en deltaker trenger å kjenne til.

Du må registrere deg for denne konkurransen online for å kunne delta! Du kan registrere deg her.

Alle nye deltakere må ta med gyldig ID. For å kunne delta som ny deltaker, må man kunne identifisere seg selv og den informasjon som ble angitt ved registreringen for denne konkurransen. Pass er gyldig ID siden det viser navn, medborgerskap og fødselsdato.

Du må være klar til å konkurrere når din gruppe starter. Du må være tilstede når grener du deltar i blir gjennomført. I tillegg må du møte opp minst 20 minutter før den første grenen du deltar i for å ha tid til å registrere deg. Det anbefales å være i lokalet 20 minutter før din neste gren, siden skjemaet kan endres i forhold til hva som ble opprinnelig annonsert.

Fotografering med blits er forbudt i hele konkurranselokalet! Blits er meget forstyrrende for konkurrentene. Foto uten blits er tillatt.

Tilskuere må ikke oppholde seg nærmere enn 1,5 meter fra løsningsstasjonene og konkurransearealet. Dette kan forstyrre deltakerne eller påvirke konkurranseflyten.

Under all blindeløsning må det være helt stille i lokalet.

Du må ikke diskutere blandingene før den aktuelle runden er ferdig! Dette er grunnlag for diskvalifisering.

Sjekk eposten din Noen få dager før konkurransen vil det bli sendt ut epost der viktig informasjon om konkurransen blir formidlet. Denne eposten kommer til å inneholde de endringer som kanskje har blitt gjort etter annonseringen av konkurranen.
Hvis det er viktig informasjon som må ut til deltakerne, så blir den formidlet gjennom epost. Det er derfor viktig at du sjekker eposten din regelmessig, spesielt i uken før konkurransen.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registered for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

During all blindfolded rounds there has to be complete silence in the venue.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done! Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly, especially in the week leading up to the competition

Nye Konkurrenter

Dersom dette er din første WCA-konkurranse ønsker vi deg hjertelig velkommen! Vi har samlet en del nyttig informasjon, og anbefaler at du leser deg opp på dette før du skal konkurrere.

Alle nye konkurrenter må vise ID før de konkurrerer. Dette er for å bekrefte navn, fødselsdato og nasjonalitet slik at du kan få opprettet en WCA-ID. Registrering pleier alltid å være enten i forkant av, eller like etter ‘Competitor Tutorial’ på timeplanen. Dersom du mangler ID bør du kontakte arrangørene i forkant, så skal vi finne en løsning.

Alle konkurrenter er ansvarlige for å ha kjennskap til WCA Reglementene, les deg opp på dem. En forenklet versjon av reglene kan leses her.

Vær oppmerksom på at timeplanen kan endres på i løpet av dagen. Dersom forrige gren er ferdig startes den neste med en gang. Det er derfor viktig å være tilstede på lokalet i god tid! Vi anbefaler å være der minst 20 minutter før du skal konkurrere.

Resultater føres inn på WCA Live. Her kan du se hvilken plassering du har, og om du kommer videre eller ikke. Merk at antallet konkurrenter som går videre kan endres dersom noen konkurrenter ikke møter opp. Sjekk derfor at det ikke er mange konkurrenter som mangler resultater nederst på lista slik at du er sikker på om du er videre eller ikke.

Dersom du har spørsmål kan du sende en mail til arrangørene, så hjelper vi deg gjerne!


New Competitors

If this is your first WCA competition, welcome! We’ve collected the most important information to be aware of in this tab. We recommend reading this before competing for the first time.

All new competitors must bring a valid ID to confirm their personal details before a WCA-ID can be claimed on the website. Registration of new competitors tends to be just after the Competitor Tutorial. If you do not have a valid ID, please contact the organizers beforehand, and we’ll sort it out.

All competitors must have read the WCA Regualtions. A simplified version of the most important regulations can also be found in this document.

The schedule might change throughout the day. We will start new events as soon as previous rounds have concluded. We therefore recommend all competitors to be present at least 20 minutes before they’re scheduled to compete.

We’re using WCA Live for scoretaking. Here you can find your placement, and you’re able to check whether you proceed to the next round or not. Note that the amount of competitors that proceed to subsequent are subject to change as some competitors decide not to compete. Check if there are still competitors without entered times at the bottom of the list to make sure whether you proceed or not.

If you have any further questions, do not hesitate to contact the organizers, as we are happy to help!

Offentlig Transport
Nærmeste bussholdeplass er Flatåsen Senter og ligger 1 minutts gange unna lokalet. For å komme seg hit kan man ta buss 16, 23 eller 40.

Fra sentrum kan man ta buss 1 eller 2 til ‘Tonstadkrysset’, og bytte til 40 derfra.

Fra Tiller kan man ta buss 16, eller 23 fra ‘Tillerterminalen’.

Fra Byåsen kan man ta buss 23.

Bussbilletter kan kjøpes gjennom denne appen: Android // iOS

Bil
Det er en parkeringsplass utenfor lokalet hvor du kan stå parkert gratis under arrangementet. Dersom parkeringsplassen er full kan du parkere utenfor Flatåsen Skole Øvre Bygg, og gå derfra.


Public Transport
The closest bus stop is ‘Flatåsen Senter’, and is about a one minute walk from the venue. Bus 16, 23 and 40 goes to this stop.

From the city centre you take bus 1 or 2 to ‘Tonstadkrysset’, and then switch to 40 from there.

From Tiller you can take bus 16 or 23 from ‘Tillerterminalen’ directly to Flatåsen Senter.

From Byåsen you can take bus 23 directly to Flatåsen Senter.

Tickets and route planner can be found here: Android // iOS

Alternatively you can purchase tickets by sending an SMS to 2027 with the following codes:
VOKSEN - Adult ticket
BARN - Child ticket (For those up to and including 19 years)

Car
There is a parking lot right outside the venue where you can park for free. If the parking lot is full you can park outside Flatåsen Skole Øvre Bygg, and walk from there.

Nordicube kommer til å stille med salg av kuber under konkurransen. Vareasortement og priser kan sjekkes på nettsiden deres.

--

Nordicube is going to have a stand at the competition. You can check their website to find products and prizes.

Nidaros Big Cubes 2023 er sponset av Nordicube. Nordicube er Norges største nettbutikk som spesialiserer i twistypuzzles. De har valgt å sponse vinnerne med gavekort til nettbutikken.

Premier til 7x7 pallen:
1. Plass: 300 NOK
2. Plass: 200 NOK
3. Plass: 100 NOK

Premier til andre grener:
1. Plass: 150 NOK
2. Plass: 100 NOK
3. Plass: 50 NOK


Nidaros Big Cubes 2023 is sponsored by Nordicube. Nordicube is the largest cubing store in Norway. They are sponsoring this competition with giftcards for the winners.

Prizes for the 7x7 podium:
1st Place: 300 NOK
2nd Place: 200 NOK
3rd Place: 100 NOK

Prizes for side events:
1st Place: 150 NOK
2nd Place: 100 NOK
3rd Place: 50 NOK

Det kommer til å bli tatt både bilder og video på dette arrangementet, både i privat regi, og på vegne av Norges Kubeforbund. Ved å delta på dette arrangementet aksepterer du at bilder og eller video av deg kan bli brukt av Norges Kubeforbund eller andre aktører.


Filming and photography will be prevalent at this competition, both privately and on behalf of Norges Kubeforbund. By attending you consent that your likeness may be used in the form of video and/or photos.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.