Jönköpingsligan Final: Tattoo 2023


Date
Jun 27, 2023
City
Jönköping, Sweden
Venue

Kulturhuset

Address
Svavelsticksgränd 7, 553 15 Jönköping
Details

Stora Salen, ingång vid Folkets Bio-skylten

Contact

Email organizers

Organizers
Helmer Ewert, SveKub, and Viktor Zenk
WCA Delegate
Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkomna till vårsäsongen av Jönköpingsligan 2023! Mer information om Jönköpingsligan upplägg finns under fliken med samma namn. Läs gärna igenom alla flikar på denna sida så du inte missar någon viktig information.

--

A warm welcome to the spring season of Jönköpingsligan 2023! More information about the league's structure can be found under the tab with the same name. Please read through all the tabs on this page so you don't miss any important information.

Events
Main event
Competitor limit
25
Number of times bookmarked
5
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 75 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 56.25 kr för SveKub-medlemmar, 75 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet och återbetalar rabatten vid två tillfällen, en gång 24 timmar efter att anmälan öppnat, och en gång när anmälan stängt. Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, mejla oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 26:e juni, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.

För finalen finns en kumulativ tidsgräns på 20 minuter. Du får disponera tiden helt fritt, och välja vilka grenar du vill tävla i.

Grenarna 3x3x3 Minst Antal Drag, och 3x3x3 Multi-Blind hålls på tävlingen, men om du tävlar i någon av dessa får du inte delta i någon annan gren. Det går dock bra att tävla i båda dessa grenar.


Registration

To attend this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 56.25 SEK for members of SveKub, and 75 SEK for non-members.

Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on June 26:th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

In the final there will be a cumulative time limit of 20 minutes. You are free to use the time as you wish, and may choose which events to compete in.

The events 3x3x3 Fewest Moves and 3x3x3 Multi-Blind will be held at the competition, but if you are competing in either of these events, you may not compete in any other events. Competing in both of these events is however allowed.

Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Cube Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
2x2x2 Cube Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
4x4x4 Cube Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Cube Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
6x6x6 Cube Final Mo3 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
7x7x7 Cube Final Mo3 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
3x3x3 One-Handed Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
Clock Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
Megaminx Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
Pyraminx Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
Skewb Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
Square-1 Final Ao5 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Kulturhuset.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Tuesday (June 27, 2023)

From 04:15 PM
To 04:30 PM
Check-in (only needed for first time competitors)
Stora Salen
From 04:30 PM
To 09:10 PM
3x3x3 Cube Final
Stora Salen
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
2x2x2 Cube Final
Stora Salen
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
4x4x4 Cube Final
Stora Salen
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
5x5x5 Cube Final
Stora Salen
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
6x6x6 Cube Final
Stora Salen
Format
Mo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
7x7x7 Cube Final
Stora Salen
Format
Mo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Stora Salen
Format
Bo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
3x3x3 One-Handed Final
Stora Salen
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
Clock Final
Stora Salen
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
Megaminx Final
Stora Salen
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
Pyraminx Final
Stora Salen
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
Skewb Final
Stora Salen
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
Square-1 Final
Stora Salen
Format
Ao5
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Stora Salen
Format
Bo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 09:10 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Stora Salen
Format
Bo3
Time limit
20:00.00 total for 3x3x3 Cube Final, 2x2x2 Cube Final, 4x4x4 Cube Final, 5x5x5 Cube Final, 6x6x6 Cube Final, 7x7x7 Cube Final, 3x3x3 Blindfolded Final, 3x3x3 One-Handed Final, Clock Final, Megaminx Final, Pyraminx Final, Skewb Final, Square-1 Final, 4x4x4 Blindfolded Final, and 5x5x5 Blindfolded Final **
From 04:30 PM
To 06:45 PM
Group 1
Stora Salen
From 04:40 PM
To 05:40 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Stora Salen
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 05:45 PM
To 06:45 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Stora Salen
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 06:45 PM
To 06:55 PM
Cube submission for 3x3x3 Multi-Blind
Stora Salen
From 06:55 PM
To 09:10 PM
Group 2
Stora Salen
From 07:00 PM
To 08:00 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Stora Salen
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 08:05 PM
To 09:05 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Stora Salen
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 09:10 PM
To 09:30 PM
Cleaning and awards
Stora Salen

Jönköpingsligan

Deltävlingar

Jönköpingsligans vårsäsong 2023 kommer ha 6 vanliga deltävlingar, vilka hålls på vardagskvällar varannan vecka. I tillägg till det så planerar vi för en säsongsfinal i juni.

Veckodag Datum (preliminärt) Deltävling Grenar (huvudgren i fetstilt)
Tisdag 4:e april Jönköpingsligan 1: Waterloo 2023 3x3, 2x2, 4x4, 7x7, 3BLD
Tisdag 18:e april Jönköpingsligan 2: Diggiloo Diggiley 2023 3x3, Skewb, 6x6, 3x3 OH, Megaminx
Tisdag 2:a maj Jönköpingsligan 3: Fångad av en Stormvind 2023 3x3, Pyraminx, 5x5, Square-1, 4BLD
Måndag 15:e maj Jönköpingsligan 4: Take Me To Your Heaven 2023 3x3, 2x2, 4x4, Clock, 5BLD
Tisdag 30:e maj Jönköpingsligan 5: Euphoria 2023 3x3, Skewb, 5x5, 3BLD, Square-1
Måndag 12:e juni Jönköpingsligan 6: Heroes 2023 3x3, Pyraminx, 3x3 OH, Clock, Megaminx
Tisdag 27:e juni Jönköpingsligan Final 2023 Alla grenar

Grenar

Varje normal deltävling kommer ha fem grenar, där 3x3x3 kommer finnas på alla. Resterande fyra grenar per deltävling väljs genom ett roterande schema, så att ingen tävling blir den andra lik. De flesta grenar hålls på 2 av 6 deltävlingar, förutom 6x6, 7x7 4BLD, och 5BLD som hålls på en av deltävlingarna. 3x3x3 FMC samt 3x3x3 Multi-Blind är svårare att arrangera på en kort vardagskväll, och finns därför inte med i Jönköpingsligan.

Varje deltävling har en huvudgren, som slumpats fram mellan tävlingens 5 grenar. Den som vinner huvudgrenen blir den officiella vinnaren av den WCA-tävlingen, men det har ingen inverkan på poängsystemet.

Kumulativ tidsgräns

Alla deltävlingar kommer alltid ha 3x3x3, och antingen 2x2x2, Pyraminx, eller Skewb. Dessa grenar genomförs alltid "normalt", alltså i två grupper och utan cutoff eller cumulative time limit, alltså som på vilken annan svensk tävling som helst.

Däremot så kommer varje deltävling också ha tre stycken sidogrenar, vilka kommer hållas samtidigt, efter de vanliga grenarna. Alla deltagare delas även här in i två grupper, men man gör alla sina försök i dessa grenar innan sin grupp tar slut. Dessa grenar har också en sammanslagen kumulativ tidsgräns, alltså en tidsgräns för hur lång sammanlagd lösningstid man får ha i dessa tre grenar innan man stoppas och inte får göra fler försök i dessa grenar. Om en deltagare exempelvis gör fem lösningar i 4x4x4 på 40 sekunder vardera så har den deltagaren då förbrukat 3:20. Skulle kumulativa tidsgränsen för just den tävlingens sidogrenar vara exempelvis 20 minuter så har den deltagaren då 16:40 kvar för att göra andra lösningar i den tävlingens sidogrenar.

Domare

För varje gren man tävlar i så är det obligatoriskt att närvara under båda grenens grupper, och agera domare (eller blandare / runner) i den av de två grupperna som man själv inte tävlar i. Detta krävs för att tävlingen ska kunna genomföras på ett bra sätt och är extra viktigt när sidogrenarna ska arrangeras. Fråga gärna tävlingens arrangörer / delegater om du har frågor kring hur det går till när man är exempelvis domare.

Poängsystem

Under hela Jönköpingsligan (inklusive säsongsfinalen) kan deltagare samla poäng i två kategorier: 3x3x3 och All-round. Notera att det endast är de 4 bästa resultaten som kommer räknas i totalställningen. Deltar man på endast 4 deltävlingar så är det poängen från dessa som kommer räknas. Deltar man på fler deltävlingar så räknas därmed resultaten från de sämsta tävlingarna bort. Den fulla poängskalan finns i tabellen nedan.

I 3x3x3 så utgör totalställningen helt enkelt poängen från sina fyra bästa placeringar i 3x3x3 under vårsäsongen. I All-round så samlas poängen från alla grenar på tävlingen ihop, vilket utgör ens "totala tävlingsresultat". Det är således de 4 bästa totala tävlingsresultaten som utgör totalställningen i kategorin All-round.

Här hittar ni poängtabellen för Jönköpingsligan.


Jönköping Speedcubing League

Competitions

The Jönköpingsligan spring season 2023 will have 6 regular competitions, which will be held on weekday evenings every other week. In addition to that, we are planning for a season finale in June.

Weekday Date (preliminary) Competition Events (main event in bold)
Tuesday April 4:th Jönköpingsligan 1: Waterloo 2023 3x3, 2x2, 4x4, 7x7, 3BLD
Tuesday April 18:th Jönköpingsligan 2: Diggiloo Diggiley 2023 3x3, Skewb, 6x6, 3x3 OH, Megaminx
Tuesday May 2:nd Jönköpingsligan 3: Fångad av en Stormvind 2023 3x3, Pyraminx, 5x5, Square-1, 4BLD
Monday May 17:th Jönköpingsligan 4: Take Me To Your Heaven 2023 3x3, 2x2, 4x4, Clock, 5BLD
Tuesday May 20:th Jönköpingsligan 5: Euphoria 2023 3x3, Skewb, 5x5, 3BLD, Square-1
Monday June 12:th Jönköpingsligan 6: Heroes 2023 3x3, Pyraminx, 3x3 OH, Clock, Megaminx
Tuesday June 27:th Jönköpingsligan Final 2023 All events

Events

Each normal competition will have five events, where 3x3x3 will be held in all of them. The remaining four events per competition are chosen through a rotating scheme, so that no two competitions are alike. Most events will be held at 2 of 6 competitions, except 6x6, 7x7, 4BLD, and 5BLD, which are held at one competition each. 3x3x3 FMC and 3x3x3 Multi-Blind are more difficult to organize on a short weekday evening, and are therefore not part of Jönköpingsligan.

Every competition will have a main event, which has been randomly drawn between the 5 events of that competition. The winner of the main event will be the official winner of the WCA competition, but it has no bearing on the points system.

Cumulative Time Limit

All competitions will always have 3x3x3, and either 2x2x2, Pyraminx, or Skewb. These events are always carried out "normally", meaning in two groups and without a cutoff or cumulative time limit, i.e. like at any other Swedish competition.

However, each competition will also have three side events, which will be held simultaniously, after the normal events. All competitors are also divided into two groups here, but you do all your attempts in these events before your group ends. These events also have a combined cumulative time limit, i.e. a time limit for how long the total solving time can be in these three events before being stopped and not being allowed to make any more attempts in these events. If, for example, a competitor completes five solves in 4x4x4 in 40 seconds each, that competitor has then spent 3:20. Should the cumulative time limit for that particular competition's side events be, for example, 20 minutes, that participant then has 16:40 left to do more solves in that competition's side events.

Judging

For each event you compete in, it is mandatory to be present during both groups of the event, and act as a judge (or scrambler / runner) in the one of the two groups that you do not compete in. This is required in order for the competition to be carried out in a good way and is especially important when the side events are held. Feel free to ask the competition's organizers / delegates if you have questions about how it works when you act as, for example, a judge.

Points system

During the entire Jönköpingsligan (including the season finale), competitors can accumulate points in two categories: 3x3x3 and All-round. Note that only the 4 best results will be counted in the overall standings. If you participate in only 4 competitions, then it is the points from these that will be counted. If you participate in more competitions, the results from the worst competitions are therefore not counted. The full scoring table can be found below.

In 3x3x3, the overall standings are simply the points from your 4 best placements in 3x3x3 during the spring season. In All-round, the points from all events of the competition are added together, which constitutes one's "total competition result". It is thus the 4 best total competition results that make up the overall standings in the All-round category.

Here you can find the standings for Jönköpingsligan.

Poäng / Points

Placering / Placement 3x3x3 = Poäng / Points - Placering i sidogren / Placement in side event = Poäng / Points
1 = 100 p - 1 = 50 p
2 = 90 p - 2 = 44 p
3 = 80 p - 3 = 38 p
4 = 72 p - 4 = 32 p
5 = 66 p - 5 = 28 p
6 = 60 p - 6 = 24 p
7 = 56 p - 7 = 20 p
8 = 52 p - 8 = 16 p
9 = 48 p - 9 = 14 p
10 = 44 p - 10 = 12 p
11 = 40 p - 11 = 10 p
12 = 36 p - 12 = 8 p
13 = 32 p - 13 = 6 p
14 = 28 p - 14 = 4 p
15 = 24 p - 15 = 2 p
16 = 20 p - - - -
17 = 18 p - - - -
18 = 16 p - - - -
19 = 14 p - - - -
20 = 12 p - - - -
21 = 10 p - - - -
22 = 8 p - - - -
23 = 6 p - - - -
24 = 4 p - - - -
25 = 2 p - - - -

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller bli medlem direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or become a member away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vi kommer ha en deltagarintroduktion på söndag morgon för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 15 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

We will have a competitor tutorial for new participants on Saturday morning, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 15 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

Denna tävling kommer inte ha någon planerad deltagarintroduktion för nya deltagare, men har du frågor om hur det går till när man tävlar eller är domare så går det utmärkt att fråga tävlingens arrangörer eller delegat. Vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 15 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

This competition will not have any planned competitor introduction for new participants, but if you have questions about how it works when you compete or judge, it is perfectly fine to ask the competition's organizers or delegate. We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.

Sponsorer & Priser

Jönköpingsligan 2023 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen. Cuboss har valt att sponsra Jönköpings med lite presentkort.

Ett Cuboss-presentkort på 50 kr kommer lottas ut till en slumpmässig deltagare på varje deltävling.


Sponsors & Prizes

Jönköpingsligan 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss has chosen to sponsor Jönköpingsligan with some gift cards.

A 50 SEK Cuboss gift card will be given to a randomly chosen competitor at each competition.

Grupper och Personligt Schema

Du hittar tävlingens gruppindelning, samt ditt personliga schema, på competitiongroups.com Detta publiceras senast vid lunchtid samma dag som tävlingen. Glöm dock inte att du måste vara närvarande under en grens båda grupper (oavsett vilken du själv tävlar i), för att kunna hjälpa till med att antingen vara domare, runner eller blandare i den motsatta gruppen.

Groups and Personal Schedule

You can find the groupings for this competition, as well as your personal schedule, at competitiongroups.com (published at lunch on the day of the competition at latest). Don't forget however that you must always be present during both groups of an event (regardless of which one you compete in yourself), so that you can help out with judging, running och scrambling in the opposite group.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.