Lejre Side Events 2022


Date
Jun 12, 2022
City
Lejre, Denmark
Venue

Domus Felix

Address
Bygaden 20, 4320 Lejre
Contact
Organization team
Organizers
Adam Marcellus Kelly, Daniel Heberg Jørgensen, Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Thor Muto Asmund, and Valdemar Hannibal Milthers
WCA Delegates
Callum James Goodyear and Daniel Vædele Egdal
Download all the competition's details as PDF here.
Information
Events
Competitors
17
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 50 competitors.
The base registration fee for this competition is 150 kr. (Danish Krone).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 20 kr. (Danish Krone).

Event Name Best Average Representing Solves
5x5x5 Cube Martin Vædele Egdal 56.15 58.00 Denmark 1:00.9957.5959.2257.1956.15
6x6x6 Cube Martin Vædele Egdal 1:30.94 1:35.88 NR Denmark 1:45.281:31.411:30.94
3x3x3 Blindfolded Martin Vædele Egdal 21.64 DNF Denmark DNFDNF21.64
Clock Victor Glyrskov 5.90 6.82 Denmark 6.509.027.816.145.90
Megaminx Martin Vædele Egdal 39.47 47.08 Denmark 44.2246.1654.3550.8539.47
Square-1 Martin Vædele Egdal 7.47 8.47 Denmark 11.648.668.368.407.47
Event Round Format Time limit Proceed
5x5x5 Cube First round Ao5 10:00.00 cumulative * Average of 5 < 2:00.00 advances to next round
Final Ao5 10:00.00 cumulative *
6x6x6 Cube First round Mo3 16:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Mo3 9:00.00 cumulative *
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 15:00.00 cumulative *
Clock Final Ao5 3:00.00 cumulative *
Megaminx First round Ao5 13:00.00 cumulative * Average of 5 < 2:00.00 advances to next round
Final Ao5 10:00.00 cumulative *
Square-1 First round Ao5 4:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Ao5 4:00.00 cumulative *

You are viewing the schedule for the venue Domus Felix.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Copenhagen.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Sunday (June 12, 2022)

From 09:00 AM
To 09:30 AM
Check-in
Salen
From 09:30 AM
To 10:20 AM
5x5x5 Cube First round
Salen
Format
Ao5
Time limit
10:00.00 cumulative *
Proceed
Average of 5 < 2:00.00 advances to next round
From 10:20 AM
To 11:10 AM
Megaminx First round
Salen
Format
Ao5
Time limit
13:00.00 cumulative *
Proceed
Average of 5 < 2:00.00 advances to next round
From 11:10 AM
To 11:45 AM
Square-1 First round
Salen
Format
Ao5
Time limit
4:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:45 AM
To 12:45 PM
Lunch
Salen
From 12:45 PM
To 01:15 PM
Square-1 Final
Salen
Format
Ao5
Time limit
4:00.00 cumulative *
From 01:15 PM
To 01:45 PM
Clock Final
Salen
Format
Ao5
Time limit
3:00.00 cumulative *
From 01:45 PM
To 02:35 PM
6x6x6 Cube First round
Salen
Format
Mo3
Time limit
16:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:35 PM
To 03:20 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Salen
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
From 03:20 PM
To 04:05 PM
Megaminx Final
Salen
Format
Ao5
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 04:05 PM
To 04:45 PM
5x5x5 Cube Final
Salen
Format
Ao5
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 04:45 PM
To 05:25 PM
6x6x6 Cube Final
Salen
Format
Mo3
Time limit
9:00.00 cumulative *
From 05:25 PM
To 05:45 PM
Clean up
Salen
From 05:45 PM
To 05:55 PM
Awards
Salen

DSF Logo RSF Logo

Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores hjemmeside her, Facebook side her og Facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, har ret til at blive medlem af DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.

Denne konkurrence er arrangeret gennem Roskilde Speedcubing Forening (RSF, en underafdeling af DSF), du har også ret til at at blive medlem af RSF hvis du deltager i konkurrencen.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our website here, Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), has the right to become a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

The competition is organized through Roskilde Speedcubing Assocition, you also have the right to be a member of the RSF if you compete.

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er først gennemført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe legitimation for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Du må ikke bruge terninger med elektronik i!. Det betyder at terninger der har bluetooth i, ikke kan bruges i konkurrencer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at undgå at larme eller snakke sammen. Hvis du ønsker at snakke med andre, så vær venlig at forlade lokalet.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke selv kan se kameraets skærm, eller at skærmen er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltagerborde.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede under de discipliner du deltager i! Dog ser vi meget gerne at du er til rådighed til at hjælpe med at dømme og runne også selvom du ikke deltager i disciplinen. Vi foreslår at du er der en halv til en hel time før din første disciplin, da skemaet godt kan ændre sig i løbet af dagen.

Du vil modtage en e-mail et par dage før konkurrencen. I den vil der bla. stå hvis der er sket ændringer til konkurrencen. Den vil også være fuldt ud opdateret med alt det information du måtte have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid proof of identity, to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are not allowed to use cubes with electronics!. This means that the bluetooth cubes cannot be used in competition.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please refrain from talking or making noise. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is not visible to you.

All spectators must remain at least 1.5 meters away from all solving stations.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is over! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present, when you have to compete in the events you are registered for! We do however urge people to stay also for the other events, and help out with running and judging. We recommend that you are present half an hour to an hour before your first event, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain information about last minute changes and will also contain more up to date information which you might need.

Live resultater

Du vil kunne finde live resultater på WCA Live, når konkurrencen går i gang. Vi vil prøve at få resultaterne op så hurtigt som muligt, men det er desværre ikke altid de er oppe med det samme, da vi prioritere at konkurrencen kører efter tidsplanen! Husk de tider der står på WCA Live er ikke de endelige resultater, og ændringer kan forekomme.
De endelige resultater for konkurrence burde være uploadet på konkurrence siden dagen efter konkurrencen.


You will be able to find the live results on WCA Live when the competition start. We always try to get the results up as fast as possible, but we prioritise making sure the competition runs smoothly and according to the schedule. Remember the results on WCA Live are not final, and changes might occur.
The final results of the competition should be uploaded on the competition page the day after the competition.

Klik her for grupper / Click here for groups

Der er vil være brug for mange frivillige dommere, specielt i alle efterfølgende runder!

Alle deltagere vil blive siddende ved samme station under gennemføringen af deres gennemsnit i en gruppe.

Husk at når du skriver under for et forsøg (om du er blander, dommer eller deltager) at bruge dit tilmeldings ID. Det står på oversigten ovenfor.


There will be needed a lot of volunteers, especially for all of the proceeding rounds!

All of the competitors will be seated with the station during the duration of their average in a group.

Remember when you are signing for an attempt (scrambling, judging or competiting) to use your registration ID. You can find that in the link above

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.