Kubkvarna 2022


Date
Mar 5 - 6, 2022
City
Huskvarna, Sweden
Venue

Huskvarna Folkets Park

Address
Stationsgatan 24, 561 33 Huskvarna
Contact

Viktor Zenk

Organizers
SveKub and Viktor Zenk
WCA Delegates
Anders Berggren, Daniel Wallin, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkomna till Kubkvarna 2022, en tävling som ännu en gång välkomnar er alla till härliga Folkets Park i Huskvarna.
Alla är välkomna att delta, vare sig du löser kuben på 10 minuter eller 6 sekunder.

Läs igenom alla flikar på denna sida noga, då de innehåller mycket värdefull information om tävlingen.
Notera även att medlemmar i SveKub har 25% rabatt på anmälningsavgiften. Att bli medlem är gratis, mer information finns under fliken SveKub, och på SveKubs hemsida.


Welcome to Kubkvarna 2022, a competition that once again welcomes you all to the lovely Folket Park in Huskvarna.
Everyone is welcome to compete, whether you solve the cube in 10 minutes or 6 seconds.

Please read through all the tabs on this site carefully, as they contain very useful about the competition.
Note that members of SveKub have a 25% discount on the registration fee. Membership is available for everyone with a Swedish personal number, and it is free. Read more on the SveKub tab, or on SveKub's website.

Events
Main event
Number of times bookmarked
24
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 180 competitors.
The base registration fee for this competition is 280 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar söndagen den 14:e november, klockan 21:00 svensk tid.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 210 kr för SveKub-medlemmar, 280 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar sedan tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, mejla oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 27:e februari, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Sunday November 14th, at 21:00 Swedish time.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 210 SEK for members of SveKub, and 280 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will refund 25% to members. We will verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for those with a Swedish personal number. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on February 27th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 2:00.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 1:30.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 4:00.00
5x5x5 Cube First round Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:30.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 6:00.00
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 12:00.00 cumulative * Top 15 advance to next round
Final Bo3 12:00.00 cumulative *
3x3x3 One-Handed First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 1:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 3:00.00
Megaminx First round Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:30.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 6:00.00
Pyraminx First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 30.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
Skewb First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 30.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
Square-1 Final Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 1:00.00
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 1:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Huskvarna Folkets Park.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (March 05, 2022)

From 09:30 AM
To 10:00 AM
Registrering
Storparketten
From 10:00 AM
To 11:30 AM
4x4x4 Blindfolded Final
Storparketten
Format
Bo3
Time limit
1:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 10:00 AM
To 11:30 AM
5x5x5 Blindfolded Final
Storparketten
Format
Bo3
Time limit
1:00:00.00 total for 4x4x4 Blindfolded Final and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 11:30 AM
To 12:10 PM
Square-1 Final
Storparketten
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
From 12:10 PM
To 01:20 PM
Megaminx First round
Storparketten
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:30.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 01:20 PM
To 02:20 PM
Lunch
Storparketten
From 01:20 PM
To 01:30 PM
Lämna in kuber till Multi-blind
Storparketten
From 02:20 PM
To 03:35 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Storparketten
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 03:35 PM
To 03:50 PM
Genomgång för nya tävlande
Storparketten
From 03:50 PM
To 05:00 PM
2x2x2 Cube First round
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 05:00 PM
To 06:35 PM
3x3x3 Cube First round
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 06:35 PM
To 07:55 PM
4x4x4 Cube First round
Storparketten
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:30.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 07:55 PM
To 09:10 PM
5x5x5 Cube First round
Storparketten
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:30.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 09:10 PM
To 09:45 PM
3x3x3 Blindfolded First round
Storparketten
Format
Bo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
Proceed
Top 15 advance to next round

Schedule for Sunday (March 06, 2022)

From 08:00 AM
To 09:10 AM
3x3x3 One-Handed First round
Storparketten
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 09:10 AM
To 10:05 AM
Skewb First round
Storparketten
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 10:05 AM
To 11:00 AM
Pyraminx First round
Storparketten
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 11:00 AM
To 11:50 AM
2x2x2 Cube Second round
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 11:50 AM
To 12:55 PM
3x3x3 Cube Second round
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 12:55 PM
To 01:55 PM
Lunch
Storparketten
From 01:55 PM
To 02:15 PM
3x3x3 One-Handed Final
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 02:15 PM
To 02:30 PM
Skewb Final
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 02:30 PM
To 02:50 PM
Pyraminx Final
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 02:50 PM
To 03:20 PM
Megaminx Final
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
6:00.00
From 03:20 PM
To 03:55 PM
5x5x5 Cube Final
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
6:00.00
From 03:55 PM
To 04:20 PM
4x4x4 Cube Final
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
4:00.00
From 04:20 PM
To 04:40 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Storparketten
Format
Bo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
From 04:40 PM
To 05:00 PM
2x2x2 Cube Final
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 05:00 PM
To 05:15 PM
3x3x3 Cube Final
Storparketten
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 05:15 PM
To 05:45 PM
Städning
Storparketten
From 05:45 PM
To 06:00 PM
Prisutdelning
Storparketten

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med Svenska Kubförbundet - SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på svenska tävlingar, upp till 10% rabatt på resor med SJ och rabatt på hotell hos Scandic och Nordic Choice Hotels. Dessutom är medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av tävlingsrabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte. Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte hantera olika anmälningsavgifter för olika personer.


SveKub

This competition is organized together with Svenska Kubförbundet - SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on Swedish competitions, up to 10% discount on train travel with SJ and discounts on hotels at Scandic and Nordic Choice Hotels. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To recieve the competition discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not. You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not handle different registration fees for different people.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA regulations. Deltagare förväntas känna till WCAs reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Vi kommer innan 2x2x2 på lördagen ha en deltagarintroduktion för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 20 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 20 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er mejl Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmejl där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mejl kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via mejl, därför är det viktigt att ni håller koll på er mejl regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. We will have a competitor tutorial for new participants before 2x2x2 on Saturday, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort. Detta är en rekommenderad policy för att se till att er personliga information blir korrekt. Om du inte har ett ID-kort kan en förälder eller vårdnadshavare bekräfta informationen.

Den här videon demonstrerar hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare. Notera dock att tävlingsprocessen ser något annorlunda ut den här gången, läs mer om det under fliken "COVID-19". Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem. Du är såklart mycket välkommen att ställa frågor om saker som dyker upp under tävlingen!

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 15 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, mejla gärna arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should to bring a valid ID, for example a passport or driver's license. This is a recommended policy to make sure your personal information is correct. If you do not have an ID, a parent or guardian can confirm the information.

This video demonstrates how solving in a competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know. Do note however, that the competing process looks a little different this time, read more about this under the "COVID-19" tab. It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them. You are of course more than welcome to ask us questions during the competition!

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email the organizers, we're happy to help!

COVID-19

WCAs Competition Safety Policy agerar grund för vårat förebyggande arbete. Följande restriktioner kommer att gälla under tävlingen:

 • Självklart stannar alla med sjukdomssymptom hemma.
 • Avståndet mellan deltagare ska hållas till minst en meter och vi ska sprida ut oss så mycket vi kan.
 • Handdesinfektion kommer finnas tillgängligt under hela tävlingen. Vi tvättar och spritar händerna ofta, samt desinficerar pussel före varje tävlingsomgång.
 • Vi lånar inte pussel av varandra.
 • Alla deltagare ska ha med egen penna. Ta gärna med flera, och låna inte av varandra.
 • Du som tävlande har om du vill rätt att exempelvis ha med eget cube cover, och att desinficera tävlingsytan före dina försök.
 • WCA rekommenderar att deltagare har på sig munskydd i tävlingslokalen.
 • Vissa ändringar angående domare och runners kommer implementeras, för att minimera kontaktpunkter. Detta inkluderar:
  • Alla tävlingsomgångar kommer använda fasta platser, med en tävlingsstation per bord.
  • Domaren sitter vid kortsidan av bordet, minst en meter från den tävlande.
  • Endast den tävlande ska röra vid timern. Detta innebär att det är den tävlande som startar och nollställer timern före sitt försök, notera dock att det fortfarande är domarens ansvar att se till att detta blir gjort.
  • Efter försöket lossar den tävlande på timern, och vänder den mot domaren så att tiden kan antecknas.
  • Varken domare eller runners ska komma i kontakt med pusslen. Detta innebär att det är den tävlande som lägger pusslet i sitt cube cover efter försöket. Domaren bör inte röra pusslet om så inte krävs för att avgöra om det är löst.
  • Domaren räcker upp handen för att tillkalla runner, istället för att hålla upp cube cover.
  • Denna process demonstreras i den här videon (aktivera undertexter).

COVID-19

WCA's Competition Safety Policy acts as the foundation for our preventative work. The following restrictions will be in effect:

 • Everyone with signs of illness will of course stay at home.
 • The distance between competitors should at all times be at least one meter and we will spread out as much as possible.
 • Hand sanitizer will be available during the entire competition. We will wash and sanitize our hands often, aswell as disinfect puzzles before each round.
 • We will not borrow puzzles from each other.
 • All competitors must bring their own pen. Feel free to bring several, and don't borrow from each other.
 • If you as a competitor wish, you have the right to for example bring your own cube cover, and to disinfect the competing surface before your attempts.
 • The WCA recommends that you wear a face mask in the competition venue.
 • Some changes regarding judges and runners will be implemented, to minimize contact points. This includes:
  • All rounds will be using fixed seating, with one competing station per table.
  • The judge will be seated at the short side of the table, at least 1 meter away from the competitor.
  • The competitor should be the only person touching the timer during a round. This means that the competitor will be the one starting and resetting the timer. It should be noted that it is still the judge’s responsibility that this is carried out.
  • After the attempt, the competitor removes the timer from the stackmat, and turns it so that the judge can read the time without approaching the competitor.
  • Neither judges nor runners should come in contact with the puzzles. This means that the competitor will be the one putting the cube into the cover after the attempt, and the judge should not touch the puzzle unless necessary to determine whether or not the puzzle is solved.
  • The judge should raise their hand to alert a runner, instead of raising the cube cover.
  • This process is demonstrated in this video (activate subtitles).

Resa

Med bil: Adressen är Stationsgatan 24, Huskvarna, vilket är precis intill E4. Lokalen har gratis parkering för alla besökare.

Med tåg: Folkets Park ligger precis intill Huskvarna station, tågbiljetter kan bokas via www.sj.se

Med buss:
Bussbiljetter till Jönköping kan bokas via sidor som till exempel Flixbus.
Från Jönköping Resecentrum har du två val för att ta dig till lokalen:

 • Ta stadsbussen, linje 1, från Juneporten till Sandagymnasiet, därifrån går du cirka 300 meter till Folkets Park.
 • Ta tåget från Jönköping Resecentrum till Huskvarna Station, sedan går du ungefär 100 meter till Folkets Park.

Tider och biljetter för lokala bussar och tåg hittar du på Jönköpings Länstrafik.


Travel

By car: The address of the venue is Stationsgatan 24, Huskvarna, which is right by the E4. The venue has free parking for all visitors.

By train: Folkets Park is located right next to Huskvarna Station, train tickets can be booked at www.sj.se

By bus:
Bus tickets to Jönköping can be booked at sites such as Flixbus.
From Jönköping Resecentrum you have two options to get to the venue:

 • Take local bus route 1 from Juneporten to Sandagymnasiet, then walk approximately 300 meters to Folkets Park.
 • Take the train from Jönköping Resecentrum to Huskvarna Station, walk 100 meters to Folkets Park

Times and tickets for local buses and trains can be found at Jönköpings Länstrafik.

Golvförläggning

Huskvarna Folkets Park har tillåtit oss att sova på golvet i tävlingslokalen natten mellan lördag och söndag. Att övernatta i lokalen är gratis.
Kom ihåg att ta med dig det du behöver för natten, såsom kudde, sovsäck och något mjukt att ligga på, till exempel en luftmadrass. Vi kommer inte stå för något av det.
Vi kommer inte servera någon frukost, och kan inte lova att det finns tillgång till dusch.

Hotell

Om du inte vill sova i lokalen finns det en del hotell och vandrarhem i Huskvarna, och i Jönköping som är väldigt nära. Du kan hitta och jämföra olika hotell på sidor som till exempel booking.com.


Floor accommodation

Huskvarna Folkets Park have allowed us to sleep on the floor of the competition venue the night between Saturday and Sunday. Sleeping in the venue is free of charge.
Remember to bring what you need for the night, such as a pillow, sleeping bag, and something soft to lie on, such as an air mattress. We will not be provide any of this.
We will not provide any breakfast, and cannot promise that showers will be available.

Hotels

If you don't want to sleep at the venue there are a few hotels and hostels in Huskvarna, and in Jönköping which is very close by. You can find and compare different hotels through sites such as Booking.com.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsor & Priser

Tävlingen sponsras av kub-butiken Cuboss.se.
Cuboss delar ut presentkort till deras butik till vinnarna i alla grenar enligt nedan:

3x3:

1:a plats: 500 kr
2:a plats: 200 kr
3:e plats: 100 kr

Övriga grenar:

1:a plats: 150 kr


Sponsor & Prizes

The competition is sponsored by the cube store Cuboss.se.
Cuboss will hand out gift cards to their store to the winners in all events as below:

3x3:

1:st place: 500 SEK
2:nd place: 200 SEK
3:rd place: 100 SEK

Other events:

1:st place: 150 SEK

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.